Uzm. Dr. Fuat POLAT | Kolan Hospital

Uzm. Dr. Fuat POLAT

Kardiyoloji
Şişli Kolan International
fuat.polat@kolanhastanesi.com.tr Soru Sor

Uzm. Dr. Fuat POLAT

Kardiyoloji
Şişli Kolan International
fuat.polat@kolanhastanesi.com.tr

Soru Sor
Eğitim
 • 2008-2014 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi
 • 2015-2020 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İlgi Alanları
 • Elektrokardiyografi
 • Ekokardiyografi
 • Efor Testi
 • Holter
 • Hipertansiyon
 • Koroner invaziv Girişimler
 • Elektrofizyolojik Çalışma ve Ablasyon
 • 24 Saatlik Ritim ve Kan Basıncı Holter Monitorizasyonu
Çalıştığı Kurumlar
 • 2022-Devam Şişli Kolan International Hospital
Diğer

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR VE YAYINLAR

 • Multipl Arteriyel Emboli Tanılı Hastada Sol Ventrikül Çıkış Yolunda Kardiyak Kitle

Fuat Polat, Eser Durmaz, Barış İkitimur, Nur Kamer Kaya, Zehra Lale Koldaş İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul 33. Türk Kardiyoloji Kongresi poster sunumu 7 Ekim 2017 Cumartesi 08:00-12:00 (PB-108)

 • Hipertansif bir hastada asemptomatik asendan aort anevrizması

Eser Dumaz, Fuat Polat, Lale Koldaş İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul 15. Hipertansiyon ve Kalp Damar Hastalıkları Kongresi-30 Nisan 2017-SB

 • Sekonder hipertansiyonlu birhastada iki ayrı kalsiyum kanal blokeri kullanımı

Eser Drumaz, Fuat Polat, Lale Koldaşİstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul 15. Hipertansiyon ve Kalp Damar Hastalıkları Kongresi-30 Nisan 2017-SB

 • 3D Demonstration of the Involvement of Tricuspid Valve in Patient with Carcinoid Syndrome: Carcinoid tricuspid stenosis Durmaz Eser, İkitimur Barış, Ebren Cansu, Polat Fuat, Öngen Zeki Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı EuroEcho-Imaging 2017 6-9 Aralık 2017 Lizbon, Portekiz

 Dirençli Hipertansiyon Hastalarında Yeni Bir Alternatif: Sacubitril-Valsartan Fuat Polat, Orhan Furkan Karaca, Zehra Lale Koldaş İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul 16. Ulusal Hipertansiyon ve Kalp Damar Hastalıkları Kongresi 29 Nisan 2018 SB

 • Pulmoner Kapiller Hemanjiyomatozda Masitentan Tedavisi Fuat Polat, Burcak Kılıççıran Avcı, Zeki Öngen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul 2. Ulusal ADHAD Kongresi 27 Nisan 2018 SB

Akut İnferior Miyokard Enfarktüsü Kliniğinde Akut Pankreatit Polat Fuat, Karadağ Bilgehan, Durmaz Eser, Ebren Cansu, Kamer Kaya Nur, Öngen Zeki İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

 • Akut İnferior Miyokard Enfarktüsü Kliniğinde Akut Pankreatit

Polat Fuat, Karadağ Bilgehan, Durmaz Eser, Ebren Cansu, Kamer Kaya Nur, Öngen Zeki İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul 25. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı 3-6 Mayıs 2018 E-PS (075)

 • Sol Ventriküler Trombüsünden Akciğer Adenokanseri Tanısına

Fuat Polat, Burcak Kılıççıran Avcı, Zeki Öngen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul 34. Türk Kardiyoloji Kongresi sözlü bildirisi 22 Ekim 2018 Pazartesi 15:30-16:45 (PS-71)

 • Metastatik Akciğer Karsinomunda Sağ Atriyal İnvazyon Sonrası Hasta Sinüs Sendromu.

Polat F, Avcı BK, Ohtaroğlu Tokdil NK, Öngen Z. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivleri 2019; 47: 2 (PS-04)

 • Dirençli Hipertansiyonun Nadir Bir Nedeni: İntramural Hematom

Fuat Polat, Deniz Mutlu, Zehra Lale Koldaş İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul 17. Ulusal Hipertansiyon ve Kalp Damar Hastalıkları Kongresi 19-21 Nisan 2019 10:00-12:30 SB

 • Uzun Süreli KOAH'lı Bir Hastada Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon

Fuat Polat, Burcak Kılıççıran Avcı, Zeki Öngen 3. Uluslararası Akciğer Damar Hastalıkları Kongresi 3-4 Mayıs 2019 E-PS

 • Zorlu bir tanı: İntrakardiyak trombüs mü yoksa vejetasyon mu?

Fuat Polat, Deniz Mutlu Mehmet Semih Belpınar, Orhan Furkan Karaca, Burçak Kılıçkıran Avcı, Barış İkitimur, Bilgehen Karadağ, Zeki Öngen 35. Türk Kardiyoloji Kongresi 3-6 Ekim 2019 (PS-051)

 • The clinical significance of premature atrial contractions: How frequent should they predictive of new onset atrial fibrilation

Eser Durmaz, Barış İkitumur, Cansu Ebren, Hasan Tokdil, Orhan Furkan Karaca, Fuat Polat, Zeki Öngen Noninvaziv Elektrokardiyoloji Yıllıkları, DOI: 10.1111 / anec.12718

 • Clozapine-induced myocarditis: A rare cause of acute heart failure

Deniz Mutlu, Burçak Kılıçkıran Avcı, Fuat Polat, Yasin Kavla, Nafia İnan Kardelen Ohtaroğlu Tokdil Hasan Tokdil, Eser Durmaz, Bilgehen Karadağ, Zeki Öngen 35. Türk Kardiyoloji Kongresi 3 Ekim 2019 (SB-015)

 • Analysis of Outcomes in Ischemic vs Nonischemic Cardiomyopathy in Patients with Atrial Fibrillation: A Report from the GARFIELD-AF Registry

Corbalan, R., Bassand, J. P., Illingworth, L., Ambrosio, G., Camm, A. J., Fitzmaurice, D. A., … Kakkar, A. K. (2019, June 1).. JAMA Cardiology, Vol. 4, pp. 526–548.

 • Left atrial thrombus in patients with atrial fibrillation and under oral anticoagulant therapy; 3 D transesophageal echocardiographic study

Eser Durmaz, Mehmet Hakan Karpuz, Karadag Bilgehan, Baris Ikitimur, Emre Ozmen, Cansu Ebren, Fuat Polat, Damla Koca, Kardelen Ohtaroglu Tokdil, Sedat Giray Kandemirli, Adem Atici, Zeki Ongen The International Journal of Cardiovascular Imaging,

 • Management of periprocedural anticoagulant therapy: a novel individualized approach—a transeusophageal echocardiographic study

Eser Durmaz, Bilgehan Karadag, Baris İkitimur, Cansu Ebren1, Hasan Tokdil1, Damla Koca, Emre Ozmen, Fuat Polat, Kardelen Ohtaroglu Tokdil, Utku Raimoglu, Deniz Mutlu, Adem Atici, Zeki Ongen Journal of Thrombosis and Thrombolysis

 • Hipertansif genç hastaların aile bireylerinin taranmasının önemi

Fuat Polat, Nur Kamer Kaya İnalkaç, Zehra Lale Kolda 18. Ulusal Hipertansiyon ve Kalp Damar Hastalıkları Kongresi 2-4 Kasım 2020 (PS-20)

 • Atipik Anginalı Hastada İskemiye Neden Olan Koroner Camaral Fistül

Fuat Polat, Ali Uğur Soysal, Eser Durmaz, Bilgehan Karadağ, Zeki Öngen 27. Ulusal Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı-Özet 0246 (PS-061)

 • Lerkanidipin Nedenli Gingiva Hipertrofisi ve Patogenezinin İncelenmesi

Inalkac, Nur Kamer; Koldas, Zehra Lale; Polat, Fuat; Karaca, Orhan Furkan İstanbul 18. Ulusal Hipertansiyon ve Kalp Damar Hastalıkları Kongresi 2-4 Kasım 2020 (PS-26)

 • The clinical significance and prognostic value of early second peak of hs-troponin t in patients successfully treated with primary pci

Ohtaroglu, K.;  Durmaz, E.;  Karadag, B.;  Raimoglu, U.;  Mutlu, D.;  Tokdil, H.;  Karaca, O.;  Polat, F.;  Ozmen, E.;  Koca, D.;  Incesu, G.;  Ongen, Z. European Heart Journal, Volume 41, Issue Supplement_2, November 2020, ehaa946.1774

 • Dirençli Hipertansiyonun Nadir Bir Nedeni: Glomus Tümörü

Fuat Polat, Orhan Furkan Karaca, Nur Kamer Kaya, Zehra Lale Koldaş 19. Ulusal Hipertansiyon ve Kalp Damar Hastalıkları Kongresi 24-26 Mayıs 2021,20:10-20:20 (OP)

 • Kalp Hastalıklarında Solunum Sistemi Yansımaları

Zehra Lale KOLDAŞ, Fuat POLAT İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kardiyoloji ABD, İstanbul, TÜRKİYE Aydın G, Çağatay T, editörler. Sistemik Hastalıklarda Akciğer. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. p.6-15.

 • Covid-19 Pozitif Hiperakut Anterior Miyokard Enfarktüslü Hastada Sol Ön İnen Ostealden Başlayan Yoğun Trombüslü Lezyon Başarili Reverse Nano-Crush Tekniği

Fuat POLAT, Yusuf İNCİ Şırnak Devlet Hastanesi 28th National Interventional Cardiology Meeting 28-31 October 2021 EP-61

KİTAPLARDA VEYA BİLİMSEL DERGİLERDEKİ MAKALELER

 • NÖROKARDİYOLOJİ: Yayın Tarihi 5/2017 Editör Prof. Dr. İbrahim Keleş, Yayıncı Nobel Tıp Kitabevi, ISBN9786053353096, Cilt / 306, Kalp Hastalıkları ve İnme -Prof. İbrahim Keleş, Dr Fuat Polat
 • ACİL KARDİYOLOJİ: 5. Baskı Temmuz 2016 Nobel Tıp Kitabevleri, Dr. İbrahim KELEŞ, ISBN: 978-605-335-232-7- Pulmoner Hipertansiyona Acil Yaklaşım Dr. Fuat Polat, Prof.Dr. Dr.İbrahim Keleş
 • GÜNCEL KARDİYOLOJİ: Bilimsel Tıp Dergisi, EMA tıp kitapçısı ISSN: 2149-584X Cilt-2, Sayı-2 Nisan- Haziran 2016, Editör: Prof. Dr. İbrahim Keleş, Editör Yardımcısı: Dr. Fuat Polat
 • KLAVUZLAR PRATİK YAKLAŞIMLAR: Yayın Yılı 2016, Ed. Dr Hakan Karpuz Yayımcı: Cortex Communication Services JSC, ISBN: 978-605-5720-16-2 Amerikan Diyabet Derneği (ADA-2016) Kardiyovasküler Risk Yönetimi Önerileri 91-104, Dr. Fuat Polat
 • SON KLAVUZLAR GÜNCEL YAKLAŞIMLAR, PRATİK YORUMLAR: Hakan Karpuz, Barış İkitimur, Bilgehan Karadağ, Burçak Kılıçkıran Avcı, Kıvanç Yalın, Eser Durmaz, Fuat Polat, Cansu Ebren EÖ. 1. baskı. hakan karpuz, editör. Marmara Kırtasiye ve Yayıncılık Ltd. Şti. İstanbul: Yayın Dünyamız; 2019. 41–58 s. ISBN: 978-605-7687-28-9
 • ÖZET KARDİYOLOJİ: Editör: Dr. İbrahim Keleş, ISBN: 978-605-335-605-9, Yayıncı: Nobel Medical Bookstores, Basım tarihi Mart 2021, Dr. Fuat Polat
 • KORONER YOĞUN BAKIM: Editör: Dr. İbrahim Keleş, ISBN: 978-605-335-609-7 Yayıncı: Nobel Tıp Kitabevleri, Basım tarihi Mart 2021 Dr. Fuat Polat

ULUSLARARASI ÇALIŞMALAR

 • Global Anticoagulant Registry in the Field (GARFIELD-AF) Registry (Investigator)
 • Dual Antithrombotic Therapy with Dabigatran after PCI in Atrial Fibrillation (RE-DUAL PCI) Trial (Investigator)

SERTİFİKALAR

 • GARFIELD-AF Registry, 2010-2018, Certificate of Completion
 • Hypertension Specialist Certificate Program, 20-21 April 2019, Bodrum, Muğla, Turkey
 • Turkish Society of Cardiology, Good Clinical Practice Basic Education Achievement Certificate, 7 April 2018
 • Basic Electrophysiology Course Attendance Certificate, International Arrhythmia Congress 05-06 April 2019, Fethiye, Muğla, Turkey
 • Pacemaker Principles In Clinical Practice Course 07-08 December 2017, Medtronic Istanbul Therapy Procedure Training Cente
 • Managing The Pacemaker Patient Course 08-09 March 2018, Medtronic Istanbul Therapy Procedure Training Center
 • European Accreditation Council for Continuing Medical Education Certificate, EACVI Teaching Course for the Heart Imagers of Tomorrow, 20 October 2018 has been accredited by the European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME) to provide the following CME activity for medical specialists. EACVI Teaching Course for the Heart Imagers of Tomorrow is designated for a maximum of 7 European CME credits (ECMEC)