Doç.Dr. Özkan SEVER | Kolan Hospital

Doç.Dr. Özkan SEVER

Göz Hastalıkları
Silivri Kolan Hospital
ozkan.sever@kolanhastanesi.com.tr Soru Sor

Doç.Dr. Özkan SEVER

Göz Hastalıkları
Silivri Kolan Hospital
ozkan.sever@kolanhastanesi.com.tr

Soru Sor
Eğitim
 • 2005-Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp Lisans
 • 2013-Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanlık
İlgi Alanları
 • Tıbbi Retina
 • Cerrahi Retina
 • Katarakt Ameliyatları (Normal veya Akıllı Mercek)
 • ROP Tanısı (Prematüre Retinopatisi)
 • Üveit Tanı ve Tedavi
 • Şaşılık Ameliyatları
 • Glokom Ameliyatları
 • Gözyaşı Kanal Tıkanıklığı Ameliyatları (Lazer veya Normal Yolla)
 • Doğuştan Gözyaşı Kanal Tıkanıklığı
Çalıştığı Kurumlar
 • 2005-2008 Bolu Komando Tugayı Dr.Pratisyen Hekim
 • 2008 Haziran-2008 Eylül Dokuzeylül Üniversitesi İç Hastalıkları A.D Arş.Görevlisi
 • 2009-2013 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları A.D Arş.Görevlisi
 • 2013-2015 Emirdağ Devlet Hastanesi Uzman Dr.
 • 2015 Namık Kemal Üniversitesi Yrd.Doç.Dr.
 • 2016 Zeynep Kamil Eğitim Araştırma Hastanesi Rop Eğitimi Yrd.Doç.Dr.
 • 2021 Namık Kemal Üniversitesi Doç.Dr.
Diğer

Sertifikalar:

 • İlkyardım temel sertifikası
 • İlkyardım eğitmenlik sertifikası
 • Deney hayvanları kullanım sertifikası
 • Oftalmoloji Klinik Araştırmaları Eğitimi
 • USMLE Step 1-2
 • Rewiever Honorary Certificate (International Journal of Ophthalmology)
 • GCP (Good Clinical Practice) Sertifikası

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri: Yoktur

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları:

1-Retinal ven dal tıkanıklığı olan hastalarda intravitreal deksametazone implant ile ranibizumab enjeksiyonunun karşılaştırılması (Dr.Halil İbrahim Bike), 2017
2- Ultrasonik pakimetri, speküler mikroskopi ve optik koherans tomografi ile ölçülen merkezi kornea kalınlık verilerinin karşılaştırılması (Dr.Enis Özdemir), 2017
3- Obstrüktif uyku apnesi olan diyabetik olgularda optik koherans tomografi ile makülanın retrospektif degerlendirilmesi (Büsra Engin Potoglu), 2020-Halen devam

Projelerde Yaptığı Görevler  (Namık Kemal Üniversitesi Bap projesi)

1- Intravitreal tigecycline treatment in experimental Acinetobacter baumannii endophthalmitis. Fatih Horozoğlu,Gökhan Metan, Özkan Sever ve ark.
2-Anti-inflammatory and ultrastructurel effects of Turkish propolis in a rat model of endotoxin induced uveitis. Salime Pelin Ertürküner,Elif Yaprak Saraç, Selcen Göçmez, Hakan Ekmekçi, Zeynep Banu Öztürk, İsmail Seçkin, Özkan Sever, Kadircan Keskinbora
3- Proliferatif diyabetik retinopatili hastalarda panretinal fotokoagülasyon lazere kıyasla brolucizumab 6 mg’ın etkililigi ve güvenliliginin degerlendirildigi 96 haftalık, iki kollu, randomize, tek maskeli, çok merkezli, faz III çalısma (CONDOR), Diger (Uluslararası), Arastırmacı:SEVER ÖZKAN,Destekleyen Kurum:Novartis Saglık Gıda ve Tarım Ürünleri San. Ve Tic. A.S, , 01/01/2021 (Beklemede)

İdari Görevler: Yoktur
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
Türk Oftalmoloji Derneği
Ödüller: Yoktur

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

1-Üveitler, retina hastalıkları
2-Optik sinir hastalıkları
3-Lens anatomisi
4-Göz yaralanmaları
5-Şaşılık
6- Entegre oturum-Diyabetin göz komplikasyonları

ESERLER:

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
A1. Fatih Horozoglu, Gokhan Metan, Ozkan Sever, Duygu Percin, Cumhur S
Topal, Tansu Gonen, Kadircan H Keskinbora, Birol Topcu & Ates Yanyali. Intravitreal tigecycline treatment in experimental Acinetobacter baumannii endophthalmitis. J Chemotherapy 2012;24(2):101-106.
A2. Keskinbora KH, Horozoglu F, Gonen T, Sever O. Long-term results of surgery for intermittent exotropia. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(3):638-643.
A3. Gonen T, Sever O, Horozoglu F, Yasar M, Keskinbora KH. Endothelial cell loss: Biaxial small-incision torsional phacoemulsification versus biaxial small-incision longitudinal phacoemulsification. J Cataract Refract Surg 2012;38:1918-1924.
A4. Gonen T, Sever O, “Reply: Gas-forced infusion prevents endothelial cell loss in phacoemulsification”. J Cataract Refract Surg. 2013 Mar;39(3):481-2. doi: 10.1016/j.jcrs.2013.01.003.  
A5. Salime Pelin Ertürküner,Elif Yaprak Saraç, Selcen Göçmez, Hakan Ekmekçi, Zeynep Banu Öztürk, İsmail Seçkin, Özkan Sever, Kadircan Keskinbora. Anti-inflammatory and ultrastructurel effects of Turkish propolis in a rat model of endotoxin induced uveitis. Folia Histochem Cytobiol. 2016;54(1):49-57.
A6. Celik E, Sever O, Horozoglu F, Yanyalı A. Segmentation and removal of fibrovascular membranes with high-speed 23 G transconjunctival sutureless vitrectomy, in severe proliferative diabetic retinopathy. Clin Ophthalmol. 2016 May 17;10:903-10.
A7. Sever O, Horozoglu F. Early shift from ranibizumab to aflibercept for resistant classical choroidal neovascularization: A real life practice. International Eye Science, 2017;17(10):1812-1816,doi:10.3980/j.issn.1672-5123.2017.10.03
A8. Horozoglu F, Sever O, Celik E, Mete R, Sahin E. Choroidal thickness of Helicobacter Positive Patients without Central Serous Chorioretinopathy. Curr Eye Res. 2018 Feb;43(2):262-265. doi: 10.1080/02713683.2017
A9. Horozoglu F, Sever O. Early Retinal And Choroidal Coat Thickness Changes After Intravitreal Dexamethasone Implant Injection For Diabetic Macular Edema. Balkan Med J 2018 Jun 5. doi: 10.4274/balkanmedj.2017.1013
A10. Dogan E, Sever Ö, Çakır B, Celik E. Effect of intravitreal ranibizumab on serous retinal detachment in branch retinal vein occlusion. Clin Ophthalmology 2018:12,1465–1470
A11. Sever O. Debate continues: Debate Continues: Gastric Bypass Surgery Does not Increase the Risk for Sight-Threatening Diabetic Retinopathy. Acta Ophthalmologica, 2019 Aug;97(5):e807. doi: 10.1111/aos.
A12. Sever O, Horozoglu F, Celik E, Topcu B. Intravitreal bevacizumab versus bevacizumab and 1 mg triamcinolone acetonide in eyes with bilateral diabetic macular edema. International Eye Science. 2019;19(1), 1-8
A13.  Sever O, Horozoglu F. The Effect of Single Dose Adjunctive Dexamethasone Implant on Diabetic Macular Edema for Patients Who are Under Anti-Vascular Growth Factor Treatment. 1 Year Follow up From a Real Life Practice. J Fr Ophtalmol. 2019 Jun 10. pii: S0181-5512(19)30277-3. doi: 10.1016/j.jfo.2019.04.009
A14. Sever O, Horozoglu F. Bariatric surgery might aggravate proliferative diabetic retinopathy. Acta Ophthalmol, 2020: 98: e579–e584. doi: 10.1111/aos.14342
A15. Sever O, Cakır A, Horozoglu F. A Comparison of the Effect of Intravitreal Dexamethasone Implant on Macular and Branch Retinal Vein Occlusion. A real life experience. European Journal of Ophthalmology, 2020; Vol. 30(5) 1106–
1111. DOI: 10.1177/1120672120934982
A16. Akin Cakir , Burak Erden, Selim Bolukbasi, Ozkan Sever , Sezin Ozdogan Erkul, Ozen Ayranci Osmanbasoglu, Gulderen Karaca, Mustafa Nuri Elcioglu. Three versus Five Intravitreal Aflibercept Injections as Initial Loading Phase in the Treatment of Diabetic Macular Edema: One-Year Results. Arq Bras Oftalmol. 2020;83(5):396-401
A17. Sever O, Mercan R. The effect of long-term systemic immunosuppressive drug use on druse formation: A new perspective to age related macula degeneration. Turkish Journal of Medical Sciences, 2020, Doi: 10.3906/sag-2001
A18. Yüksel T, Sever O, Horozoğlu F. An assessment of vision-related quality of life and stereopsis in patients who underwent successful rhegmatogenous retınal detachment surgery: vision-related quality of life and stereopsis in for rhegmatogenous retinal detachment surgery. Gazi Medical Journal, 2020

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan eserler:
B1. Gonen T.,Sever O, Horozoglu F.,Yasar M.,Keskinbora K. Comparison of Endothelial Cell Loss after Biaxial Small Incision Torsional Phacoemulsification and Biaxial Small   Incision Longitudinal Phacoemulsification.ESCRS,Milano,8-12 September 2012
B2. Erturkuner S. P, Yaprak Sarac E., Gocmez S. S., Ekmekci H., Ozturk Z. B, Sever O., Seckin I., Keskinbora K. LS-10-P-2740 Effects of Turkish propolis on endotoxin induced uveitis on rats 18th International Microscopy Congress, Praque, 7-14 September 2014
B3.Sever O, Horozoglu F. Early shift from ranibizumab to aflibercept for resistant  pigment epitelial detachment in classical choroidal neovascularization: A real life practice 16th ESASO Retina Academy. June 23-25, 2016, Estoril, Portugal.
B4. Sever O, Horozoglu F. Early retinal changes after uncomplicated mild and hard cataract surgery.16th ESASO Retina Academy. June 23-25, 2016, Estoril, Portugal.
B5. Horozoglu F, Sever O. Early retinal and choroidal coat thickness changes after intravitreal dexamethasone implant injection for diabetic macular edema. 16th ESASO Retina Academy. June 23-25, 2016, Estoril, Portugal.
B6. Sever O. Which intraocular tamponade is better for intraocular iatrogenic retinal tear in the posterior zone? Euretina September 7-10, 2017, Barcelona, Spain, Oral presentation
B7. Sever O. The effect of intravitreal aflibercept on neovascular glaucoma in previously vitrectomized patients. Euretina September, 2018, Vienna, Austria, Oral presentation
B8. Sever O. The Effect of Single Dose Adjunctive Dexamethasone Implant on Diabetic Macular Edema for Patients Who are Under Anti-Vascular Growth Factor Treatment. Euretina September, 2018, Vienna, Austria
B9. E Celik, O Sever, B Cakir, E Dogan, S Ozmen, M Atum, N Aksoy
Effıcacy of ıntravıtreal dexamethasone ımplant treatment ın dıabetıc macular edema refractory to ıntravıtreal aflıbercept treatment. 29thMeeting of the European Association for the Study of Diabetes Eye Complications Study Group (EASDec) Amsterdam, The Netherlands, 16th – 18th May 2019

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : Yoktur

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
D1. Gönen T, Keskinbora K, Horozoğlu F, Sever Ö, Yaşar M. Glokomsuz kataraktlı gözlerde ön kamara derinliğinin komplikasyonsuz fakoemülsifikasyon cerrahisi sonrası göz içi basıncına etkisi. Turk J Ophthalmol 2011;41:207-212.
D2. Horozoğlu F, Sever Ö, Gönen T, Keskinbora K. Normal tansiyonlu glokom şüphesi olan olgularda standart 30.2 perimetrinin Heidelberg Retina Tomografisi ile ilişkisi. Glo-Kat 2011;6:155-158.
D3. Horozoğlu F, Gönen T, Sever Ö, Yaşar M, Keskinbora HK. Tek taraflı ambliyopide spektral taramalı optik koherens tomografi ile fotoreseptör bütünlüğünün değerlendirilmesi. MN Oftalmol 2011;18:204-207.
D4. Gönen T, Gönen KA, Horozoğlu F , H. Keskinbora HK, Yaşar M, Sever Ö Psödofakik Gözlerde Pilokarpinin Uyardığı Akomodasyonun Ön Kamara Derinliğine Etkisinin Manyetik Rezonans Görüntüleri Kullanılarak Değerlendirilmesi. MN OFTALMOLOJİ C18 S4 2011
D5. Horozoğlu F, Gönen T, Yaşar M, Sever Ö, Keskinbora HK. İntravitreal Bevacizumab veya Ranibizumab Enjeksiyonu Yapılan Olgularda Kornea Endotelindeki Değişimin Karşılaştırılması. Turk J Ophthalmol 2013; 43: 391-394
D6. Sever Ö, Gönen T. Fakoemülsifikasyon Sırasında Lens Arka Kapsül Yırtığı Gelişen Olgularda Sulkus Yerleşimli Üç Parçalı Katlanabilir Göziçi Lensin Güvenilirliği. MN Oftalmoloji C23 S1 2016
D7. Sever O, Horozoglu F. Early retinal changes after mild and hard cataract surgeries. Eastern Journal of Medicine. 2018; 23(1): 1-5 | DOI: 10.5505/ejm.2018.04274
D8. Bike H.İbrahim, Sever O, Horozoğlu F. Retinal Ven Tıkanıklığı Tedavisinde İntravitreal Deksametazon implant ile Ranibizumab: Altı Aylık Sonuçlar. MN Oftalmoloji C25 S3 2018
D9. Sever Ö. Evaluation of the Effect of Pterygium on Phacoemulsification Surgery.  Glo-Kat 2020; 15: 13-18  DOİ: 10.37844/glauc.cat.2020.15.3
D10. Horozoglu F,Yüksel T, Sever Ö (2018). Physiology of Vitreous and Vitreomacular Interface and Age-Related Changes. Güncel Retina Dergisi (Current Retina Journal), 2(3), 213-219.,

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1. Sever Ö., K. H. Keskinbora, F. Horozoğlu ve T. Gönen, “Primer açık açılı glokom hastalarında santral kornea kalınlığının glokom prograsyonundaki kestirimci özelliği”, 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 382-383, 2010, Antalya.
E2. Sever Ö, Horozoğlu F, Gönen T, Keskinbora HK. Glokomatöz optik disk bulguları olan normotansif çocuk hastada optik koherens tomografi, Heidelberg retina tomografisi ve görme alanı kıyaslaması. TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 383, Antalya, 2010.
E3. Sever Ö, Horozoğlu F, Gönen T, Yaşar M, Keskinbora HK. Fakoemülsifikasyon cerrahisinin yaşa bağlı maküla dejenerasyonuna etkisi. TOD 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 232, Antalya, 2012.
E4. Sever Ö, Keskinbora HK, Horozoğlu F, Gönen T, Yaşar M. Göz nurunun anahtarı kitabında konjonktivitler. TOD 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 228, KKTC, 2011.
E5. Horozoğlu F, Sever Ö, Gönen T, Keskinbora K. Normal Tansiyonlu Glokom Olgularında Standart 30.2 ve Sarı Üzerinde Mavi Işık 24.2 Perimetrinin Heidelberg Retina Tomografisi ile İlişkisi. TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, POS 239, 2010
E6. Horozoğlu F, Gönen T, Yaşar M, Sever Ö, Keskinbora K. İntravitreal bevacizumab ve ranibizumab enjeksiyonu yapılan olgularda kornea endotelindeki değişimin karşılaştırılması. TOD 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 492, KKTC, 2011.
E7. Horozoğlu F, Gönen T, Sever Ö, Yaşar M, Keskinbora K. Diyabetik maküla ödemli olgularda intravitreal bevacizumab ve bevacizumab ile birlikte triamsinolon asetonid enjeksiyonunun erken dönem etkinliğinin karşılaştırılması", TOD 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 494, KKTC, 2011.
E8. Horozoğlu F, Yaşar M, Sever Ö, Yanyalı A. Proliferatif diyabetik retinopatili olgularda fakoemülsifikasyon ile birlikte kombine 23-gauge transkonjonktival sütürsüz vitrektomi. TOD 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 337, Antalya, 2012.
E9. Horozoğlu F, Sever Ö, Yaşar M, Yanyalı A. Diyabetik fibrovasküler proliferasyonlu olgularda 5000 kesi ile 23-gauge transkonjonktival sütürsüz vitrektomi. TOD 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 196, Antalya, 2012.
E10. Horozoğlu F, Sever Ö, Çelik E, Yaşar M, Yanyalı A. MembraneBlue Dual (Tripan mavisi+Brilliant mavisi G) ile yapılan epiretinal membran cerrahisi sonuçları. TOD 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, PS-1061, Antalya, 2013.
E11. Horozoğlu F, Özdemir E, Sever Ö, Onur A, Yanyalı A. Romatoid Artritli bir olguda retina dekolmanı cerrahisi sonrası posterior üveit gelişimi. TOD 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, PS-1060, Antalya, 2013.
E12. Sever O.  Might the myopic marriages be a reason of increased myopia prevalance. A study comparing rural and urban marriages in Turkey. TOD 51. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, SS-0RR-05, Antalya, 2017.
E13. Bike İbrahim H, Sever Ö, Horozoğlu F. Ağır Silikon Yağı (Oxane HD) Emülsifikasyonunda Perflorobütilpentan (F4H5) kullanımı. TOD 51. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, PS-1042, Antalya, 2017.
E14. Durmaz Meriçli İ, Horozoğlu F, Sever Ö. Trabekülektomi sonrası nadir bir komplikasyon: Postoperatif Serratia marcences endoftalmisi olgusu. TOD 53. Ulusal Kongresi, PS-360, Antalya 2019
E15. Horozoğlu F, Kaya A, Sever Ö. What is the ultimate surgical tolerability of an eye for recurrent retinal detachment? TOD 53. Ulusal Kongresi, PS-890, Antalya 2019
E16. Barut E, Horozoğlu F, Sever Ö Nükleus ve göz içi lens drop olgusunda kombine sütürsüz vitrektomi ve skleral fiksasyonlu göziçi lens implantasyonu. TOD 53. Ulusal Kongresi, PS-891, Antalya 2019
E17. Karasu E, Horozoğlu F, Sever Ö. Kapanmayan maküla deliklerinde silikon yağı enjeksiyonu. TOD 53. Ulusal Kongresi, PS-897, Antalya 2019
E18. Babadağ Lütfiye E, Horozoğlu F, Sever Ö. Proptozisli, yüksek miyop bir olguda regmatojen retina dekolmanı. TOD 53. Ulusal Kongresi, PS-873, Antalya 2019
E19. Kaya A, Horozoğlu F, Sever Ö. Bilateral PMMA lens subluksasyonu olan megalokornealı olguda skleral fiksasyon ile göz içi lensrepozisyonu. TOD 53. Ulusal Kongresi, PS-130, Antalya 2019

F. Diğer yayınlar :
F1. Keskinbora HK, Horozoğlu F, Gönen T, Sever Ö, Yaşar M. Mümin Bin Mukbil’e göre başağrıları. Lokman Hekim Journal 2011;1:31-34.
F2. Sever Ö, Keskinbora HK, Horozoğlu F, Gönen T, , Yaşar M. ”Göz Nurunun Anahtarı ve Neşe Hazineleri'' Kitabındaki Konjunktiva Hastalıkları Bilgilerinin Günümüzle Karşılaştırılması, Turkiye Klinikleri J Med Ethics 2013;21(1):18-23