Dr. Öğr. Üyesi İsmail ATEŞ | Kolan Hospital

Dr. Öğr. Üyesi İsmail ATEŞ

Kardiyoloji
Şişli Kolan International
ismail.ates@kolanhastanesi.com.tr Soru Sor

Dr. Öğr. Üyesi İsmail ATEŞ

Kardiyoloji
Şişli Kolan International
ismail.ates@kolanhastanesi.com.tr

Soru Sor
Eğitim
 • Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi (Lisans)
 • Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi (Uzmanlık)
İlgi Alanları
 • Mitraclip (Ameliyatsız Mitrral Kapak Yetmezliği Tedavisi)
 • Triclip (Ameliyatsız Triküspid Kapak Tedavisi)
 • Evar (Kapalı Yöntem Endovasküler Stent Tedavisi)
 • Tavi (Ameliyatsız Aort Kapak Tedavisi)
 • Aort Genişlemesi
 • Anjiyografi
 • Aritmi
 • Kalp Yetmezliği
 • Radyofrekans Ablasyon Tedavisi
 • Kalıcı Kalp Pili İmplantasyonu
 • Mitral Balon Valvüloplasti
Çalıştığı Kurumlar
 • 1999-2002 Özel Vakıf Hastanesi-Antalya Kardiyoloji Anabilim Dalı ve Koroner Anjiyografi Biriminin Kurulması Kardiyoloji Eğitimi ve Lab. Kardiyoloji Personel Şefi
 • 2002-2005 Özel Hayat Kalp Hastanesi-Antalya Kardiyoloji Şefi
 • 2005-2006 Kendi Özel Kliniği-Antalya Ayakta Tedavi Deneyimi
 • 2006-2009 Özel Hayat Hastanesi-Antalya, Kardiyoloji Anabilim Dalı ve Koroner Anjiyografi Ünitesinin Kurulması Kardiyoloji Eğitimi ve Lab. Arasında Kardiyoloji Personel Şefi
 • 2009-2012 Medical Park Hastane Kompleksi-Antalya, Kompleks Medikal Direktörü, Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Direktörü, Kardiyoloji Şefi, Kalp Hastanesi İşletmeciliği, Kardiyoloji Danışmanları Yüksek Hacimli Organ Nakli Hastanesi Doktoru
 • 2012-2015 Medline Hastaneler Grubu-Antalya, Hastane Medikal Direktörü, Hastane Grubu CEO'larının Danışmanları, Kardiyoloji ve Hemodinamik Laboratuvarı Bölümünün Kurulması. Kardiyoloji ve Laboratuvar Eğitimi. Kardiyoloji Personel Şefi
 • 2016-2021 Medical Park Hastane Kompleksi-Antalya, Kompleks Medikal Direktörü, Kardiyoloji ve Koroner Anjiyografi Ünitesi Müdürü
 • 2018-2021 Bahçeşehir Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Yrd. Prof. Kardiyoloji Bölümü'nde
 • 2021- Devam Ediyor Özel Şişli Kolan International Hospital
Diğer

Mesleki Üyelikler

 • Türk Kardiyoloji Derneği
 • Avrupa Kardiyoloji Derneği
 • Avrupa Kalp Ritim Derneği
 • Kardiyoloji Toplantıları Avrupa Derneği
 • Kardiyoloji Toplantıları Türkiye Derneği

Kurs ve Sertifikalar

 • 29-31 Ekim 2008 İleri Düzey Girişimsel Teknikler - Cleveland Clinic
 • 04 Mart 2010 Girişimsel Ekokardiyografi Kursu - İstanbul
 • 17-20 Mayıs 2011 Eoru PCR Toplantısı - Paris
 • 28-29 Ocak 2013 Pertükan Mitral Valf Tamir Programı
 • 17-18 Haziran 2014 Edwards Sapien3 THV Eğitimi (Transkateter Kalp Kapağı Teknik ve Klinik Yönleri)
 • 22 Mayıs 2015 Avrupa Kardiyoloji Derneği Üyeliği
 • Transkateter Kardiyovasküler Terapötik Toplantıları
 • Çocuk ve Yetişkin Girişimsel Kalp Sempozyumu
 • Konjenital ve Yapısal Müdahaleler Toplantıları