Uzm. Dr. Nihan ERDOĞAN EKTİ | Kolan Hospital

Uzm. Dr. Nihan ERDOĞAN EKTİ

Görüntüleme Ünitesi, Radyoloji
Şişli Kolan International
nihan.erdogan@kolanhastanesi.com.tr Soru Sor

Uzm. Dr. Nihan ERDOĞAN EKTİ

Görüntüleme Ünitesi, Radyoloji
Şişli Kolan International
nihan.erdogan@kolanhastanesi.com.tr

Soru Sor
Eğitim
 • Nihan ERDOĞAN EKTİ1981-1987 Silivri Lisesi, Istanbul
 • 1988-1995 Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi (İng) Ankara, Türkiye
 • 1992-İmmünoloji-Allerji Ve Kadın Doğum Hastalıkları Stajı, Lund Üniversitesi, Malmö, İsveç
 • 1996-1999 Radyoloji Uzmanlığı, Numune Devlet Hastanesi, Ankara, Türkiye
 • 1998 Toraks Ve Nöroradyoloji, The Presbyterian Hospital, City Of NY, USA
 • 2000 Elektron Beam Tomografi (EBT) Applikasyon Eğitimi, Imatron Inc. Application Center, San Francisco, USA
 • EBT İle Kardiyak Uygulamalar Applikasyonu, UCLA Harbor University, LA, USA
 • EBT Sempozyumu 2000, SF, USA
 • 2002 EBT Sempozyumu 2002, New Orleans, USA
 • EBT İle Kardiyak Uygulamalar, Heart Center, NY, USA
 • 2001-2003 EBT İle Genel Radyolojik Ve Kardiyak Uygulamalar, Metropol Tıp Merkezi, Ankara
 • 2003-2004 MDBT İle Genel Radyolojik Ve Kardiyak Uygulamalar, Med-Mar Görüntüleme Merkezi, Ankara
 • 2004 Multidedektör BT İle Kardiyak Uygulamalar. Keckhoff Klinik, Bad Nauheim, Frankfurt, Almanya
 • 2000-2004 BT İle Kardiyak Uygulamalar Üzerine, Çeşitli Hastane Ve TV Kanallarında Bilgilendirme 
 • 2005 Visart Görüntüleme Merkezi; Discovery ST; PET-CT İle Genel Radyolojik Uygulamalar Ve Kardiyak BT Anjiyografi
 • 2006 Meffert İmplant Enstitüsü 2006 Eğitim Programında, Dental İmplant Uygulamalarında Radyolojik Uygulamalar 
 • 2006-2012 Kolan Hastanesi. Radyoloji Bölümü Sorumlusu
 • 2012 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroradyoloji Ve Kas-İskelet Sistemi Radyolojisi (Visiting Fellowship).
İlgi Alanları
 • Noninvaziv Kardiyak Görüntüleme
 • Diagnostik Nöroradyoloji
 • Moleküler Bioimaging
 • Diagnostik Radyoloji
Çalıştığı Kurumlar
 • Metropol Özel Dal Kliniği
 • Visart ve Medmar Görüntüleme Merkezleri
 • Kolan Hastaneler Grubu
Diğer
Bilimsel Yayın ve Makaleler

 • Erdoğan N, Akar N, Vural M, Canbay A, Kayhan T, Sahin D, Diker M, Aydoğdu S. Diagnostic Value Of 16-Slice Multidetector Tomography İn Patients With Suspected Significant Obstructive Coronary Artery Disease. Heart Vessels. 2006 Sep;21(5):278-284.
 • Altunkan S, Erdogan N, Altın L, Budoff MJ. Relation Of Coronary Artery Calcium To Left Ventricular Mass And Geometry İn Patients With Essential Hypertension. Blood Press Monit. 2003 Feb;8(1):9-15.
 • Erdogan N, Altin L, Altunkan S. Relationship Of Coronary Artery Calcification İdentified By Electron Beam Tomography With Age And Gender. Tani Girisim Radyol. Turkish. 2003 Dec;9(4):466-70.
 • Ozatik MA, Kucuker SA, Tarcan O, Bardakcı H, Askın G, Erdogan N, Altunkan S, Kucukaksu E, Sener E, Tasdemir O. Kalp Transplantasyonu Sonrası Allogreft Vaskülopatisinin Elektron Beam Tomografi İle Değerlendirilmesi. J Turkish Thorac Cardiovasc Surg 2003;11(4):224-227.
 • Erdoğan N, Altın L, Altunkan S. Elektron Beam Tomografi İle Koroner Arterlerdeki Kalsiyum Miktarının Saptanması. Diagnostic And Interventional Radiology (Tanısal Ve Girişimsel Radyoloji) - 2002 8(4):533-537.
 • Erdoğan N, Altın L, Altunkan S. Sağ Koroner Sinüsten Köken Alan Sol Ana Koroner Arter Anomalisi: Elektron Beam Tomografi İle Değerlendirilmesi. Diagnostic And Interventional Radiology (Tanısal Ve Girişimsel Radyoloji) - 2002;8(4):538-541.
 • Erdogan N, Erdogan A, Karadeniz MY. BT Dakriyosistografi: Lakrimal Drenaj Sistemi Tıkanıklıklarının Tanı, Tedavi Planlaması Ve Postoperatif Kontrolündeki Yeri. Diagnostic And Interventional Radiology (Tanısal Ve Girişimsel Radyoloji)-2002;8(1):50-53
 • Alıcıoğlu B, Erdogan A, Koparal S, Karademir A, Ozkul M, Atalay F, Erdoğan N. Hava Yollarının Helikal BT İle Üç Boyutlu Görüntülenmesi. Diagnostic And Interventional Radiology (Tanısal Ve Girişimsel Radyoloji) - 2001;7 (1):61-66
 • Canbay A, Akar N, Kayhan T, Erdogan N, Sahin D, Diker E, Aydoğdu S. Koroner Arter Hastalığı Anjiyografiyle Kanıtlanmış Olgularda Multidedektör Bilgisayarlı Tomografinin Tanısal Doğruluğu. Türk Kardiyol Dern Arş 2006;34 (1):16-21

Mesleki Etkinlikler

Ödüller

 • Kalp Transplantasyonu Sonrası Allograft Vaskğlopatisinin Elektron Beam Tomografşi ( EBT ) İle Değerlendirilmesi " Poster Ödülü III.Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği Kongresi , Antalya 2002