Op.Dr. Fatih Hikmet CANDAŞ | Kolan Hospital

Op.Dr. Fatih Hikmet CANDAŞ

Göğüs Cerrahisi
Şişli Kolan International
fatihhikmet.candas@kolanhastanesi.com.tr Soru Sor

Op.Dr. Fatih Hikmet CANDAŞ

Göğüs Cerrahisi
Şişli Kolan International
fatihhikmet.candas@kolanhastanesi.com.tr

Soru Sor
Eğitim
 • GATA Tıp Fakültesi, Ankara (1996-2002)
 • GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Göğüs Cerrahisi Servisi, İstanbul (2005-2010)
İlgi Alanları
 • Akciğer Kanserleri
 • Hiperhidrozis (Aşırı el, yüz, koltuk altı terlemesi)
 • Göğüs Duvarı Deformiteleri
 • Toraks Travmaları
Çalıştığı Kurumlar
 • GATA Stajyer Birliği, Ankara
 • Hava Meydan Komutanlığı Sağlık Amirliği, Yalova
 • GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İstanbul (Uzman Doktor, Yardımcı Doçent)
 • Özel Başarı Hastanesi, İstanbul
Diğer

Araştırma ve Yayınlar:

 • Sözel Bildiri Birincilik Ödülü, 8. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 2015 (Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Ratlarda Kriyoprezervatif Trakeal Allograft Üzerine Etkisi)

Yurtdışı Yayınlar

 • 1. Candas F, Gorur R, Haholu A, Yildizhan A, Yucel O, Ay H, Memis A, Isitmangil T. Is Tracheal Transplantation Possible with Cryopreserved Tracheal Allograft and Hyperbaric Oxygen Therapy? An Experimental Study. Ann Thorac Surg 2016;101:1139–44.
 • 2. Candas F, Gorur R, Haholu A, Yiyit N, Yildizhan A, Gezer S, Sen H, Isitmangil T. The effects of clipping on thoracic sympathetic nerve in rabbits: early and late histopathological findings. Thorac Cardiovasc Surg. 2012;60(4):280-4.
 • 3. Candas F, Isilak Z, Yildizhan A, Uz O, Gorur R, Yalcin M, Isitmangil T. Does Endoscopic Thoracic Sympathectomy via Clipping Procedure Have Early Effects on Electrocardiographic Parameters? Indian J Med Res. 2017;145(4):498-502.
 • 4. Candas F, Yildizhan A, Gorur R. A different appearance of Ollier disease: enchondromatosis of the ribs. ANZ Journal of Surgery. ANZ J Surg. 2017;87(12):E305-E306.
 • 5. Candas F, Berber U, Yildizhan A, Yiyit N, Gorur R, Isitmangil T. Anterior mediastinal Angiomyolipoma. Ann Thorac Surg. 2013;95(4):1431-2.
 • 6. Candas F, Yildizhan A, Görur R, Isitmangil T. Aspergillus Colonization on Silk Suture Following Thoracic Surgery. Turk Gogus Kalp Dama. 2016;24(1):165.
 • 7. Candas F, Yildizhan A, Gorur R, Işıtmangil T. Is bilateral chylothorax possible after simple cough? Yes. Asian Cardiovasc Thorac Ann. 2015;23(4):471-3.
 • 8. Candas F, Karslioglu B, Eyi YE, Sildiroglu O. A Giant Foreign Body due to Rocket Explosion. Eurasian J Med. 2013 Feb;45(1):71-2.
 • 9. Yıldızhan A, Candaş F, Yavuz Ö, Görür R, Işıtmangil T. Pektus Ekskavatumlu Genç Erişkin Hastalarda Nuss İşlemi Deneyimlerimiz. Turk Gogus Kalp Dama. 2015;23(3):519-23.
 • 10. Gorur R, Turut H, Yiyit N, Candas F, Yildizhan A, Sen H, Kutlu A, Kilic S, Isitmangil T. The influence of specific factors on postoperative morbidity in young adults with bronchiectasis. Heart Lung Circ. 2011;20(7):468-72.
 • 11. Gorur R, Hahoglu A, Uzun G, Kutlu A, Turut H, Yiyit N, Candas F, Isitmangil T. Effects of hyperbaric oxygen therapy on wound healing after tracheal resection and end-to-end anastomoses in rats: results of early observations. Thorac Cardiovasc Surg. 2008;56(6):359-362.
 • 12. Görür R, Yıldızhan A, Türüt H, Şen H, Yiyit N, Candaş F, Işıtmangil T. Elterlemesi nedeniyle uygulanan 530 sempatektomi ameliyatı ve uzun dönem sonuçların değerlendirilmesi. Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg.  2009;17(1): 28-32.
 • 13. Işıtmangil T, Görür R, Yiyit N, Yıldızhan A, Candaş F,  Sebit Ş, Tunç H, Selçuk S,  Kunter E. Toraksta kist hidatik hastalığı nedeniyle cerrahi tedavi uygulanan 308 hastanın değerlendirilmesi. Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg. 2010;18(1): 27-33.
 • 14. Gorur R, Yiyit N, Yildizhan A, Candas F, Turut H, Sen H, Isitmangil T. Is T3 and T6 sympathetic clipping more effective in primary palmoplantar hyperhydrosis? Thorac Cardiovasc Surg. 2011;59(6):357-9.
 • 15. Yiyit N, Türüt H, Işıtmangil T, İpçioğlu OM, Uzun G, Berber U, Candaş F, Görür R, Yıldızhan A. Pulmoner kontüzyon tedavisinde yeni bir yöntem: Hiperbarik oksijen, bir deneysel çalışma. Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg. 2012;20(4): 875-82.
 • 16. Yiyit N, Kucukodaci Z, Gorur R, Isitmangil T, Candas F, Gezer S. Xanthoma of the rib in a patient with normolipidemia. Turk Gogus Kalp Dama. 2014;22(1):199-201.
 • 17. Gorur R, Kutlu A, Sonmez G, Yiyit N, Candas F, Kunter E, Isitmangil T. Retrospective analysis of treatment options in first recurrences of primary spontaneous pneumothorax in young adults. Eur J Gen Med. 2007;4(4):172-175.
 • 18. Gorur R, Kunter E, Isitmangil T, Yiyit N, Kaya H, Candas F, Sonmez G. Medical image. Cough and wheeze. Nail clippers in the left main bronchus. N Z Med J. 2007;1265(120):9.
 • 19. Yiyit N, Görür R, Candaş F, Yıldızhan A, Turhan V, Işıtmangil T. Hydatid cyst disease mimicking metastatic lung disease: a case report. Turkiye Parazitol Derg. 2011;35(2):120-124.
 • 20. Uzun G, Candas F, Mutluoglu M, Ay H. Successful treatment of soft tissue radionecrosis injury with hyperbaric oxygen therapy. BMJ Case Rep. 2013 Jul 10;2013:bcr2013009555.

Yurtiçi Yayınlar

 • 1. Candas F, Yıldızhan A, Görür R. Solunum fonksiyonlarını ileri derecede bozan göğüs duvarı deformitesi. Türkiye Klinikleri Arch Lung. 2014;15(2):83-4.
 • 2. Candaş F, Şaşmaz H, Yıldızhan A, Görür R, Küçükodacı Z, Işıtmangil T. Nadir Bir Göğüs Duvarı Tümörü: Hibernoma. Türkiye Klinikleri Arch Lung. Doi:10.5336/archlung.2015-48926
 • 3. Yıldızhan A, Yiyit N, Candaş F, Görür R, Işıtmangil T. Siyanoakrilat’ın bronş kapamadaki etkinliğinin deneysel bir modeled saptanması. Gülhane Tıp Dergisi  2012;54(3):228-32.
 • 4. Yiyit N, Yıldızhan A, Candaş F, Görür R, Işıtmangil T. Yetişkin yaşa ulaşmış Jeune sendromu olgusu. Gülhane Tıp Derg 2015;57(2):188-9.
 • 5. Görür R, Yıldızhan A, Yiyit N, Candaş F, Kutlu A, Tunç H, Işıtmangil T. Akciğer sekestrasyonu: bronşektazi nedeniyle opere edilen d