Kolan Hospital

Uzm. Dr. Emel ÜÇGÜL

Onkoloji Merkezi
Beylikdüzü Kolan Hospital
emel.ucgul@kolanhastanesi.com.tr Soru Sor

Uzm. Dr. Emel ÜÇGÜL

Onkoloji Merkezi
emel.ucgul@kolanhastanesi.com.tr

Soru Sor
Eğitim
 • 2002-2005 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Tıbbi Onkoloji BD Tıbbi Onkoloji Uzmanı
 • 1992-1998 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD İç Hastalıkları Uzmanı
 • 1985-1992 Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi Tıp Doktoru
 • 1982-1985 Karabük Demirçelik Lisesi Lise

İlgi Alanları
 • Meme, kolon, akciğer kanserleri, jinekolojik kanserler, palyatif ve terminal dönem hasta bakımıdır.
 • Ayrıca Ocak 2017den itibaren 180 ülkede faaliyet gösteren Kişisel gelişim ve şifacılık ekolu Access Consciusnessda eğitim almaktayım.
 • Cf, bf,Bpf, eğitmenlik düzeyindeyim.
Çalıştığı Kurumlar
 • 1992-1998, Ankara Üniversitesi İç Hastalıkları ABD'da İç Hastalıkları Uzmanlığı Eğitimi
 • 1998-2000, Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı: İç Hastalıkları Uzmanı
 • 2000 Haziran - 2002 Ağustos, Ankara Onkoloji Hastanesi : İç Hastalıkları Uzmanı
 • 2002 Ağustos - 2005 Şubat GÜTF Tıbbi Onkoloji Yan dal ihtisası.
 • 2005 Nisan-2008 Haziran  Ankara Bayındır Hastanesi genel onkoloji ve terminal dönem hasta bakımı konusunda medikal onkoloji uzmanı olarak çalıştım.
 • 2008 Haziran ve 2010 Aralık Ankara Zekai Tahir Burak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Tıbbi Onkoloji Bölümünü kurdum ve jinekolojik onkoloji ve meme kanseri konusunda; eş zamanlı olarak Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde  çalıştım.
 • 2011-2014 Eylül Acıbadem Kocaeli Hastanesinde Tıbbi onkoloji bölümünü kurdum ve özellikle meme akciğer kolon mide kanserleri üzerine çalıştım.
 • 2014 Ekim -2015 Temmuz Medicalpark Gebze Hastanesinde tıbbi onkoloji uzmanı olarak çalıştım.
 • 1 Ağustos 2015-31.5.17   VM Medicalpark Kocaeli Hastanesinde Tıbbi Onkoloji bölümü kurucusu.
 • 5.9.17-30.3.19 Özel Pendik Bölge Hastanesinde Tıbbi Onkoloji Uzmanı
 • 2.5.19-28.2.2020 Ceylan International Hospitalda Tıbbi Onkoloji Uzmanı.

Diğer

YAYIN LİSTESİ

İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi:

Aksila Negatif Meme Kanserlerinde Prognosttik Faktör Olarak Akım Sitometrisi Yönteminin Değeri, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi, Ankara 1998 Tez Danışmanı Prof.Dr. Ahmet DEMİRKAZIK 

Tıbbi Onkoloji Uzmanlık Tezi:

Aksilla Negatif Meme Kanserli Hastalarda Endotelin-1, Endotelin Reseptörü-A, Endotelin Reseptörü-B ve Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörünün Prognostik Önemi, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Uzmanlık Tezi, Ankara 2005, Tez Danışmanı Doç. Dr. Uğur COŞKUN 

YAYINLAR

Arıcan A., Sengezer T., Bozday M., Bozkaya H., Ucgul E., Dincol D., Uzunalimoglu O., Prevalance of hepatitis G virus and hepatitis C virus infection in patients with non Hodgkins lymphoma. Medical Oncology 1999 16, 1-4. 

Özdilekcan Ç., Songür N., Berktaş BM., Dinç M., Üçgül E., Ok U., Risk factors associated with postoperative pulmonary complications following oncological surgery. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2004; 52 (3): 248-255

 Songür N., Songür Y., Doğan İ., Turanlı M., Üçgül E., Ünal S., Öksürük ve gastroözofageal reflü: 24 saatlik pH monitörizasyonu ve kapsaisin testinin rolü. Toraks Dergisi 2004; 5 (1): 32-38

 4-Kaya AO, Coskun U, Unlu M, Akdemir O, Ozdemir N, Zengin N, Benekli M, Yıldız R, Yaman E, Ozturk B, Gumus M, Uner A, Yamac D, Ucgul E, Buyukberber S,    Whole body PET/CT Imaging in the Detection of Primary Tumors in Patients with a Metastatic carcinoma of unknown origin.
 Asian Pasific J Cancer Prev 2008, 9, 391-396

 5-Güngör T, Şimşek A, Akbay S, Çavuşoğlu Üçgül E, Bilge Ü,
 How to Diagnose a Uterine Non-Hodgkin’s Lymphoma: A case report
 Acta Oncologica Turcica 2009; 42:41-44. SÖZEL BİLDİRİLER

 Ulusal Kongre Sözel Bildirileri

 1-Arıcan A, Bozdayı M, Bozkaya H, Üçgül E, Dinçol D, Uzunalimoğlu Ö: Hodgkin dışı lenfomalı hastalarda Hepatitis G ve Hepatitis C virus enfeksiyonları; 13. Ulusal Kanser Kongresi 1999 Belek Antalya.

 2-Üçgül Çavuşoğlu E, Akkurt M, Kömürcü Ş, Özcan S, Yüce S: Klinikte ölen terminal dönem kanserli hastalarda son iki hafta içinde yapılan tetkiklerin retrospektif analizi; 17. Ulusal Kanser Kongresi 2007 Beldibi Antalya.

 3- Üçgül Çavuşoğlu E, Coskun U, Erdem Ö, Günel N, Dursun A, Üner A, Ilhan M, Doğan M: Aksilla negatif meme kanserli hastalarda endotelin ailesinin ve vasküler endotelyal büyüme faktörünün prognostik önemi; 17. Ulusal Kanser Kongresi 2007 Beldibi Antalya.

 4-Üçgül Çavuşoğlu E, Akkurt M; Macarsitandaki terminal dönem hasta bakım merkezinden edinilen izlenimler; 17. Ulusal Kanser Kongresi 2007 Beldibi Antalya.

 5-Dizdar Ö, Akbulut Z, Tuna S, Çavuşoğlu E, Ulusoy N, Balbay D; Mesane kanserinin neoadjuvant tedavisinde gemcitabin karboplatin rejimi-tek merkez deneyimi; 3. Tıbbi Onkoloji Kongresi S10 Ref no 293 Mart 2010 Belek Antalya

 POSTER SUNUMLARI

 Ulusal Kongre Poster Sunumları 

 1-Üçgül Emel, Demirkazık A, Akbulut H, Eryavuz Y, Açıkgoz N, Dinçol D, İçli F; Aksilla negatif meme kanserli hastlarda prognostik  faktor olarak akım sitometrisi yöntemi ile elde edilen ploidi ve S faz fraksiyonunun değeri 13. Ulusal Kanser kongresi P 92 1999 Belek Antalya

 2-Tuna S, Çavuşoğlu E, Kaya AO, Çipil H, Dilek İ; Multipl maligniteli hastaya yaklaşım:Olgu sunumu. 35. Ulusal Hematoloji Kongresi 2009 B:339, Metin No:B011.

 3-Tuna S, Dizdar O, Üçgül Çavuşoğlu E, Eraslan F, Aydogdu N; Bellini tümörü olgu sunumu, 3. Tıbbi Onkoloji Kongresi P 205 Ref No: 84 2010 Belek Antalya

 4-Dizdar Ö, Kösemehmetoğlu K, Tuna S, Çavuşoğlu E,Eraslan F, Aydoğdu N; Olgu sunumu: Sinovyal sarkomlu bir hastada bilateral meme metastazı. 3.Tıbbi Onkoloji Kongresi P 165 Ref No: 297, 2010, Belek Antalya

 5-Güngör T, Gürlek B, Üçgül E, et al. Nadir ve önemli pelvik yerleşimli primitif nöroekodermal tumor: Olgu sunumu  12. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi PP:65 Antalya 2010.

 Uluslarası Kongre Poster Sunumu

 * Üçgül Çavuşoğlu E, Akkurt M, Kömürcü Ş, Özcan S, Yüce S:Retrospective analysis of investigations ad treatments applied to terminal stage cancer patients in their last two weeks.  Symposium of Supportive Care in Cancer, St. Gallen Switzerland, June 27-30, 2007.