Dr. Öğr. Üyesi Turgut ÖZTUTGAN | Kolan Hospital

Dr. Öğr. Üyesi Turgut ÖZTUTGAN

Allerji Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları (Akciğer Hastalıkları)
Şişli Kolan International
turgut.oztutgan@kolanhastanesi.com.tr Soru Sor

Dr. Öğr. Üyesi Turgut ÖZTUTGAN

Allerji Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları (Akciğer Hastalıkları)
Şişli Kolan International
turgut.oztutgan@kolanhastanesi.com.tr

Soru Sor
Eğitim
 • 1995 - 2003 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Askeri Tıp Fakültesi ANKARA
 • 2007 - 2012 Uzmanlık : Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi
İlgi Alanları
 • Akciğer ve Bronşiyal Hastalıklar
 • Bronkoskopi
 • Solunum ve Alerji Testleri
Çalıştığı Kurumlar
 • 2003 GATA Stajyer Bölük Komutanlığı, Samsun Sahra Sıhhıye Okul Komutanlığı
 • 2004 - 2007 Jandarma İkmal Merkezi Sağlık Kısım Amirliği
 • 2007 - 2012 GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi
 • 2012 - 2016 Gümüşsuyu Asker Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi
 • 2016-Devam Bayrampaşa Kolan Hospital
Diğer
Konferanslar
 • 22nd Annual Congress ERS, Vienna, Austria 1-5 September 2012
 • 29’uncu TÜSAD Ulusal Kongresi “Solunum 2007” 28-31 Ekim 2007 Fethiye
 • 31’nci TÜSAD Ulusal Kongresi “Solunum 2009” 17-21 Ekim 2009 Çeşme
 • 32’nci TÜSAD Ulusal Kongresi “Solunum 2010” 20-24 Ekim 2010 Antalya
 • 34’ncü TÜSAD Ulusal Kongresi “Solunum 2012” 6-10 Ekim 2012 Çeşme


Bilimsel Yayın ve Makaleler

 • Okutan O., Yıldızeli B., Aksoy TN, Ayten O., Öztutgan T., Demirer E., Kartaloğlu Z., "Kronik tromboembolikpulmoner hipertansiyon tedavisinde pulmoner tromboendarterektomi’nin yeri: olgu sunumu", Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2013;21(4):1129-1133
 •  Taş D, Okutan O, Özkısa T, Ayten Ö, Demirer E, Öztutgan Sağ pulmoner arter agenezisinin eşlik ettiği Scimitar(Pala) sendromu Respiratory Case Reports, 2013; 2(1): 44-47. (EMBASE, Index Copernicus, DOAJ, Journal Index)
 • Kaya H, Çiftçi F, Taş D, Okutan O, Kunter E, Bozkanat E, Ayhan G, Öztutgan T, Ayten Ö, Ugan MH, Bıçak M, Sezer O, Kartaloğlu Z. Hastanemizde 2007 yılında tanı alan tüberkülozlu asker hastaların tedavi sonuçlarının retrospektif olarak son altı yıllık veriler ile birlikte değerlendirilmesi. Gülhane Tıp Dergisi 2009;51:80-5.
 • Demirer E, Oztutgan T, Tas D, Uysal A, Caliskan T, Kucukodaci Z, Ayten O, Okutan O, Kartaloglu Z. Angiopoietin 2tissue immunohistochemical staining level and the relation with stage in lung cancer. American Thoracic Society, ATS 2013, May 17-22, Philadelphia, USA, Am J Respir Crit Care Med 2013, Volume 187, A5519
 • Kaya H, Çiftçi F, Taş D, Bıçak M, Ugan MH, Ayten Ö, Bozkanat E, Okutan O, Kunter E, Sezer O, Öztutgan T,Kartaloğlu Z. Tüberkülozlu asker hastaların son 5 yıllık tedavi sonuçları (2002-2006). Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 30. Ulusal Kongresi 2008 Bodrum. Solunum 2008;10:12s
 • Öztutgan T, Demirer E, Taş D, Uysal A, Çalışkan T, Küçükodacı Z, Ayten Ö, Okutan O, Kartaloğlu Z. Akciğer kanserinde anjiopoietin 2 doku immunohistokimyasal boyama düzeyi ve evre ile ilişkisi. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 34. Ulusal Kongresi 2012 Çeşme. SS10
 • Okutan O, Taş D, Özkısa T, Ayten Ö, Öztutgan T. Nadir görülen bir Scimater sendromu varyantı: olgu sunumu Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 31. Ulusal Kongresi 2009 Çeşme. Solunum 2009; 11:95
 • 8. Okutan O, Öztutgan T, Ayten Ö, Taş D, Kartaloğlu Kronik Eozinofilik Pnömoni: Olgu sunumu. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 32. Ulusal Kongresi 20-24 Ekim 2010 Antalya. Solunum 2010;12:172
 • Okutan O, Yıldızeli B, Ursavaş TN, Ayten Ö, Öztutgan T, Demirer E. Endartrektomi uygulanan pulmonertromboemboli sonrası gelişen Pulmoner Hipertansiyon olgusu TÜSAD 32. Ulusal Kongresi, 20-24 Ekim 2010 Antalya.  Solunum 2010:12(Ek 1):EP-234
 • Kaya H. Çiftçi F, Taş D, Okutan O, Kunter E, Bozkanat E, Ugan MH, Bıçak M, Ayhan G, Ayten Ö, Öztutgan T, Sezer O, Kartaloğlu Z. Hastanemizde izlenen tüberkülozlu asker hastaların 2007 yılı tedavi sonuçları. Türk ToraksDerneği 12. Yıllık Kongresi 2009 Antalya Bildiri Özetleri 84
 • Özkısa T, Çiftçi F, Taş D, Sezer O, Ayten Ö, Öztutgan T, Okutan O, Kartaloğlu Z. Hastanemizde 2009 yılında tüberküloz tanısı alan hastaların tedavi sonuçları. Toraks Derneği 13. Yıllık kongresi 2010 İstanbul P 779


Sertifikalar ve Yetkinlikler

 • Temel ve İleri Bronkoskopi Teknikleri ve Uygulamaları Kursu, Şubat 2010 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Göğüs Hastalıkları Uzmanlarına Yönelik İç Hastalıkları Eğitim Kursu, Mayıs 2010
 • Birinci Ulusal Girişimsel Pulmonoloji Sempozyumu 9-11 Aralık 2011
 • Solunum Fonksiyon Testleri Kursu, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 6-7 Ocak 2011


Mesleki Etkinlikler

 • TORAKS DERNEĞİ
 • TÜSAD
 • ERS (European Respiratory Society)