Dr. Öğr. Üyesi Doğaç Çağlar GÜRBÜZ | Kolan Hospital

Dr. Öğr. Üyesi Doğaç Çağlar GÜRBÜZ

Kardiyoloji
Bayrampaşa Kolan Hospital
dogaccaglar.gurbuz@kolanhastanesi.com.tr Soru Sor

Dr. Öğr. Üyesi Doğaç Çağlar GÜRBÜZ

Kardiyoloji
Bayrampaşa Kolan Hospital
dogaccaglar.gurbuz@kolanhastanesi.com.tr

Soru Sor
Eğitim
 • 2003-2006 Gaziantep Kolej Vakfı Fen Lisesi
 • 2007-2014 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 2008-2008 Mansoara University Of Medical Faculty
 • 2009-2009 Sofia University Of Medical Fakulty
 • 2011-2011 Medical University Of Silesia Zabrze
 • 2015-2019 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi
İlgi Alanları
 • Koroner Arter Hastalığı (Kalp Damar Hastalığı)
 • Kalp Yetersizliği
 • Kalp Kapak Bozuklukları
 • Aritmi (Ritm Bozukluğu)
 • İntrakardiyak Pacemaker-Defibratör-Resenkronizasyon Terapisi (KPM-ICD-CRT)
 • Periferik Damar Hastalıkları (Bacak, Baş ve Boyun Damar Hastalıkları)
 • Hipertansiyon (Yüksek Tansiyon)
 • Diyabet (Şeker Hastalığı)
 • Obezite
Çalıştığı Kurumlar
 • 2014-2015 Gaziantep Cengiz Göcek Çocuk Hastalıkları Hastanesi
 • 2019-2021 Afyonkarahisar Devlet Hastanesi
 • 2021-Devam Özel Bayrampaşa Kolan Hospital
Diğer

Bilimsel Dernek, Cemiyet ve Komisyon Üyelikler

 • Türk Kardiyoloji Derneği
 • Kardiyovasküler Akademi Derneği
 • Avrupa Kalp Cemiyeti

Kurs ve Seminerler

 • Basit İstatistik Kursu
 • Basit ve İleri Kardiyoloji Eğitimi Kursu
 • Metronik Kalıcı Pacemaker Kursu
 • Miyokard Perfüzyon Sintigrafi Eğitim Kursu
 • Kardiyak MR İnceleme Kursu

YAYINLAR

 • A. Uluslararası Hakemli Dergilerde (SCI , SCI-E ve SCI olmayan ) Yayınlanan Makaleler:
 • A1. Simsek EC,  Guvendi E,  Simsek A, Kocabas U,Varıs E, Gurbuz DC, & Askin A. (2019). The Effect on Upper Extremity Functions of Cardiac Electronic Device Placement on the Dominant Hand Side. Journal of Arrhythmia. 35. 279-286.
 • A2. Sinan UY , Ekmekci A ,Ozbay  B , Akyildiz Akcay F , Bekar L, Koza Y ,  Bolat I , Gurbuz DC, Kocabas U, Zodgi M.  A New Risk Scores to Predict in Hospital Mortality in Elderly Patients with Acute Heart Failure: On Behalf of the Journey HF-TR  Study  İnvestigators.Anatolian  Journal of Cardiology 2019 01;21(1):25-30
 • A3. Sinan UY, Gurbuz DC,  Celik O,  Cakmak  HA , Kilic  S, Inci S, Gok G, Kucukoglu  MS , Zoghi M. Turkish to mid-range ejection fraction clinical features. Acute heart failure patient: a subgroup analysis from the HF-TR  journeyman worker. Int J Cardiovasc Acad 2020; 6: 5-11

B.Uluslararası ve Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler:

 • B1. Gurbuz Dc, Ozdemir E, Nazli C,  Tokac  M, Kahya Eren N. Mid-Term Results Of İntervention Options For Coronary Bifurcation Lesions Of A Tertiary Health Center, Anatol J Cardiol 2019; 22 (Suppl 1): 1-120
 • B2. Özdemir Emre,Emren Sadık Volkan,Kahya Eren Nihan,Nazlı Cem,Gürbüz Doğaç Çağlar,Transesophageal Echocardiography And Scopy Co- Guided Percutaneous Mitral Balloon Valvuloplasty Preocedure: İs İt Safer Or Not,25. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı,03.05.2018 06.05.2018, Türkiye, 06.05.2018
 • B3. Akçay Akyıldız Filiz,Emren Sadık Volkan,Özdemir Emre,Kırış Tuncay,Gürbüz Doğaç Çağlar,Nazlı Cem,Pulmoner Artere Embolize Olan 38mm Çaplı Büyük Asd Okluder Cihazının Transfemoral Yolla Başarılı Bir Şekilde Çıkarılması,25.Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı,03.05.2018 06.05.2018, Türkiye, 06.05.2018
 • B4. Özdemir Emre,Emren Sadık Volkan,Kahya Eren Nihan,Nazlı Cem,Tokaç Mehmet,Gürbüz Doğaç Çağlar,Biküspit Aort Kapak Zemininde Ciddi Aort Stenozu Olan İleri Yaşta Bir Hastada Tavı İşlemi,25. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı,03.05.2018 06.05.2018, Türkiye, 06.05.2018
 • B5. Özdemir Emre,Karaca Mustafa,Şimşek Ersin Çağrı,Gürbüz Doğaç Çağlar,Lead Yer Değiştirmeleri İle Karakterize Reel, Twiddler Veratchet Sendromları: 4 Olguluk Vaka Sunumu,33. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi,05.10.2017 08.10.2017, Türkiye, 08.10.2017
 • B6. Doğaç Çağlar Gürbüz, Mehmet Tokaç, Cem Nazlı , Mustafa Karaca, Nihan Kahya Eren, Volkan Ermen,Tekrarlayan Diklofenak Kullanımı Sonrası Farklı Koroner Arterleri Tutan, Sistemik Allerjik Reaksiyonların İzlenmediği , Akut St Elevasyonlu Myokardiyal Enfarktüs Gelişen İlginç Bir Olgu 4. Kardiyobahar Kardiyoloji Bahar Güncellemesi Toplantısı 02.03.2017 05.03.2017 Kıbrıs 05.03.2017
 • B7. Şimşek Ersin Çağrı,Kırış Tuncay,Emren Sadık Volkan,Kocabaş Uğur,Gürbüz Doğaç Çağlar,Nazlı Cem,Coronary Artery Perforation İn Patients Undergoing Percutenous Coronary İntervention: A Single-Centre Report,32. Türk Kardiyoloji Kongresi,20.10.2016 23.10.2016, Türkiye, 20.10.2016

C. Ulusal Hakemli Dergilerde Türkçe  Olarak Yayınlanan Makaleler:

 • C1. Abdullah DOĞAN , Doğaç GÜRBÜZ aKardiyoloji AD, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir,Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci. 2016;28(1):12-24

D.Kitap Bölümü:

 • D1. Doğaç Çağlar Gürbüz, 2020 Nobel Kitapevi . Kalp Editor: Prof. Dr. Ömer KOZAN  ISBN:978-605-450-5, Cilt II-Kısım 10- Bölüm 59  Trikuspit darlığı
 • D2. Kalp yetersizliği: Dünden  Bugüne Tedavi Yaklaşımları  Editör: Prof. Dr. Mehdi ZOGH, Doç. Dr. Tarık KIVRAK Sacubitril/Valsartan  Yazım aşamasında
 • D3. Rivaroksaban  ve Günümüz Editör: Prof. Dr. Mehmet  Birhan  YILMAZ RİVER çalışması  Yazım aşamasında

E.Katıldığı Uygulamalı Mesleki Eğitimler ve Kurslar:

 • E1. Medtronik Kalıcı Pacemaker Kursu Bölüm I , İstanbul

F. Katılım Sağlanan Bilimsel Toplantı ve Eğitim Programları:

 • F1. Kardiyoloji Bahar güncellemesi,  3-6 Mart 2016, Kıbrıs
 • F2. Türk Kardiyoloji Derneği Güncelleme toplantısı, 6-9 ekim 2016, Kıbrıs
 • F3. Uluslararası Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisinde Yenilikler Kongresi, 23-26 Mart 2017, İzmir
 • F4. İntrakoroner Fizyoloji ve Görüntüleme, 31 Mart- 2 Nisan 2017, İzmir
 • F5. Türk Kardiyoloji Derneği Temel Asistan okulu,21-23 Nisan 2017,  İstanbul
 • F6. 3. Kardiyoloji Vaka sunum toplantısı (Vaka sunumu), 5-7 Mayıs 2017, Kıbrıs
 • F7. Kardiyovasküler Akademi Derneği Güncelleme Toplantısı 21-24 Eylül 2017 ,Kıbrıs
 • F8. Kardiyoloji Derneği  İleri Asistan Okulu,18-20 Eylül 2019, İstanbul
 • F9. Türk Kardiyoloji Derneği Kalıcı Kalp Pili Kursu,  22 Şubat 2020, İzmir
 • F10 .27. Ulusal Katılımlı Girişimsel Kardiyoloji  Toplantısı,12-15 Kasım, Online
 • F11. 36. Uluslararası Katılımlı TKD Toplantısı, 3-6 Kasım 2020, Online
 • F12. Kardiyovasküler Akademi Kongresi 17-21 Eylül 2021, Kıbrıs/Girne