Prof. Dr. Turgut İPEK | Kolan Hospital

Prof. Dr. Turgut İPEK

Genel Cerrahi, Obezite Cerrahisi Merkezi
Şişli Kolan International
turgut.ipek@kolanhastanesi.com.tr Soru Sor

Prof. Dr. Turgut İPEK

Genel Cerrahi, Obezite Cerrahisi Merkezi
Şişli Kolan International
turgut.ipek@kolanhastanesi.com.tr

Soru Sor
Eğitim
 • 1968-1973 İlkokul Trabzon
 • 1973-1976 Cumhuriyet Ortaokulu Trabzon
 • 1976-1980 Deniz Lisesi Heybeliada Askeri Okulu İstanbul
 • 1980-1986 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 • 1986-1991 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Genel CerrahiTıp Fakültesi Anabilim Dalı (Uzmanlık)
 • 1991-1996 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Genel Cerrahi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı (Başasistanlık)
 • 1996-1997 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı (Doçent)
 • 2002 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı (Profesör)
İlgi Alanları
 • Onkoloji Cerrahisi
 • Laparoskopik Cerrahi
 • Obezite ve Metabolik Cerrahi
 • Reflü Cerrahisi
 • Sindirim Sistemi Cerrahisi
 • Kolorektal Cerrahi
 • Proktoloji
 • Meme ve Tiroid Cerrahisi
Çalıştığı Kurumlar
 • İstanbul Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı
 • İstanbul Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Bölüm Başkanı
 • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Satın Alma Komisyon Başkanı
 • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakıf Başkan Yardımcısı
 • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi
 • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı
 • İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye Yürütme Kurulu Üyesi
 • İstanbul Altınbaş (Kemerburgaz) Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce Tıp) Dekan Yardımcısı
 • İstanbul Altınbaş (Kemerburgaz) Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyesi
 • İstanbul Altınbaş (Kemerburgaz) Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce Tıp) Cerrahi Bölüm Başkanı
 • İstanbul Altınbaş (Kemerburgaz) Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce Tıp) Fakülte Kurulu Üyesi
 • İstanbul Altınbaş (Kemerburgaz) Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce Tıp) Yönetim Kurulu Üyesi
 • İstanbul Altınbaş (Kemerburgaz) Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü
 • İstanbul Altınbaş (Kemerburgaz) Üniversitesi Ayrımcılık ve Mobbing ile Mücadele Komisyon Başkanı
 • İstanbul Altınbaş Sağlık Alanında Üniversite-Sanayi İşbirliği Komisyon Başkanı
 • İstanbul Altınbaş Üniversitesi Engelsiz Alınbaş Birimi Komisyon Başkanı
 • İstanbul Altınbaş Üniversitesi Açık Bilim ve Açık Erişim Komisyon Başkanı
 • İstanbul Altınbaş Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Komisyon Başkanı
 • İstanbul Altınbaş Üniversitesi Akreditasyon Komisyon Başkanı
 • İstanbul Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı
 • İstanbul Altınbaş Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü
Diğer

Bilimsel Yayınlar

 • 18 adet kitap ve kitap bölüm yazarlığı
 • 52 adet ulusal makale
 • 27 adet uluslararası makale olmak üzere toplam 79 makale
 • 77 adet ulusal kongre tebliği olmak üzere toplam 104 kongre tebliği olmak üzere toplam 201 bilimsel yayın
 • 223 adet SCI dergilerde atıf mevcuttur.

Tıbbi Dernek Üyelikleri

Ulusal Dernekler;

 • Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği
 • Ulusal Cerrahi Derneği
 • Meme Bilimi (Seneloji) Derneği
 • Türk Tabipler Birliği
 • Gastroözofageal Reflü Derneği Kurucu Üye ve Genel Sekreter

Uluslararası Dernekler;

 • Senelogic International Society (S.I.S)
 • European Association for Endoscopic Surgery (E.A.E.S)
 • Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons (SAGES)
 • International Association of Surgeons, Gastroenterologists & Oncologists (IASGO)
 • American College of Surgeons (ACS)