Kolan Hospital

Vertragsinstitutionen

Regierungsbehörden

 • AKBANK TEKAÜT SANDIĞI VAKFI
 • BORSA İSTANBUL AŞ
 • DENIZ TICARET ODASI (*)
 • DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MENSUPLARI SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIMLAŞMA VAKFI (DİVAK ) *
 • FİLM SAN VAKFI (*)
 • İSTANBUL SANAYİ ODASI (*)
 • İSTANBUL TİCARET BORSASI (*)
 • İŞ BANKASI
 • KIBRIS KONSOLOSLUĞU (*)
 • KKTC SAĞLIK BAKANLIĞI
 • OYAK -ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU (CGM)
 • TC MERKEZ BANKASI MENSUPLARI
 • TMSF (TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU)
 • TÜRK TELEKOM VAKFI
 • TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (T.B.M.M.)
 • TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ EMEKLİ SANDIĞI VAKFI
 • TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI
 • YAPI KREDİ BANKASI AŞ MENSUPLARI VE EMEKLİ SANDIĞI
 • ZİRAAT BANKASI (*)
 • ZİRAAT VE HALK BANKASI MENSUPLARI AŞ
 • TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ
 • TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI EXİMBANK
 • TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ
 • KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI
 • TÜRKİYE CUMHURİYETİ YARGITAY (*)
 • TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY (*)
 • TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAYIŞTAY (*)
 • POLSAN-POLİS BAKIM VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI (CGM)
 • TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI
 • TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TAPU VE KADASTRO ÇALIŞANLARI)

Versicherung

 • ALLIANZ SİGORTA
 • ALLIANZ SİGORTA AVANTAJ NW
 • ALLIANZ SİGORTA AİLE HEKİMLİĞİ MERKEZİ
 • ALLIANZ SİGORTA TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI
 • ANADOLU SİGORTA
 • AXA SİGORTA
 • AXA SİGORTA TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI
 • DEMİR SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA
 • DEMİR SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI
 • EUREKO SİGORTA
 • EUREKO SİGORTA TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI
 • FORTİS BANK AŞ MENSUPLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI
 • GROUPAMA SİGORTA
 • GROUPAMA SİGORTA TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI
 • HALK HAYAT VE EMEKLİLİK AŞ
 • MAPFRE SİGORTA
 • MAPFRE SİGORTA TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI
 • MEDILAB ASSİSTANCE
 • RAY SİGORTA TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI
 • SEN CARD SİGORTA
 • SEN CARD TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI
 • SOMPO JAPAN SİGORTA
 • SOMPO JAPAN TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI
 • COMPU GROUP ÖZEL SİGORTALAR (CGM)
 • ACE EUROPEAN SİGORTA AŞ
 • ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA
 • ASSİST LİNE (*)
 • DUBAİ STARR SİGORTA
 • GENERALİ SİGORTA AŞ
 • HDI GS SİGORTA
 • HDISİGORTA ACİL SAĞLIK SİGORTASI (*)
 • MEDLİNE BOX ÜYELERİ KURUMSAL (*)
 • RAY SİGORTA
 • ZİRAAT SİGORTA AŞ
 • ZURİCH SİGORTA AŞ
 • İMECE DESTEK DANIŞMANLIK
 • DOĞA SİGORTA
 • ETHICA SİGORTA
 • HALK SİGORTA A.Ş.
 • TÜRK NİPPON SİGORTA
 • UNICO SİGORTA
 • INTER PARTNER ASSISTANCE (IPA-AXA)
 • AKBANK IPA (*)
 • ANKARA SİGORTA ACİL TEDAVİ SİGORTASI (*)
 • AVİVA SİGORTA ACİL TEDAVİ SİGORTASI (*)
 • AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT AŞ (*)
 • BENEFİT CARD (*)
 • BENEFİT GLOBAL AIG CARD (*)
 • BENEFİT GLOBAL VE EUREKO SİGORTA İŞ BİRLİĞİ (*)
 • DR BACK UP KİŞİSEL SAĞLIK SİSTEMİ (*)
 • HALK SİGORTA ACİL TEDAVİ SİGORTASI (*)
 • ING BANK PLATINIUM CARD (*)
 • IPA CARD (*)
 • IPA PRİVİLEGE CARD (*)
 • KORU SİGORTA (*)
 • LİFE PARTNER CARD (*)
 • METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT TAMAMLAYICI
 • NN HAYAT VE EMEKLİLİK
 • SBN SİGORTA AŞ ACİL TEDAVİ SİGORTASI (*)
 • SBN SİGORTA VE BOĞAZİÇİ BROKERLİK (*)
 • SBN ŞEKER HAYAT PROJESİ (*)
 • TAV PASSPORT EDITION (*)
 • TURİNS SİGORTA ACİL TEDAVİ SİGORTASI (*)
 • TÜRK NİPPON SİGORTA
 • TÜRKİYE PETROLLERİ AŞ (*)
 • VAKIF EMEKLİLİK BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTALILARI (*)
 • VIP HAYAT CARD (*)
 • ZİRVE SİGORTA ACİL TEDAVİ SİGORTASI (*)
 • TC SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (SGK)
 • CİGNA SİGORTA
 • HDI SİGORTA
 • HDI SİGORTA TAMAMLAYICI
 • TÜRKİYE SİGORTA
 • TÜRKİYE SİGORTA TAMAMLAYICI
 • KATILIM EMEKLİLİK (KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.)
 • ANKARA SİGORTA
 • CORPUS SİGORTA
 • GULF SİGORTA (ACİL)
 • CHUBB EUROPEAN (FERDİ KAZA SİGORTA HASTANE TEDAVİ TEMİNATI)
 • ANKARA SİGORTA TAMAMLAYICI
 • HEPİYİ SİGORTA TAMAMLAYICI
 • AcnTURK SİGORTA TAMAMLAYICI
 • QNB (CİGNA) SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK TAMAMLAYICI
 • AREX SİGORTA
 • ANA SİGORTA
 • BEREKET SİGORTA
 • MAGDEBURGER SİGORTA
 • AVEON SİGORTA
 • QUICK SİGORTA
 • EMED INTERNATIONAL DESTEK VE DANIŞMANLIK HİZMETİ A.Ş.