Uzm. Dr. Özgür Çağla CENKER | Kolan Hospital

Uzm. Dr. Özgür Çağla CENKER

Psikiyatri
Şişli Kolan International
cagla.cenker@kolanhastanesi.com.tr Soru Sor

Uzm. Dr. Özgür Çağla CENKER

Psikiyatri
Şişli Kolan International
cagla.cenker@kolanhastanesi.com.tr

Soru Sor
Eğitim
 • Lisans: Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Uzmanlık: Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Erişkin Psikiyatrisi)
İlgi Alanları
 • Anksiyete ve Duygudurum Bozuklukları
 • Bilişsel Davranışçı Terapi
 • Şema Terapi
 • Aile ve Çift Terapisi
 • Kadın Ruh Sağlığı
Çalıştığı Kurumlar
 • Başakşehir Devlet Hastanesi
  • Rize Kaçkar Devlet Hastanesi
  Diğer
  Bilimsel Yayın ve Makaleler

  • Cenker OC, Ercan AC, Sarikaya Varlik , Uyar T. Attention deficiency hyperactivity disorder and Internet addiction comorbidity: A case report. European Psychiatry 41:S468 · April 2017
  • Ercan, AC & Bahceci B, Polat S, Cenker OC, Hocaoglu C (2017). Oxidative status and prolidase activities in generalized anxiety disorder. Asian Journal of Psychiatry http://dx.doi.org/10.1016/j.ajp.2016.10.008
  • Sarıkaya Varlık D, Cenker OC, Ercan AC. What are the predictors of success in smoking cessation program. European Psychiatry 41: S878. April 2017
  • Aydin N, Omay O, Yazici E, Dönmez M, Kıvrak Y, Yavuzlar C, Cenker OC, Yuvacı H (2017). Unperceived Pregnancies: A Review. Journal of Clinical Psychiatry. 20. 318-331. 10.5505/kpd.2017.72681.

   Panel

  • Cenker ÖÇ. Ercan AC, Sarikaya Varlik D, Uyar T. Tiroid İşlev Bozuklukları ve Anksiyete Bozuklukları İlişkisi. 52. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, 2016 Kas.
  • Cenker ÖÇ. Ercan AC, Sarikaya Varlik D, Uyar T. Gebelik/postpartum dönemde tiroid disfonksiyonu ve eşlik eden ruhsal bozukluklar. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & 5. Uluslararası
  • Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu (9.UPK–5.UÇEPS), Antalya 2017.
  Bildiriler

  • Sarikaya Varlik D, Varlik C, Cenker OC, Ercan AC. Sigara Bırakma Polikliniğine Başvuran Hastaların Nikotin Bağımlılık Düzeylerine Göre Karşılaştırılması. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, 2016 Kas

   Poster Bildirimi


  • Cenker OC, Ercan AC, Sarikaya Varlik D, Uyar T. Importance of Medical Evaluation of Psychiatric Episodes. 8. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & 4. Uluslararası Çocuk ve Ergen
  • Psikofarmakolojisi Sempozyumu, Antalya, 2016 Nis.
  • Cenker OC, Ercan AC, Sarikaya Varlik D, Uyar T. Yıllardır Antidepresan Kullanımı Olan Yaşlı Hastada Vortioksetin Kullanımı Sonrası Görülen İlk Atak Hipomani. 52. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, 2016 Kas.
  • Sarikaya Varlik D, Uyar T, Ercan AC, Cenker OC, Ozer Ceri U, Varlik C.. Psychiatric Comorbidity and Sociodemographic Characteristics of Tension-Type and Migraine Type Headache Patients in the First Admission of Outpatient Unit. Presented at the 29th European Collage of Neuropsychopharmacology Congress, Viyana, 2016 Eyl.
  • Ercan AC, Cenker OC, Hocaoglu C. “Kalp Küçük Rahmet Büyük, Her Ramazan Hastalanırım”. 52. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, 2016 Kas.
  • Sarikaya Varlik D, Varlik C, Cenker OC, Ercan AC. Testis Ağrısı Yakınması ile Tekrarlayan Üroloji ve Acil Başvuruları Olan Bir Cinsel Kimlik Bozukluğu Olgusu. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, 2016 Kas.
  • Uyar T, Sarikaya Varlik D, Cenker OC, Ercan AC. Geriyatrik Popülasyonda Kronik Başağrısı ve Depresyon İlişkisi. 52. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 2016 Kas             hj333bv6uı47r76ı57 v fvflılı3

  Sertifikalar ve Yetkinlikler

  • 2008 - Psikanalize Giriş Seminerleri, İstanbul Psikanaliz Derneği, 20 saat, İstanbul
  • 2009 - Araştırma Sonuçlarının Yayınlanması Eğitimi, Klinik Araştırma Metodlarında Güncel Yaklaşımlar ve Uygulamalar, İstanbul
  • 2009 - Bilişsel ve Davranışçı Terapi Eğitimi, Beck Institute for Cognitive Behavior Therapy, Antalya
  • 2009 - Bilişsel Davranışçı Terapi Temel Prensip ve Uygulamaları Kuramsal Eğitimi - Doç. Dr. Hakan Türkçapar, Bilgelik Enstitüsü, İstanbul
  • 2009 - Kognitif ve Davranışçı Grup Terapileri, Boylam Psikiyatri Enstitüsü, Ankara
  • 2011 - Research Methodology in Health Sciences, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul
  • 2011 - LEND Boston: Leadership Education in Neurodevelopmental and Related Disabilities Program, Boston Çocuk Hastanesi, Boston, Massachusetts
  • 2012 - Farkındalık ve Kabullenme Temelli Terapilere Giriş: Psikiyatri’deki Pratik Uygulamaları Kursu - Türkiye Psikiyatri Derneği, Prof. Dr. Kültegin Ögel, İstanbul
  • 2012 - 2014- EFTA (The Europian family therapy association training institute) onayli Aile ve Cift Psikoterapisi Teorik egitimi- PsyhoMed Iliski Psikoterapileri Enstitusu, Istanbul
  • 2014 - TA 101: Transaksiyonel Analize Giriş, Transaksiyonel Analiz Derneği, The Berne Institute, Istanbul
  • 2014 - TA 102, Transaksiyonel Analiz, Transaksiyonel Analiz Derneği, The Berne Institute, Istanbul
  • 2015 - Madde Bağımlılığı Hekim Eğitimi, T.C. Sağlık Bakanlığı, Trabzon
  • 2015 - Sigara Bağımlılığı Tedavisi Kursu, 9th Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, Edirne
  • 2017 - Şema Terapi Model ve Teknikler Eğitimi - Psikonet, Dr. Alp Karaosmanoğlu, ISST başkan yardımcısı (Internetional Society of Schema Therapy)(40 saat), İstanbul
  • 2017 - Şema terapinin borderline ve narsistik kişilik bozukluklarında uygulanımı Psikonet, Dr. Alp Karaosmanoğlu, ISST başkan yardımcısı (International Society of Schema Therapy) (16 saat), İstanbul
  • 2017 - Kişilerarası Psikoterapi (Interpersonal Psychoterapy) Eğitimi (Interpersonal Psychoterapy Institute), Üsküdar Üniversitesi, Prof. Dr. Oğuz Omay, Prof.Dr. Nazan Aydın, İstanbul
  • 2018 - BABCP onaylı Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) Eğitimi - Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği (KDTD), College London Universitesi Kurs Direktörü ve Konsültan Klinik Psikolog Dr. Joe Oliver, BABCP (British Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies) Kabul ve Kararlılık Terapisi Çalışma Birimi Eski Başkanı, İstanbul
  • 2018 - EMDR (Eye movement desensitization and reprocessing/Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) eğitimi. Dr. Burhanettin Kaya, İstanbul
  • 2018 - Bilişsel Davranışçı Terapi Teorik ve Pratik Eğitim Programı, Türkiye Psikiyatri Derneği (112 saat teorik, 56 saat süpervizyon), Istanbul
  • 2020-2021-  Dr. Abdülkadir Özbek Enstitüsü- Psikodrama hazırlık ve temel eğitimi.
  • 2020-2021- Şema terapisi süpervizyon eğitimi, Dr. Alp Karaosmanoğlu.
  • 2020-2021- Sistemik aile terapileri, Prof Dr. Kemal Kuşçu.

  Üye olunan dernekler

  • Türk Tabibler Birliği
  • Türkiye Psikiyatri Derneği
  • Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği
  • International Society of Interpersonal Psychotherapy (ISIPT)