Op. Dr. Ömer AYTAÇ | Kolan Hospital

Op. Dr. Ömer AYTAÇ

Üroloji
Beylikdüzü Kolan Hospital
omer.aytac@kolanhastanesi.com.tr Soru Sor

Op. Dr. Ömer AYTAÇ

Üroloji
Beylikdüzü Kolan Hospital
omer.aytac@kolanhastanesi.com.tr

Soru Sor
Eğitim
 • 1988-1993 Atatürk İlköğretim Okulu
 • 1994-1997 Ali Baran Numanoğlu Ortaokulu
 • 1997-1999 Ürgüp Lisesi
 • 2000-2006 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (Yüksek Lisans)
 • 2006-2012 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (Tıpta Uzmanlık)
İlgi Alanları
 • Böbrek ve İdrar Kanal Darlığı
 • Varikosel
 • Urs
 • Penis Eğriliği Tedavisi
 • Penil Proten Yükseltilmesi
 • Tur-p
 • İnternal Ürektomi
 • İdrar Kaçırma
Çalıştığı Kurumlar
 • Y. Lisans Tıp Fakültesi İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2000-2006
 • Tıpta Uzmanlık Üroloji İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi 2006-2012
 • Mecburi Hizmet Üroloji Mardin Devlet Hastanesi 2012-2014
 • Üroloji Uzmanı-doktor öğretim üyesi Üroloji Demiroğlu Bilim Üniversitesi- şişli Florence Nightingale Hastanesi 2014-2017
 • Üroloji uzmanı Üroloji İstanbul Florence Nightingale Hastanesi 2017 - 7/2020
Diğer

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

 • Türk Tabipleri Birliği, Türk üroloji derneği, Türk çocuk üroloji derneği, Türk androloji derneği. Avrupa üroloji derneği                                                                                                                    
 • FEBU : Fellow Of European Board of Urology-2018- CID 7979

Katıldığı Kurslar:

 • Marmara bölgesi uzmanlık öğrencileri eğitim kursu, 6-7 Haziran 2009
 • Türk anatomi ve klinik anatomi derneği kadavra temel ürolojik cerrahi eğitim modelleri anatomi diseksiyon kursu, 7-8 Haziran 2010, İstanbul
 • 9.European Urology Residents Education Programme (EUREP), Hands-On-Training dry lab course 2-7 September 2011
 • Stapler eğitimi ve kulllanımı kursu. 19 Şubat 2011, İstanbul,Türkiye
 • Araştırma planlaması ve İstatistiksel değerlendirme kursu,24 Ocak 2014, İstanbul
 • Multidisipliner ürolojik onkoloji kursu,28 mart 2015, İstanbul
 • Bölgesel retrograde intrarenal cerrahi (RIRCH) kursu 3 nisan 2015, İstanbul

Katıldığı Kongre ve Sempozyumlar:

 • 5 th Middle East & North Africa ED Conference 5-6 Mayıs 2008,İstanbul,Türkiye
 • 8.Ulusal Endoüroloji Kongresi ve Avrupa Üro-Teknoloji Derneği 2009 toplantısı 4-7 Kasım 2009,Antalya,Türkiye
 • İstanbul üniversitesi Cerrahpaşa tıp fakültesi sürekli tıp eğitimi etkinlikleri Üriner sistem taş hastalığı sempozyumu 26 mayıs 2009,İstanbul.TürkiyeÜrolojide asistanlık ve yeni uzmanlık Uluslarası zirve toplantısı 23-24 Ocak 2010. İstanbul,Türkiye
 • 21.Ulusal Üroloji kongresi 30 Ekim-3 Kasım 2010,İstanbul,Türkiye
 • Türk üroloji derneği ege ve güney Marmara şubeleri toplantısı 4-6 mart 2011,İstanbul
 • 26 th Annual EAU Congress 18-22 march 2011 Vienna,Austria
 • 9.Androloji kongresi. 1-4 Haziran 2011, Mersin, Türkiye
 • 1. Ulusal ürolojik cerrahi kongresi 3-7 Ekim 2012,Antalya, Türkiye
 • 5.Ulusal pediatrik üroloji kongresi 16-19 Nisan 2014, Antalya, Türkiye
 • 23.Ulusal Üroloji kongresi 16-19 Ekim 2014,İstanbul,Türkiye
 • 3.Ulusal minimal invaziv ürolojik cerrahi kongresi. 30-31 Mayıs 2014, Ankara,Türkiye
 • 11.Ulusal endoüroloji kongresi 23-26 Nisan 2015. Antalya, Türkiye
 • 25.Ulusal üroloji kongresi ve 14. Uluslararası prostat forumu. 6-9 Ekim 2016, Girne,Kıbrıs
 • Robotik üroloji sempozyumu. SB Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 4-5 Mayıs 2018

Ödüller:

 • Böbrek hücreli kanserde koagulasyon faktorleri ve fibrin yikim urunleri prognostik parametre olarak kullanilabilir mi?
 • Ömer Aytaç, Selçuk Erdem, Akın Soner Amasyalı, Öner Şanlı, Faruk Küçükdurmaz, Serkan Karakuş, Feyyaz Ural, Cavit Nuri Özsoy 22,Ulusal Üroloji kongresi 02-06 mayıs 2012

Ulusal Toplantılardaki Konuşmalar ve Başkanlıkları:

 • Nadir görülen olgu sunumları, Türk Üroloji derneği Marmara bölgesi aylık toplantısı 15/12/2010
 • Zor olgu tartışması (kabus oturumu), Ulusal Androloji kongresi 1-4 haziran 2010
 • Böbrek kanserinde yeni gelişmeler, Şişli florence Nightingale Hastanesi Çarşamba bilimsel toplantıları, 27/05/2015
 • Video bildirileri 9.oturum başkanlığı, , 11. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Antalya,23-26 Nisan 2015

Ulusal Bilimsel Dergilerde Yayınlaran Kitap ve Dergi Bölümleri:

 • Erektil Fonksiyon Bozukluğunda Vakum Terapi. Ömer AYTAÇ, Erektil Disfonksiyonun İlaç Dışı Tedavileri, Güncelleme Serileri,Ocak 2014 // Cilt:3 //Sayı:1, s13-16
 • Robot Yardımlı Laparoskopik Radikal Prostatektomide Tam Kontinans İçin Neler Yapılmalı? Hasan Hüseyin Tavukçu, Ömer Aytaç, Fatih Atuğ Endoüroloji    Bülteni 2014;7:s 109-114, DOI: 10.5350/ENDO2014070301
 • Lokalize Prostat Kanserinde Cerrahi Tedavinin Geleceği. Ömer Aytaç, H. Hüseyin Tavukçu, Fatih Atuğ, Endoüroloji Bülteni 2015;8:9-12, DOI: 10.5350/ENDO2015080103
 • Böbrek kanseri güncelleme, Minimal Invaziv Parsiyel Nefrektomide Yeni Gelismeler. Ömer Aytaç,Fatih Atuğ, TÜD/TÜRK ÜROLOJİ AKADEMİSİ YAYINI NO: 4,2016, s121-131
 • Robotik üroloji güncelleme, Robotik Radikal Prostatektomide Fasyal Anatomi ve Sinir Koruyucu Teknikler. Ömer Aytaç,Fatih Atuğ,TÜD/TÜRKÜROLOJİ AKADEMİSİ YAYINI NO: 10,2017,s85-97

BİLİMSEL YAYINLAR:

A.Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

 • Comparison of transrectal ultrasonography and transrectal ultrasonography-guided seminal vesicle aspiration in the diagnosis of the ejaculatory duct obstruction.Engin G, Celtik M, Sanli O, Aytac O, Muradov Z, Kadioglu A.Fertil Steril. 2009 Sep;92(3):964-70. doi: 10.1016/j.fertnstert.2008.07.1749. Epub 2008 Sep 14.PMID:18793778
 • Laparoscopic excision of local recurrence of renal cell carcinoma.Sanli O, Erdem S, Tefik T, Aytac O, Yucel OB, Oktar T, Ozcan F.JSLS. 2012 Oct-Dec;16(4):597-605. doi: 10.4293/108680812X13517013316393.PMID:2348457
 • Increased preoperative levels of plasma fibrinogen and D dimer in patients with renal cell carcinoma is associated with poor survival and adverse tumor characteristics.Erdem S, Amasyali AS, Aytac O, Onem K, Issever H, Sanli O.Urol Oncol. 2014 Oct;32(7):1031-40. doi: 10.1016/j.urolonc.2014.03.013. Epub 2014 Jul 11.PMID:25027687
 • Nerve-sparing techniques and results in robot-assisted radical prostatectomy.Tavukçu HH, Aytac O, Atug F.Investig Clin Urol. 2016 Dec;57(Suppl 2):S172-S184. Epub 2016 Dec 8. Review.PMID:27995221
 • The effıcacy and utılısatıon of preoperatıve magnetıc  resonance ımagıng  ın robot assısted radıcal prostatectomy: does ıt change the surgıcal dıssectıon plan?a prelımınary report.Tavukcu HH, Aytac O, Balci C., Kulaksizoglu H., Atug F.EMJ Urol. 2015;3[3]:45-49.
 • Ductal Adenocarcinoma of the Prostate With a Rare Clinical Presentation; Late Gastric Metastasis.Tavukcu HH, Aytac O, Aktepe F, Atug F, Erdem L, Tecimer C.Urol Case Rep. 2016 May 2;7:28-30. doi: 10.1016/j.eucr.2016.03.012. eCollection 2016 Jul.PMID:27335785
 • The efficacy and utilisation of preoperative multiparametric magnetic resonance imaging in robot-assisted radical prostatectomy: does it change the surgical dissection plan?Tavukçu HH, Aytaç O, Balcı NC, Kulaksızoğlu H, Atuğ F.Turk J Urol. 2017 Dec;43(4):470-475. doi: 10.5152/tud.2017.35589. Epub 2017 Dec1.PMID:29201510
 • Protective effect of platelet-rich plasma on urethral injury model of male rats.Tavukcu HH, Aytac O, Atuğ F, Alev B, Çevik Ö, Bülbül N, Yarat A, Çetinel Ş, Şener G, Kulaksızoğlu H.Neurourol Urodyn. 2018 Apr;37(4):1286-1293. doi: 10.1002/nau.23460. Epub 2017 Dec 11.PMID:29226987
 • Effect of autologous fibrin glue on lymphatic drainage and lymphocele formation in extended bilateral pelvic lymphadenectomy in robot-assisted radical prostatectomy.Garayev, A., Aytaç, Ö., Tavukcu, H. H., & Atug, F. (2019).  Journal of endourology, 33(9), 761-766.

B.Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:    

C. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler:

 • Late Onset Hyogonadısm Symptom Prevalence In Turkısh Aging Male Population  Onem K, Akman T,Tezer M, Aytac O, Kadioglu A.1st European Congress on the Aging Male  Warsaw, Poland Juna  14-16, 200
 • Prospective comparison of laparoscopic radical nephrectomy (LRN) versus open radical nephrectomy (ORN)  Sanli O., Tefik T., Tunc M., Ortac M., Karakus S., Aytac O., Issever H., Ozcan F. EAU 5th South Eastern European Meeting, 9-10 October 2009, Belgrade (Serbia)
 • Laparoscopic radical cystectomy (LRC): Short term operational and oncological outcomes Sanli O. , Tefik T., Salabas E., Aliyev E., Aytac O., Esen T., Ozcan F., Tunc M. EAU 5th South Eastern European Meeting, 9-10 October 2009, Belgrade (Serbia)
 • High open conversion rate in laparoscopic renal ablative surgery is limited with 20 cases Sanli O., Tefik T., Mut T., Tunç M., Issever H., Ortaç M., Özsoy C., Aytac O. EAU 5th South Eastern European Meeting, 9-10 October 2009, Belgrade (Serbia)
 • Laparoscopic repair of retrocaval ureter (vs20-04) O.Sanlı, T.Tefik, O.Aytac, E.Salabas, M.Karadeniz, C.Özsoy. 27th. World congress of    endourology&swl wce October 6-10 2009
 • Laparoscopic radical cystectomy :Short term operastion and oncological outcomes (mp5-03) 27th. World congress of   endourology&swl wce October 6-10 Ekim  2009
 • Modified Nesbit procedure for treating ventral penile curvature:outcomes of two different dissection techniques of neurovascular bundle (NVB) Akbulut MF., Akman T.,Kucukdurmaz F.,Aytac O., Amasyalı A.S.Europan Urology supplements. Vol 9, ıssue 6, September 2010
 • Selective clamping of  the segmentary artery in robotic partial nephrectomy operation; Aytaç O., Tavukçu H., Kulaksizoglu H., Atug F., AUA Annual Meeting 2015, 15 May-19 May 2015, New Orleans-USA
 • The efficacy and utilization of preoperative magnetic resonance imaging in robot assisted radical prostatectomy; H.H.Tavukçu, Ö.Aytaç, C. Balcı, H. Kulaksızoğlu, F.Atuğ; 20th Annual Meeting of Bulgarian  Association of Urology, 18-20 June 2015, Sadanski, Bulgaria
 • Off-clamping technic of the renal artery in robotic partial nephrectomy operation; Ö.Aytaç, H.H.Tavukçu, H. Kulaksızoğlu, F.Atuğ; 20th Annual Meeting of Bulgarian  Association of Urology, 18-20 June 2015, Sadanski, Bulgaria
 • The efficacy and utilization of preoperative multiparametric magnetic resonance imaging in robotic radical prostatectomy: Does it change the surgical dissection plan?; Tavukcu H.H., Aytac O., Balci C., Kulaksizoglu H., Atug F.; 34th World Congress of Endourology&SWL 2016, 8 November-12 November 2016, Cape Town-South Africa
 • Zero ischemia robotic partial nephrectomy of an endophytic renal tumour with using Drop-in ultrasound transducer; Aytac O., Tavukcu H.H., Kulaksizoglu H., Atug F.; 34th World Congress of Endourology&SWL 2016, 8 November-12 November 2016, Cape Town-South Africa
 • Melatonin administration reorganizes cavernous tissue, upregulates SIRT-1 genes, and decreases oxidative damage in diabetic rats; Sahan A., Akbal C., Tavukçu H.H., Cetinel S., Tanidir Y., Kabasakal L., Cevik O., Sener G., Simsek F.; AUA Annual Meeting 2016, 6 May-10 May 2016, San Diego-USA
 • Protective effect of platelet rich-plasma on urethral stricture model of male rats; Tavukcu H., Aytaç O., Atug F., Alev B., Cevik O., Yarat A., Cetinel S., Sener G., Kulaksizoglu H; AUA Annual Meeting 2017, 12 May-16 May 2017, Boston-USA
 • Dilated lumbar veins due to cement application to lomber vertebrae in a metastatic renal cell cancer patient; Aytac O., Tavukcu H., Kulaksizoglu H., Atug F.; 35th World Congress of Endourology 2017, 12 September-16 September 2017, Vancouver-Canada
 • Robotic minimal margin enucleo-resection technique of left renal tumor; Tavukcu H., Aytac O., Kulaksizoglu H., Atug F.; 35th World Congress of Endourology 2017, 12 September-16 September 2017, Vancouver-Canada
 • Bladder neck sparing RARP operation: Is there need to perform 360 degree circumferential bladder neck dissection? O-123, Aytaç O, Garayev A, Atuğ F.,8.Euroasıan Uro-Oncology Congress, 29th june- 1th july 2018,Tbilisi,Georgia
 • Effect of Fibrin Glue (Vivostat™) on Lymphatic Drainage in Extended Pelvic Lymph Node Dissection in Robot Assisted Radical Prostatectomy Ömer Aytaç, Asgar Garayev, Fatih Atuğ O-126 Aytaç O, Garayev A, Atuğ F.,8.Euroasıan Uro-Oncology Congress, 29th june- 1th july 2018,Tbilisi,Georgia
 • Robotic distal ureterectomy with modified Lich-gregoir urethral reimplantation and psoas hitch for distal ureteral tumour, V-10, Ömer Aytaç, Asgar Garayev, Fatih Atuğ, 8.Euroasıan Uro-Oncology Congress, 29th june- 1th july 2018,Tbilisi,Georgia
 • Robot-assisted Retroperitoneal Lymph Node Dissection after Chemotherapy in Patient with Retroperitoneal Lymp Node Ömer Aytaç, Asgar Garayev, Fatih Atuğ, V-13, 8.Euroasıan Uro-Oncology Congress, 29th june- 1th july 2018,Tbilisi,Georgia
 • Tbilisi,Georgia The Use of Vivostat® Fibrin Glue For High Degree Nerve-Sparing Robotic Radical Prostatectomy: Point of Technique Ömer Aytaç, Asgar Garayev, Fatih Atuğ, V-16, 8.Euroasıan Uro-Oncology Congress, 29th june- 1th july 2018,Tbilisi,Georgia
 • Simultaneous Robot-assisted Radical Cystectomy and Nephroureterectomy for Concomitant Bladder and Upper Urinary Tract Urothelial Carcinoma in Patient with Solitary Kidney Asgar Garayev, Ömer Aytac, Fatih Atuğ, v-29, 8.Euroasıan Uro-Oncology Congress, 29th june- 1th july 2018,Tbilisi,Georgia

D. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler:

 • Klitoral vakum cihazı kadın cinsel uyarılma ve orgazm tedavisinde hangi hastalarda uygulanabilir? Ön Rapor (abstract)Önem K, Tezer M, Aytaç Ö, Akbulut F, Kadıoğlu A.Ulusal Androloji Kongresi, Ankara,  6- 9 Haziran 2007
 • Comparison of trus and trus-guided seminal vesicle aspiration in the diagnosis of the jaculatory duct obstruction poster gülgün engina, murat çeltikb, öner şanlib; ömer aytaçb, zarifcan muradovb, m.fatih akbulutb,ateş kadioğlub  20.ulusal üroloji kongresi 1-6 kasim 2008
 • TRUS  biyopside pozitif tümör odak ile serum seks hormon bağlayıcı globülin arasındaki ilişki mecuttur:pilot çalışma ön sonuçları Akbulut M.F., Aytaç Ö, Küçükdurmaz F., Şanlı M.Ö., Mut T., Özcan F., Özsoy C.N. 20.Ulusal Üroloji kongresi 1-6 kasım 2008
 • Klitoral vakum cihazı etkinliği: hangi hastalar cevaplı olabilir? Önem K., Akman T., Aytaç Ö., Amasyalı A.S., Erol B., Ateş K. 20.Ulusal Üroloji kongresi 1-6 kasım 2008
 • Prostat biyopsisi,unilateral ya da erken evre localize prostat kanserini güvenilir olarak tahmin etmez. Akbulut M.F., Şanlı M.Ö., Önem K., Aytaç Ö., Küçükdurmaz F., Kılıçslan I., Esen T., Özsoy C.N. 20.Ulusal Üroloji kongresi 1-6 kasım 2008
 • Retrokaval üreterin transperitoneal laparoskopik tamiri. Şanlı M.Ö.,Tzevat T., Erdem S., Aytac Ö., Salabaş E., Karadeniz M., Özsoy C.N.,Tunç M. 8. Ulusal endoüroloji kongresi ve Avrupa Üro-Teknoloji derneği 2009 toplantısı 4-7 kasım 2009
 • Laparoskopik sistektomi kısa dönem operasyonel ve onkolojik sonuçlar. Şanlı M.Ö.,Tzevat T., Salabaş E.,Aliyev E., Aytaç Ö., Esen T., Nane İ.,Tunç M. 8. Ulusal endoüroloji kongresi ve Avrupa Üro-Teknoloji derneği 2009 toplantısı 4-7 kasım 2   
 • Sifir iskemi’nin laparoskopik parsiyel nefrektomi erken postoperatif   parameterlerineetkisi: bir match-pair analizin sonuçları Selçuk Erdem, Tzevat Tefik, Öner Şanlı, Ömer Aytaç, Feyyaz Ural,
 • Taner Koçak, Mustafa Akıncı 22,Ulusal Üroloji kongresi 02-06 mayıs 2012 Selçuk Erdem, Tzevat Tefik, Öner Şanlı, Ömer Aytaç, Feyyaz Ural,   Taner Koçak, Mustafa Akıncı 22,Ulusal Üroloji kongresi 02-06 mayıs 2012
 • Böbrek hücreli kanserde koagulasyon faktorleri ve fibrin yikim urunleri prognostik parametre olarak kullanilabilir mi?Ömer Aytaç, Selçuk Erdem, Akın Soner Amasyalı, Öner Şanlı, Faruk Küçükdurmaz, Serkan Karakuş, Feyyaz Ural, Cavit Nuri Özsoy 22,Ulusal Üroloji kongresi 02-06 mayıs 2012
 • Farkli priapizm surelerinin penisteki oksidatif stres belirtecleri ve antioksidan enzimler uzerine etkisiFaruk Küçükdurmaz, Canan Küçükgergin, Öner Şanlı, Ömer Aytaç,Şule Seçkin, Ateş Kadıoğlu 22,Ulusal Üroloji kongresi 02-06 mayıs 2012
 • Robotik parsiyel nefrektomide segmenter arterin selektif olarak klempe edilmesi; F.Atuğ, Ö.Aytaç, H.H.Tavukçu; 23. Ulusal Üroloji Kongresi, 16-19 Ekim 2014, Antalya (Video sunu)
 • Radikal sistektomi ve ileal loop operasyonu sonrası intestinal anastomozda kanama; H.H.Tavukçu, Ö.Aytaç, L. Erdem, F.Atuğ; 23. Ulusal Üroloji Kongresi, 16-19 Ekim 2014, Antalya (Poster)
 • Robotik radikal prostatektomide 360 derece mesane boynu koruyucu cerrahi teknik; F.Atuğ, H.H.Tavukçu, Ö.Aytaç; 23. Ulusal Üroloji Kongresi, 16-19 Ekim 2014, Antalya (Video sunu)
 • Çaprazlayan damar basısına bağlı üreteropelvik bileşke obstruksiyonunda Hellström relokasyon operasyonu, Ö.Aytaç, H.H.Tavukçu, F.Atuğ; 23. Ulusal Üroloji Kongresi, 16-19 Ekim 2014, Antalya (Sözlü sunu)
 • Robotik parsiyel nefrektomide segmenter arterin selektif olarak klempe edilmesi; Ö.Aytaç, H.H.Tavukçu, F.Atuğ; 6. Üroonkoloji Kış Kongresi ve Kursu, 20 Ocak-1 Şubat 2015, Bakü, Azerbaycan (Video sunu)
 • Robotik radikal prostatektomide mesane boynunu 360 derece koruyan cerrahi teknik; F.Atuğ, H.H.Tavukçu, Ö.Aytaç; 6. Üroonkoloji Kış Kongresi ve Kursu, 20 Ocak-1 Şubat 2015, Bakü, Azerbaycan (Video sunu)
 • Robotik radikal prostatektomide 360 derece mesane boynu koruyucu cerrahi teknik; H.H.Tavukçu, Ö.Aytaç, F.Atuğ,; 11. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 23-26 Nisan 2015, Antalya (Video sunu)
 • Robotik parsiyel nefrektomide segmenter arterin selektif olarak klempe edilmesi; Ö.Aytaç, H.H.Tavukçu, F.Atuğ,; 11. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 23-26 Nisan 2015, Antalya (Video sunu)
 • Tekrarlayan sol üreter darlığında Allium® metalik stent kullanımı ve 2 yıllık takip sonucu; Ö.Aytaç, H.H.Tavukçu, R. Killi, H. Kulaksızoğlu, F.Atuğ,; 11. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 23-26 Nisan 2015, Antalya (Poster)
 • Radikal robotik prostatektomide prostat magnetik rezonans görüntülemenin operasyon disseksiyon planını belirlemedeki rolü; H.H.Tavukçu, Ö.Aytaç, C. Balcı, H. Kulaksızoğlu, F.Atuğ,; 11. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 23-26 Nisan 2015, Antalya (Sözlü sunu)
 • Robotik parsiyel nefrektomide sıfır iskemi; Ö.Aytaç, H.H.Tavukçu, H. Kulaksızoğlu, F.Atuğ,; 11. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 23-26 Nisan 2015, Antalya (Video)
 • Robotik radikal prostatektomi operasyonunda eş zamanlı olarak mesane taşlarının alınması; H.H.Tavukçu, Ö.Aytaç, H. Kulaksızoğlu, F.Atuğ; 11. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 23-26 Nisan 2015, Antalya (Video)
 • Endoskopik ultrason kullanılarak endofitik böbrek tümörüne robotik sıfır iskemi parsiyel nefrektomi; Ö.Aytaç, H.H.Tavukçu, H. Kulaksızoğlu, F.Atuğ; 3. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, 2-6 Kasım 2016, Antalya (Video)
 • Robotik radikal prostatektomide operasyon öncesi uygulanan suppozituar diklofenak sodyumun ağrı ve tenezim etkisinin VAS skoru ile karşılaştırılması; H.H.Tavukçu, Ö. Aytaç, H. Arif, H. Kulaksızoğlu, E. Karakılıç, G.B.Sezen, F. Atuğ; 12. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 12-15 Nisan 2017, Kapadokya, Nevşehir (Sözlü poster)
 • Sol böbrek tümöründe robotik minimal margin enükleorezeksiyon tekniği; Ö.Aytaç, H.H.Tavukçu, H.Kulaksızoğlu, F.Atuğ; 12. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 12-15 Nisan 2017, Kapadokya, Nevşehir (Video)
 • Robotik radikal nefrektomi konkomitan metastatik vertebralara sement uygulanan hastada lomber ven dilatasyonu; Ö.Aytaç, H.H.Tavukçu, H.Arif, H. Kulaksızoğlu, F. Atuğ; 12. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 12-15 Nisan 2017, Kapadokya, Nevşehir (Video)
 • Endofitik böbrek tümöründe Drop-in ultrason eşliğinde sıfır iskemik robotik parsiyel nefrektomi operasyonu; H.H.Tavukçu, Ö.Aytaç, H.Kulaksızoğlu, F.Atuğ; 12. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 12-15 Nisan 2017, Kapadokya, Nevşehir (Video)
 • Robotik radikal prostatektomide retrograd sinir koruyucu tekniğin kritik noktaları ve avantajları; Ö.Aytaç, H.H.Tavukçu, H.Kulaksızoğlu, F.Atuğ; 12. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 12-15 Nisan 2017, Kapadokya, Nevşehir (Video)

CERRAHİ DENEYİM :

 • Genel üroloji; TUR-T, TUR-P, İnternal üretrotomi, açık radikal/parsiyel nefrektomi, pyeloplasti, pyelolitotomi ve diğer op.
 • Artemis mr-usg füzyon prostat biyopsi işlemi (~200 hasta ),
 • Nöroüroloji : 1000 hasta üzerinde ürodinamik test işlemi ve değerlendirilmesi
 • Endoüroloji : URS, Flex-URS (~100) , PNL( >200) , Micro-pnl
 • Pediatrik üroloji: hypospadias op. (~100 hasta ), orşiopeksi, cohen unc , pyeloplasti op .
 • Androloji : mikroskopik varikoselektomi (~500 hasta), penil protez implantasyonu, penil kurvatur op., testiküler sperm ekstrasyonu ( ~300 hasta)  
 • Laparoskopik ve robotik cerrahi: lap. Basit kist dekortikasyonu, lap nefrektomi, lap. Pyeloplasti, 6 yıldır robotik cerrahi asistanlık ( ~450 hasta)