Uzm.Dr. Burçin HATİPOĞLU | Kolan Hospital

Uzm.Dr. Burçin HATİPOĞLU

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Pediatri)
Şişli Kolan International
burcin.hatipoglu@kolanhastanesi.com.tr Soru Sor

Uzm.Dr. Burçin HATİPOĞLU

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Pediatri)
Şişli Kolan International
burcin.hatipoglu@kolanhastanesi.com.tr

Soru Sor
Eğitim
 • 2007-2013 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 • 2016-2020 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Asistanlık Eğitimi, TC Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 2020: Akut Bronşiyolit Tanısı İle Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi, Tedavi Yöntemlerinin İrdelenmesi ve Bunların Prognoza Etkisi
İlgi Alanları
 • Sağlam çocuk izlemi (Büyüme takibi ve aşılar)
 • Yenidoğan Sağlığı ve Hastalıkları
 • Bebek ve çocuk beslenmesi
 • Bebek ve çocukların zihinsel gelişimi
 • Çocukları hastalıklardan koruma ve hastalıkların önlenmesi
 • Solunum yolu hastalıkları
 • Alerjik astım ve sık enfeksiyon geçiren çocuğa yaklaşım
Çalıştığı Kurumlar
 • 2016-2020: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Asistanlık Eğitimi, TC Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Diğer

MESLEKİ ÜYELİKLER:

 • Türk Pediatri Kurumu
 • Genç Pediatristler-TPK

MESLEKİ EĞİTİMLER VE KURSLAR:

 • 1.2016 Bilimsel Makale Yazım Kursu, İstanbul
 • 2.2017 Neonatal Resüsitasyon Programı, İstanbul
 • 3.2017 Astım Tanı ve Tedavisinde Karşılaşılan Zorluklar, İstanbul
 • 4.2017 Pediyatrik Radyoloji Kursu, İstanbul
 • 5.2018 Türk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği Çocuklarda Beslenme Kursu
 • 6.2018 Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Eğitim Programı, İstanbul
 • 7.2019 Yenidoğan Solunum Desteği Kursu, İstanbul
 • 8.2019 Pediatric Advanced Life Support (PALS), İstanbul
 • 9.2020 Çocukluk Çağında Kulak Muayenesi ve Otoskopi Kursu, Uydu Sempozyumu

BİLİMSEL KONGRELER:

 • 1.Çocuk Göğüs Hastalıkları 2. Kongresi, 27-29 Eylül 2017 İstanbul
 • 2.Türk Pediatri Kurumu Genç Pediatristler 3. Kongresi 1-3 Aralık 2017 İstanbul
 • 3.7. Çocuk Dostları Kongresi 7-9 Mart 2019 İstanbul
 • 4.13. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, 26 Eylül- 04 Ekim 2020, Uydu Sempozyumu

SÖZLÜ BİLDİRİLER:

 • 1.Çocuk Yoğun Bakımda İnvaziv Mekanik Ventilasyon Uygulanan Bronşiyolit Hastalarının Analizi, 56. Türk Pediatri Kongresi

ULUSAL POSTERLER:

 • 1.Bourtsin Chatipoglou, Canan Hasbal Akkuş, Lida Bülbül, Bedir Akyol, Hamit Boloğur, Elida Yüksel, Sami Hatipoğlu. SBÜ Bakırköy Dr Sadi Konuk EAH, Pediatri, İstanbul. Olgu sunumu: Üç aylık bebekte Kawasaki hastalığı olur mu? Türk Pediatri Kurumu Genç Pediatristler 3. Kongresi 1-3 Aralık 2017 İstanbul
 • 2.Bourtsin Chatipoglou, Nihal Akçay, Kübra Boydağ Güvenç, Ülkem Koçoğlu Barlas, Güner Özçelik, Esra Şevketoğlu. SBÜ Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Nontravmatik Rabdomiyolizde Hemodiyaliz Gereksinimi: Olgu Sunumu. 7. Çocuk Dostları Kongresi 7-9 Mart 2019 İstanbul
 • 3.Bourtsin Chatipoglou, Gonca Bektaş, Melike Ersoy Olbak Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi. 3-Metilkrotonil-Coa Karboksilaz Eksikliğinin Geç Bulguları: Bir Olgu Sunumu. 7. Çocuk Dostları Kongresi 7-9 Mart 2019 İstanbul
 • 4.Jinekomasti Nedeniyle Başvuran Bir Puberte Prekoks Olgusu Hatice Turğut Yıldız, Burçin Hatipoğlu, Esra Deniz Papatya Çakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi. 7. Çocuk Dostları Kongresi 7-9 Mart 2019 İstanbul