Doç. Dr. Mehmet Gökhan DEMİR | Kolan Hospital

Doç. Dr. Mehmet Gökhan DEMİR

Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları
Şişli Kolan International
mehmetgokhan.demir@kolanhastanesi.com.tr Soru Sor

Doç. Dr. Mehmet Gökhan DEMİR

Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları
Şişli Kolan International
mehmetgokhan.demir@kolanhastanesi.com.tr

Soru Sor
Eğitim
 • 2001-2008 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 2003-2007 Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü
 • 2010-2014 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
 • 2018-2021 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü
 • 2019-2020 Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı
 • 2020-2021 Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı
İlgi Alanları
 • Rinoloji
 • Septum Cerrahisi
 • Rinoplasti
 • Orta Kulak Hastalıkları
 • Endoskopik Sinüs Cerrahisi
 • Kanser Cerrahisi
Çalıştığı Kurumlar
 • 2014-2019 Ankara Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi
 • 2019-2019 İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi
 • 2019-2022 Halen İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Diğer

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2013 İstanbul Üniversitesi Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası
 • 2015 Yüz plastik cerrahi derneği, Uygulamalı rinoplasti ve yaşlı yüz cerrahisi kadavra kursu (Universitat klinikum Hamburg-Eppendorf)
 • 2016 Adana Çukurova Üniversitesi, Adana Çukurova Üniversitesi 14.videokonferanslar kongresi kapsamında Endoskopik sinüs cerrahisi kursu
 • 2016 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği, Rinoloji, rinoplasti, alerji ve uyku tıbbı okul sertifikası
 • 2016 Universitat de Barcelano, V Advanced endoscopic skull base surgery.
 • 2017  Academic Medical Center, 14. international courses in advanced sinus surgery techniques
 • 2017 EBE-ORL, A fellow of the European board of Otorhinolaryngology, head and neck surgery
 • 2018 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Mezoterapi uygulama sertifikası
 • 2018 Université Bordeaux I, 60th Temporal bone and middle ear dissection course (The G.Portmann Institute)
 • 2019 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği, Sialoendoskopi kursu
 • 2020 İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Eğiticinin eğitimi sertifikası

Dernek ve Üyelikler

 • Mesleki Eğiam, Eğitimcinin eğitimi sertifikası, İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2020 Sağlık ve Tıp, Sialoendoskopi kursu, Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği, 2019
 • Sağlık ve Tıp, 60th Temporal bone and middle ear dissecÖon course (The G.Portmann lnstitute), Universite Bordeaux I, 2018
 • Sağlık ve Tıp, Mezoterapi uygulama sertifikası, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi , 2018
 • Sağlık ve Tıp, A fellow of the European board of Otorhinolaryngology, head and neck surgery, EBE-ORL , 2017 Sağlık ve Tıp, 14. internaÖonal courses in advanced sinus surgery techniques , Academic Medical Center, 2017 Sağlık ve Tıp, V Advanced endoscopic skull base surgery. , Universitat de Barcelano, 2016
 • Sağlık ve Tıp, Rinoloji, rinoplasti, alerji ve uyku tıbbi okul sertifikası, Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği, 2016
 • Sağlık ve Tıp, Adana Çukurova Üniversitesi 14.videokonferans1ar kongresi kapsamında Endoskopik sinüs cerrahisi kursu, Adana Çukurova Üniversitesi, 2016
 • Sağlık ve Tıp, Uygulamak rinopIasÖ ve yaşlı yüz cerrahisi kadavra kursu (Universitat klinikum Hamburg-Eppendorf), Yüz plastik cerrahi derneği, 2015
 • Sağlık ve Tıp, Deney hayvanları kullanım sertifikası, İstanbul Üniversitesi, 2013

Yaptığı Tezler

 • Tıpta Uzmanlık, Parsiyel Larenjektomi Olan Hastalarda PostoperaÖf Ses ve Solunum Fonksiyonlarının Subjektif ve Objektif Değerlendirilmesi , Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Ve Boğaz Hastalıkları, 2014

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • The Effect of Antio xidant Agents on Cisplatin-Induced  Laryngeal Histo logical  Alteratio us  in  Rats Basak K., Demir M. G. , AlÖntoprak N., Aydin S. JOURNAL OF MEDICINAL FOOD, cilt.24, ss.197-204, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 • Glutathio ne S-transferase enzyme activity and protein expression in patients with recurrent tonsillitis and idiopathic tonsillar hypertrophy Aydin S., Demir M. G. , Oguztuzun S., Kilic M., Yılmaz C., Dirican 0. BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC, cilt.163, sa.4, ss.349-354, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 • The  effect of  curcumin  on  healing  in  an  animal  nasal  septal  perfo ration  model CAKAN D., Aydin S., Demir G., BASAK K. LARYN GOSCOPE, cilt.129, sa.10, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 • Maintainability levels of voice parameters in partial laryngectomy Paksoy M., DEMİR M. G. , Özdemir Demir H. MITTEILUNGEN KLOSTERNEUBURG, cilt.69,  ss.2-12, 2019  (SSCI İndekslerine Giren Dergi)
 • Expressio n of antimicro bial peptides in recurrent adenotonsillitis Demir M. G. , Aydin S., ERDOGAN B. A. , Oguztuzun S., Kilic M., BARISIK N. 0. TURKISH JOURNAL OF BIOCHEMISTRY-TURK BIYOKIMYA DERGISI, cil£41, sa.6, ss.437-442, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 • Voice characteristics ass ociated with polycystic  ovary  syndrome AYDIN K, AKBULUT S., Demir M. G. , DEMIR S., OZDERYA A., TEMIZKAN S., SARGIN M. LARYNGOSCOPE, cilt.126, sa.9, ss.206 7-2072, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 • Efficacy of Continuous Positive Airway Pressure o n Middle Ear Atelectasis: A Double-Blind Placebo- Controlled Clinical Trial AKBULUT 5., Demir M. G. , SALfiPCI B. M. , GUNGOR G. A. , DEMIR N., BERK D., CAKAN D. LARYNGOSCOPE, cil£l26, sa.7, ss.1649-1655, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 • Oxyto cin as a protective agent in cisplatin-induced ototozicity BILMEZ Z. E. B. , Aydin S., SANLI A., ALTINTOPRAK N., Demir M. G. , ERDOGAN B. A. , Kosemihal E. CANCER CHEMOTH ERAPY AND PHARMACOLOGY, cilt.77, ss.875-879, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Effect of Transtympanic Injection of Melatonin on  Cisplatin-Induced  Ototo xicity
 • Demir M. G. , ALTINTOPRAK N., Aydin S., Kosemihal E., BASAK K. JOURNAL OF INTERNATIONAL ADVANCED OTOLOGY, ci1t.11, sa.3, ss.202-206, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) The Evaluatio n of Relationship Between Body Mass Index and Nasal Geometry Using Objective andSubjective Metho ds
 • DEMIR N., SANLI A., Demir G., ERDOGAN B. A. , YILMAZ H. B. , PAKSOY M. JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, cilt.26, sa.6, ss.1861-1864, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Anthraco sis: An unusual cause of yocal fold paralysis
 • Aydin S., CELEB1 0., KIROGLU M., Demir M. G. ENT-EAR NOSE & THROAT JOURNAL, cilt.94, sa.7, ss.273-2 75, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) The Relation Between Body Mass Index and Nasal Airflow
 • Demir M. G. , YILMAZ H. B. JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, cilL26, sa.4, 2015 (SCI Îndekslerine Giren Dergi)
 • A Giant Lymphangioma on the Neck Aydin S., Demir M. G. , SELEK A. JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, cilt.26, sa.4, 20 lS (SCI Îndekslerine  Giren Dergi)
 • A New Preserved Technique for Laryngo cele: Modified Lateral Thyro tomy Approach Aydin S., Demir M. G. JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, cilt.25, sa.6, ss.2178-2 179, 2014 (SCI Îndekslerine Giren Dergi)
 • tomplicated Giant Mucoceles of the Frontal Sinus: Approach to Endoscopic Marsupialization Technique Aydin S., Demir M. G. JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, ci1t.25, sa.5, 2014 (SCI Îndekslerine Giren Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitapların da Yer Alan Yayınlar

 1. Pe netran trakeal yaralanmaya bağlı faringokütanö z fistül: oIgu sunumu. Aydın S., Baran H., Avcı H., Demir M. G. , Kaya N. K.40. Türk ulusal kulak burun bogaz ve bas boyun cerrahisi kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 11 Kasım 2018, ss.121
 2. Submandibuler gland marjinal zon lenfoması: olgu sunumu. Aydın S., Özel H., Demir M. G. , Berk D., Çakıl T. 40. Türk ulusal kulak burun bogaz ve bas boyun cerrahisi kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 11 Kasım 2018, ss.121- 122
 3. Farklı lokalizasyonlarda marjinal zon lenfoma Aydın S., Demir M. G. , Uzun A., Boldaz E., Faraşoğlu A. 40. Türk ulusal kulak burun bogaz ve bas boyun cerrahisi kongresi , Antalya, Türkiye, 7 - 11 Kasım 2018, ss.163
 4. IV. The effect of topical applied curcumin on wound healing in nasal septal perforatio n model created in rabbits. Çakan D., Aydın S., Demir M. G. , Başak K., Çakıl T. 20.Rhinocamp, Muğla, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.144
 5. V.Facial nerve schwannomaAydın S., Demir M. 6. , Berk D., Akbulut S., Başak K., Çakıl T. 20. Rhinocamp, Muğla, Türkiye, 9 - 12 Majns 2018, ss.18
 6. VI. Senkronize larinks ve nazal vestibul SCC: Olgu sunumu Aydın S., Demir M. G. , Dikmen B., Paksoy M., Çalol T., Çoruk S. 14. Rinoloji kongresi., Antalya, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2018, ss.1
 7. Trakeostomal stenozda z plasti : Olgu sunumu. Aydın S., Demir M. G. , Berk D., Avcı H., Çakıl T. 3. İlkbahar toplanösı , Antalya, Türkiye, 12 - 15 Nisan 2018, ss.1
 8. Mixed type laryngo cel: case report. Aydın S., DemiF M. G. , Faraşoğlu A., Boldaz E., Çoruk S., Uysal E. 13.internationaI Kulak burun boğaz ve baş boyun cerFahisi kongresi , Ankara, Türkiye, 5 - 07 Nisan 2018, ss.2
 9. IX. Merkersson Rosenthal Syndrome. Case report. Aydın S., Öztürk S., Demir M. G. , Faraşoğlu A., Çakıl T. 13.internaÖonal Kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi kongresi, Ankara, Türkiye, 5 - 07 Nisan 2018, ss.1
 10. X.The effect of nutritional antioxidant agents on cisplatin induced laryngeal histopathological alterations in rats Başak K., Demir M. G. , AlDntoprak N. 27.ulusal patoloji kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017, ss.1
 11. XI.The role of p coumaric acid in cisplatin induced ototoxicity.. Demir M. G. , Alöntoprak N., Kösemihal E., Aydın S., Başak K.4th. Congress of European ORLHNS., Barcelona, İspanya, 7 - 11 Ekim 2017, ss.1
 12. Role of glutathio ne transferase and cyto chrome P450 iso enzymes in antro choanal polyp pathogenesis. Aydın S., Demir M. G. , Oğuztüzün S., Başak K, Bozer B. 4th. Congress of European ORLHNS., Barcelona, İspanya, 7 - 11 Ekim 2017, ss.1
 13. Larinks kondrosarkonıu. Aydın S., Avcı H., Demir M. G. , Erdoğan B. A. 13. Ulusal rinoloji kongresi , Antalya, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2017, ss.1
 14. Septumun adenoid kistik karsinomu Aydın S., Açıkgöz Ç., Avcı H., Demir M. G. 13. Ulusal rinoloji kongresi , Antalya, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2017, ss.1
 15. Maksiller kemiğin dev hücreli granulomu. Aydın S., Demir M. G. , Dikmen B. 13. Ulusal rinoloji kongresi , Antalya, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2017, ss.l
 16. Tonsillit hastalarında glutatyon s transferase enzim aktivitesi ve  protein ekspresyo nu. Aydın S., Demir M. G. , Oğuztüzün S., Uzun A. 13. Ulusal rinoloji kongresi , Antalya, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2017, ss.1
 17. GSTP1 levels in cisplatin induced rat cochlea after alfa lipoic acid and oxytocin treatment. Aydın S., Demir M. G. , Oğuztüzün S., AlÖntoprak N., Bekmez Z. E. , Gül A., Koçdoğan A. 8.th InstrucÖonal Workshop European Academy of Otology and Neuro-otology Congrees, İzmir, Türkiye, 18 - 21 Ocak 2017, ss.1
 18. Orta kulak atelektazisinde CPAP tedavisinin etkinliği: Çift kör, plasebo-ko ntrollü klinik çalışma Akbulut S., Demir M. G. , Salepçi B. M. , Güngör G. A. , Demir N., Berk D., Çakan D.38. Türk ulusal kulak burun bogaz ve bas boyun cerrahisi kongresi., Antalya, Türkiye, 26 - 30 Ekim 2016, ss.17
 19. Efficacy of continuous positive airway pressure on middle ear atelectasis: A double-blind placeb o- controlled clinical trial Akbulut S., Demir M. G. , Salepçi B. M. , Güngör G. A. , Demir N., Berk D., Çakan D. European Phoniatric, Bilbao, İspanya, 01 Ekim 2016, ss.1
 20. Aller jik Rinitli Bireylerde Vitamin D3 ve IgE Seviyesinin Sağlıklı Bireylerle Karşılaştırılması Demir M. G. 14. Videokonferanslar, Adana, Türkiye, 25 - 27 Mart 2016, ss.1
 21. Aktif D-vitamininin sisplatin nedenli ototoksisitete koruyucu rolü Demir M. G. , Alontoprak N., Aydın S., Kösemihal E., Başak K. 8.Cerrahi araştırma kongresi, Konya, Türkiye, 12 - 14 Kasım 2015, ss.1-2
 22. Demir MG,  Paksoy M, Şanlı a, Akbulut S,  Yilmaz HB.(20 lS). Parsiyel  larenjektomi  cerrahisi sonrasında solunum fonksiyonlarındaki değişim. 8.cerrahi araştırma kongresi. Demir M. G. , Paksoy M., Şanlı A., Akbulut S., Yılmaz H. B. 8.cerrahi araştırma kongresi., Konya, Türkiye, 12 - 14 Kasım 2015, ss.1
 23. GST VE CYP İZOZİMLERİHIH i\fASAL POLİP VE ASTROKOANAL POLİP DOKULARIN DAKI EKSPRESYONLARI Aydın S., Oğuztüzün S., Demir M. G. , Bozer B., Başak K., Kılıç M. 27. Ulusal biyokimya kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 06 Kasım 20lS, ss.40
 24. Kardiyovo kal sendrom (Ortner Sendro mu): Kord yokal paralizisinin nadir bir sebebi Akbulut S., Şanlı A., Inan R. A. , Demir M. G. , Çakan D. 37. Türk ulusal kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi kongresi., Antalya, Türkiye, 28 - 30 Ekim 2015, ss.1-2
 25. Effect of intratympanic melatonin in cisplatin induced ototoxicity Demir M. G. , Alöntoprak N., Kösemihal E., Aydın S., Başak K. 3rd Congress of European 0RL- HNS, Praha, Çek Cumhuriyeti, 7 - 11 Haziran 2015, ss.1
 26. Poli kistik over sendromunda ses özellikleri Aydın K., Akbulut S., Demir M. G. , Demir Ş., Özderya A., Temizkan Ş., Sargın M.
 27. 37. Türkiye endokrinoloji ve metabolizma kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 10 Majns 2015, ss.284-285 Vücut Kitle İndeksinin Burun Fonksiyonları Üzerinde Etkisinin PNİF ve Subjektif Skala İle

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • Kafa tabanı derneği, Üye, 2015 - Devam Ediyor , Türkiye
 • Yüz plastik cerrahi derneği, Üye, 2015 - Devam Ediyor , Türkiye
 • Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi derneği, Üye, 2014 - Devam Ediyor, Türkiye