Op.Dr. Mehmet Serdar BALKAN | Kolan Hospital

Op.Dr. Mehmet Serdar BALKAN

Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji)
Şişli Kolan International
mehmetserdar.balkan@kolanhastanesi.com.tr Soru Sor

Op.Dr. Mehmet Serdar BALKAN

Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji)
Şişli Kolan International
mehmetserdar.balkan@kolanhastanesi.com.tr

Soru Sor
Eğitim
  • 2008-İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi
  • 2016-SB Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Beyin Cerrahi Kliniği
İlgi Alanları
  • Bel-Boyun Fıtıkları
  • Omurga Kırıkları
  • Minimal İnvaziv Spinal Cerrahi
  • Tümör Cerrahisi
  • Ameliyatsız Ağrı Tedavileri
Çalıştığı Kurumlar
  • 2018 Kasım–2021 Mart İstanbul Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi – Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı
  • 2016 Mayıs–2018 Kasım Beykoz Devlet Hastanesi - Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı (Mecburi Hizmet)
  • 2008 Aralık–2010 Haziran Tokat Reşadiye Hasanşeyh Sağlık Ocağı - Sorumlu Pratisyen Hekim (Mecburi Hizmet)
Diğer

Uluslararası Yayınlar

1-Özay, R., Balkan, M. S., Tönge, Ç., & Şekerci, Z. (2017). Trans-nasal-trans-sphenoidal brain injury by a fencing foil: an unusual case report and brief literature review. Journal of sports medicine and physical fitness, 57(11):1494-8.
2-Ayvalık, F., Ozay, R., Turkoglu, E., Balkan, M. S., & Şekerci, Z. (2016). Remote Cerebellar Hemorrhage Following Lumboperitoneal Shunt Insertion: A Rare Case Report. The Surgery Journal, 2(04), e139-e142.
3-Özay, R., Doruk, E. D., Balkan, M. S., & Ergüngör, M. F. (2016). Treatment of Craniodiaphyseal Dysplasia Presenting with Chiari Type-I. Arquivos Brasileiros de Neurocirurgia: Brazilian Neurosurgery, 35(03), 228-233.
4-Ozay, R., Fesli, R., Balkan, S., Turkoglu, E., & Sekerci, Z. (2015). Rapid resolution of an acute subdural hematoma in Dandy Walker syndrome. Neurology India, 63(2), 286.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler  

1-Retrospective Evaluation of the Early Period Effectiveness of Epiduroscopic Adhesiolysis and Steroid Injection in Saline Solution on Patients with Chronic Low Back and Leg Pain due to Midline Protrusion or Epidural Fibrosis. M. S. Balkan. Joint Meeting of Istanbul Spine Masters & ISMISS Turkey 2017, Ekim 2017, İstanbul. Poster.
2-Effects of Topically Administered Decorin on Epidural Fibrosis and Axonal Regeneration in Damaged Rat Sciatic Nerve. R. Özay, E. Türkoğlu, A. Aktaş, M. S. Balkan, U. D. Aktürk, F. Yiğit, T. Aktürk, Z. Şekerci. WFNS Onaltıncı Dünya Nöroşirurji Kongresi, Ağustos 2017, İstanbul. Sözlü Bildiri.
3-Effects of Topically Administered Contractubex on Epidural Fibrosis and Axonal Regeneration in Damaged Rat Sciatic Nerve. R. Özay, M. S. Balkan, A. Aktaş, U. D. Aktürk, O. B. B. Esener, T. Aktürk, Ş. Hanalioğlu, C. Atabey, Z. Şekerci. WFNS Onaltıncı Dünya Nöroşirurji Kongresi, Ağustos 2017, İstanbul. Poster.
4-The Effects of Intraperitoneal Decorin Application on Epineural Scar Tissue and Axonal Regeneration After Peripheral Nerve Injury and Primary Repair in Rats. M. S. Balkan, R. Özay, E. Türkoğlu, H. Dolgun, T. Aktürk, A. Aktaş, O. B. B. Esener, Z. Şekerci. EANS Onaltıncı Avrupa Nöroşirurji Kongresi, Eylül 2016. Atina. Poster.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler


1-Spontan Rezorbsiyona Uğrayan Subdural Hematom: Olgu Sunumu. Mehmet Serdar Balkan, Betül Yaman, Mehmet Kalan, Erdal Reşit Yılmaz. ORTADOGU MEDICAL JOURNAL 8 (2):112-114,2016

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1-Topikal olarak uygulanan contractubex’in hasarlanmış rat siyatik sinirinde epidural fibrozis ve aksonal rejenerasyon üzerine etkileri. Rafet Özay, Mehmet Serdar Balkan, Abit Aktaş, Umut Doğu Aktürk, Osman Behzat Burak Esener, Tülin Aktürk, Şahin Hanalioğlu, Cem Atabey, Zeki Şekerci. Otuzbirinci Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi, Nisan 2017 Antalya. Sözlü Bildiri
2-Topikal olarak uygulanan decorin’in hasarlanmış rat siyatik sinirinde epidural fibrozis ve aksonal rejenerasyon üzerine etkileri. Rafet Özay, Erhan Türkoğlu, Abit Aktaş, Mehmet Serdar Balkan, Umut Doğu Aktürk, Funda Yiğit, Tülin Aktürk, Zeki Şekerci. Otuzbirinci Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi, Nisan 2017 Antalya. Sözlü Bildiri
3-Ratlarda periferik sinir hasarı ve primer onarımı sonrası intraperitoneal decorin uygulanmasının epinöral skar dokusu ve aksonal rejenerasyon üzerine etkileri. Mehmet Serdar Balkan, Rafet Özay, Erhan Türkoğlu, Habibullah Dolgun, Tülin Aktürk, Abit Aktaş, Osman Burak Behzat Esener, Zeki Şekerci. Otuzuncu Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi, Nisan 2016 Antalya. Sözlü Bildiri
4-Lomber dejeneratif omurga zemininde takipli disk hernisi olgusunda düşük ayak gelişimi ve cerrahi tedavinin etkisi. Mehmet Serdar Balkan, Uğur Özdemir. Lomber Dejeneratif Omurga Sonbahar Sempozyumu. TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu. 20-23 Ekim 2016. Antalya. Sözlü Bildiri.
5-Soliter fibröz tümör’e TSHoma’nın eşlik ettiği olgu sunumu. Betül Yaman, Mehmet Serdar Balkan, Muhammed Taha Eser, Hüseyin Hayri Kertmen, Habibullah Dolgun, Zeki Şekerci. Otuzuncu Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi, Nisan 2016 Antalya. Poster
6-Transkallozal yaklaşım sırasında gelişen kontralateral akut subdural hematom olgusu. Betül Yaman, Mehmet Serdar Balkan, Çağhan Tönge, Ahmet Gülmez, Ömer Selçuk Şahin, Erhan Türkoğlu, Zeki Şekerci. Otuzuncu Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi, Nisan 2016 Antalya. Poster
7-Düşme sonrası kuadriparezi ile gelen servikal intramedüller kitle: olgu sunumu. Betül Yaman, Mehmet Serdar Balkan, Teoman Dönmez, Levent Gürses, Erdal Reşit Yılmaz, Habibullah Dolgun, Zeki Şekerci. Otuzuncu Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi, Nisan 2016 Antalya. Poster
8-Arteriovenöz malformasyonda besleyiciler nidüs oluşumundan sonra gelişiyor olabilir mi? Rafet Özay, Erhan Türkoğlu, Mehmet Serdar Balkan, Onur Ergun, Zeki Şekerci. Otuzuncu Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi, Nisan 2016 Antalya. Poster
9-Taburculuk eğitimi. Betül Yaman, Samet Dinç, Çağhan Tönge, Erdal Reşit Yılmaz, Mehmet Serdar Balkan, Sezen Bolu. Otuzuncu Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi, Nisan 2016 Antalya. Poster
10-Kafa içi basıncı artış bulguları ile acil operasyona alınan bir Lhermitte-Duclos hastalığı vakası; nadir bir olgu sunumu. Mehmet Serdar Balkan, Erhan Türkoğlu, Rafet Özay, Habibullah Dolgun, Hüseyin Bozkurt, Mehmet Ziya Çetiner, Fatma Aksoy Khurami, Zeki Şekerci. Yirmidokuzuncu Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi, Nisan 2015 Antalya. Poster
11-İnfrakiazmatik yerleşimli kraniyofarinjiyoma: olgu sunumu. Mehmet Kalan, Mehmet Serdar Balkan, Rafet Özay, Hayri Kertmen, Ebru Doruk Doğan, Zeki Şekerci. Yirmidokuzuncu Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi, Nisan 2015 Antalya. Poster
12-İnfratentorial hemanjioperisitoma: nadir bir olgu sunumu. Mehmet Serdar Balkan, Rafet Özay, Umut Doğu Aktürk, Ömer Selçuk Şahin, Hüseyin Bozkurt, Fatma Aksoy Khurami, Zeki Şekerci. Yirmidokuzuncu Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi, Nisan 2015 Antalya. Poster
13-Pediatrik kronik subdural hematom: olgu sunumu. Mehmet Serdar Balkan, Rafet Özay, Ebru Doğan Doruk, Muhammed Taha Eser, Betül Yaman, Erdal Reşit Yılmaz, Zeki Şekerci. Yirmidokuzuncu Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi, Nisan 2015 Antalya. Poster
14-Yoğun bakım ünitelerinde çalışan personel arasında iletişim. Betül Yaman, Hülya Yağcıoğlu, Selma Ateş, Muhammed Taha Eser, Mehmet Serdar Balkan, Ganime Yener, Rümeysa Kaya, Yiter Koyuer. Nöroşirürji Hemşireliği Derneği 11. Bilimsel Kongresi, Nisan 2015 Antalya. Poster.
15-Double crush sendromu: olgu sunumu. Mehmet Serdar Balkan, Erdal Reşit Yılmaz, Habibullah Dolgun, Fahri Eryılmaz, Özden Çağlar Öztürk, Fatih Ayvalık, Behzat Rüçhan Ergün, Mehmet Erhan Türkoğlu. Yirmisekizinci Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi, Nisan 2014 Antalya. Poster
16-İnsidental yakalanan hidrosefali olgusu. Mehmet Serdar Balkan, Erdal Reşit Yılmaz, Mehmet Erhan Türkoğlu, Fahri Eryılmaz, Mehmet Ziya Çetiner, Betül Yaman, Teoman Dönmez. Yirmisekizinci Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi, Nisan 2014 Antalya. Poster
17-Travmatik subdural hematom nedeniyle gelen hastada insidental saptanan anevrizma olgusu. Mehmet Serdar Balkan, Fahri Eryılmaz, Erdal Reşit Yılmaz, Mehmet Erhan Türkoğlu, Fatih Ayvalık, Ahmet Günaydın, Levent Gürses. Yirmisekizinci Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi, Nisan 2014 Antalya. Poster

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
 
1-Türk Nöroşirurji Derneği
2-Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu

Sertifikalar

1-Türk Nöroşirurji Derneği Temel Nöroşirurji Kursları IV. Dönem (2016-2019)
2-Spinal Enstrümentasyon Teknikleri Kursu. Marmara Üniversitesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü. 7 Nisan 2018 İstanbul-Türkiye.
3-MaxMoreSpine Surgical Technique Introduction Workshop (Endoskopik Lomber Diskektomi Temel Kursu). 17 – 18 Kasım 2017 Münih-Almanya.
4-Lomber Minimal İnvaziv Cerrahi Kursu. TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu. 3 Şubat 2017 İstanbul-Türkiye.
5-Lomber Cerrahi Sonrası Ağrı Kursu. Marmara Üniversitesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü. 14 Ocak 2017 İstanbul-Türkiye.
6- İntrinsik Beyin Lezyonları İçin Ak Madde Yollarının Üç Boyutlu Mikroanatomisi ve Cerrahisi Toplantısı. 17 Ocak 2015 Ankara-Türkiye.
7-Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi 2013 Yaz Okulu II. Kurs.27 - 30 Haziran 2013 Manisa-Türkiye.
8-Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası. Kobay D.H.L.A.Ş.3 - 16 Mayıs 2011 Ankara-Türkiye.