Uzm. Dr. Pınar ARDA BULUT | Kolan Hospital

Uzm. Dr. Pınar ARDA BULUT

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Silivri Kolan Hospital
pinar.ardabulut@kolanhastanesi.com.tr Soru Sor

Uzm. Dr. Pınar ARDA BULUT

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Silivri Kolan Hospital
pinar.ardabulut@kolanhastanesi.com.tr

Soru Sor
Eğitim
 • İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
 • Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İlgi Alanları
 • Boyun, sırt ve bel ağrilari
 • Fibromiyalji
 • Kronik ağri yönetimi
 • Osteoporoz
 • Ortopedik rehabilitasyon
 • Nörolojik Rehabilitasyon
 • Tetik nokta enjeksiyonlari
 • Kuru iğneleme
 • Eklem içi enjeksiyon
 • Ultrason eşliğinde enjeksiyonlar
 • Nöral terapi
 • Kinezyoterapi
Çalıştığı Kurumlar
 • 2012-2012 Zonguldak Gökçebey Toplum Sağlığı Merkezi
 • 2013-2015 S.B.Ü. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 2017-2017 Şırnak İdil Devlet Hastanesi
 • 2017-2022 Çerkezköy Devlet Hastanesi
 • 2022-Devam Silivri Kolan Hastanesi
Diğer

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • B. Kuran, C. Mert, F. Yılmaz, J. Öncü, G. Durlanık, B. Doğu, B. Duden, F. Celik, Z. Duman, H. Bertan, P. Bulut, M. Unal, C. Ercalık, H. Elik, N. Sen, G. Çelebi, A. Üşen. The Relation between comorbidities and bone mineral density in postmenopausal osteoporosis. WCO-IOF-ESCEO World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases, 14-17 April 2016,Spain , p868.

Ulusal Dergilerdeki Yayınlar

 • Erçalık C, Elik H, Arda P, Yılmaz F, Öncü J, Durlanık G, Doğu B, Erçalık T, Üşen A, Kuran B. Minör tükrük bezi biyopsisi yaptığımız hastaların özellikleri: Olgu Serisi. Sağlık Bilimleri ve Yaşam Dergisi. 2016, S.12-16.
 • Arda P, Erçalık C, Elik H, Yılmaz F, Öncü J, Durlanık G, Doğu B, Kuran B. Nadir Bir Trombositopeni Sebebi: Primer Sjögren Sendromu. Sağlık Bilimleri ve Yaşam Dergisi. 2016, S.24-29.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Kuran B, Aydoğ T, Erçalık C, Arda P, Yılmaz F, Doğu B, Öncü J, Durlanık G. Medial Kalkaneal Nöropati:Uzamış Topuk Ağrısının Nadir Bir Nedeni. 13. Ulusal Ağrı Kongresi, İstanbul, 5-8 Haziran 2014.S.34
 • Yılmaz F, Arda P, Doğu B, Erçalık C, Şen N, Durlanık G, Kuran B. Vertebral Kırıklı ve Kırıksız  Postmenopozal Osteoporoz Hastalarının Bir Yıllık Kemik Mineral Yoğunluğu ve Kırık Takipleri. 5.U.lusal Osteoporoz Kongresi, KKTC,  5-9 Kasım 2014. S. 129.
 • Arda P, Yılmaz F, Öncü F, Erçalık C, Kuran B. Sprengel deformitesi: Nadir görülen kongenital yüksek skapula.  25. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya, 22-26 Nisan 2015. S. 574.
 • Yılmaz F, Arda P, Doğu B, Dağlı F, Erçalık C, Kuran B. Diz osteoartritli hastalarda traksiyon tedavisinin ağrı, fonksiyonel durum ve yaşam kalitesi üzerine etkileri. 25. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya, 22-26 Nisan 2015. S. 577
 • Öncü J, Dağlı F, Şen N, Üşen A, Aksu N, Çelebi G, Arda P, Elik H, Düden B, Kuran B, Yılmaz F, Erçalık C. Polikliniğimize Omuz Ağrısı ile Başvuran Hastaların Tanılarına Göre Dağılımı; Constant ve omuz Dizabilite İndeksi İle Değerlendirilmesi.25. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya, 22-26 Nisan 2015. S. 573.
 • Öncü J, Şen N, Dağlı F, Üşen A, Aksu N, Çelebi G, Elik H, Arda P, Düden B, Kuran B, Yılmaz F, Erçalık C.  Hastanemiz Pediyatrik Rehabilitasyon Polikliniğimize Başvuran Hastaların tanılarının Dağılımı, dizabilite Düzeylerinin ve Fonksiyonel Bağımsızlık Düzeylerinin ve Fonksiyonel Bağımsızlık Düzeylerinin Değerlendirilmesi. 25. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya, 22-26 Nisan 2015. S. 838.
 • Arda P, Erçalık C, Yılmaz F, Öncü J, Durlanık G, Doğu B, Kuran B. Nadir Bir Trombositopeni Sebebi: Primer Sjögren Sendromu. Türk Romatoloji Sempozyumu, Antalya, 26-29 Mart 2015. S.83
 • Erçalık C, Arda P, Öncü P, Doğu B, Düden B, Durlanık G, Yılmaz F, Kuran B. Okronotik Artropati; olgu sunumu.Türk Romatoloji Sempozyumu, Antalya, 26-29 Mart 2015. S.85
 • Erçalık C, Elik H, Yılmaz F, Öncü J, Durlanık G, Doğu B, Çelebi G, Arda P, Kuran B. Minör tükrük bezi biyopsisi yaptığımız hastaların özellikleri: Olgu Serisi. 11. Türk Romatoloji Sempozyumu, Antalya, 26-29 Mart 2015. S.86
 • Mert C, Kuran B, Düden B, Dağlı F, Elik H, Duman Z, Arda P, Çiftçi S, Yılmaz F, Durlanık G, Öncü J, Doğu B.  Subakut İnmede Yaşam Kalitesi ve Fonksiyonel Durum İlişkisi, 5.Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, 03-06 Kasım 2016. S. 122.

Sertifikalar

 • Alt Ekstremite Tuzak Nöropatileri: Klinik, Elektrofizyolojik Ve Ultrasonografik Yaklaşım Xv. İsmet Çetinyalçın Günleri, 25 Mayıs 2013, İstanbul
 • Enjeksiyon Mobilizasyon Teknileri Kursu , 7 Nisan 2013, İstanbul
 • Klinik Nörofizyoloji Çalışma Grubu Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı, 16-17 Kasım 2013,İstanbul
 • Ortopedik Rehabilitasyon-Kalça, 44. Geleneksel Çubukçu Günleri, 22 Kasım 2013, İstanbul
 • Radyoloji Tuzaklar Toplantısı, Şubat 2014,İstanbul
 • Kinezyolojik Bantlama Kursu, 24 Mayıs 2014, İstanbul
 • Masa Başı Çalışanlarda İşe Bağlı Kas İskelet Sistemi Bozuklukları, Xvı.İsmet Çetinyalçın Günleri, 17 Ekim 2014, İstanbul
 • 25.Ulusal Tıp Ve Rehabilitasyon Kongresi, 22-26 Nisan 2015,Antalya
 • Engelli Çocuğun Değerlendirilmesi-Klinik Muayene Ve Raporlama Kursu,22 Nisan 2015,Antalya
 • Xıı.Medulla Spinalis Yaralanmaları Sempozyumu,6 Aralık 2014, İstanbul
 • Rehabilitasyonda Osteoporoz Sempozyumu, 20 Ekim 2015, İstanbul
 • Vertigo Rehabilitasyonu, 46.Geleneksel Çubukçu Günleri, 27 Kasım 2015, İstanbul
 • İkinci Kas İskelet Konseyi Multidisipliner Vaka Tartışmaları, 20 Kasım 2015, Edirne
 • Türkiye Romatizma Ve Savaş Derneği  3.Kış Okulu,16-17 Ocak 2016, İzmir
 • Sportif Rehabilitasyonda Multidisipliner Bakış Sempozyumu, 26-27 Şubat, İstanbul
 • Romatoid Artritte2015 Tedavi Kılavuzu Ve Akılcı Metotreksat Kullanımı, Trasd İstanbul Şubesi Bilimsel Toplantısı, 24 Mayıs 2016
 • 7.Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi,   23-27 Mart 2016, Antalya
 • Skolyoz Değerlendirme Ve Tedavi Reçeteleme Temel Eğitimi, Ftr Kurs Günleri Kongresi, 28 Nisan-1 Mayıs 2016, Çeşme
 • Alt Ekstremite Nörolojik Problemlerinde Ortez Reçeteleme Kursu, Ftr Kurs Günleri, 28 Nisan-1 Mayıs 2016, Çeşme
 • Kas İskelet Ağrısı Tedavisinde Rejeneratif Enjeksiyonlar, 47.Geleneksel Çubukçu Günleri, 9 Aralık 2016, İstanbul
 • 6.Sivas Romatoloji Günleri Kongresi, 20-22 Eylül 2019, Nevşehir
 • Uluslararası Katılımlı 27.Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Kongresi, 17-21 Nisan 2019, Antalya
 • Erişkinlerde Engellilik, Engelli Sürücü Ve Askeri Sağlık Kurulu Raporlama Kursu, Uluslararası Katılımlı 27.Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Kongresi, 17-21 Nisan 2019, Antalya
 • Eldeki Tendon Ve Sinir Yaralanmalarının Cerrahi Onarımı Ve Onarım Sonrası Rehabilitasyonu Kursu, 28 Eylül 2019, Edirne
 • Nöralterapi Modül Iı-Iıı Eğitim Kursu, 23 Kasım 2019, İstanbul
 • Geleneksel 16.Ftr Uludağ Sempozyumu, 05-08 Mart 2020, Bursa
 • Alt Ekstremite Lenfödem Kursu, Geleneksel 16.Ftr Uludağ Sempozyumu, 05-08 Mart 2020, Bursa
 • 28th Uluslararası Katılımlı Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi 8-11 Nisan, 2021, Antalya
 • 7th Ulusal Osteoporoz Kongresi,8-10 Ekim, 2021(Online)
 • 29.Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 02-06 Mart 2022, Antalya