Prof. Dr. İrşadi İstemi YÜCEL | Kolan Hospital

Prof. Dr. İrşadi İstemi YÜCEL

Ortopedi ve Travmatoloji
Şişli Kolan International
irsadiistemi.yucel@kolanhastanesi.com.tr Soru Sor

Prof. Dr. İrşadi İstemi YÜCEL

Ortopedi ve Travmatoloji
Şişli Kolan International
irsadiistemi.yucel@kolanhastanesi.com.tr

Soru Sor
Eğitim
 • 1983-1990 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce), Yüksek Lisans
 • 1997-2002 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık
İlgi Alanları
 • Spor Yaralanmaları
 • Artroskopik Cerrahi
 • Omuz Artroskopisi
 • Ligaman (Bağ) Yırtılmalarının Artroskopik Ameliyatları
 • Diz Artroskopisi
 • Ayak Bileği Artroskopisi
 • Dirsek Artroskopisi
 • Eklem Protez Cerrahisi
 • Diz Protezi ve Revizyonları
 • Kalça Protezi ve Revizyonları
 • Dİrsek Protezi ve Revizyonları
 • Omuz Protezi ve Revizyonları
 • Halluks Valgus
 • Halluks Rigidus
 • Çocuk Ortopedisi
 • Ortopedik Kök Hücre Uygulamaları
 • Avasküler Nekroz Tedavisi
 • Kıkırdak Yaralanmalarında Mozaikplasti, Skafold ve Kök Hücre Uygulamaları
 • Kaynamamış Kırıkların Tedavisi
 • Boy Uzatma Ameliyatları
Çalıştığı Kurumlar
 • 2002 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (Op. Dr.)
 • 2002-2011 Düzce Üniversitesi, Düzce Tıp Fakültesi (Yrd. Doç. Dr.)
 • 2011-2016 Düzce Üniversitesi, Düzce Tıp Fakültesi (Doç. Dr.)
 • 2016-2019 Düzce Üniversitesi, Düzce Tıp Fakültesi (Prof. Dr.)
 • 2014-2019 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Fatih Sultan Mehmet EAH (Prof. Dr.)
Diğer

Kurs ve Sertifikalar

 • I.Pediatrik Ortopedi Kursu Türk Pediatrik Ortopedi Derneği, İstanbul, 9–11 Ekim 1998
 • VII.Temel İlizarov Kursu Çukurova Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Adana, 13-14 Nisan 2001
 • IV.Pediatrik Ortopedi Kursu Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği, İstanbul, 28–30 Eylül 2001
 • VII.İleri İlizarov Kursu Çukurova Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Adana, 13-14 Nisan 2002
 • I.Monolateral Eksternal Fiksatör Uygulamalı Temel Kursu Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Konya, 2003
 • 1.Pediatrik Kalça Ultrasonografi Kursu, Graf Yöntemi Pediatrik Ortopedi Derneği, İstanbul, 13–15 Ocak 2005
 • VIII. İleri Cerrahi Artroskopi Kursu Türkiye Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği, Ankara, 23–25 Haziran 2005
 • I.Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi Kursu Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi Derneği, İstanbul, 23–24 Eylül 2005
 • IX. İleri Cerrahi Artroskopi Kursu Türkiye Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği, Ankara, 8–9 Haziran 2007
 • El Bileği Artroskopisi Kursu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Antalya, 10–11 Nisan 2009
 • Uygulamalı Temel Biyoistatistik Kursu Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Düzce, 18–29 Mayıs 2009
 • X.İleri Cerrahi Artroskopi Kursu ve I.Spor Travmatolojisi Çalıştayı Türkiye Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği, Ankara, 18–20 Haziran 2009
 • 4.Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi Kursu TOTBİD Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi Şubesi, İstanbul, 4–5 Eylül 2009
 • Gazi Omuz Artroskopisi Kursu Gazi Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji AD, Ankara, 8–9 Ocak 2010
 • Radial Extracorporeal Shock Wave Therapy Workshop EMS, Swiss Dolorcast, İstanbul, 27th September 2009
 • II. Dirsek Artroskopisi Kadavra Kursu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Antalya, 10–12 Haziran 2009
 • Hizmet Kalite Standartları Eğitimi DÜYEM (Düzce Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi), Düzce, 2011
 • Eğitici Formasyonu Kursu Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Düzce, 07-12 Mayıs 2012
 • Muhakkiklik Eğitimi Yücel İ. Çocuk Kırıklarına Genel Bakış. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği (TOTDER) Sürekli Eğitim Toplantıları, Çocuk kırıkları, Abant İzzet Baysal Üniversitesi,  6 Mayıs 2006, Düzce.
 • 21.Yücel İ. Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji AD, 04.05.2012, İstanbul. Yücel İ. Kıkırdak Yaralanmalarında Tedavi. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji AD, 29.03.2013, İstanbul
 • Yücel İ. Transosseos Osteosynthesis. 8th Orthopaedic Conference, Mosul, Iraq 3rd April 2013
 • Yücel İ. Oturum Başkanlığı, Sözlü Bildiriler, Genel Ortopedi. 23.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 29 Ekim- 3 Kasım 2013, Antalya
 • Yücel İ. Artroplastide Cerrahi Yaklaşımlar. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği (TOTDER) Sürekli Eğitim Toplantıları, Artroplasti, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 18 Ekim 2014, İstanbul
 • Yücel İ. Sporcuda Konservatif Tedavi; Panel 72 -  Ayak bileği instabilitelerine yaklaşım. 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 29 Ekim- 3 Kasım 2015, Antalya
 • Yücel İ.Aşırı Kullanım Yaralanmaları ve Spora Dönüş. Sportif Rehabilitasyona Multidisipliner Bakış Sempozyumu, 26-27 Şubat 2016, İstanbul
 • Yücel İ.Bankart Lezyonları, Slap lezyonları ve Biseps Tendon patolojileri, Talus Osteokondral Lezyonları, Kıkırdak Yaralanmaları. Ortopedi Aşkına I, Asistan Kampı, 06-08 Mayıs 2016, Antalya
 • Yücel İ.  Tek Seansta Hücre Bazlı Kıkırdak tamiri. 6. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması, TOTDER, 12-15 Mayıs 2016, İstanbul
 • Yücel İ. Malleol Kırıkları. Marmara Bölgesi Aylık Travma Toplantıları, TOTDER, Bakırköy Dr.Sadi Konuk EAH, 18 Mayıs 2016, İstanbul
 • Yücel İ. İnovasyon. Global Girişimcilik Haftası 2016, Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi, Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (DTTO), Düzce Teknopark, 14-17 Kasım 2016, Düzce
 • Yücel İ. Talus Osteokondral Lezyonlarına Yaklaşım, Mozaikplasti. XIII. Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi (TUSYAD),  22–26 Kasım 2016, İstanbul
 • Yücel İ.Akut Hematojen Osteomyelit Tedavi Yaklaşımları. 6. Baltalimanı Ortopedi ve Travmatoloji Günleri, 9-10 Aralık 2016, İstanbul
 • Yücel İ. Dizde Kıkırdak Problemleri, Omuz Rotator Manşet Yırtıkları, Oturum Başkanlığı. Ortopedi Aşkına 11, Asistan Kampı, 12-14 Mayıs 2017, Muğla
 • Yücel İ. Kıkırdak Tamiri Planlamasında Subkondral Kemiğin Rolü. 8.Bahar Toplantısı, Spor Travmatolojisinde Güncel Yaklaşımlar, 29-30 Eylül 2017, İstanbul
 • Yücel İ. Artroplasti, Erişkin Travmatolojisi Oturum başkanlığı. 27. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 24 Ekim – 29 Ekim 2017, Antalya
 • Yücel İ. Kıkırdak Problemleri. TUSYAD İstanbul Şubesi, ODA Toplantıları, 15 Mayıs 2017, İstanbul
 • Yücel İ. Medial Patellofemoral Ligaman (Mpfl)  Rekonstrüksiyonu. 1.Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Günleri, 17-18 Kasım 2017, İstanbul.
 • Yücel İ. Osteokondral Lezyonlarda Tedavi. Şişli Hamidiye Etfal EAH, 12.01.2018,İstanbul
 • Yücel İ. Ayak Bileği ve Plafond Kırıkları. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği (TOTDER) Sürekli Eğitim Toplantıları, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 05 Şubat 2019, İstanbul

Araştırma ve Yayınlar

A-Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • İntraartiküler hyaluronik asidin ratlarda menisküs iyileşmesi üzerine histopatolojik etkileri (Deneysel çalışma). Uzmanlık Tezi. Düzce Üniversitesi, Düzce Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Düzce, 2008.
 • Ratlarda deneysel osteokondral defektlerde intraartiküler IGF-I ve hyaluronik asit uygulamalarının karşılaştırılması (Deneysel çalışma). Uzmanlık Tezi. Düzce Üniversitesi, Düzce Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Düzce, 2010.
 • Ratlarda oluşturulan deneysel diz osteoartriti modelinde intraartiküler hyalüronik asit ve glukozamin sülfat uygulamalarının kondroprotektif etkinliklerinin karşılaştırılması (Deneysel çalışma). Uzmanlık Tezi. Düzce Üniversitesi, Düzce Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Düzce, 2011.
 • Ratlarda oluşturulan deneysel tam kat osteokondral defekt modelinde, nano kompozit multilayer biomimetik skafold, kondral skafold ve mikrokırık yönteminin karşılaştırılması (Deneysel çalışma). Uzmanlık Tezi. Düzce Üniversitesi, Düzce Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Düzce, 2013.
 • Özkan S. Konservatif tedaviye dirençli plantar fasiit vakalarında, iki farklı radyofrekans tekniğinin etkinliğinin prospektif olarak karşılaştırılması. Uzmanlık Tezi. Düzce Üniversitesi, Düzce Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Düzce,2014.
 • Ratlarda oluşturulan deneysel artrit modelinde intraartiküler polydeoxyribonükleik asit ve hyaluronik asit uygulamalarının karşılaştırılmaları (Deneysel çalışma). Uzmanlık Tezi. Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul, 2016.
 • Sağlam ve hasarlı aşil tendon modelinde kortikosteroid enjeksiyonunun etkileri: ratlarda histolojik ve biyomekanik çalışma (Deneysel çalışma). Uzmanlık Tezi. Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul, 2017.
 • Ratlarda deneysel avasküler nekroz modelinde iloprost ve n-asetil sistein’in etkilerinin karşılaştırılması: deneysel çalışma (Deneysel çalışma). Uzmanlık Tezi. Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul, 2018.

 B-Bilimsel Makaleler

 • Akgün I, Öğüt T, Kesmezacar H, Yücel İ. Total diz artroplastisi: 4.5 yıllık takip sonuçlarımız. Acta Orthop Traumatol Turc. 2002; 36: 93–9.
 • Akgun I, Ogut T, Kesmezacar H, Yucel I. Central Third Bone-Patellar Tendon-Bone Arthroscopic Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: A 4-Year Follow-Up.J Knee Surg. 2002; 15:207–12.
 • Kesmezacar H, Öğüt T, Yücel İ, Babacan M, Ağrıtmış A. Gecikmiş Dirsek Çıkığıyla Beraber Defektli Önkol Psödoartrozu (Olgu Sunumu). Ulus Travma Derg. 2003; 3:149–53.
 • Demiraran Y, Yucel I, Erdogmus B. Subcutaneous effusion resulting from an epidural catheter fragment. Br J Anaesth. 2006; 96:508–9.
 • Kaya AD, Yucel M, Yucel I. Risk factors in a patient with fungemia caused by fluconazole-resistant Candida albicans. Cent. Eur. J. Med. 2008; 3:358–60.
 • Demiraran Y, Yucel I, Akcali GE, Degirmenci E, Sezen G, Iskender A. Adding intrathecal morphine to unilateral spinal anesthesia results in better pain relief following knee arthroscopy. J Anesth. 2008; 22:367–72.
 • Yucel I, Yazici B, Degirmenci E, Erdogmus B, Dogan S. Comparison of ultrasound-, palpation-, and scintigraphy-guided steroid injections in the treatment of plantar fasciitis. Arch Orthop Trauma Surg. 2009; 129:695–701.
 • Yucel I, Karaca E, Ozturan K, Yildirim U, Duman S, Degirmenci E. Biomechanical and histological effects of intra-articular hyaluronic acid on anterior cruciate ligament in rats. Clin Biomech (Bristol, Avon). 2009; 24:571–6.
 • Ozturan K, Yucel I, Cakici H, Guven M, Gurel K,  Dervisoglu S. Patellar tendinopathy caused by a para-articular/extraskeletal osteochondroma in the lateral infrapatellar region of the knee: a case report.  Cases J. 2009; 2:9341.
 • Yucel I, Demiraran Y, Ozturan K, Degirmenci E. Complex regional pain syndrome type 1: efficacy of stellate ganglion blockade. J Orthop Traumatol.2009; 4:179-83.
 • Ozturan K, Demiraran Y, Degirmenci E, Kaynak G. Comparison of high-dose extracorporeal shock wave therapy and intralesional corticosteroid injection in the treatment of plantar fasciitis. J Am Podiatr Med Assoc. 2010; 2:105–10.
 • Kandis H, Yucel I, Saritas A, Gunes H. Floating forearm: perilunar and elbow dislocation without a fracture. J Coll Physicians Surg Pak. 2010; 20:697-8.
 • Ozturan KE, Yucel I, Kocoglu E, Cakici H, Guven M. Efficacy of moxifloxacin compared to teicoplanin in the treatment of implant-related chronic osteomyelitis in rats. J Orthop Res. 2010; 10:1368-72.
 • Cakici H, Hapa O, Ozturan K, Guven M, Yucel I. Patellar tendon ossification after partial patellectomy: a case report. J Med Case Reports. 2010; 9;4:47.
 • Ozturan KE, Yucel I, Cakici H, Guven M, Sungur I. Autologous blood and corticosteroid injection and extracorporeal shock wave therapy in the treatment of lateral epicondylitis. Orthopedics. 2010; 2:84-91.
 • Yucel I, Tenekecioglu Y, Ogut T, Kesmezacar H. Treatment of hallux valgus by modified McBride procedure: a 6-year follow-up. J Orthop Traumatol. 2010; 2:89-97.
 • Ozturan KE, Demir B, Yucel I, Cakıcı H, Yilmaz F, Haberal A. Effect of strontium ranelate on fracture healing in the osteoporotic rats. J Orthop Res. 2011; 1:138-42.
 • Erdem H, Kadıoğlu N, Uzunlar AK, Yucel I, Oktay M, Beşir FH. Langerhans cell histiocytosis mimicking osteomyelitis in an infant. APSP J Case Rep. 2013; 9;4:27.Indian J Orthop. 2016; 50:414-20.
 • Karahan N,Arslan I, Orak M, Midi A, Yucel I. Comparison of intraarticular polydeoxyribonucleic acid and hyaluronic acid applications in experimental osteoarthritis in rats. Journal of Orthopaedic Surgery; OSJ-18-0038.R2. (Değerlendirmede)
 • Oztermeli A, Karaca S, Midi A, Yucel I, Ozturk BY.The effect of erythropoietin on rat rotator cuff repair model: an experimental study. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica; AOTT-2018-214. (Değerlendirmede)
 • Midi A, Karaduman ZO, Yucel I, Gulsah E, Solak K. Comparing chondroprotective efficiencies of intra articular hyaluronic acid and glucosamine sulfate applications on the experimental rat knee osteoarthritis model. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica;AOTT-2017-528. (Değerlendirmede)
 • Yucel I, Ozturan KE. Carpal tunnel syndrome: evaluation of clinical, functional and electrophysiological results of mini open surgical treatment. Journal of Orthopaedics; JOO-2018-387.(Değerlendirmede)
 • Midi A, Arda S, Karaduman ZO, Yucel I, Orak MM, Solak K. Use of a nanocomposite multilayer biomimetic scaffold, a chondral scaffold, and microfracture to repair experimental full-thickness osteochondral defects in rats. Acta Orthopaedica et Traumatologica TurcicaAOTT-2017-536.(Değerlendirmede)
 • Arican M, Karaduman Z, Turhan Y, Yucel I. A Rare Diagnosis Of Mass İn Thigh; Soft Tissue Aneurysmal Bone Cyst. BMJ Case Reports; bcr-2017-224123.(Değerlendirmede)
 • Akpolat A, Yucel I. Is youtube informative enough on the bankart lesion and its surgical treatment. Journal of shoulder and elbow surgery.(Değerlendirmede)
 • Yücel İ, Özturan K, Karaca E, Değirmenci E. Konjenital diz subluksasyonu ve çıkığı: olgu sunumu ve literatür taraması. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 2005; 1:27–31.
 • Yücel İ, Değirmenci E, Özturan K. Hoffa fracture: a case report. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 2008; 2:37–40.
 • Özturan KE, Yücel İ, Çakıcı H, İpek S, Karaduman O. Subakromiyal impingement sendromunda açık anterior akromiyoplasti sonuçlarımız. Fırat Tıp Dergisi 2009;14(4): 264–7.
 • Özturan KE, Yücel İ, Karaduman O, Çakıcı H, Güven M. Amputasyon uygulanan olguların retrospektif olarak değerlendirilmesi. İzzet Baysal Tıp Dergisi 2009;4:20–4.
 • Cansü CE, Yücel İ, Özturan K. Meraljiya parestetika: bir polis memurunda olgu sunumu. Düzce Tıp Dergisi 2010; 12(2):67–9.
 • Değirmenci E, Yücel İ, Özturan K. Hamstring tendon otogrefti ile ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu. Bakırköy Tıp Dergisi 2010;6:29–34.
 • Cansü CE, Yücel İ, Özturan K. Bilateral lipomaya bağlı bilateral tarsal tünel sendromu: olgu sunumu. Düzce Tıp Dergisi 2010; 3: 65-7.
 • Yücel İ, Özturan KE, Atam C. Hallux valgusta Lindgren-Turan operasyonu sonuçları. Düzce Tıp Dergisi 2010; 1:63–8.
 • Özdemir Y, Sezen GY, Demiraran Y, Yazıcı M, İskender A, Yücel İ. Epidural anestezide %0.5 bupivakain ve %0.5 levobupivakain kullanımının QT dispersiyonu ve hemodinamik etkilerinin karşılaştırılması. Anestezi Dergisi 2010; 3:147–153.
 • Özturan KE, Yücel İ, Çakıcı H, Şenocak E, Şahin Ö. Total diz protezi cerrahisinin nadir görülen bir komplikasyonu: Femur boynu stres kırığı. Uludağ Üniv Tıp Fak Derg 2011; 37:41-43
 • Yücel İ, Solak K, Arıcan M, Özturan KE. Bilateral elastofibroma dorsi. Göztepe Tıp Derg. 2012; 27:80-85
 • Özturan KE, Yücel İ, Çakıcı H, Güven M, Güğrel K. Menisküs ve bağ yaralanmalarının manyetik rezonans görüntüleme ve artroskopik cerrahi bulgularının karşılaştırılması. Düzce Tıp Dergisi, 2012; 14:1-4.  
 • Karaduman ZO, Yücel İ, Solak K. Ratlarda oluşturulan deneysel diz osteoartrit modelinde intraartiküler glukozamin sülfat uygulamasının kondroprotektif etkisi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2013; 3:13-18
 • Karaduman ZO, Solak K, Yücel İ. Dev Lipom: Olgu Sunumu. Fırat Tıp Dergisi, 2017; 22: 205-207.
 • Hız M, Ogut T, Yucel I, Mandel N, Dincbas F, Dervisoglu S. Neoadjuvant chemotherapy and preop irradiation of IIb soft tissue sarcomas.  14th Annual Meeting of the European Musculo-Skeletal Oncology  Society (EMSOS), May 23–26, 2001, Pamplona, Spain (Sözlü Bildiri)
 • Hız M, Ogut T, Kesmezacar H, Aydıngoz O, Yucel I. Intracavitary epiphyseocortical strut allograft bridging and spongiosaplasty of metaphyseal cystic cavities of the long bones.  Eleventh International Symposium on Limb Salvage, International Society of Limb Salvage (ISOLS), October 10–12, 2001, Birmingham, UK (Poster)
 • Akgun I, Ogut T, Kesmezacar H, Yucel I. Arthroscopic treatment of stiff knee.  21st Annual Meeting of the Arthroscopy Association of North America (AANA), April 25-28, 2002, Washington, D.C., USA (E-poster)
 • Ayata T, Yucel I, Kesmezacar H, Hiz M, Tenekecioğlu Y. The mid-term results of the proximal humeral fractures.  5th European Congress of Trauma and Emergency Surgery (EATES), 1–5 October 2002, İstanbul, Turkey (Sözlü Bildiri)
 • Aksu T, Aksu N, Yucel I, Ogut T, Kesmezacar H, Guney N. Treatment of intertrochanteric femur fractures. 5th European Congress of Trauma and Emergency Surgery (EATES), 1–5 October 2002, İstanbul, Turkey (Sözlü Bildiri)
 • Unalan G, Yucel I, Ogut T, Guney Y, Tenekecioğlu Y. Treatment of open fractures with external fixation: short – term follow-up results. 5th European Congress of Trauma and Emergency Surgery (EATES), 1–5 October 2002, İstanbul, Turkey (Sözlü Bildiri)
 • Yucel I, Demiraran Y, Ozturan K, Degirmenci E. Stellate ganglion blockade in complex regional pain syndrome (CRPS) type I. VI. International Congress of Orthopaedic Anaesthesia and Pain, 26–29 April 2007, İstanbul, Turkey (Poster)
 • Demiraran Y, Yucel I, Akçalı GE, Degirmenci E, Sezen G, Iskender A. Postoperative analgesic efficacy of unilateral spinal anesthesia with a low dose of morphine plus hyperbaric bupivacaine for knee arthroscopy. VI. International Congress of Orthopaedic Anaesthesia and Pain, 26–29 April 2007, İstanbul, Turkey (Poster)
 • Yucel I, Yucel M, Kaya AD. Microbiological evaluation of the samples in the Department of Orthopaedics and Traumatology. Surgical Infection Society Europe, 21st Annual Congress, 1–3 May 2008, Antalya, Turkey (Poster)
 • Ozturan KE, Demir B, Yucel I, Çakici H, Yucel F, Haberal A. Effect of strontium ranelate on fracture healing in the osteoporotic rat model.  American Society for Reproductive Medicine Annual Meeting, October 17–21, 2009, Atlanta, GA, USA (Sözlü bildiri)
 • Solak K, Yucel I, Karaduman ZO. Comparison of nanocomposite multilayer biomimetic scaffold, chondral scaffold and microfracture methods in a rat model of full thickness osteochondral knee lesion.  12th World Congress of the International Cartilage Repair Society(ICRS),May 08-11, 2015, Chicago, USA (Sözlü bildiri)
 • Alemdar C, Yucel I, Erbil B, Erdem H, Atic R, Ozkul E. Comparison of the effects of IGF–1 and hyaluronic acid in an experimental osteochondral defect in rat knees.12th World Congress of the International Cartilage Repair Society(ICRS),May 08-11, 2015, Chicago, USA (Sözlü bildiri)
 • Karaduman ZO, Yucel I, Solak K., Ozturan KE. Comparison of chondroprotective efficacies of intraarticular glucosamine sulphate and hyaluronic acid in a knee osteoarthritis rat model.12th World Congress of the International Cartilage Repair Society(ICRS),May 08-11, 2015, Chicago, USA
 • Degirmenci E, German AB, Yucel I. Efficacy of intramedullary locking plate in the treatment of hallux valgus.18th The European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT) Congress, May 31 - June 02, 2017, Vienna, Austria
 • O Ahmet, Karaca S, Midi A, Yucel I, Ozturk BY. The effect of erythropoietin on a rat rotator cuff repair model: An experimental study.19th The European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT) Congress, May 30 - June 01, 2018, Barcelona, Spain
 • Çukur S, Belenli OK, Yücel İ, Yazıcı B. Giant synovial lipoma arborescence of the right knee in a 76-year-old diabetic woman with purulent joint effusion. Aegean Pathology Journal, 2006; 3:10–3.