Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ALPTEKİN | Kolan Hospital

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ALPTEKİN

Çocuk Cerrahisi
Şişli Kolan International, Bayrampaşa Kolan Hospital
ahmet.alptekin@kolanhastanesi.com.tr Soru Sor

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ALPTEKİN

Çocuk Cerrahisi
Şişli Kolan International, Bayrampaşa Kolan Hospital
ahmet.alptekin@kolanhastanesi.com.tr

Soru Sor
Eğitim
 • 2003 Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 2011 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 • 2017 İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi
İlgi Alanları
 • Çocuk Ürolojisi
 • Yenidoğan Cerrahisi
 • Robotik ve Laparoskopik Girişimler
 • Çocuklarda Tümör Cerrahisi
 • Endoskopi ve Sistoskopi
Çalıştığı Kurumlar
 • 2003-2004 Nevşehir Özkonak Sağlık Ocağı ve 1 Nolu 112 Acil İstasyonu
 • 2005 İzmir Darlıdere Askeri Tesisler Reviri
 • 2005-2011 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahi
 • 2011-2017 İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 2017-2022 İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Diğer

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

 • Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği, (TÇCD)
 • European Union of Pediatric Surgical Associations, (EUPSA)
 • Türkiye Pediatrik Üroloji Derneği (PEDURO)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 • Ozcan R, Alptekin A, Emre S, Kuruoğlu S, Inan M, Tekant GT.  An un usual cause of recurrent chylothorax: gorham syndrome.The Association of Paediatric Surgeons of Pakistan APSP J Case Rep. 2014 May 21;5(2):23.
 • Gultekin N.D, Yilmaz F.H, Salihoglu O, Alptekin A, Altunhan H.  Intrauterine volvulus that had been misunderstood as an antenatal mesenteric cyst. Pediatrics & Neonatology, 2018
 • Alptekin A, Korkmaz M, Biltekin B, Sarımurat N, Erdoğan E . Implantation of polymer- intestinal organoid construct and histological examination of retrieved implants. .... TEZZ --> yazıya dönüştürülmek üzere dergiye gönderildi , henüz cevap gelmedi !!!

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

 • Topuzlu Tekant G, Alptekin A, Ozcan R, Kurugoglu S, Dervisoglu S, Elicevik M, Sarimurat N, Erdogan E, Yeker D. Outcome of bronchopulmonary malformations in the pediatric age group. World Federation of Associations of Pediatric Surgeons, 2010
 • Guvenc B.H, Alim R, Fettahoğlu S, Alptekin A. Minimal İnvazive Approach in Pediatric and Adolescent Ovarian Cystic Masses, European Paediatric Surgeons’ Association, Milano, 2016

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 • Sarı E. E. , Alptekin A. , Onal Z. ;  Evaluation of our Trichobezoar Cases , Şişli Etfal Tıp Bülteni (Manuscript Number: SETB-2020-02-023). 14.02.2020

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

 • Alptekin A, Özcan R, Mammadov E, Tütüncü Ç, Kurugoğlu S, Dervişoğlu S, Eliçevik M, Topuzlu Tekant G, Sarımurat N, Erdoğan E, Yeker D. Çocukluk yaş grubunda bronkopulmonermalformasyonlar. 28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 2010
 • Alptekin A, Özcan R, Tütüncü Ç, Celkan T, Kuruoğlu S, Dervişoğlu S,Topuzlu Tekant G.  Prenatal tanılı bilateralsürrenal kitlenin beklenmedik tanısı: Bilateralsürrenalhematom. 28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 2010
 • Emre Ş, Alptekin A, Özcan R, Eliçevik M, Emir H, Söylet Y, BüyükünalS.N.C. Çocuklarda siringosel: İnfravezikal obstrüksiyonun nadir bir nedeni. 28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 2010
 • Özcan R, Alptekin A, Emre Ş, Kuruoğlu S, İnan M, Topuzlu Tekant G. Nadir bir şilotoraks nedeni: Gorham sendromu.29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 2011
 • Emir H,Emre Ş,Özcan R,Alptekin A,Eliçevik M,Büyükünal S.N.C,Söylet Y. İntraabdominal testislerde iki aşamalı fowler-stephens orşiopeksi. 29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi,2011
 • Güner N.T , Alptekin A, Örs S, Girgin S, Bayramoğlu S,  Cimilli T. Parsiyelduodenal obstrüksiyon olgusu: Duodenal web.  33. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2012
 • Gültekin N.D, Alptekin A, Salihoğlu Ö, Bilgin L, Hatipoğlu S. Yenidoğanda nadir bir olgu:İntrauterin volvulus.  57.Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 2013
 • Gültekin N.D, Alptekin A, Bilgin L, Salihoğlu Ö,  Hatipoğlu S.Umblikal ven kataterizasyonu sonrası gelişen ileal perforasyon: olgu sunumu.  57.Türkiye Milli Pediatri Kongresi,2013
 • Gültekin N.D, Alptekin A, Salihoğlu Ö, Bilgin L, Hatipoğlu S.Preterm yenidoğanda akciğerin konjenital kistik adenomatoid malformasyonu:olgu sunumu. 57.Türkiye Milli Pediatri Kongresi,2013
 • Alptekin A, Biltekin B, Saraç E Y, Tanrıverdi G, Korkmaz M, Erdoğan E  Yapay ince barsak segmentinin doku kültüründe üretilmesi ve yapısal olarak değerlendirilmesi: Deneysel çalışma  XII. National Histology And Embryology Congress 2014, Ankara
 • Sarı E, Alptekin A, Sarı C, Ankay N, Coşkuner T,Bülbül L, Şevketoğlu E, Hatipoğlu S, Diafragma Rüptürüne Bağlı Diapfragma Hernisi Olgusu 58.Türkiye Milli Pediatri Kongresi,2014
 • Alptekin A, Onal Z, Guvenc B.H Rapunzel Sendromu, Karın Ağrısı Olgusu,  33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 2015, Antalya
 • Alptekin A, Onal Z Perkütan Endoskopik Gastrostomi’nin Nadir Komplikasyonu; İleal Perforasyon ve Posterior Duvar Gastrostomi 34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 2016, Kıbrıs

Konuşmacı Olarak Davet Edilen Sempozyum ve Kurslar

 • Dr. Ahmet Alptekin, “Akut Batın Tablosuyla  Opere Edilen PAN Olgusu” .Çocuk Cerrahisi Marmara Bölge Toplantısı. 29 Ocak 2013, İstanbul
 • Dr. Ahmet Alptekin, “Pediatride Cerrahi Aciller”. Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği. 18 Ocak 2013, İstanbul
 • Dr. Ahmet Alptekin, “Çocukluk yaş grubunda bronkopulmoner malformasyonlar”. 28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Sözlü Bildiri, 2010
 • Dr. Ahmet Alptekin, “Akut Apandisit”. Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği. 22 Ekim 2015, İstanbul
 • Dr. Ahmet Alptekin, “Mezenter Kisti Olgu Sunumu” .Çocuk Cerrahisi Marmara Bölge Toplantısı. 27 Ocak 2015, İstanbul
 • Dr. Ahmet Alptekin, “Diaphragma Hernisi ve Pektus Birlikteliği” . Çocuk Cerrahisi Marmara Bölge Toplantısı. 25 Aralık 2018, İstanbul
 • Dr. Ahmet Alptekin, “Periton Diyaliz Katateri Tecrübelerimiz” .  Çocuk Cerrahisi Marmara Bölge Toplantısı. 24 Aralık 2019, İstanbul