Uzm. Dr. Pelin ÇIRTLIK BELEN | Kolan Hospital

Uzm. Dr. Pelin ÇIRTLIK BELEN

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Pediatri)
Beylikdüzü Kolan Hospital
pelin.belen@kolanhastanesi.com.tr Soru Sor

Uzm. Dr. Pelin ÇIRTLIK BELEN

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Pediatri)
Beylikdüzü Kolan Hospital
pelin.belen@kolanhastanesi.com.tr

Soru Sor
Eğitim
 • 2014 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 • 2019 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar Kliniği
İlgi Alanları
 • Sağlam Çocuk Takibi, Büyüme ve Gelişme İzlemi
 • Çocuk Göğüs ve Alerji Hastalıkları
 • Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
 • Çocukluk Çağında Beslenme
Çalıştığı Kurumlar
 • 2014 Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi
 • 2015-2019  Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 2020-2022 Beykoz Devlet Hastanesi
 • 2022-Devam Özel Beylikdüzü Kolan Hospital
Diğer

Araştırmalar ve Yayınlar:

 • Uzmanlık Tezi: Sağlık Çalışanlarının Aşı Yoluyla Bağışıklanma ile İlgili Bilgi Düzeyleri, Tutum ve Davranışları, 2019

Uluslararası Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

 • Evaluation of antibiotic use among hospitalised patients in a paediatric department of a training hospital in Turkey. Oğuz E, Bebitoğlu BT, Nuhoğlu Ç, Çağ Y, Hodzic A, Temel F, Çırtlık P, Kurtdan Dalkılıç AE. Int J Clin Pract. 2021 Mar;75(3):e13782. doi: 10.1111/ijcp.13782. Epub 2020 Nov 13. PMID: 33098730
 • Evaluation of potential drug-drug interactions in a pediatric population. Bebitoğlu BT, Oğuz E, Nuhoğlu Ç, Dalkılıç AEK, Çirtlik P, Temel F, Hodzic A. Turk Pediatri Ars. 2020 Mar 9;55(1):30-38. doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.60938. eCollection 2020. PMID: 32231447

Sözlü Bildiriler, Sunular:

 • Nörokutanöz Sendromlar, Olgu Sunumu. Anadolu Yakası Çocuk Hekimleri Toplantısı, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 29.03.2016.  
 • Konjenital CMV Enfeksiyonu, Olgu Sunumu. 6. Çocuk Dostları Kongresi. Mart, 2018. (Sözlü Bildiri).
 • Kraniyosinostozlu Bir Olguda Erken Tanı ve Tedavi. Pediatride Hastalıklara Multidisipliner Yaklaşım. Sultan Abdulhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi. 26.04.2019. (Sözlü Sunu)
 • Sağlık Çalışanlarının Aşı Yoluyla Bağışıklanma ile İlgili Bilgi Düzeyleri, Tutum ve Davranışları. Türk Pediatri Kurumu 2020 Buluşması, Pediatride Güncellemeler. Ekim, 2020. (Sözlü Bildiri)

Posterler:

 • Sturge-Weber Sendromu, Olgu Sunumu. 4. Çocuk Dostları Kongresi. Mart, 2016.
 • Karın Ağrısının Nadir Bir Sebebi, Akut Pankreatit. 38. Pediatri Günleri. Nisan,2016  
 • Akut infantil hemorajik ödem, bir olgu sunumu. 60. Milli Pediatri Kongresi. Kasım, 2016.  
 • Akut Gastroenteritle Prezente Olan, 17 Yaşına Dek Tanı Almamış Bir Herediter Sferositoz Olgusu. 2. Genç Pediatristler Kongresi. Aralık, 2016.  
 • Tipik Periyodik Ateş, Göğüs ve Karın Ağrısı Ataklarına Karşın Tanısı Geciken Bir Ailesel Akdeniz Ateşi Olgusu. 2. Genç Pediatristler Kongresi. Aralık, 2016.
 • Tetani ve Larengeal Spazm ile Başvuran Hipoparatiroidi Olgusu. 53. Türk Pediatri Kongresi. Mayıs, 2017.  
 • Yetersiz Sağaltılan Preseptal Selülite İkincil Beyin Absesi Olgusu. 53. Türk Pediatri Kongresi. Mayıs, 2017.  
 • Kawasaki Hastalığı ile Aseptik Menenjit ve Plevral Efüzyon Birlikteliği. 53. Türk Pediatri Kongresi. Mayıs, 2017.  
 • Pediatri Kliniğinde Yatan Hastalarda Potansiyel İlaç-İlaç Etkileşimlerinin Değerlendirilmesi. 24. Ulusal Farmakoloji Kongresi. Ekim, 2017.  
 • Hastanede Yatan Çocuklarda Antibiyotik Kullanımının İncelenmesi. 24. Ulusal Farmakoloji Kongresi. Ekim, 2017.  
 • Akut Romatizmal Ateş Tanısı ile Asetil Salisilik Asit Tedavisi Alan Hastalarda Gelişen Salisilat İntoksikasyonu, 2 Olgu Sunumu. 3. Genç Pediatristler Kongresi. Aralık, 2017.  
 • Karın Ağrısı ile Başvurarak Perikardiyal Tamponad Tanısı Alan MR Bir Olgu Sunumu. 4. Genç Pediatristler Kongresi. Kasım 2018.
 • Kronik ishalde ayırıcı tanı; kistik fibrozis olgusu. 7. Çocuk Dostları Kongresi. Mart, 2019 

Katıldığı Eğitimler:

 • Emzirme Danışmanlığı Eğitimi
 • Bebek Masajı Eğitimi
 • SİATT Değerlendirme Kursu
 • Uygulamalı Aromaterapi Kursu
 • Bilimsel Fitoterapi Kursu, Yeditepe Üniversitesi
 • Stanford Introduction to Food and Health, Standford University
 • Child Nutrition and Cooking, Standford University
 • Standford's Short Course on Breastfeeding, Standford University

Mesleki Üyelikler:

 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Pediatri Kurumu