Doç. Dr. Celil ALEMDAR | Kolan Hospital

Doç. Dr. Celil ALEMDAR

Ortopedi ve Travmatoloji
Şişli Kolan International
celil.alemdar@kolanhastanesi.com.tr Soru Sor

Doç. Dr. Celil ALEMDAR

Ortopedi ve Travmatoloji
Şişli Kolan International
celil.alemdar@kolanhastanesi.com.tr

Soru Sor
Eğitim
 • Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Erzurum 1998-2004
 • Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD Düzce 2005-2010
İlgi Alanları
 • Tümörler
 • Artroskopi
 • Artroplasti
 • Travma
Çalıştığı Kurumlar
 • Pratisyen Hekim - Gölova Merkez Sağlık Ocağı 2004-2005
 • Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji AD- Araştırma görevlisi, Düzce 2005-2010
 • Kurtalan Devlet Hastanesi - Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı 2010-2011
 • Kurtalan Devlet Hastanesi - Başhekim 2011-2012
 • Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD - Doç. Dr. 2012-2019
 • Medipol Üniversitesi Esenler SUAM Hastenesi 2019-2020
Diğer

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
1. Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri Şubesi. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD)
2. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK)

Verdiği Dersler
-Kemik tümörleri
-Yumuşak doku tümörleri
-Metabolik kemik hastalıkları
-Skolyoz ve Kifoz
-Kırıklarda tedavi ilkeleri
-Dejeneratif omurga hastalıkları
-Kırık ve çıkık fizyopatolojisi ve klinik bulguları
-Multitravmalı hastaya yaklaşım
-Geriatrik kırıklar
-Uzun kemik kırıkları
-Diz çevresi kırıkları
-Dirsek çevresi kırıkları
-Femur başı epifiz kayması
-El hastalıkları
-Osteomiyelit
-Septik artrit
-Radyolojik değerlendirme
-Üst ekstremite muayenesi
-İyi hekimlik uygulamaları (Sargı ve bandaj tespit yöntemleri)

Uzmanlık Tezi
Ratlarda deneysel osteokondral defektlerde intraartiküler IGF–1 ve hyalüronik asid uygulamalarının karşılaştırılması. Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı 2010.

Yönetilen Tezler
1-Mehmet Akif Çaçan. Osteoid osteomada BT yardımlı perkütan eksizyon. Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı 2015.

Yayınlar
1. Işık C, Akan B, Alemdar C, Kömürcü E, Köse KÇ. Elde intravasküler papiller endotelyal hiperplazi (masson tümörü): olgu sunumu. Konuralp Tıp Derg. 2010;2(2):12-14.
2. Çelik F, Tüfek A, Yıldırım ZB, Tokgöz O, Karaman H, Alemdar C,  Atiç R, Çiftçi T, Kavak GÖ. Alt ekstremite cerrahisinde uygulanan kombine femoral siyatik sinir bloğu deneyimlerimiz. J Clin Exp Invest. 2011; 2 (4): 375-379.
3. Çelik F, Tüfek A, Yıldırım ZB, Tokgöz O, Karaman H, Alemdar C,  Atiç R, Çiftçi T, Kavak GÖ. Spinal anestezide uygulanan bupivakain ve levobupivakainin etkinliklerinin karşılaştırılması. J Clin Exp Invest. 2011; 2 (4): 388-391.
4. Çelik F, Tüfek A, Yıldırım ZB, Tokgöz O, Karaman H, Alemdar C,  Çiftçi T,  Uslukaya Ö, Kavak GÖ. Üst ekstremite cerrahisinde uygulanan brakial pleksus sinir bloğu deneyimlerimiz. Dicle Tıp Derg. 2012; 39 (1): 31-34.
5. Bulut M, Uçar BY, Uçar D, Azboy İ, Demirtaş A, Alemdar C, Mehmet Gem M, Özkul E. Is Sacralization Really a Cause of Low Back Pain? ISRN Orthopedics. 2013;2013:1-4.
6. Uçar BY, Gem M, Bulut M, Azboy I, Demirtaş A, Alemdar C. Titanium elastic intramedullary nailing: closed or mini-open reduction? Acta Orthop Belg. 2013;79(4):406-10.
7. Şükür E, Azboy İ, Demirtaş A, Bulut M, Uçar BY, Alemdar C. Çocuk Femur Diyafiz Kırıklarının Titanyum Elastik İntrameduller Çivileme ile Tedavisi. İstanbul Med J. 2013; 14: 94-6.
8. Azboy I, Demirtas A, Uçar BY, Bulut M, Alemdar C, Ozkul E. Effectiveness of locking versus dynamic compression plates for diaphyseal forearm fractures. Orthopedics. 2013;36(7):e917-22.
9. Alemdar C, Uçar BY, Yıldırım A, Kapukaya A. Nonunion of the medial cuneiform: a rare case. Case Rep Med. 2013;2013(215756):1-3.
10. Ozkul E, Gem M, Arslan H, Alemdar C, Demirtas A, Kisin B. Surgical treatment outcome for open supracondylar humerus fractures in children. Acta Orthop Belg. 2013;79(5):509-13.
11. Azboy İ, Alemdar C, Demirtaş A, Özkul E, Gem M, Bulut M. Mini plakla osteosentez uygulanan metakarp kırıklarında ameliyat sonrası erken hareketin fonksiyonel sonuçlara etkisi. J Clin Exp Invest. 2013; 4 (4): 457-462.
12. Alemdar C, Demirtaş A, Gem M, Özkul E, Azboy İ, Bulut M, Ancar C. Yabancı cisim batmalarına ortopedik yaklaşım. J Clin Exp Invest. 2013;4:443-448.
13. Kapukaya A, Işık R, Alemdar C, Yıldırım A. Langerhans-hücreli histiyositoz. TOTBİD Dergisi 2013; 12:547–556.
14. Güzel A, Çelik F, Uludağ Ö, Doğan E, Alemdar C, Yıldırım B. The usage of low-dose lidocaine fentanyl in intravenous regional anesthesia. Int Dent Med Res. 2013;2:96-99.
15. Azboy I, Demirtaş A, Bulut M, Alabalik U, Uçar Y, Alemdar C. Effects of enoxaparin and rivaroxaban on tissue survival in skin degloving injury: an experimental study. Acta Orthop Traumatol Turc. 2014;48(2):212-6.  
16. Özkul E, Gem M, Arslan H, Alemdar C, Boğatekin C, Şentürk İ. How Safe is Titanium Elastic Nail Application in the SurgicalTreatment of Tibia Fractures in Children ? Acta Orthop Belg. 2014;80;76-81.
17. Kapukayaa A, Alemdar A, Isık R, Ucar BY, Azboy İ, Gem M, Dusak A. Bizarre Parosteal Osteochondromatous Proliferation of Long Bones: Two New Cases and Literature Study. J Med Cases. 2014;5(6):315-325.
18. Azboy I, Demirtaş A, Gem M, Kıran S, Alemdar C, Bulut M. A comparison of the anteromedial and transtibial drilling technique in ACL reconstruction after a short-term follow-up. Arch Orthop Trauma Surg. 2014;27:1-7.
19. Bulut M, Demirtaş A, Uçar BY, Azboy İ, Alemdar C, Karakurt L. Salter pelvic osteotomy in the treatment of Legg-Calve-Perthes disease :The medium term results. Acta Orthop Belg. 2014:80:56-62.
20. Alemdar C, Bulut M, Azboy İ, Demirtaş A, Şahin İ. İleri Derece Tibia Cisim Deformitesinde Akut Düzeltme: Olgu Sunumu. Van Tıp Derg. 2014;21(2):105-110.
21. Alemdar C, Azboy İ, Demirtaş A, Özkul E, Gem G, Bulut M, Uçar BY, Tutak Y. Bölgemizdeki Kırıkçı Sekellerinin Ortopedik Açıdan Değerlendirilmesi. İstanbul Med J. 2014; 15: 122-6.
22. Demirtaş A, Azboy İ, Bulut M, Uçar BY, Alemdar C, Alabalık U, Akpolat V, Yıldız I, İlgezdi S.
The effect of hyperbaric oxygen therapy on fracture healing in nicotinized rats. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014;20(3):161-6.
23. Gem M, Arslan H, Ozkul E, Alemdar C, Azboy I, Demirtaş A. One-stage bilateral open reduction using the anterior iliofemoral approach in developmental dysplasia of the hip. Acta Orthop Belg. 2014;80(2):211-5.
24. Azboy İ, Demirtaş A, Alemdar C, Zehir S, Çakır İA, Şahin İ, Arslan AK. Eklem içi distal radius kırıklarının volar kilitli plakla tedavi sonuçları. Dicle Tıp Derg. 2014; 41 (2): 282-287.
25. Özkul E, Gem M, Alemdar C, Arslan H, Boğatekin F, Meriç G. İleri evre Freiberg hastalığında cerrahi tedavi. Dicle Tıp Derg. 2014; 41 (3): 502-506.
26. Demirtaş A, Azboy I, Ozkul E, Gem M, Alemdar C. Comparison of retrograde intramedullary nailing and bridge plating in the treatment of extra-articular fractures of the distal femur. Acta Orthop Traumatol Turc. 2014;48(5):521-6.
27. Kapukaya A, Alemdar C, Atiç R, Teke M, Alabalık U, Çaçan MA. The Effect of Steroid in the Treatment of Simple Bone Cysts. Orthopedic Muscul Syst. 2014; 3(3) :1-5.
28. Arslan H, Özkul E, Gem M, Alemdar C, Şahin İ, Kişin B. Segmental bone loss in pediatric lower extremity fractures: indications and results of bone transport. J Pediatr Orthop. 2015;35(2):e8-12.
29. Yildirim A, Kapukaya A, Atiç R, Mertsoy Y, Yiğit Ş, Çaçan MA, Alemdar C. The Use of an "Internal Fixator Technique" to Stabilize Pathologic Fractures Developing Secondary to Osteomyelitis. J Pediatr Orthop. 2015;1-5.
30. Alemdar C, Özkul E, Gem M, Atiç R, Uçar BY, Kapukaya A. Basit Kemik Kisti Tedavisinde Steroid Enjeksiyonu İle Açık Cerrahinin Karşılaştırılması. J Clin Anal Med. 2015;6(5): 596-600.
31. Alemdar C, Azboy I, Atiç R, Özkul E, Gem M, Kapukaya A. Management of infectious fractures with "Non-Contact Plate" (NCP) method. Acta Orthop Belg. 2015;81(3):523-9.
32. Gem M, Özkul E, Alemdar C, Kapukaya A, Arslan H, Atiç R. Femur boyun kırıklarının tedavisinde kanüllü vida ile dinamik kalça vidasının karşılaştırılması. J Clin Exp Invest. 2015; 6 (3): 256-262.
33. Özkul E, Gem M, Alemdar C, Arslan H, Boğatekin F, Kişin B. Results of two different surgical techniques in the treatment of advanced‑stage Freiberg’s disease. Indian Journal of Orthopaedics. 2016;50(1),70-73.
34. Özkul Ö, Gem M, Alemdar C,  Arslan H, Azboy İ, Çelik V. Çocuklarda suprakondiller humerus kırığı sonrası damarsal yaralanmalar. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016;22(1):84–89.
35. Teke M, Goya C, Alemdar C, Hamidi C, Cetinçakmak MG,Hattapoğlu S, Özkul E, Bilici A. Radiological Assessment of Femoroacetabular Impingement Morphology Using Computed Tomography in an Asymptomatic Young Population. Iran J Radiol. 2017 January; 14(1):e22152.
36. Alemdar C, Çaçan MA, Dusak A, Özkul E, Atiç R, Kapukaya A. A comparison of percutaneous trephine excision and open surgery in the treatment of osteoid osteoma. Int Orthop. 2016;40:1481–1487.
37. Alemdar C, Yücel İ, Erbil B, Erdem H, Atiç R, Özkul E. Comparison of intraarticular insulin‑like growth factor‑1 and hyaluronic acid in experimental osteochondral lesions in rats. Indian Journal of Orthopaedics. 2016;50(4):414-420.
38. Özkul E, Gem M, Arslan H, Alemdar C, Azboy İ, Arslan SG. Minimally Invasive Plate Osteosynthesis in Open Pediatric Tibial Fractures. J Pediatr Orthop. 2016;36(4):416-422.
39. Azboy I, Demirtaş A, Alemdar C, Gem M, Uzel K, Arslan H. A Newly Designed Intramedullary Nail for the Treatment of Diaphyseal Forearm Fractures in Adults. Indian J Orthop. 2017 Nov-Dec;51(6):697-703.
40. Aydın A, Çelepkolu T, Atiç R, Alemdar C, Aydın ZS, Çevik R. Effects of Extracorporeal Shock Wave Therapy on the Quality of Life and Pain in Patients with Lateral Epicondylitis. Euras J Fam Med 2018;7(1):29-36.
41. Aydın A, Atiç R, Aydın ZS, Alemdar C, Karakoç M, Nas K, Em S. Effects of the use of conventional versus computer-aided design/computer-aided manufacturing sockets on clinical characteristics and quality of life of transfemoral amputees. JCAM 2018:1-5.
42. Atiç R, Alemdar C, Uludağ A, Sargın S, Aydın A, Kapukaya A. Açık Tibia Kırıklarının Minimal İnvaziv Teknikle Kilitli Plakla Tedavinin Orta Dönem Sonuçları. Dicle Tıp Derg 2018; 45 (2): 129-138.
43. Atiç R, Alemdar C, Azboy İ, Bulut M, Çaçan MA, Gem M. Application of vac in type III open
fractures. JCAM 2018:1-6.
44. Değnek O, Atiç R, Alemdar C, Aydın A, Yıldırım A, Özkul E. Clinical and radiologic results of open reduction and fixation with locked plate screws in proximal humerus fracture–dislocation. JCAM
2018:1-6
45. Aytekin MN1, Alemdar C2, Elci S2, Akcaalan S1 and Dogan M1. Giant Aggressive Aneurismal Bone Cyst of the Proximal Humerus Unresponsive to Denosumab. J Bone Biol Osteoporosis 2019 5(1): 153-158
46. Demirtas A, Azboy İ, Alemdar C, Gem M, Ozkul E, Bulut M, Uzel K. Functional outcomes and quality of life in adult ipsilateral femur and tibia fractures. Journal of Orthopaedic Translation 2019 16, 53-61.
47. Özkul E, Necmioğlu NS, Ziyadanoğulları MO, Alemdar C, Arslan H, Uzel K. An evaluation of treating non-union of femoral neck fractures with valgus angulation osteotomy using sliding hip screws. Acta Orthopædica Belgica 2019 (85) 210-217.

Bilimsel toplantılarda sunulan sözel bildiri ve posterler
1. Uçar BY, Gem M, Azboy İ, Demirtas A, Bulut M, Alemdar C, Özkul E, Uçar DE. PS6 - Osteosynthesis with TEN in pediatric femoral fractures; closed or mini-open? Osteosynthese International, 14-17 February 2013 İzmir/ Injury, lnt. J. Care lnjured 2013;44 (2) :33.
2. Azboy İ, Demirtas A, Bulut M, Uçar BY, Alemdar C, Gem M. Su1.4 - Comparison of locking compression plates and dynamic compression plates in the management of forearm fractures in adults. Osteosynthese International 14-17 February 2013 İzmir / Injury, lnt. J. Care lnjured 2013;44(2) :42-43.
3. Gem M, Özkul E, Uçar BY, Alemdar C, Demirtas A, Bulut M, Azboy İ, Şentürk İ. Su2.5 - Comparison of the cannulated screws and dynamic hip screw for treatment of the intracapsular femoral neck fractures. Osteosynthese International 14-17 February 2013 İzmir / Injury, lnt. J. Care lnjured 2013;44 (2) :30.
4. Azboy İ, Demirtaş A, Bulut M, Uçar BY, Alabalık U, Alemdar C. S052–Rat kuyruklarının deneysel degloving yaralanmalarında enoxaparin ve rivaroxabanın iyileşme üzerine etkisi. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 29 Ekim-3 Kasım 2013 Antalya/Acta Orthop Traumatol Turc 2013;47(Suppl 1):27.
5. Demirtaş A, Azboy İ, Bulut M, Uçar BY, Alemdar C, Alabalık U, Akpolat V, Yıldız İ, İlgezdi S. S068 - Nikotinize ratlarda hiperbarik oksijen tedavisinin kırık iyileşmesi üzerine etkisi. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 29 Ekim-3 Kasım 2013 Antalya/Acta Orthop Traumatol Turc 2013; 47(Suppl 1):32-33.
6. Alemdar C, Özkul E, Uçar BY, Gem M, Atiç R, Kapukaya A. S165 -  Kemik kistlerinde tedavi. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 29 Ekim-3 Kasım 2013 Antalya/Acta Orthop Traumatol Turc 2013; 47(Suppl 1):67-68.
7. Azboy İ, Kıran Ş, Demirtaş A, Bulut M, Alemdar C, Gem M. S235 –Ön çapraz bağ tamirinde medial portal tekniği transtibial teknikten üstün müdür? Erken dönem klinik ve radyolojik sonuçlar. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 29 Ekim-3 Kasım 2013 Antalya/Acta Orthop Traumatol Turc 2013; 47(Suppl 1):93.
8. Özkul E, Gem M,  Alemdar C, Arslan H, Boğatekin F,  Meriç G. PO68 - İleri evre Freiberg hastalığında cerrahi tedavi. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 29 Ekim-3 Kasım 2013 Antalya/Acta Orthop Traumatol Turc 2013; 47(Suppl 1):155.
9. Alemdar C, Bulut M, Azboy İ, Özkul Ö, Demirtaş A, Gem M. P140-Miniplakla osteosentez uygulanan metakarp kırıklarında postoperatif erken hareketin fonksiyonel sonuçlara etkisi. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 29 Ekim-3 Kasım 2013 Antalya/Acta Orthop Traumatol Turc 2013; 47(Suppl 1):178.
10. Alemdar C, Bulut M, Azboy İ, Demirtaş A. P206-İleri derece tibia cisim deformitesinde akut düzeltme: Olgu sunumu. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 29 Ekim-3 Kasım 2013 Antalya/Acta Orthop Traumatol Turc 2013; 47(Suppl 1):200.
11. Alemdar C, Gem M, Uçar BY, Özkul E, Atiç R, Kapukaya A. P2O7 - Enfekte patolojik kırıklarda internal Fiksatör uygulaması. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 29 Ekim-3 Kasım 2013 Antalya/Acta Orthop Traumatol Turc 2013;47(Suppl 1):200.
12. Uçar BY, Uçar D,  Alemdar C,  Mertsoy Y, Özkul E, Çaçan MA. P297 - Cobb açısı ölçümünde iphone kullanımı. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 29 Ekim-3 Kasım 2013 Antalya/Acta Orthop Traumatol Turc 2013; 47(Suppl 1):230.
13. Alemdar C,  Bulut M, Uçar BY,  Azboy İ,  Demirtaş A,  Özkul E,  Gem M. P602 –  Bölgemizdeki kırıkçı sekellerinin ortopedik açıdan değerlendirilmesi. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 29 Ekim-3 Kasım 2013 Antalya/Acta Orthop Traumatol Turc 2013; 47(Suppl 1):329.
14. Gem M, Özkul E, Arslan H, Alemdar C, Azboy İ,  Demirtaş A. P452 - Bilateral gelişimsel kalça displazisinde tek seansta bilateral anterior açık redüksiyon. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 29 Ekim-3 Kasım 2013 Antalya/Acta Orthop Traumatol Turc 2013; 47(Suppl 1):281.
15. Özkul E, Gem M,  Alemdar C. Arslan H, Boğatekin F. Şentürk İ. P491- Çocuk tibia kırıklarının Gerrahi tedavisinde titanyum elastik çivi uygulaması ne kadar güvenli? 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 29 Ekim-3 Kasım 2013 Antalya/Acta Orthop Traumatol Turc 2013; 47(Suppl 1):294.
16. Alemdar C, Azboy İ, Demirtaş A, Özkul E, Gem M,  Bulut M. P603 –Yabancı cisim batmalarna ortopedik yaklaşım. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 29 Ekim-3 Kasım 2013 Antalya/Acta Orthop Traumatol Turc 2013; 47(Suppl 1):329-330.
17. Demirtaş A, Azboy İ, Alemdar C, Gem M, Özkul E, Bulut M. P691 - Erişkin ipsilateral femur ve tibia kırıklarında fonksiyonel sonuçlar ve yaşam kalitesi. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 29 Ekim-3 Kasım 2013 Antalya/Acta Orthop Traumatol Turc 2013; 47(Suppl 1):359.
18. Gem M, Alemdar C, Özkul E, Demirtaş A, Azboy İ, Kapukaya A. P397 - Aqresif (Stage 3) dev hücreli kemik tümörlerınde bifosfonat kullanımı. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 29 Ekim-3 Kasım 2013 Antalya/Acta Orthop Traumatol Turc 2013; 47(Suppl 1):262-263.
19. Teke M, Göya C, Alemder C, Hamidi C, Çetinçakmak MG, Hattapoğlu S, Özkul E, Bilici A.  PS0171 - Femoroasetabular sıkışma sendromunda radyolojik parametrelerin tanısal değeri. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, 6-10 Kasım 2013 Antalya.
20. Yıldırım A, Atiç R, Alemdar C, Uludağ A. PS12 – Non-septik bursitlerin endoskopik cerrahi ile tedavisi. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması 17-20 Nisan 2014 İstanbul.
21. Yıldırım A, Uludağ A, Alemdar C, Atiç R, Kapukaya A. PS72 - Posterior tibia plato kırıkları:olgu sunumu. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması 17-20 Nisan 2014 İstanbul.
22. Aydın A, Karakoç M, Aydın ZS, Atiç R, Em S, Nas K, Alemdar C. PPO1- Transfemoral sockets fabricated wıth cad/cam systems and conventional methods: a comparison of clinical outcomes and effects on quality of life. 7. lspo european congress in prosthetics and orthotics 16-18 Ekim 2014 Antalya.
23. Özkul E, Alemdar C, Gem M , Arslan H, Boğatekin F, Kişin B. P-58 - İleri evre freiberg hastalığının tedavisinde iki farklı cerrahi tekniğin sonuçları. 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 12-16 Kasım 2014 Antalya/ Acta Orthop Traumatol Turc. 2014; 48(Suppl 1):137.
24. Yıldırım A, Nas K, Alemdar C, Atiç R. P-106 - Postoperatif erken mobilizasyonun el bileğinde fleksör tendon tamiri yapılmış olan hastalarda değerlendirilmesi. Spagetti el bileği. 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 12-16 Kasım 2014 Antalya/ Acta Orthop Traumatol Turc. 2014; 48(Suppl 1):150-151.
25. Atiç R, Alemdar C, Aydın A, Yıldırım A, Gem M. P-179 - Lateral epikondilit tanılı hastalarda extrakorporal şok dalga (ESWT) tedavisinin etkinliği. 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 12-16 Kasım 2014 Antalya/ Acta Orthop Traumatol Turc. 2014; 48(Suppl 1):172.
26. Özkul E,  Gem M , Alemdar C , Arslan H, Azboy İ, Çelik V. P-190 - Çocuklarda suprakondiller humerus kırığı sonrası damarsal yaralanmalar. 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 12-16 Kasım 2014 Antalya/ Acta Orthop Traumatol Turc. 2014; 48(Suppl 1):175.
27. Çaçan MA, Mertsoy Y, Azboy İ, Alemdar C, Uçar BY. P-414 - Konveks rod rotasyonu; adölesan idiopatik skolyoz'da yeni bir koreksiyon tekniği. 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 12-16 Kasım 2014 Antalya/ Acta Orthop Traumatol Turc. 2014; 48(Suppl 1):139.
28. Çaçan MA, Mertsoy Y, Azboy İ, Alemdar C, Uçar BY. P-415 – Konveks hemiepifizyodez ve kısa segment füzyon tekniği konjenital skolyoz tedavisinde daima başarılı mı? Özellikle T12 hemivertebraya dikkat! 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 12-16 Kasım 2014 Antalya/ Acta Orthop Traumatol Turc. 2014; 48(Suppl 1):139-240.
29. Yıldırım A, Atiç R, Alemdar C. P-514 - İhmal edilmiş Monteggia kırıklı çıkığı: Olgu Sunumu. 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 12-16 Kasım 2014 Antalya/ Acta Orthop Traumatol Turc. 2014; 48(Suppl 1):270.30. Demirtaş A, Azboy İ, Özkul E, Gem M, Alemdar C. P-524 - Eklem dışı femur alt uç kırıklarının tedavisinde retrograd kanal içi çivileme ile köprü plaklamanın karşılaştırılması. 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 12-16 Kasım 2014 Antalya/ Acta Orthop Traumatol Turc. 2014; 48(Suppl 1):273.
31. Alemdar C, Işık R, Atiç R, Çaçan MA, Yıldırım A, Kapukaya A. P-544 - Açık kırıkların noncontact- locking plate (NC-LP) tekniği ile tedavisi. 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 12-16 Kasım 2014 Antalya/Acta Orthop Traumatol Turc. 2014; 48(Suppl 1):278.
32. Alemdar C, Atiç R, Teke M, Alabalık U, Çaçan MA, Kapukaya A. P-571 - Uzun tübüler kemiklerde bone kist tedavisi. Kist tedavisinde steroid, bir plasebo mu? 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 12-16 Kasım 2014 Antalya/Acta Orthop Traumatol Turc. 2014; 48(Suppl 1):285.
33. Gem M , Özkul E, Arslan H, Alemdar C, Çelik V. S7-5 - Mayo Tip II olekranon kırıklarında anatomik kilitli plak ile germe bandı yönteminin karşılaştırılması. 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 12-16 Kasım 2014 Antalya/Acta Orthop Traumatol Turc. 2014; 48(Suppl 1):29-30.
34. Alemdar C, Yücel İ, Erbil B, Erdem H, Atiç R, Özkul E. S13-4 - Ratlarda deneysel osteokondral defektlerde intraartiküler IGF-1 ve hyalüronik asid uygulamalarının karşılaştırılması. 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 12-16 Kasım 2014 Antalya/Acta Orthop Traumatol Turc. 2014; 48(Suppl 1):47-48.
35. Bulut M, Azboy İ, Alemdar C, Demirtaş A, Gem M, Özkul E, Uçar BY, Çaçan MA. S18-4 - Pelvisin instabil posterior halka yaralanmalarında perkutan iliosakral vida ile tedavi sonuçlarımız. 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 12-16 Kasım 2014 Antalya/Acta Orthop Traumatol Turc. 2014; 48(Suppl 1):63.
36. Gem M, Arslan H, Özkul E, Çelik V, Alemdar C. S23-5 - Eklem içi kalkaneus kırıklarında cerrahi tedavi (İki farklı yöntemin karşılaştırılması). 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 12-16 Kasım 2014 Antalya/Acta Orthop Traumatol Turc. 2014; 48(Suppl 1):79.
37. Alemdar C, Küçükdurmaz F, Demir T, Azboy İ, Demirtaş A, Bulut M, Aslan H. S28-5 - Distal kilit sistemi farklı yeni bir femur çivisi ile klasik femur çivisinin biyomekanik açıdan karşılaştırılması. 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 12-16 Kasım 2014 Antalya/Acta Orthop Traumatol Turc. 2014; 48(Suppl 1):95.
38. Karaduman O,  Yücel İ,  Solak K, Alemdar C. S30-8 - Ratlarda oluşturulan deneysel diz osteoartriti modelinde intraartiküler hyalüronik asit ve glukozamin sülfat uygulamalarının kondroprotektif etkinliklerinin karşılaştırılması. 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 12-16 Kasım 2014 Antalya/Acta Orthop Traumatol Turc. 2014; 48(Suppl 1):102.
39. Uçar BY, Mertsoy Y, Atiç R, Alemdar C, Mehmet Akif Çaçan MA. Poster-70 - A New CorrectiveTechnique for Adolescent ldiopathic ScoIiosis. Xlth lnternational Turkish Spine Congress 29 Nisan-3 Mayıs 2015 İzmir.
40. Alemdar C, Yucel İ, Erbil B, Erdem H, Atic R, Ozkul E. P271 Comparison of the effects of IGF–1 and hyaluronic acid in an experimental osteochondral defect in rat knees. 112th World Congress of the International Cartilage Repair Society 8-11 Mayıs 2015 chicago.
41. Kucukdurmaz F, Alemdar C, Demır T, Azboy İ, Demırtas A, Bulut M, Aslan H. No: 41687 (Sözlü) Effect of dıstal ınterlockıng screw desıgn on bıomechanıcal performance of two dıfferent ıntramedullary naılıng systems. 36th SICOT orthopaedic World Congress 17-19 Eylül 2015 Guanngzhou.
42. Çaçan MA, Alemdar C, Mertsoy Y, Tutak Y. ONK - P53 Ağrısız osteoid osteoma: Olgu sunumu. 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim-1 Kasım 2015 Antalya/Acta Orthop Traumatol Turc. 2015; 49(Suppl 1):234.
43. Çaçan MA, Alemdar C, Atiç R, Arslan H. ONK - P54 Çocukluk çağında aksama ve ayak bileği ağrısının bir nedeni: Epifiziel displazi hemimelia. 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim-1 Kasım 2015 Antalya/Acta Orthop Traumatol Turc. 2015; 49(Suppl 1):234.
44. Çaçan MA, Bulut M, Alemdar C, Atiç R, Mertsoy Y. GO - P33 İntrauterin, bilateral brakial arter trombozunun bir nedeni, MTHFR (Metilen Tetrahidrofolat Redüktaz - C677T) geni homozigot mutasyonu: Olgu sunumu. 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim-1 Kasım 2015 Antalya/Acta Orthop Traumatol Turc. 2015; 49(Suppl 1):188.
45. Azboy İ,  Tutak Y,  Şahin İ, Özkul E,  Gem M,  Alemdar C. TRA - P12 Majör alt ekstremite amputasyonlu hastalarda sosyal fobi ve depresyon. 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim-1 Kasım 2015 Antalya/Acta Orthop Traumatol Turc. 2015; 49(Suppl 1):262.
46. Özkul E,  Tantekin F, Alemdar C. ONK - P24 Nadir görülen bir olgu sunumu: Kol yerleşimli pilomatriksoma.  25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim-1 Kasım 2015 Antalya/Acta Orthop Traumatol Turc. 2015; 49(Suppl 1):225.
47. Tutak Y, Özkul B, Atiç R, Alemdar C,  Akcan A, Çaçan MA. PED - P42 Popliteal ptyrigium sendromu: İki olgu nedeniyle. 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim-1 Kasım 2015 Antalya/Acta Orthop Traumatol Turc. 2015; 49(Suppl 1):248.
48. Alemdar C,  Azboy İ, Bulut M, Çaçan MA, Atiç R, Gem M. TRA - P10 Tip III açı kırıklarda VAC uygulaması. 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim-1 Kasım 2015 Antalya/Acta Orthop Traumatol Turc. 2015; 49(Suppl 1):261-262.
49. Alemdar C, Necmioğlu S,  Atiç R, Kişin B. ONK - P44 Sinovyal kondromatozis tedavisinde güvenli cerrahi kalça dislokasyonu.  25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim-1 Kasım 2015 Antalya/Acta Orthop Traumatol Turc. 2015; 49(Suppl 1):231.
50. Özkul E, Gem M,  Arslan H,  Alemdar C,  Azboy İ, Arslan SG,  Bulut M,  Atiç R. SB 8-4 Çocuk tibia açık kırıklarında plak ile minimal invaziv osteosentez. 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim-1 Kasım 2015 Antalya/Acta Orthop Traumatol Turc. 2015; 49(Suppl 1):32.
51. Tutak Y,  Özkul E,  Arslan H,  Gem M,  Alemdar C,  Bulut M,  Azboy İ, Yalvaç ES. SB 8-6 Çocuk alt ekstremite uzun kemik kırıklarında plak vida ile biyolojik tespit sonuçları.  25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim-1 Kasım 2015 Antalya/Acta Orthop Traumatol Turc. 2015; 49(Suppl 1):32.
52. Özkul E,   Necmioğlu NS,   Ziyadaonuğulları MO,  Alemdar C,  Arslan H,  Uzel K, Gem M,  Azboy İ. SB 10-5 Femur boynu kırığı nonunionlarının sliding hip screw ile valgus angulasyon osteotomisi ile tedavisi.  25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim-1 Kasım 2015 Antalya/Acta Orthop Traumatol Turc. 2015; 49(Suppl 1):37.
53. Alemdar C, Çaçan MA, Dusak A, Özkul E, Atiç R, Kapukaya A. SB 11-6 Osteoid osteoma tedavisinde peruktan eksizyon ile açık cerrahi sonuçlarının karşılaştırması. 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim-1 Kasım 2015 Antalya/Acta Orthop Traumatol Turc. 2015;49(Suppl 1):40.
54. Arslan H, Çatan Y, Özkul E, Gem M, Alemdar C, Uzel K, Ziyadanoğulları MO. SB 30-3 Gelişimsel kalça displazisinde gözyaşı figürünün oluşumu ve şeklinin tedavi sonucu ile
İlişkisi.  25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim-1 Kasım 2015 Antalya/Acta Orthop Traumatol Turc. 2015; 49(Suppl 1):99.
55. Ziyadanoğulları MO, Alemdar C, Ramazan Atiç R, Emin Özkul E, Sebahattin Demir S, Aytekin MN. SKYDT-03/S292 Anevrizmal kemik kistinde cerrahi tedavi sonuçlarımız. 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 25-30 Ekim 2016 Antalya/Acta Orthop Traumatol Turc. 2016; 50(Suppl 1):99.
56. Bulut M,  Azboy İ, Tuncer C,  Alemdar C,  Özkul E,  Gem M, Atiç R, Ziyadanoğulları O. PGO-08/P144 Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sakrum ve sakroiliak eklem anatomisinin cinsiyet farklılığına göre bilgisayarlı tomografi ile morfometrik olarak incelenmesi. 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 25-30 Ekim 2016 Antalya/Acta Orthop Traumatol Turc. 2016; 50(Suppl 1):159.
57. Çaçan MA, Alemdar C, Mertsoy Y, Atiç R,  Dusak A. PKYDT-01/P310 Osteoid osteomada BT yardımlı perkütan eksizyon. 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 25-30 Ekim 2016 Antalya/Acta Orthop Traumatol Turc. 2016; 50(Suppl 1):203.
58. Alemdar C, Ziyadaonuğulları MO, Aytekin MN, Bulut M. PKYDT-43/P354 Epifiz yerleşimli benign tümörlerde perkütan eksizyon. 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 25-30 Ekim 2016 Antalya/Acta Orthop Traumatol Turc. 2016; 50(Suppl 1):215-216.
59. Atiç R, Azboy İ, Alemdar C, Bulut M, Tutak Y, Arslan H. PTR-33/P275 Distal tibia kırıklarının distal rijit fiksasyon sistemli intramedüller çivi ile tedavi sonuçları. 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 25-30 Ekim 2016 Antalya/Acta Orthop Traumatol Turc. 2016; 50(Suppl 1):194.
60. Atiç R, Alemdar C, Dusak A, Çaçan MA, Özkul E, Aytekin MN. SKYDT-20/S309 Osteoid osteoma tedavisinde iki kapalı yöntemin karşılaştırılması. 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 25-30 Ekim 2016 Antalya/Acta Orthop Traumatol Turc. 2016; 50(Suppl 1):105.
61. Dusak A, Alemdar C, Çaçan MA, Atiç R, Yıldırım ZB, Bilici A. PS-849 Osteoid osteoma tedavisinde perkütan radyofrekans ablasyon açık cerrahi küretaja alternatif olabilirmi? 37. Ulusal Radyoloji Kongresi 1-5 Kasım 2016 Antalya.
62. Aydın A, Çelepkolu T, Atiç R, Alemdar C, Aydın ZS, Çevik R. Ekstrakorporeal Şok Dalga Uygulamasının Lateral Epikondilitli Hastaların Yaşam Kalitesi Ve Ağrı Üzerine Etkileri. 16. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi/16th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress 11-14 Mayıs 2017 Adana.
63. Atiç A, Alemdar C. Nadir bir olgu paraplejik olarak acil servise başvuran vertebral tutulumlu multiple myeloma giriş. 12. Uluslararası Türk Omurga Kongresi 19-22 Nisan 2017 Antalya.
64. Çağlayan M, Yükselmiş Ö, Alemdar C, Oktayoğlu P, Em S. P 389 Ankilozan spondilitli hastada sıra dışı bir fraktür nedeni: Paratiroid adenomu. 26. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi 25 – 29 Nisan 2017 Antalya.
65. Alemdar C, Sanay D. İnvaziv ürotelyal karsinomun kemik metastazında geniş rezeksiyon olgusu. DİCLE Üniversitesi 4. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi-Kansere Multidisipliner Yaklaşım 6-8 Nisan 2018 Diyarbakır.
66. Aytekin MN, Alemdar C, Elçi S, Akçaalan S, Doğan M. 399: Giant Aggressive Aneurismal Bone Cyst of the Proximal Humerus unresponsive to Denosumab. EMSOS 6-9 Mayıs 2018 Amsterdam.
67. Aydın A, Atiç R, Aydın ZS, Alemdar C, Karakoç M, Nas K, Em S. Effects of the use of conventıonal versus computer-aıded desıgn/computer-aıded manufacturıng sockets on clınıcal characterıstıcs and qualıty of lıfe of transfemoral amputeesejons. International Congress on Mathematic, Engineering and Natural Sciences – III 21-22 Nisan 2018 Mardin.

Kitap
1-Ahmet Kapukaya, Celil Alemdar. Kas iskelet sistemi tümörlerine genel bakış. Ortopedik hastalıklara genel yaklaşım. Editör Ahmet Kapukaya. LIS yayınevi Diyarbakır, 2015.
2- Celil Alemdar, Mehmet Şirin Bulut. Geriatrik Hastalarda Kırık İyileşme Biyolojisi. Geriatrik Ortopedi ve Travmatoloji. Editörler Ahmet Kapukaya, Yilmaz Mertsoy, Mehmet Akif Çaçan. Akademisyen Tip Kitabevi Yayın Dağıtım ve Pazarlama A. Ş Ankara, 2016. ISBN: 978-605-9354-06-6.

Projeler
1-Alemdar C (Yürütücü). Distal kilit sistemi farklı yeni bir femur çivisi ile klasik femur çivisinin biyomekanik açıdan karşılaştırılması. Proje No: 112S409. TÜBİTAK 2013.
2-Kapukaya A, Atiç R, Alemdar C (Araştırmacı), Mertsoy Y, Yıldırım A, Demir T. Osteoporotik intertrokanterik kırıklarda yeni tasarlanan bir implantla dinamik kalça vidasının biyomekanik olarak karşılaştırılması. Proje No: TIP.15.015. DÜBAP 2015.

Konuşmalar
1. Alemdar C. Kemik tümörleri. Radyoloji eğitim toplantısı. 27 Aralık 2013 Diyarbakır.
2. Alemdar C. Biyopsi. Kas-iskelet sistemi tümörleri eğitim konseyi sempozyumları-1. 5 aralık 2015 Adana.
3. Alemdar C. Ekstremite Travmaları. Ulusal Travma Ve Acil Cerrahi Derneği TRK Programı. 22-25 Aralık 2015 Diyarbakır.
4. Alemdar C. Ekstremite stabilizasyonu. Ulusal Travma Ve Acil Cerrahi Derneği TRK Programı. 22-25 Aralık 2015 Diyarbakır.
5. Alemdar C. Geriatrik hastalarda kırık iyileşmesi. Geriatrik ortopedi ve travmatoloji sempozyumu. 28 Mayıs 2016 Adana.
6. Alemdar C. Girişimsel radyoloji. 27. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 24-29 ekim 2017 Antalya.