Uzm. Dr. Abdülkadir YILDIRIM | Kolan Hospital

Uzm. Dr. Abdülkadir YILDIRIM

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Şişli Kolan International
abdulkadir.yildirim@kolanhastanesi.com.tr Soru Sor

Uzm. Dr. Abdülkadir YILDIRIM

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Şişli Kolan International
abdulkadir.yildirim@kolanhastanesi.com.tr

Soru Sor
Eğitim
 • Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp Fakültesi 1986-1992
 • GATA Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilm Dalı 1995-1999
İlgi Alanları
 • Bulaşıcı Hastalıklar
Çalıştığı Kurumlar
 • Kayseri Asker Hastanesi 1999 - 2005
 • UT Southwestern Medical Center Pulmonary and Critical Care Medicine 2006 - 2010
 • Acıbadem Sağlık Grubu (Eskişehir ve Kayseri Hastaneleri) 2010-2013
 • Medicana Sağlık Grubu (Sivas Hastanesi) 2015-2019
Diğer
Katıldığı Eğitimler

 • Interactive Presentation Skills 2001
 • Health Outcomes Research: Pharmacoeconomics 2011
 • Kronik Viral Hepatit Tanı ve Tedavi Kursu 2011
 • Zoonotik Hastalıklar Eğitim Programı 2011
 • Infection Control in Developing Countries: Problems and Solutions 2011
 • Dezenfeksiyon-Antisepsi-Sterilizasyon (DAS) Okulu 2011
 • Hastane Enfeksiyonları-Enfeksiyon Kontrol Hekimliği Sertifika Programı 2011
 • Ultrasonografi Eşliğinde ve Serviste Uygulamalı Karaciğer Biyopsi Kursu 2012

YAYINLAR

 • 1) Pahsa A, Özsoy MF, Altunay H, Koçak N, Yıldırım A, Kocabeyoğlu Ö, Çavuşlu Ş, Yenen OŞ. Erişkinlerde kızamık. 284 olgunun retrospektif değerlendirilmesi. Flora Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi 1999; 4(3): 200-205.
 • 2) Gökahmetoğlu, S., A. Yıldırım, N. Karaca, C. Artan, Y. Özbal, “ HBsAg pozitif askerlerin HBV-DNA düzeylerinin değerlendirilmesi”, V. Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu, Kongre Kitabı, P-B 23, Ankara, 2000.
 • 3) Özsoy MF, Pahsa A, Yıldırım A, Erdemoğlu A, Emektaş G, Öncül O. Klebsiella ve Escherichia coli suşlarında Beta lactam antibiyotiklere direnç ve genişlemiş spektrumlu beta laktamaz sıklığı. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi 2001; 31(1-2): 46-53.
 • 4) Yıldırım, A., O. Öncül, S. Gökahmetoğlu, H. Altunay, N. Koçak, “Kronik HBV infeksiyonlu hastalarda interferon-Alfa+lamivudin tedavisinin 12 aylık sonuçları”, 4.Ulusal Hepatoloji Kongresi ve Uluslarası Falk Workshop, Kongre Kitabı, s.107, İstanbul, 2001.
 • 5) Özsoy MF, Öncül O,Yıldırım A, Pahsa A. Genişletilmiş spektrumlu Beta Laktamazlar. Klinik önemi ve getirdiği sorunlar. Flora Dergisi 2001; 6.
 • 6) Gökahmetoğlu, S., B. Aygen, Ş. Gürsoy, C. Artan, Y. Özbal, T. Patıroğlu, “Anti-HCV pozitif hastalarda HCV-RNA varlığının değerlendirilmesi”, X. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Kongre Kitabı, s.347, Adana, 2001.