Prof. Dr. Mehmet Sait BUĞDACI | Kolan Hospital

Prof. Dr. Mehmet Sait BUĞDACI

Gastroenteroloji
Şişli Kolan International
mehmetsait.bugdaci@kolanhastanesi.com.tr Soru Sor

Prof. Dr. Mehmet Sait BUĞDACI

Gastroenteroloji
Şişli Kolan International
mehmetsait.bugdaci@kolanhastanesi.com.tr

Soru Sor
Eğitim
 • 1995-2001 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi (Lisans)
 • 2001-2006 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi (Doktora)
 • 2013-2014 Bezmialem Vakıf Üniversitesi (Doç., Prof.)
İlgi Alanları
 • İleri Endoskopik İşlemler
 • Endoskopik Reflü (Stretta)
 • ESD-EMR
 • Endoskopik Ultrason (EUS)
 • Konforlu Kütle Biyopsileri (Pankreas,Göğüs,Mide ve Karaciğer Biyopsileri)
 • Çölyak Nöroliz
 • ERCP
 • Gastroskopi ve Kolonoskopi
 • Endoskopik İşlemler
 • Kapsül Endoskopi
 • Kapsül pH Metre
Çalıştığı Kurumlar
 • 2011-2006 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 • 2008-2011 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 2012-2013 Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 2013-2015 Bezmialem Vakıf Üniversitesi
Diğer

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 • A1. M.S.Bugdacı, S.S.Zuhur, M.Sökmen, B.Toksoy, B.Albayrak, Y.Altuntaş, "The role of Helicobacter pylori in patients with hypothyroidism in whom could not be achieved normal thyrotropine levels despite treatment with high doses of thyroxine", Helicobacter (ISI) , 124-130 pp., 2011 , DOI: 10.1111/j.1523-5378.2011.00830.x.
 • A2.  M.S.Bugdacı, M.Sökmen, S.S.Zuhur, Y.Altuntaş, "Lipid Profile Changes and Importance of Low Serum α-Lipoprotein Fraction (High-Density Lipoprotein) in Cases With Acute Pancreatitis.", Pancreas (ISI) , 1241-4 pp., 2011
 • A3. M.S.Bugdacı, C.Alkim, Ç.Karaca, B.Kesici, B.Bayraktar, M.Sökmen, "Could complement C4 be an alternative to biopsy for chronic hepatitis B histopathologic findings?", J Clin Gastroenterol (ISI), 449-55 pp., 2011
 • A4. M.S.Bugdacı, M.Sökmen, T.Toptaş, "Additive effect of folic acid deficiency on pegylated interferon's bone marrow toxicity", Eur J Gastroenterol Hepatol (ISI) , 1079-80 pp., 2011
 • A5. S.S.Zuhur, A.Özel, S. Veled, M.S.Buğdacı, E.Çil, Y.Altıntas, "Is the measurement of inferior thyroid artery blood flow velocity by color-flow doppler ultrasonography useful for differantial diagnosis between gestational thyrotoxicosis and Graves disease? A prospective study", clinics (ISI), 125-129 pp., 2012 , DOI: 10.6061
 • A6. M.S.Buğdacı, E.Öztekin, E.Kara, İ.Köker, A.Tufan, "Prognostic value of B type natriuretic peptide in cases with acute pancreatitis", European Journal of Internal Medicine(ISI), - pp., 2012 , DOI: 10.1016.
 • A7. M.S.Buğdacı,” Multiple endocrine neoplasia and different multiple pancreatic neuroendocrine tumors: is there any relation?” Pancreas (ISI).1132 pp, 2012. doi: 10.1097
 • A8. H. Korkmaz, M.S.Bugdacı, T.Temel,M Dagli, P.Karabaglı,” Autoimmune hepatitis-primary biliary cirrhosis overlap syndrome concomitant with immune hemolytic anemia and immune thrombocytopenic purpura (Evans syndrome). Clin Res Hepatol Gastroenterol.45-50 pp., 2013 doi: 10.1016.
 • A9. H.Korkmaz, U. Kutluana, M.S.Buğdacı, İlknur Küçükosmanoğlu, A rare presentation of esophageal actinomycosis in an immunocompetent patient.. Endoscopy.45 pp, 2013, doi: 10.1055

Aa. Uluslararası dergilerde kabul yazısı alan yayın aşamasındaki makaleler

 • Aa1. H. Korkmaz, T. Temel, M.S. Bugdaci, Y. Tekelioglu, Y. Özoran, S. Kapicioglu, Effect of fish oil on cell proliferation and liver injury induced by carbon tetrachloride. Bratislava Medical Journal, 115 pp, 2014, No. 4.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 • B1. Ş.N.Boysan, N.Ünlü Caneroğlu, M.S.Buğdacı, C. Demirkesen, C.Mat, P.Kadıoğlu, 6th european congress of endocrinology konferansı dahilinde "6th european congress of endocrinology abstract book" bildiri kitapçığındaki "A case report of a patient with elephantiasis:Dermophaty of Graves disease", p0950 pp., Lyon,France, 2003
 • B2. R.Özaras, F.Tabak, M.Sayan, B.Ceylan, B.Mete, M.S.Bugdacı, A.Çağatay, A.İnci, F.Koçak, K.Göktürk, N.Özgüneş, L.Görenek, L.Erdem, T.Aslan, H.K.Kumbasar, APASL konferansı dahilinde "Hepatol Int (2011) 5:3-558" bildiri kitapçığındaki "Typing HBV accurately:Making genotyping serotyping and recombination analysis together", 160 pp., Bangkok, Thailand, Şubat 2011
 • B3. M.S.Bugdacı, S.Aran, A. Tunçkale, - konferansı dahilinde "J Clin Hypert 2006 (supplement):A41" bildiri kitapçığındaki "The presence of white coat effect in resistant hypertension does not increase end-organ damage", 45 pp., -, 2006
 • B4. M.Sayan, F.Tabak, R.Özaras, B.Ceylan, B.Mete, M.S.Bugdacı, A.Çağatay, A.İnci, F.Koçak, K.Göktürk, N.Özgüneş, L.Görenek, L.Erdem, T.Aslan, H.K.Kumbasar, APASL konferansı dahilinde "Hepatol Int (2011) 5:3-558" bildiri kitapçığındaki "Primary drug resistance mutations and surface gene mutations in treatment naive hepatitis B patients", 160-161 pp., Bangkok, Thailand, Şubat 2011

C1. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 • 1. M.S.Bugdacı, Netter Kardiyoloji, 668 pp., İSTANBUL, Nobel Tıp Kitabevi, 2008
 • 2. M.S.Bugdacı, Dahiliye Analizleri, 498 pp., İSTANBUL, Cerrahpaşa Tıp Kitabevi, 2003

C2. Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:

 • 1. M.S.Buğdacı, H.Yıldız, R.yücel, E.Okuyan, S.uygun, O.İnce, S.Tetikkurt, Y.Güneş, S.Erdine, R. Aydilek, B.Yıldız, C.Erbaş, S.Demirci, M.Caner, A.Tunçkale, C.Tetikkurt, O.N.Pamuk, M.Gülbaran, H.Yanardağ, Plevra Hastalıkları (Plevra Hastalıklarında Radyoloji), 39-51 pp., İstanbul, İstanbul Medikal Yayınevi, 2005

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 • D1. M.S.Bugdacı, H.Yanardağ, M.C.Ar, T.Soysal, S.Coskun, S.Demirci, "Pulmonary radiological findings in patients with acute myeloid leukemia and their relation to chemotherapy and prognosis: a single center retrospective study", Turk J Hematol (ISI), - pp., 2011 , DOI: 10.5152/tjh.2011.77
 • D2. A.R.Köksal, C.Alkım, E.Enginkaya, M.S.Buğdacı, O.Özdoğan, S.Boğa, H.Alkım, M.Sökmen, "Infliximab- and azathioprine-related severe neutropenia and thrombocytopenia in a case with Crohn's disease.", Turkish Journal of Gastroenterology (ISI) , 537-539 pp., 2011 , DOI: 10.4318
 • D3. M.S.Buğdacı, C.Karaca, B.Kesici, B.Bayraktar, M.Sökmen, "Serum complement C4 Chronic hepatitis C histopathogic findings and disease activity", Turkish Journal of Gastroenterology (ISI) , 33-37 pp., 2012 , DOI: 10.4318/ tjg.2012.0310
 • D4. M.Sökmen, M.S.Bugdacı, E. Öztekin, "Electrocardiographic changes and importance of repolarization changes in cases with acute pancreatitis", Turk J Gastroenterol (ISI) , 315-20 pp., 2011
 • D5. K.C.Calışkan, B.Özgüven, M.S.Buğdacı, E.Çakmakçı, U.P.Orhan, M.Ertürk, M.Başak, F.Selçukbiricik, “Selective transitional zone sampling approach versus random biopsy in cases with malignant liver masses: Is there any superiority?” Turk J Gastroenterol (ISI) , 315-20 pp., 2012. DOI: 10.4318/ tjg.2012.0590
 • D6. M.S.Buğdacı, H.M.Sökmen, “B type natriuretic peptide and cirrhosis:Is there any relation?” Turk J Gastroenterol (ISI) , 824 pp., 2012. DOI: 10.4318/ tjg.2012.0591
 • D7. M.S.Buğdacı, B.Kesici, Ç.Karaca, “Otoimmun olayların birlikteliğine bir örnek:Crohn Hastalığı ve Fulminan Rozesea”İst Tıp Fak Derg 2012;75:1.

Dd. Ulusal dergilerde kabul yazısı alan yayın aşamasındaki makaleler

 • Dd1.  M.S.Buğdacı, A.Tüzün, H.Koca, T.Çavuşoğlu, Ü.Akyüz, H.Şentürk.”QT interval changes and reversibility of QT dispersion in patients with acute pancreatitis”. Turk J Gastroenterol –yayın aşamasında-
 • Dd2. M.S.Buğdacı, H.Akın, A.Danalıoğlu, H.Şentürk. “Progressive hepatobiliary related autoimmun diseases and antibodies to cyclic citrullinated peptide” Turk J Gastroenterol –yayın aşamasında-doi:10.4318/tjg.0514.
 • Dd3. M.Sayan, M.S.Buğdacı, Çoklu anti-hepatit B aşı kaçağı mutasyonu saptanan bir kronik hepatit B enfeksiyonu:Olgu sunumu. Mikrobiyoloji Bülteni dergisi (SCI-E)-yayın aşamasında-

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

 • E1. M.S.Bugdacı, Ç.Karaca, C.Alkım, B.Kesici, B.Bayraktar, M.Sökmen, Ulusal Gastroenteroloji konferansı dahilinde "27.UGH 2010 Poster Bildiriler" bildiri kitapçığındaki "Kronik Hepatit C, Serum kompleman düzeyi ve histopatolojik bulgular", 109 pp., Antalya, Türkiye, 2010
 • E2. M.S.Bugdacı, B.Kesici, E.Öztekin, E.Altınkaya, A.R.Köksal, C.Alkım, Ç.Karaca, 6. Hepatogastroenteroloji Kongresi konferansı dahilinde "6.Heptogastroenteroloji bildiri kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "ProBNP akut pankreatitli hastalarda prognostik bir göstergemidir?", 178 pp., Antalya, Türkiye, Eylül 2009
 • E3. M.S.Bugdacı, C.Alkım, E.Altınkaya, A.R.Köksal, O.Özdoğan, S.Boğa, Y.A.Gökbelen, M.Sökmen, Ulusal Gastroenteroloji Kongresi konferansı dahilinde "27.UGH 2010 poster bildiriler" bildiri kitapçığındaki "Akut pankreatitli olgularda kardiyak bulgular ve hipokalsemi", 117 pp., Antalya, Türkiye, 2010
 • E4. Ş.Ertürk, M.S.Bugdacı, Ö.Yapıcı, A.Özel, z.Karpat, M.Başak, 31.Ulusal Radyoloji kongre konferansı dahilinde "31.Ulusal Radyoloji kongre bildiri özetleri kitabı" bildiri kitapçığındaki "Kronik viral hepatitte MR difüzyon, tensor görüntüleme: Histolojik aktivite endeksinin ve Fibrozis
 • derecesinin ADC ve fonksiyonel anizotropi değerleri ile ilişkisi", scs-02 pp., Antalya, Türkiye, 2010
 • E5. R.Özaras, F.Tabak, M.Sayan, B.Ceylan, B.Mete, M.S.Bugdacı, A.Çağatay, A.İnci, F.Koçak, K.Göktürk, N.Özgüneş, L.Görenek, L.Erdem, T.Aslan, H.K.Kumbasar, X. Ulusal Viral Hepatit Kongresi konferansı dahilinde "X.Viral hepatit kongresi bildiri kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Hepatit B virüsünün tiplendirilmesinde kesinlik, genotipleme, serotipleme ve rekombinasyon analizi", 97 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2010
 • E6. Ç.Karaca, M.S.Bugdacı, E.Altınkaya, A.R.Köksal, C.Alkım,, 6.Hepatogastroenteroloji Kongresi konferansı dahilinde "6.Hepatogastroenteroloji bildiri kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Kronik viral hepatitlerin interferonlu rejimlerle tedavisi sırasında gelişen nadir komplikasyon: Tüberküloz reaktivasyonu", 178-179 pp., Antalya, Türkiye, 2010
 • E7. F.Tabak, R.Özaras, B.Ceylan, B.Mete, M.S.Bugdacı, A.Çağatay, A.İnci, F.Koçak, K.Göktürk, N.Özgüneş, L.Görenek, L.Erdem, T.Aslan, H.K.Kumbasar, M.Sayan,, X. Viral Hepatit Kongresi konferansı dahilinde "X.Viral Hepatit Kongresi Bildiri Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Realist: Gerçek hayatta kronik hepatit B tedavisinde değişik tedavi yaklaşımlarının etkinlik ve güvenilirliğini uzun süreli olarak değerlendiren gözlem çalışması", 136 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2010
 • E8. Ş.N.Boysan, N.Ünlü Caneroğlu, M.S.Buğdacı, C. Demirkesen, C.Mat, P.Kadıoğlu, 2.Türkiye Tiroit Hastalıkları Kongresi konferansı dahilinde "2.Türkiye Tiroit Hastalıkları Kongresi sunum kitabı" bildiri kitapçığındaki "Elefentiyazis gelişen Graves dermopatisi:Olgu sunumu", p57 pp., İstanbul, Türkiye, Ekim 2002
 • E9. M.Sayan, F.Tabak, R.Özaras, B.Ceylan, B.Mete, M.S.Bugdacı, A.Çağatay, A.İnci, F.Koçak, K.Göktürk, N.Özgüneş, A. Acar, A.Gündüz, L.Erdem, T.Aslan, H.K.Kumbasar,, X.Ulusal Viral Hepatit Kongresi konferansı dahilinde "X.Viral hepatit Kongresi bildiri kitapçığı" bildiri kitapçığındaki
 • "Tedavi Naif kronik hepatit B hastalarında primer ilaç direnci çalışmaları ve yol açtıkları yüzey geni mutasyonları", 137 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2010
 • E10. L.Erdem, R.Özaras, B.Ceylan, B.Mete, M.S.Bugdacı, M.Kapmaz, A.İnci, F.Koçak, K.Göktürk, N.Özgüneş, L.Görenek, T.Aslan, Ö.Nazlıcan, F.Tabak,, X.Ulusal Viral Hepatit Kongresi konferansı dahilinde "X. Viral Hepatit kongresi Bildiri kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Çok merkezli Realist gözlem çalışmasında HBeAg negatif ve pozitif kronik hepatitlerin karşılaştırılması", 137 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2010
 • E11. N.Özgüneş, R.Özaras, B.Ceylan, B.Mete, M.S.Bugdacı, A.Çağatay, M.Fincancı, F.Koçak, K.Göktürk, A.Acar, L.Görenek, L.Erdem, A.Gündüz, H.K.Kumbasar, M.Sayan, F.Tabak,, X.Ulusal Viral Hepatit Kongresi konferansı dahilinde "X Viral hepatit Kongresi kongre kitabı" bildiri kitapçığındaki "Sağlık uygulama tebliği öncesi naiv hastalarda ilaç seçimlerindeki eğilimlerimiz", 147 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2010
 • E12. B.Ceylan, B.Mete, M.S.Bugdacı, A.Çağatay, A.İnci, F.Koçak, K.Göktürk, N.Özgüneş, L.Görenek, L.Erdem, A.Gündüz, H.K.Kumbasar, R.Özaras, F.Tabak,,, X.Ulusal Viral Hepatit Kongresi konferansı dahilinde "X. Viral Hepatit kongre kitabı" bildiri kitapçığındaki "Realist gözlem çalışmasına katılan kronik hepatit B enfeksiyonlu olguların demografik özellikleri, enfeksiyonun bulaşma yolları, ve aile içi bulaşma oranları", 122 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2010
 • E13. E.Altınkaya, C.Alkım, M.S.Buğdacı, A.R.Köksal, O.Özdoğan, S.Boğa, H.M.Sökmen, 27.Ulusal Gastroenteroloji Konferansı konferansı dahilinde "27 UGH Bildiriler kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Obez kişilerde Helikobakter Pilori sıklığında artış var mı?", 209 pp., Antalya, Türkiye, 2010
 • E14. E.Altınkaya, C.Alkım, M.S.Buğdacı, A.R.Köksal, O.Özdoğan, S.Boğa, H.M.Sökmen, 27.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi konferansı dahilinde "27.UGH Bildiriler kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "H.Pilori insülin resistansı için bir risk faktörümüdür?", 209 pp., Antalya, Türkiye, 2010
 • E15. E.Altınkaya, C.Alkım, M.S.Buğdacı, A.R.Köksal, O.Özdoğan, S.Boğa, H.M.Sökmen, 27.Ulusal Gastroenteroloji kongresi konferansı dahilinde "27. UGH Bildiriler kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda üst gastroeintestinal sistemde histolojik ve endoskopik bulgular", 92 pp., Antalya, Türkiye, 2010
 • E16. A.R.Köksal,C.Alkım, E.Altınkaya, M.S.Buğdacı, O.Özdoğan, S.Boğa, M.Sökmen, 8.ulusal hepatoloji kongresi konferansı dahilinde "8.ulusal hepatoloji kongresi bildiri kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Tenofovir disoproksil tedavisi alan kronik hepatit B hastalarının retrospektif değerlendirilmesi", 72 pp., Ankara, Türkiye, Haziran 2011
 • E17. A.R.Köksal,C.Alkım, E.Altınkaya, M.S.Buğdacı, O.Özdoğan, S.Boğa, Ü.İ.Köksal, H.Alkım, M.Sökmen,, 8. ulusal hepatoloji kongresi konferansı dahilinde "8.ulusal hepatoloji kogre bildiri kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Kronik hepatit B enfeksiyonunda 3 yıllık entekavir tedavisinin sonuçları", 71 pp., Ankara, Türkiye, Haziran 2011
 • E18. M.S.Buğdacı, H Korkmaz, M.Bıyık, T.Temel, H.S.Göktürk, İ.Hatemi, Ç.Karaca, A.Demir,” 29. ulusal gastroenteroloji haftası bildiri kitapçığı Rutin Laboratuvar testleri ve klinik bulguların fibroz evresiyle ilişkisinin değerlendirilmesi (Routinely evaluated laboratory tests and clinical findings and fibrosis stages in cases with chronic viral hepatitis REAL TEST STUDY. 31 pp, 2012.
 • E19. H Korkmaz, M.S.Buğdacı, T.Temel, “Balık yağının karbon tetraklorür ile oluşturulan deneysel akut karaciğer hasarı modelinde hücre proliferasyonu ve karaciğer hasarı üzerine etkileri. 9. Ulusal hepato-gastroenteroloji kongresi sözlü bildiri. Kıbrıs. 2012.

F. Diğer

 • F1. Anadolu kardiyoloji dergi makale değerlendirme hakemliği
 • F2. Journal of Gastroenterology dergisi makale değerlendirme hakemliği
 • F3. Clinical Gastroenterology and Hepatology değerlendirme hakemliği
 • F4. Digestion dergisi makale değerlendirme hakemliği
 • F5. Clinics & Research in Hepatology and Gastroenterology dergisi makale hakemliği
 • G. Dergi değerlendirme aşamasında olan akademik makaleler:
 • G1. M.S.Buğdacı, H.Korkmaz, A.Demir, M.Bıyık, T.Temel, H.S.Göktürk, İ.Hatemi, Ç. Karaca, “Routinely evaluated clinical assays and laboratory tests and histopathologic grade and stage of chronic hepatitis b and c (REAL TEST STUDY): A retrospective multicenter study”.
 • G2. M.S.Buğdacı, H.Yanardağ, M.Bilir, G.Özbay, Ö. Aydın, S. Demirci, “Biopsy proven clinical and histopathological predicitve parameter of liver involvement in cases with sarcoidosis”
 • G3. M.S.Ertürk, M.S.Buğdacı, Ö.Yapıcı, Y.Aykut, A.Özel, Z. Karpat, M.Başak, “Could diffusion-weighted imaging and diffusion tensor imaging be associated with the liver fibrosis and inflammation in cases with chronic hepatitis?”.
 • G4. M.S.Buğdacı, H.M.Sokmen, “Transforming grawth factor beta 1 and lipid profile changes in patients with chronic viral hepatitis”
 • G5. M.S.Buğdacı, A.Tunçkale, “The presence of white coat effect in resistant hypertension does not increase end organ damage”.

H. Uzmanlık tezleri

 • H1. İç Hastalıkları uzmanlık tezi
 • H2. İç Hastalıkları-Gastroenteroloji yandal uzmanlık tezi