Op. Dr. Şafak SAYAR | Kolan Hospital

Op. Dr. Şafak SAYAR

Ortopedi ve Travmatoloji
Şişli Kolan International
safak.sayar@kolanhastanesi.com.tr Soru Sor

Op. Dr. Şafak SAYAR

Ortopedi ve Travmatoloji
Şişli Kolan International
safak.sayar@kolanhastanesi.com.tr

Soru Sor
Eğitim
  • İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi 2002-2008
  • İstanbul Bezmialem Vakıf Üniveristesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü 2011-2016

İlgi Alanları
  • Artroskopi
  • Artroplasti
  • Travma

Çalıştığı Kurumlar
  • Oğuzlar Toplum Sağlığı Merkezi - Pratisyen Hekim 2008
  • Çorum Devlet Hastanesi Çocuk Acil Servisi - Pratisyen Hekim 2008 
  • Yüksekova Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü - Uzman Hekim 2016-2017
  • Medipol Üniversitesi Esenler Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü - Uzman Hekim 2017 
Diğer

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

A1. K. Bilsel, S. Sayar, H.H. Ceylan, M. Erdil, M. Elmadag, I. Tuncay., "Bilateral traumatic Anterior Shoulder Dislocation.", Journal of Clinical and Analytical Medicine , 2012 August. 1- 3, DOI: 10.4328/JCAM.1122
A2. Mehmet Elmadağ, Hasan Hüseyin Ceylan, Şafak Sayar., ‘’The Deformity Challenging to Anatomy / Anatomiye Meydan Okuyan Deformite’’, Journal of Clinical and Analytical Medicine, 2012 May. DOI: 10.4328/JCAM.1008
A3. Omer Faruk Erkocak, Fatih Kucukdurmaz, Safak Sayar, Mehmet Emin Erdil, Hasan Huseyin Ceylan, Ibrahim Tuncay., ‘’Anthropometric measurements of tibial plateau and correlation with the current tibial implants’’ , Knee Surgery Sports Traumatology Arthroscopy 2015 April. DOI: 10.1007/s00167-015-3609-5
A4. Erdil M., Yildiz F., Kuyucu E., Sayar S., Polat G., Ceylan H. H., Kocyigit F., ’The effect of sagittal plane deformities after tibial plateau fractures to functions and instability of knee joint’
Acta Chir Orthop Traumatol Cech. 2016;83(1):43-6. 2015
A5. Gokhan Polat, Hasan Huseyin Ceylan, Safak Sayar, Fatih Kucukdurmaz, Mehmet Erdil, Ibrahim Tuncay., ‘’Effect of body mass index on functional outcomes following arthroplasty procedures’’,
World J Orthop. 2015 Dec 18;6(11):991-5. DOI: 10.5312/wjo.v6.i11.991. eCollection 2015
A6. Tunçer N, Kuyucu E, Sayar Ş, Polat G, Erdil İ, Tuncay İ., ‘’Orthopedic surgeons' knowledge regarding risk of radiation exposition: a survey analysis’’, SICOT J. 2017;3:29. doi: 10.1051/sicotj/2017008. Epub 2017 Apr 7.
A7. Şafak Sayar, Hasan Hüseyin Ceylan, Barış Çaypınar., ‘’Effect of anti-inflammatory treatment on Sever’s disease management’’, Journal of Clinical and Analytical Medicine, 2019;10(1): 54-7. DOI: 10.4328/JCAM.5839
A8. Gülenç B, Kemah B, Yalçın S, Sayar Ş, Korkmaz O, Erdil M., ‘’ Surgical Treatment of Meniscal RAMP Lesion’’, J Knee Surg. 2019 Mar 8. doi: 10.1055/s-0039-1677887.

B. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

B1. G. Uzer, N.M. Elmadağ, Ş. Sayar, H.H. Ceylan, İ. K. Bilsel, M. Erdil, İ. Tuncay. Distal Radius Kırıklarının Sınıflandırmasında ve Tedavi Seçiminde Bilgisayarlı Tomografinin Etkisi: İnterobserver ve İntraobserver Değerlendirme Çalışması. XXIII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Antalya, Türkiye, 29 Ekim - 3 Kasım 2013
B2. F. Küçükdurmaz, İ. Tuncay, Ş. Sayar, M. Erdil, H.H. Ceylan. Türk Toplumunda Total Diz Protezi Uygulanmasında Tibial Komponent İçin Proksimal Tibia Morfometrik Çalışması. XXIII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Antalya, Türkiye, 29 Ekim - 3 Kasım 2013
B3. M. Elmadag, K. Bilsel, M. Erdil, H.H. Ceylan, Ş. Sayar, İ. Tuncay. Unikondiler Diz Artroplastisinde Postoperatif Erken Dönem Komplikasyonu: Sement Ekstrüzyonu Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması 2012 İstanbul, Türkiye, 30 Mayıs- 2 Haziran 2012
B4. K. Bilsel, Ş. Sayar, H.H. Ceylan, M. Elmadag, M. Erdil, İ. Tuncay. Bilateral Travmatik Anterior Omuz Çıkığı(Olgu Sunumu). Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması 2012 İstanbul, Türkiye, 30 Mayıs- 2 Haziran 2012
B5. N. Tunçer, K. Bilsel, M. Erdil, Ş. Sayar, V. Gürkan, İ. Tuncay. Ortopedik Cerrahi Uygulamalarda Floroskopi Kullanım Koşulları. XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 5 Kasım 2011
B6. Ibrahim Tuncay, Mehmet Erdil, Kerem Bilsel, Mehmet Elmadağ, Şafak Sayar. A New External Fixator Design For A More Comfortable and Secure Hip Arthroscopy
11th Turkish Sports Traumatology Arthroscopy and Knee Surgery Congress 2-6 Ekim 2012
B7. Hasan Hüseyin Ceylan, Gökhan Polat, Şafak Sayar, Mehmet Erdil, İbrahim Tuncay.
Plato Tibia Kırığı Sonrası Rezidüel Laksitenin Radyolojik ve Klinik Sonuçlarla İlişkisi
12th Turkish Sports Traumatology Arthroscopy and Knee Surgery Congress 23-27 Eylül 2014
B8. Şafak Sayar, Necdet Demir
Intramüsküler Gluteal Spindle Hücreli/Pleomorfik Lipoma Sözlü Sunum
27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 24-29 Ekim 2017
B9. Şafak Sayar
Pubmed Literatür Tarama İleri Teknikler Konuşmacı
27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 24-29 Ekim 2017
B10. Bahattin Kemah, Barış Gülenç, Şafak Sayar, Mehmet Akif Çaçan, Sercan Yalçın, Mehmet Erdil. Ramp Lezyonu Tanısında Kullanılan Optik Açısının Önemi Sözlü Sunum
28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 30 Ekim-4 Kasım 2018

C. Yazılan kitaplar veya kitaplarda bölümler

C1. Kitap Bölüm Yazarlığı; Ortopedi ve Travmatoloji, İstanbul Tıp Kitabevi, 2016. Editörler: Doç. Dr. Ahmet Murat Bülbül – Doç. Dr. Mehmet E. Erdil. ‘Spor Cerrahisi’ ISBN: 978-605-4949-89-2

D. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

D1. I. Tuncay, K. Bilsel, M. Erdil, M. Elmadag, S. Sayar. Fixator Assisted hip arthroscopy management of Femoroacetabular impingement. European Hip Society 10th Congress Milan, İtalya, 20-22 Eylül 2012