Dr. Öğr. Üyesi Abdullah AS | Kolan Hospital

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah AS

Organ Nakli Merkezi
Şişli Kolan International
abdullah.as@kolanhastanesi.com.tr Soru Sor

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah AS

Organ Nakli Merkezi
Şişli Kolan International
abdullah.as@kolanhastanesi.com.tr

Soru Sor
Eğitim
 • 1991-1998 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 • 1999-2005 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi
İlgi Alanları
 • Karaciğer Nakli
 • Böbrek Nakli
 • Karaciğer-Safra Yolu Cerrahisi
 • Pankreas Hastalıkları Cerrahisi
Çalıştığı Kurumlar
 • 2005-2007 İnebolu Devlet Hastanesi
 • 2007-2008 Erzincan Asker Hastanesi
 • 2008-Devam Özel Medicana International İstanbul Hastanesi
 • 2017-2018 Beykoz Üniversitesi
 • 2018-2022 Biruni Üniversitesi, Tıp Fakültesi
 • 2022-2023 Beykent Üniversitesi, Tıp Fakültesi
 • 2023-Devam İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Diğer

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Zinc and copper status in acute pancreatitis: an experimental study. Biol Trace Elem Res. 2003 Jan;91(1):89-94. Ferahman M, Unal E, Sakoglu N, Ersoy YE,  As A, Ozdemir S.
 • Pregnancy-induced macromastia. Breast J. 2004 Sep-Oct;10(5):448. Ayan A, Sakoglu N, Paksoy M, As A, Dogan M.
 • Fournier’s gangrene: a retrospective clinical study on forty-one patients. ANZ J Surg. 2005 Dec;75(12):1055-8. Ayan F, Sunamak O, Paksoy M, Polat S, As A, Sakoglu N, Cetinkale O, Sirin F.
 • Laparoscopic repair of ventral and incisional hernias: our experience in 150 patients J Laparoendosc Adv surg Tech A. 2005 Dec;15(6):601-5. Yavuz N, Ipek T, As A, Kapan M, Eyuboglu E, Erguney S.
 • Effects of hyperbaric oxygen and Pgg-glucan on ischemic colon anastomosis. World J Gastroenterol. 2006 Mar 7;12(9):1421-5. Guzel S, Sunamak O, As A, Celik V, Ferahman M, Nuri M, Gazioglu E, Atukeren P, Mutlu O.        
 • Laparoscopic repair of Morgagni hernia: our experience in 150 patients. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2006 Jun; 16(3):173-6. Yavuz N, Ipek T, As A, Kapan M, Eyuboglu E, Erguney S.
 • Long standing accidental foreign body (sewing-machine needle) in breast tissue. Breast J. 2009 Nov-Dec;15(6):662-3. Doi: 10.1111/j. 1524-4741.2009.00814.x. Sunamak O,  As A, Cetin A, Bostan RZ, Sunamak E.
 • Hand-assisted laparoscopic and laparoscopic donor nephrectomy: A comparison of surgical outcomes from two centres. Turk J Urol 2018; 44(4):362-6. Doi: 10.5152/tud.2018.67424. Sevinc C, Ozkaptan O, Balaban M, Karadeniz T, As A, Cicek SNK, Sarıyar M.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler

 • N. Yavuz, R. Yigitbasi, O. Sunamak, A.As, C. Oral, S. Erguney. Laparoscopic repair of Morgagni hernia. SAGES 2005 Scientific Session and Postgraduate Courses Surgical Spring Week Final Program, 224pp., Florida, Amerika Birleşik Devletleri, Nisan 2005
 • N. Yavuz, T. Ipek, A.As, M. Kapan, E. Eyuboglu, S. Erguney. Laparoscopic repair of ventral and incisional hernias: Our experience in 150 patients. SAGES 2005 Scientific Session and Postgraduate Courses Surgical Spring Week Final Program, 224pp., Florida, Amerika Birleşik Devletleri, Nisan 2005

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Gastrik volvulusun laparoscopik anterior gastropeksi ile tedavisi: olgu sunumu. Endoskopik Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi 2005;12(4):197-201. Zengin K, As A, Tekin S, Selcuk D, Paksoy M.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

 • C. Sevinç,  S.K. Çiçek,  A. As, A. Yıldız, M, Sarıyar. Böbrek transplantasyonu uygulanan hastalarda üreterovezikal anastomoz darlıklarına yaklaşım. 22. Ulusal Üroloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 149 pp.,  Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mayıs 2012
 • C. Sevinç,  A. As, S.K. Çiçek,  A. Yıldız, M. Sarıyar. Renal transplantasyon sonrası üreter taşlarında tedavi yaklaşımımız. 22. Ulusal Üroloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 149pp.,  Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mayıs 2012
 • A. As, S.K. Çiçek, Ö. Eskioğlu, C. Sevinç, O. Subaşılar, M. Sarıyar. A. Yıldız. Eşlerden transplantasyon sonuçları: tek merkez deneyimi. 9. Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği Kongresi Bildiri Kitabı, 91pp., Bursa, Türkiye, Eylül 2012
 • A. As, S.K. Çiçek, Ö. Eskioğlu, C. Sevinç, O. Subaşılar, M. Sarıyar. A. Yıldız. Yaşlı vericilerden böbrek transplantasyon sonuçları: tek merkez deneyimi. 9. Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği Kongresi Bildiri Kitabı, 92pp., Bursa, Türkiye, Eylül 2012
 • G. Çipe, S. Kuşluçiçek, A. As, A.O. Kaya, M. Demiray, M. Sarıyar. Peritoneal karsinomatoziste sitoredüktif cerrahi ve HİPEK: Başlangıç deneyimi. Türk Kolon ve Rektum Cerrahi Kongresi 2017 Bildiri Kitabı, P-195.

Diğer Yayınlar

 • As A. Laparoskopik Donör Nefrektomi. Seyahi N, Trabulus S, editörler. Renal Transplantasyon. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. p.45-52.
 • As A. Ventral Herni Cerrahisi. Gök MA, editör. Güncel Cerrahi Tedavi. 1. Baskı Ankara: Akademisyen Kitabevi; 2023. p.279-90.

Uluslararası Atıflar

 • Zinc and copper status in acute pancreatitis: an experimental study. Biol Trace Elem Res. 2003 Jan;91(1):89-94. Ferahman M, Unal E, Sakoglu N, Ersoy YE, As A, Ozdemir S. (12 atıf)
 • Fournier’s gangrene: a retrospective clinical study on forty-one patients. ANZ J Surg. 2005 Dec;75(12):1055-8. Ayan F, Sunamak O, Paksoy M, Polat S, As A, Sakoglu N, Cetinkale O, Sirin F.      (116 atıf)
 • Laparoscopic repair of ventral and incisional hernias: our experience in 150 patients J Laparoendosc Adv surg Tech A. 2005 Dec;15(6):601-5. YavuzN, IpekT, As A, Kapan M, Eyuboglu E, Erguney S. (60 atıf)
 • Effects of hyperbaric oxygen and Pgg-glucan on ischemic colon anastomosis. World J Gastroenterol. 2006 Mar 7;12(9):1421-5. Guzel S, Sunamak O, As A, Celik V, Ferahman M, Nuri M, Gazioglu E,    Atukeren P, Mutlu O. (25 atıf)     
 • Laparoscopic repair of Morgagni hernia: our experience in 150 patients. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2006 Jun; 16(3):173-6. Yavuz N, Ipek T, As A, Kapan M, Eyuboglu E, Erguney S. (60 atıf)
 • Hand-assisted laparoscopic and laparoscopic donor nephrectomy: A comparison of surgical outcomes from two centres. Turk J Urol 2018; 44(4):362-6. Doi: 10.5152/tud.2018.67424. Sevinc C, Ozkaptan O, Balaban M, Karadeniz T, As A, Cicek SNK, Sarıyar M. (4 atıf)