Prof. Dr. Metin KAPAN | Kolan Hospital

Prof. Dr. Metin KAPAN

Genel Cerrahi
Şişli Kolan International
metin.kapan@kolanhastanesi.com.tr Soru Sor

Prof. Dr. Metin KAPAN

Genel Cerrahi
Şişli Kolan International
metin.kapan@kolanhastanesi.com.tr

Soru Sor
Eğitim
 • 1975 Kalaba İlköğretim Okulu
 • 1982 TED Ankara Koleji
 • 1988 Ankara Üniversitesi
 • 1994 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (Uzman)
 • 1999 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (Doçent)
 • 2005 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (Profesör)
İlgi Alanları
 • Karaciğer Cerrahisi
 • Pankreas Cerrahisi
 • Safra Kesesi ve Safra Yolları Cerrahisi
 • Dalak ve Sürrenal Cerrahisi
 • Gastrointestinal Sistem Cerrahisi
 • Onkoloji Cerrahi
 • Meme Cerrahisi
Çalıştığı Kurumlar
 • 1989-1994 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (Araştırma Görevlisi)
 • 1994-1999 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (Uzman Doktor)
 • 2001-2004 İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu Radyoloji Teknisyenliği (Öğretim Üyesi)
 • 2002-2004 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (Satın Alma Komisyon Üyesi)
 • 2001-2005 İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu Tıbbi Dökümantasyon (Öğretim Üyesi)
 • 2006-2007 İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu (İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Müdür Yardımcısı)
 • 2006-2007 İl Sağlık Müdürlüğü (Bilimsel Konseyi Üyesi)
 • 2007-2008 Cerrahpaşa SGK Eğitim ve Belge ve İnceleme Komisyonu (Genel Cerrah Üyesi)
 • 2006-2008 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (Piyasa Araştırma Komisyon Başkanı)
 • 1999-2005 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (Doçent Doktor)
 • 2013-2016 Gider İdaresi (Süreç Yöneticiliği Sorumlusu)
 • 2013-2016 Gider İdaresi (Başhekim Yardımcılığı)
 • 2013-2016 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (Monoblok Ameliyathane Sorumlusu)
 • 2014 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcılığı)
 • 2014-2016 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (Döner Sermaye Ek Ödeme İnceleme Komisyon Üyesi)
 • 2014-2016 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (Satın Alma Karar Komisyon Üyesi)
 • 2014-2016 Hasta ve Çalışan Güvenliği Komitesi Üyeliği
 • 2015-2016 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Afet Yönetimi Destek Biriminde (Finans Satın Alma Hizmetleri Sorumlusu)
 • 2003-2017 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hepatopankreatobiliyer Cerrahi Servisi ve Transplantasyon Servisi
 • 2017-2021 İstinye Üniversite Hastanesi (Profesör Doktor)
Diğer

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler;

 • İstanbul Tabip Odası
 • Türk Cerrahi Derneği
 • Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Derneği (2013-2017 Dönemi Yönetim Kurulu Üyeliği, Genel Sekreter)

Bilimsel Dergilerde Bilimsel Kurul Danışmanlığı

 • Ulusal Cerrahi Dergisi
 • Ege Tıp Dergisi
 • Türkiye Klinikleri Cerrahi
 • Bakırköy Tıp Dergisi

Sertifikalı Programlarda Katılmış Olduğu Kurslar

 • Surgical Infection Society-Europe'un düzenlediği 1st European Advanced Surgical Infection Kursu 18-21 Mart, 1998 Ankara
 • Gastrointestinal Endosonografi ve Endoskopi Kursu, 12 Haziran 2000 İstanbul
 • Eğitim Becerileri Geliştirme Kursu II, 21-22 Haziran 2001, İstanbul
 • İş Sağlığı Güvenliği Kavramı, Güvenlik Kültürü, Ekranlı araçlar ile çalışma, parlama, patlama, yangın ve yangından korunma, sağlık ve güvenlik işaretleri, KKD kullanımı, Çalışma mevzuatı, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, meslek hastalıkları, ,iş kazaları sebepleri ve korunma, kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, iş hijyeni, hastalıklardan korunma prensipleri, ilk yardım, tahliye ve kurtarma konulu eğitimler. İstanbul Üniversitesi, Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi (24 Şubat-02 Nisan 2015)
 • Temel İyi Klinik Uygulamalar (ver 2.0). Klinik Araştırmalar Derneği, 1-6 Ağustos 2019

Konuşmacı Olarak Katılığı Kurs, Panel ve Kongreler

 • Kitle Yaralanmaları ve Afet Hekimliği Sempozyumu, 9-10 Mart 2000, İstanbul (İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri) 'Afetlerde Organizasyon'
 • İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Uzmanlık Öğrencileri Eğitim Semineri, 11 Aralık 2000. 'Safra kesesi ve safra yollarında laparoskopik girişimler'
 • Gastrointestinal Sistem Hastalıkları Sempozyumu, 11-12 Ocak 2001, İstanbul (İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri) 'Mide Kanseri' 'Divertikülit'
 • Hepato-bilier Sistem ve Pankreas Hastalıkları Sempozyumu, 10-11 Ocak 2002, İstanbul. (İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri) 'Habis Karaciğer Tümörleri; Tanı ve Cerrahi Tedavi'
 • İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Uzmanlık Öğrencileri Eğitim Semineri, 11 Aralık 2000. 'Mide Kanserinde Cerrahi Tedavi'
 • Laparoskopik Ventral Herni tamiri Workshop 7-8 Kasım 2002, İstanbul. 'Herni Cerrahisinde Kullanılan Malzemeler'
 • 6. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, ve 3rd Mediterranean Middle Eastern Endoscopic Surgery Congress 22-25 October 2003. 'Safra yolu taşlarında laparoskopik yaklaşım.'
 • Laparoskopik Ventral Herni tamiri Workshop II,15-16 Mayıs 2003, İstanbul. 'Herni Cerrahisinde Kullanılan Malzemeler'
 • Laparoskopik Ventral Herni tamiri Workshop III,20-21 Mayıs 2004, İstanbul. 'Herni Cerrahisinde Kullanılan Malzemeler'
 • Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, 26-30 Mayıs 2004, Antalya. Eğitim Kursu 9: Ventral hernilerde açık ve laparoskopik cerrahi yöntemler. 'Herni cerrahisinde kullanılan materyaller'
 • Ulusal Cerrahi Kongresi 2008, 28-31 Mayıs 2008, Antalya. Emniyetli Kolesistektomi Panelinde Konuşmacı
 • Standart laparoskopik kolesistektomi; Kaan Karayalçın
 • Asemptomatik, semptomik, Akut 'kime ne zaman kolesistektomi'; Osman Abbasoğlu
 • Zor kolesistektomi-Açığa geçiş; Metin KAPAN
 • Ulusal Cerrahi Kongresi 2012, 23-27 Mayıs 2012, İzmir. Olgular eşliğinde tartışalım;

İyatrojenik safra yolu yaralanmalarında multidisipliner yaklaşım (Neden Yaralanma Görüyoruz, Nasıl Önlenebilir, Tanı ve Görüntüleme, Erken ve Geç Dönemde Tedavi Yaklaşımı)

 • Oturum Başkanı: Aydın ALPER (VKV Amerikan Hastanesi, İSTANBUL)
 • Sunucu: İlgin ÖZDEN (İstanbul Üniversitesi, İSTANBUL)
 • Tartışmacılar: Sait BAĞCI (GATA Gastroenteroloji Anabilim Dalı, ANKARA), Aytaç GÜLCÜ (Dokuz Eylül Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı, İZMİR), Yalçın POLAT (Memorial Ataşehir Hastanesi, İSTANBUL), Metin KAPAN (İstanbul Üniversitesi, İSTANBUL)