Uzm.Dr. Süreyya ATAUS | Kolan Hospital

Uzm.Dr. Süreyya ATAUS

Nöroloji
Silivri Kolan Hospital
sureyya.ataus@kolanhastanesi.com.tr Soru Sor

Uzm.Dr. Süreyya ATAUS

Nöroloji
Silivri Kolan Hospital
sureyya.ataus@kolanhastanesi.com.tr

Soru Sor
Eğitim
 • 1986-İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (Lisans)
 • 1999-Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi-Nöroloji(Yüksek Lisans)
İlgi Alanları
 • Baş Ağrısı
 • Baş Dönmesi
 • Epilepsi ve Bilinç Bozuklukları
 • Beyin ve Damar Hastalıkları
 • Alzheimer Hastalıkları ve Demanslar
 • Parkinson Hastalığı
 • Kas Hastalıkları
 • Periferik Sinir Hastalıkları
 • Uyku Bozuklukları
Çalıştığı Kurumlar
 • 2000-2005 Üsküdar Devlet Hastanesi
 • 2005-2021 Özel Bahat Hastanesi
Diğer

Yayınlar

Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • The effects of citicoline and lamotrigine alone and in comcination following permanent middle cerebral artery occlusion in rats. Int. j. Neuroscience2004.

Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Procceding) basılan bildiriler

 • The effects of pergolide monotherapy on movement related cortıcal potentials in Parkinson's Disease. Clinical neurophysiology special issue: abstracts of the XI.International Congress of EMG and clinical neurophysiology . Pregue, Czech Republic, September 1999;110.S.103
 • The effects of pergolide monotherapy on cognitioın in Parkinson's Disease.Movement disorders; abstracts of the Sixth International Congress of Parkinson's Disease and Movement disorders, Barcelona, spain June 11-15 2000;15 (Supp.3) 116.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Parkinson Hastalığında pergolid tedavisi.Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi 1999; 2(2): 18-22
 • Parkinson hastalığında pergolid monoterapisinin devinime ilişkin kortikal potansiyeller üzerine etkisi.Parkinson hastalığı ve Hreket Bozuklukları Dergisi;2000; 3(2): 19-22

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

 • Kronik gerilim tipi başağrısında moklobemid tedavisinin klinik etkinliği ve bilişsel işlevler üzerine etkisi: çift kör plasebo kontrollü bir çalışma.Türk Nöroloji Dergisi 33.Ulusal Nöroloji Kongresiprogram ve bildiri özetleri Antalya 1997 Özel sayı 3(71-72)
 • Parkinson hastalığında pergolid monoterapisinin devinime ilişkin kortikal potansiyaller üzerine etkisi. 3. Parkinson Hastalığı ve hareket bozuklukları sempozyumu 13-15 mayıs 1999 2(1) 56.
 • Parkinson Hastalığında pergolid monoterapisinin bilişim üzerine etkisi. Uluslararası Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu ve 17. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG kongresi program ve bildiri özetleri kitapçığı Belek-Antalya 24-28 Mayıs 2000 s.107

Bilimsel  Kuruluşlara ve Derneklere Üyelikleri

 • Türk Tabibler Birliği
 • Türk Nöroloji Derneği
 • Nörofizyoloji Derneği