Prof. Dr. Pınar SEYMEN | Kolan Hospital

Prof. Dr. Pınar SEYMEN

Böbrek Hastalıkları (Nefroloji), İç Hastalıkları (Dahiliye)
Şişli Kolan International
pinar.seymen@kolanhastanesi.com.tr Soru Sor

Prof. Dr. Pınar SEYMEN

Böbrek Hastalıkları (Nefroloji), İç Hastalıkları (Dahiliye)
Şişli Kolan International
pinar.seymen@kolanhastanesi.com.tr

Soru Sor
Eğitim
 • Hemodiyaliz uzmanlık eğitimi
 • Periton diyaliz eğitimi
 • Kardio-Renal sendrom kursu
 • Böbrek Nakli eğitimi
 • Hemodiyaliz reuse eğitimi
İlgi Alanları
 • Böbrek hastalıkları ve İç Hastalıkları
 • Hipertansiyon
 • Böbrek Yetmezliği
 • Glomerulonefrit
 • Böbrek Nakli
 • Diabetik Nefropati
Çalıştığı Kurumlar
 • 1993-1999 Haydarpaşa Numune Eğitim ve AraştırmaHastanesi İç Hastalıkları Asistanı
 • 1999-2002 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı
 • 2002-2004 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nefroloji Üst İhtisas Eğitimi
 • 2004-2011 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Uzmanı
 • 2011 Doçent Doktor
 • 2011-2012 Memorial Ataşehir Hastanesi Nefroloji ve Böbrek Nakli Ünitesi
 • 2012-2013 İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bili Dalı Başkanı ve Florence Nightingale Hastanesi Böbrek Nakli Ünitesi
 • 2013 Fresenius Medical Care Ataşehir Kliniği Nefroloji Uzmanı
 • 2014-.....   Şişli Kolan International Hospital Nefroloji Uzmanı
Diğer

Bilimsel Yayın ve Makaleler

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 • P.Seymen, M.Yildiz, M.F. Türkmen, M.İ. Titiz, H.O. Seymen, "Effects of Cyclosporine- Tacrolimus Switching in Posttransplantation Hyperlipidemia on High-Density Lipoprotein 2/3, Lipoprotein A1/B, and Other Lipid Parameters", Transplantation Proceedings (ISI) , Cilt 41, 4181-4183 pp., 2009
 • E. Aytaç, P. Seymen, G. Dikmen, H. Uzun, H.O. Seymen, "Iloprost pretreatment before unilateral nephrectomy: An experimental study in rats", Asian Journal of Surgery (ISI) , Cilt 31(2), 69-74 pp., 2008
 • G. Tellioglu, I. Berber, Gi Kılıcoglu, P. Seymen, M. Kara, I. Titiz, "Doppler Ultrasonography-guided surgery for high-flow hemodialysis vascular access: Preliminary results", Transplantation Proceedings (ISI) , Cilt 40, 87-89 pp., 2008
 • M. Yildiz, S. Masatlıoğlu, P. Seymen, E. Aytac, B. Sahin, H.O. Seymen, "The carotid-femoral(aortic) pulse wave velocity as a marker of arterial stiffness in familial Mediterranean fever", Can J Cardiol (ISI) , Cilt 22(13), 1127-31 pp., 2006.
 • BD Dedeoglu, E. Aytac, O. Suzer, H. Balci, H. Uzun, P. Seymen, H.O. Seymen, "Donor Heart Preservation with Iloprost Supplemented St. Thomas Hospital Cardioplegic Solution in Isolated Rat Hearts", Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids (ISI) , Cilt 78(6), 415-421 pp., 2008.
 • A. Ozdemir, P. Seymen, O.A. Yureklı, M. Caymaz, Y. Barut, M. Eres,, "Transient hypothalamic hypothyroidism and diabetes insipidus after electrical injury", Southern medical journal (ISI) , Cilt 95(4), 467-468 pp., 2002.
 • E.Aytac, P.Seymen, S.Saygılı, H.Genc, H.Uzun, G.Ozbay, T.Altug, H.O.Seymen, M.Sarıyar, "Evaluation of oxıdative stress in experimental acetaminophen induced hepatotoxicity: Effects of Darbepoetin administration", Nobel Medicus (ISI) , Cilt 6(3), 56-61 pp., 2010.
 • M.Kara, U.Bugan, O.Krand, I.Berber, P.Seymen, P.Eren, L.Ozel, M.I.Titiz, "Evaluation of intraoperative parathormon measurement for predicting successive surgery in patients undergoing subtotal/total parathyroidectomy due to secondary hyperparathyroidism", The Laryngoscope (ISI) , Cilt 120, 1538-1544 pp., 2010.
 • P.Seymen, E.Aytac, F.Bolukbasi, F.Demir, H.Genc, H.Uzun, T.Altug, H.O.Seymen, "Effects of Darbepoetin Alpha on Brain Tissue Oxidative Stress in Experimental Ethanol Administration", Trakya Univ Tıp Fak Derg (ISI) , Cilt 26(2), 95-99 pp., 2009.
 • P.Seymen, U.Selamet, E.Aytac, S.Trabulus, H.O.Seymen, "Evaluation of visual evoked potentials in chronic renal failure patients with different treatment modalities", J Nephrol. (ISI) , Cilt 23-, 705-710 pp., 2010.
 • E.Aytac, F.Ayan, S.Saygili, H.Genç, C.Karaca, I.Bayrak, H.Uzun, Z.Salıhoğlu, S.Erdamar, V.Sözer, T.Altuğ, P.Seymen, HO.Seymen. “Effects of lycopene on oxidative stress and remnant liver histology after partial hepatectomy in rats”,  Turk J Gastroenterol. (ISI)   Cilt 22(4), 408-13 pp., 2011.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

 • M.Kara, G.Tellioğlu, U.Bugan, P.Seymen, PA.Eren, İ.Titiz, XLVII ERA-EDTA Congress-II DGfN Congress konferansı dahilinde “Abstract on CD-ROM” kitapçığındaki “Evaluation of intraoperative parathormon measurement for predicting successive surgery in patient undergoing subtotal/parathyroidectomy due to secondary hyperparathyroidism” ERA_315 pp., Munich-Germany, June 25-28, 2010. 
 • B.Ustun, C.Tel, P.Seymen, H.O.Seymen, 20th European Students Conference konferansı dahilinde "European Journal of Medical Research Volume 14/Supplement II" bildiri kitapçığındaki "Evaluation of visual evoked potentials and ERG on patients of SLE", 197 pp., Berlin, Germany, 4th-7th October 2009
 • M. Kara, G. Tellioglu, P. Seymen, F.Cavdar, L. Ozel, O. Krand, I. Berber, M. Canbakan, M.I.Titiz, The 9th European Peritoneal Dialysis Meeting konferansı dahilinde "EUROPD book of abstracts" bildiri kitapçığındaki "Laparoscopic revision of peritoneal dialysis catheters developed mechanical outflow obstruction", 21 pp., Strasbourg, 9th-12th October 2009
 • E.Aytac, P.Seymen, S.Saygılı, H.Genc, H.Uzun, G.Ozbay, T.Altug, H.O.Seymen, M.Sarıyar, 18th International postgraduate course of the international association of surgeons, gastroenterologists and oncologists konferansı dahilinde "Hepato-Gastroenterolojy Current Medical and Surgical Trends Supplement I" bildiri kitapçığındaki "Darbepoetin treatment against acetaminophen induced hepatotoxicity: an experimental study", A241 pp., İstanbul, Türkiye, October 2008
 • P.Seymen, H.O.Seymen, F.Demir, F.Bolukbası, E.Aytac, H.Uzun, World Congress of Nephrology konferansı dahilinde "World Congress of Nephrology 2007 Book of Abstracts" bildiri kitapçığındaki "Darbepoetin administration after ethanol toxicity: An experimental study in rats", 230-231 pp., Rio de Janeiro, Brazil, April 2007
 • P.Seymen, E.Aytac, S.Ogullar, H.O.Seymen, 5th National Congress of Neuroscience konferansı dahilinde "Neuroanatomy abstract book" bildiri kitapçığındaki "Effects of methyl alcohol exposure on visual evoked potentials(VEP) and electroretinogram(ERG) in human(case report)", 37-38 pp., Zonguldak, Türkiye, April 2006
 • I.Berber, P.Seymen, G.Kılıcoglu, T.Ozgezer, B.Yigit, F.Türkmen, M.I.Titiz, G.Altaca, Congress of ERA-EDTA konferansı dahilinde "NDT volume 20-Supplement 5" bildiri kitapçığındaki "Long-term medical risks in renal transplant donors", 182 pp., Istanbul, Turkey, June 2005
 • P.Seymen, S.G.Apaydın, K.Serdengecti, M.Sarıyar, E.Erek, ERA-EDTA XLI Congress konferansı dahilinde "ERA-EDTA abstract book" bildiri kitapçığındaki "HCV causes an increase in complications in renal transplant recipients but does not affect survival", 282 pp., Lisbon, Portugal, May 2004
 • P.Seymen, S.G.Apaydin, A.R.Kiziler, B.Aydemir, G.Coban, H.O.Seymen, K.Serdengecti, M.Sariyar, E.Erek, yok konferansı dahilinde "Abstract book from the World Congress of Nephrology" bildiri kitapçığındaki "Do calcineurin inhibitors, especially tacrolimus induce leptin secretion in kidney transplant recipients?", 506-507 pp., Berlin, Germany, June, 2003
 • E.Erek, E.Akoğlu, S. Dalmak Hunsicker, P. Seymen, D.Oygar, Z.Eren, K.Serdengecti, 6-th Bantao Congress konferansı dahilinde "Bantao Journal" bildiri kitapçığındaki "Reuse of different types of dialyzers: First longterm results in Turkey", 31 pp., Varna, Bulgaristan, Eylül 2003.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 • C.Köksal, Ö.Kocamaz, H.Erdem, F.Ekiz, P.Seymen, H.Sunar, "Hipertansif ve iskemik nefropatili bir hastada renovasküler okluziv hastalığın cerrahi tedavisi (olgu sunumu)", Damar Cerrahi Dergisi - Türkiye Klinikleri , Cilt 19(1), 6-9 pp., 2010
 • E Aytac, M.Yildiz, P.Seymen, H.O.Seymen, "Editöre mektup", Türkiye Klinikleri Cardiovascular Sciences , Cilt 21, 509 pp., 2009
 • H.Magın, P.Seymen, B.Aydemir, T.Gülyasar, H.O.Seymen, R.Demirtunç, "Anti-HCV pozitif hemodiyaliz hastalarında eritrosit ve serum ferritin düzeyleri ile karaciğer enzim düzeyleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi", İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi , Cilt 71, 5-8 pp., 2008
 • G.Tellioğlu, İ.Berber, P.Seymen, G.Kılıçoğlu, M.Kara, B.Yiğit, T.Özgezer, İ.Titiz, "Canlı böbrek vericilerinin Uzun dönemde karşılaşabileceği riskler", Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi , Cilt 4, 183-186 pp., 2007
 • A.Özdemir, P.Seymen, M.Eres, A.Ecevit, B.Yalınbaş, Y.Barut, "A case report: Coexistence of extranodal Hodgkin's lymphoma with discoid lupus and cavernous transformation of portal vein", Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi , Cilt 43(3), 173-174 pp., 2003
 • A.Özdemir, A.T.Keskin, P.Seymen, F.Akar, Y.Özel, "Suicid amacıyla alınan aşırı doz tripotasyum dicitrato bismutate sonrası gelişen akut böbrek yetmezliği", Klinik Bilimler-Doktor , Cilt 7(5), 1-3 pp., 2001
 • E.Uslu, A.Belce, P.Seymen, E.Kökoğlu, "Kolorektal kanserde metastazın serum total siyalik asit düzeyleri üzerine etkisi", Cerrahpaşa Tıp Dergisi , Cilt 31, 231-234 pp., 2000
 • A.Özdemir, Ö.Üstay, A.Tiftikçi, P.Seymen, A.T.Keskin, M.Sezer, Ö.A.Yürekli, Y.Özel, "Sheean sendromuna bağlı panhipopituarizm ve Asherman Sendromu( bir olgu nedeniyle)", Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi , Cilt 40(3), 121-123 pp., 2000
 • A.Özdemir, T.Keskin, İ.Kahraman, P.Seymen, A.Tiftikçi, M.Sezer, N.Kökyar, Y. Barut, "Kronik hemodiyaliz ve ayaktan devamlı periton diayalizi tedavisi gören hastaların çinko ve bakır metabolizmaları yönünden karşılaştırılması", Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi , Cilt 39, 91-95 pp., 1999
 • H.O.Seymen, D.Özçelik, T.Gülyaşar, M.Mengi, P.Seymen, G.Yiğit, "Demir yüklemesinin doku demir düzeylerine etkileri", Cerrahpaşa Tıp Dergisi , Cilt 30(3), 207-213 pp., 1999
 • H.O.Seymen, M.Mengi, D.Özçelik, T.Gülyaşar, P.Seymen, G.Yiğit, "Demir yüklemesinin plazma bakır ve çinko düzeylerine etkisi", Cerrahpaşa Tıp Dergisi , Cilt 30(2), 155-158 pp., 1999
 • F.Türkmen, P.Seymen, Z.Bicik, G.Uygur Kılıçoğlu, A.Özdemir, "Dissekan aort anevrizmasına bağlı akut renal yetmezlik", Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi , Cilt 6, 71-73 pp., 1997
 • Z.Bicik, F.Türkmen, I.Yeğenağa, P.Seymen, Y.Özel, "Renal osteodistrofi tedavisinde vitamin D analoglarının etkinliğinin karşılaştırılması", Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi , Cilt 6, 61-65 pp., 1997
 • A.Özdemir, I.Yeğenağa Bakioğlu, D.Güzey, F.Türkmen, İ.Titiz, B.Güven, Z.Bicik, P.Seymen, M.Aydın, Y.Özel, "Renal transplantasyon sonrasında olguların renal tubuler asidoz yönünden incelenmesi", Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi , 26-30 pp., 1996
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
 • P.Seymen, N.Aydoğdu, E.Taştekin, E.Aytaç, MT.Seymen, A.Alturfan, O.Kaya, HO.Seymen, 36.Ulusal Fizyoloji Kongresi Konferansı dahilinde “Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 36.Ulusal Fizyoloji Kongresi, Program ve bildiri özetleri kitabı" bildiri kitapçığındaki “Deneysel Miyoglobinürik Akut Böbrek Yetmezliğinde İloprostun etkileri”, 135 pp., Edirne, Türkiye, Eylül 2010.
 • G.Tellioğlu, İ.Berber, Z. Kılıçoğlu, P.Seymen, M.Kara, İ.Titiz, M.Şimşek, 28.Ulusal Radyoloji Kongresi konferansı dahilinde "28.Ulusal Radyoloji Kongresi, Program ve bildiri özetleri kitabı" bildiri kitapçığındaki "Yüksek debili hemodiyaliz fistüllerinde doppler ultrasonografi rehberliğinde cerrahi:Ön sonuçlar", 233-234 pp., Türkiye, Ekim 2007.
 • H.Mağın, P.Seymen, B.Aydemir, T.Gülyaşar, H.O.Seymen, 23.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi konferansı dahilinde "Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, Bildiri Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "HCV pozitif hemodiyaliz hastalarında intraeritrositer ve serum ferritin düzeyleri ile karaciğer enzimleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi", 95 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2006.
 • M.Yildiz, E.Aytac, B.Yildiz, B.Kavaklı, P.Seymen, G.Yiğit, H.O.Seymen, 32.Ulusal Fizyoloji Kongresi konferansı dahilinde "Bildiri özetleri kitabı" bildiri kitapçığındaki "Diffüz aterosklerotik sürecin gizli bir göstergesi olarak aortik nabız dalga hızı(Metodolojik çalışma)", 118 pp., Denizli, Türkiye, Eylül 2006.
 • E.Aytaç, S.Oğullar, P.Seymen, G.Dikmen, M.Yıldız, H.O.Seymen, 32.Ulusal Fizyoloji Kongresi konferansı dahilinde "Bildiri özetleri kitabı" bildiri kitapçığındaki "Von Hippel Lindau hastalığında görsel uyarılmış potansiyeller: Olgu sunumu", 104 pp., Denizli, Türkiye, Eylül 2006.
 • E.Ünal, İ.Berber, J.Sağıroğlu, P.Seymen, F.Türkmen, İ.Titiz, V.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde "Bildiri özet kitabı" bildiri kitapçığındaki "Renal allograft alıcılarında gelişen akut batın sendromu", 104 pp., Antalya, Türkiye, Kasım 2005.
 • İ.Berber, E.Ünal, P.Seymen, F.Türkmen, İ.Titiz, V.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde "Bildiri özet kitabı" bildiri kitapçığındaki "Renal transplantasyon sonrası akut batın dışı acil cerrahi deneyimimiz", 104 pp., Antalya, Türkiye, Kasım 2005.
 • Y.Yeşildağ, O.M.Yazıcı, S.Gündüz, N.Balcı, O.Çengel, A.Akyıldız, P. Seymen, C.Sevinç, E. Işık, F.Türkmen, 15. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi konferansı dahilinde "Bildiri özet kitabı" bildiri kitapçığındaki "Aluminyum toksisitesi hemodiyaliz hastalarında güncel bir sorun olmaya devam ediyor mu?", 134 pp., Antalya, Türkiye, Kasım 2005.
 • E.Ünal, İ.Berber, F.Çavdar, P.Seymen, F.Türkmen, İ.Titiz, 22.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi konferansı dahilinde "Bildiri özet kitabı" bildiri kitapçığındaki "Böbrek nakli öncesi ve sonrasında lipid profili", 126 pp., Antalya, Türkiye, Kasım 2005.
 • G.Tellioğlu, İ.Berber, B.Yiğit, U.Buğan, P.Seymen, İ.Titiz, 22.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi konferansı dahilinde "Bildiri özet kitabı" bildiri kitapçığındaki "Böbrek nakli sonrası cerrahi girişimler", 115 pp., Antalya, Türkiye, Kasım 2005.
 • İ.Berber, G.Tellioğlu, B.Yiğit, E.Ünal, P.Seymen, G.Altaca, İ.Titiz, 22.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi konferansı dahilinde "Bildiri özet kitabı" bildiri kitapçığındaki "Böbrek nakli ile eş zamanlı cerrahi girişimler", 115 pp., Antalya, Türkiye, Kasım 2005.
 • P.Seymen, F.Türkmen, C.Ersan, O.Çengel, S.Çakan, E.Erişkon, Ö.Özşen, E.Işık, C.Sevinç, 22.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi konferansı dahilinde "Bildiri özet kitabı" bildiri kitapçığındaki "Endosulfan zehirlenmesinde on-line hemodiyafiltrasyon tedavisi", 57 pp., Antalya, Türkiye, Kasım 2005.
 • E.Erişkon, F.Türkmen, P.Seymen, C.Ersan, A.Akyıldız, S.Çakan, N.Sözübir, Y. Süleymenlar, Ö.Özşen, C.Sevinç, O.Çengel, Y.Barut, 22.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi konferansı dahilinde "Bildiri özet kitabı" bildiri kitapçığındaki "Acil hemodiyaliz tedavisine gereksinim gösteren hastalarda metabolik asidoza eşli eden respiratuar alkaloz varlığı bir sepsis prediktörü olabilir mi?", 52 pp., Antalya, Türkiye, Kasım 2005.
 • E.Aytaç, B.D.Dedeoğlu, Ö.Süzer, H.Balcı, H.Uzun, P.Seymen, H.O.Seymen, 31. Ulusal fizyoloji kongresi konferansı dahilinde "Bildiri özetleri kitabı" bildiri kitapçığındaki "Sıçanlarda kalp nakli modelinde ST Thomas hastanesi kardioplejik solüsyonuna iloprost eklenmesinin organ korunmasında etkisi", 100 pp., Gaziantep, Türkiye, Eylül 2005.
 • M.Yıldız, S.Masatlıoğlu Pehlevan, P.Seymen, E.Aytaç, G.Yiğit, O.Seymen, 31. Ulusal fizyoloji kongresi konferansı dahilinde "Bildiri özetleri kitabı" bildiri kitapçığındaki "Ailevi akdeniz ateşli hastalarda karotis-femoral nabız dalga hızı", 220 pp., Gaziantep, Türkiye, Eylül 2005.
 • M.Yıldız, B.Şahin, E.Aytaç, P.Seymen, H.O.Seymen, 7. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi konferansı dahilinde "Konuşma metinleri ve Serbest bildiriler kitabı" bildiri kitapçığındaki "Hemodiyalizin geniş arter elastisitesi üzerine akut etkileri", 155 pp., Antalya, Türkiye, Eylül 2005.
 • G. Tellioğlu, İ.Berber, P.Seymen, B.Yiğit, F.Türkmen, İ.Titiz, G.Altaca, Diyaliz Transplantasyon ve Yanık konferansı dahilinde "Kongre bildirileri" bildiri kitapçığındaki "Renal transplantlı hastalarda posttransplant diabetes mellitus", 109-110 pp., Ankara, Türkiye, Haziran 2005.
 • P.Seymen, H.O.Seymen, S.Apaydın, İ.Tan, N.Koç, K.Serdengeçti, M.Sarıyar, E.Erek, 20.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi konferansı dahilinde "Bildiri özet kitabı" bildiri kitapçığındaki "Görsel uyarılmış potansiyel ölçümleri başarılı bir renal transplantasyon marker'ı olabilir mi?", 89 pp., Antalya, Türkiye, 2003.
 • M.Mengi, T.Gülyaşar, D.Özçelik, P.Seymen, G.Yiğit, H.O.Seymen, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 14. Kurultayı konferansı dahilinde "Özet kitabı" bildiri kitapçığındaki "Oksidan stresin kan viskozitesi üzerine etkileri", 144 pp., İstanbul, Türkiye, Mayıs 1998.
 • H.O.Seymen, M.Mengi, T.Gülyaşar, D.Özçelik, P.Seymen, G.Yiğit, Türk Fizyolojik Bilimler derneği 24. Ulusal kongresi konferansı dahilinde "Program ve bildiri özetleri kitabı" bildiri kitapçığındaki "Parenteral demir yüklemesinin hemoreolojik parametreler üzerine etkisi", 163 pp., Samsun Türkiye, Eylül 1998.
 • P.Seymen, T.Keskin, I.Yeğenağa Bakioğlu, M.Oldacay, F.Yıldız, Y.Özel, XXVII Türk Mikrobiyoloji Kongresi konferansı dahilinde "Program ve özet kitabı" bildiri kitapçığındaki "Çeşitli yöntemlerle yapılan CAPD tedavisi gören son dönem böbrek hastalarındaki peritonit komplikasyonunda ortaya çıkan mikroorganizmaların değerlendirilmesi", 205 pp., Antalya, Türkiye, Mayıs 1996.
 • M.Köksal, F.Türkmen, T.Yaltı, İ.Titiz, M.Aydın, P.Seymen, Uluslararası katılımlı 19. Ulusal Endokrinoloji-Diyabetoloji ve Endokrin Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "Özet kitabı" bildiri kitapçığındaki "Sekonder hiperparatroidizm nedeniyle paratroidektomi uyguladığımız kronik renal yetmezlikli iki hastadaki bulgu ve sonuçlarımız", 06-2 pp., İstanbul, Türkiye, Mayıs 1996.
 • P.Seymen, F.Türkmen, I.Yeğenağa Bakioğlu, N.Köksal, T.Yaltı, Y:Özel, M.İ.Titiz, Uluslararası katılımlı 19. Ulusal Endokrinoloji-Diyabetoloji ve Endokrin Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "özet kitabı" bildiri kitapçığındaki "Renal transplant alıcılarında diyabetes mellitus görülme sıklığı ve özellikleri", 10-60 pp., İstanbul, Türkiye, Mayıs 1996.
 • B.Güven, P.Seymen, O.Akar, I.Yeğenağa Bakioğlu, F.Türkmen, R.Adalati, M.Aydın, M.İ.Titiz, Y.Özel, Türk Nefroloji Derneği XII Ulusal böbrek hastalıkları diyaliz ve transplantasyon kongresi konferansı dahilinde "Özet kitabı" bildiri kitapçığındaki "Haydarpaşa Numune Hastanesinde renal transplantasyon yapılan hastalarda üriner infeksiyonların değerlendirilmesi", 146 pp., Abant, Türkiye, Ekim 1995.
 • M.R.Genç, M.Yıldırım, P.Şen, K.Köksel, A.Çağatay, E.Türkkan, Ş.Ekşinar, M.Ünal, E.Yavuz, E.Tunç, T.Altuğ, İstanbul Tıp fakültesi IV. Tıp Bilimleri Öğrenci Kongresi konferansı dahilinde "Bildiri özetleri kitabı" bildiri kitapçığındaki "Farklı sıçan ve fare soylarının multipl subdiabetojenik doz streptozotocin(MSZ) ile oluşturulan insüline bağımlı diyabetes mellitusa yatkınlığı ve bu olayın glutatyon(GSH) düzeyleriyle olan ilişkisi", 125 pp., İstanbul, Türkiye, Mayıs 1988.

 Diğer Yayınlar

 • Seymen P. Böbrek yetmezliği ve tıbbi böbrek hastalığı. M.Masum Şimşek ve Z.Gamze Kılıçoğlu (Çeviri Editörleri).  Üroradyoloji. 1.Basım, İstanbul, 2010, Sayfa 217-228.
 • Seymen P. Böbrek nakli. M.Masum Şimşek ve Z.Gamze Kılıçoğlu (Çeviri Editörleri).  Üroradyoloji. 1.Basım, İstanbul, 2010, Sayfa 229-245.
 • Seymen P. Kronik renal yetersizlikte kalsiyum-fosfor metabolizması. Editör Doç.Dr. M.İzzet Titiz.Renal Transplantasyona pratik yaklaşım.Geliştirilmiş 3.basım, İstanbul, 2010, sayfa 389-395.
 • Seymen P. Olgularla Fizyoloji-Böbrek Fizyolojisi: Olgu 21-Olgu 23. Seymen H.O.(Çeviri Editörü). (Eugene C.Toy. Case Files Physiology Çevirisi),İstanbul, Nobel Tıp Kitabevi,2007,Sayfa 158-182.
 • Seymen P., Aytaç E. Olgularla Fizyoloji-Böbrek Fizyolojisi:Olgu 24.Seymen H.O.(Çeviri editörü). (Eugene C.toy. Case Files Physiolgy çevirisi), İstanbul, Nobel Tıp Kitabevi,2007, Sayfa 183-190.
 • Seymen P. Olgularla Fizyoloji-Bobrek Fizyolojisi: Olgu 25-Olgu 28. Seymen H.O.(Çeviri Editörü).(Eugene C.Toy. Case Files Physiology Çevirisi), İstanbul, Nobel Tıp Kitabevi, 2007, Sayfa 191-218.
 • Seymen P. Bölüm 16: Asit Baz Dengesi-Diyalizde Asit Baz Dengesi.Süleymanlar G., Erek E.(Çeviri Editörleri).Diyaliz Tedavisi, İstanbul, 2004, sayfa 275-279
 • Seymen P. Bölüm 19: HIV pozitif hasta-HIV pozitif diyaliz hastalarında bakım. Süleymanlar G., Erek E.(Çeviri editörleri) Diyaliz Tedavisi, İstanbul, Güneş Kitabevi, 2004, sayfa 303-307
 • Seymen P.Diyalizör reuse'un inflamasyon ve nutrisyon üzerine etkisi. Nefroloji Yandal Uzmanlık Tezi, İstanbul, 2004
 • Seymen P. Kronik Böbrek Yetmezliğinde sekonder hiperparatroidi ve yüksek kemik döngülü kemik hastalığı. Editör: Dr. F.Türkmen, Hemodiyaliz Seminerleri. 1.Basım, İstanbul, 2002, sayfa 167-178.
 • Seymen P. Kalsiyum ve fosfor metabolizması. Editör: Dr.F.Türkmen, Hemodiyaliz Seminerleri. 1.Basım, İstanbul, 2002, sayfa 163-166.
 • Seymen P. Hemodiyaliz ünitelerinde kullanılan cuprophan ve polisülfon diyalizörlerinin oksidan/antioksidan status üzerine etkileri. İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi, İstanbul,1999.