Kolan Hospital

Assist. Prof. Faik Murat ÜNSAL

Hand and Micro Surgery Center, Orthopedics and Traumatology
Buyukcekmece Kolan Hospital
faikmurat.unsal@kolanhastanesi.com.tr Ask Question

Assist. Prof. Faik Murat ÜNSAL

El ve Mikro Cerrahi Merkezi, Ortopedi ve Travmatoloji
Buyukcekmece Kolan Hospital
faikmurat.unsal@kolanhastanesi.com.tr

Ask Question
Education
 • 1973-1984 Ted Ankara College
 • 1986-1992 Ankara University Medical Doctor Training-Istanbul
 • 1992-1993 Academisch Medisch Centrum Intern Doctor-Amsterdam, The Netherlands
 • 1995-2000 Marmara University Orthopedics and Traumatology Specialization-Istanbul
 • 2000-2002 Cleveland Clinic Foundation Microsurgery Specialist Training-USA
Areas of interest
 • El ve Mikro Cerrahi
Experience
 • 1993-1994 Unye State Hospital
 • 2002-2007 Marmara University Faculty of Medicine Foundation Academic Hospital
 • 2007-2010 Memorial Hospital
 • 2010-2011 Acıbadem Beylikdüzü
 • 2011-2014 Maltepe University Faculty of Medicine Hospital
 • 2014-2016 Pendik Sifa Hospital
 • 2016-2018 Rhön Klinikum Hand Surgery, Bad Neustadt, Bavaria, Germany
 • 2018-2019 Luitpoldklinik Orthopedic Rehabilitation, Bad Kissingen, Bavaria, Germany
Other
Bilimsel Yayın ve Makaleler
 • Lubiatowski P, Unsal FM, Nair D, Ozer K, Siemionow M. The Epineural Sleeve Technique for Nerve Graft Reconstruction Enhances Nerve Recovery. 2008;28(3):160-7
 • Chandrasekharan UM, Siemionow M, Unsal FM, Yang L, Poptic E, Bohn J, Ozer K, Zhou Z, Howe PH, Penn M, DiCorierto PE. Tumor Necrosis Factor Alpha (TNF-alpha) Receptor-II is required for TNF-alpha-induced Leukocyte-endothelial Interaction in Vivo. Blood, 2007 Mar 1;109(5):1938-44. Epub 2006 Oct 26.
 • Siemionow M, Ozer K, Izycki D, Unsal FM, Klimczak A. A New Method of Bone Marrow Transplantation Leads to Extension of Skin Allograft Survival. Transplant Proc. 2005 Jun;37(5):2309-14.
 • Ozer K, Gurunluoglu R, Zielinski M, Izycki D, Unsal FM, Siemionow M. Extension of Composite Tissue Allograft Survival Across Major Histocompatibility Barrier Under Short Course of Anti-lymphocyte Serum and Cyclosporine Therapy. J Reconstr Microsurg, 2003 May;19(4):249-56.
 • Scharpf J, Meirer R, Zielinski M, Unsal FM, Ramineni P, Nair D, Siemionow M. A Novel Technique for Peripheral Nerve Repair. Laryngoscope, 2003 Jan;113(1):95-101.
 • Ozer K, Zielinski M, Unsal FM, Siemionow M. Development of Mouse Cremaster Transplantation Model for Intravital Microscopic Evaluation. Microcirculation, 2002 Dec;9(6):487-95.
 • Meirer R, Babuccu O, Unsal FM, Nair DR, Gurunluoglu R, Skugor B, Meirer B, Siemionow M. Effect of Chronic Cyclosporine Administration on Peripheral Nerve Regeneration: A Dose-response Study. Ann Plast Surg. 2002 Jul;49(1):96-103.
 • Unsal FM, Gurunluoglu R, Babuccu O, Carnevale K, Siemionow M. Effect of Long Term Cyclosporine Administration on Muscle Flap Hemodynamics. Ann Plast Surg, 2002 Mar;48(3):305-11.
 • Ortak T, Oke R, Unsal FM, Carnevale K, Siemionow M. A Model of Vascular Thymus Transplantation in Athymic Rats. Transplant Proc. 2001 Feb-Mar;33(1-2):372

YURT İÇİ YAYINLAR:

 • Unsal FM, Tetik C, Erol B, Cabukoglu C. The Injection of Acrylic Bone Cement Prevents Bone Collaps in the Intercalar Bones Lacking Bony Support: An Experimental Sheep Semilunar Bone Model. Acta Orthop Traumatol Turc, 2003;37(1):63-9. (Tez Çalışması)
 • Tetik C, Erol B, Cabukoglu C, Unsal FM. Comparison of the Functional Evaluation Methods in Rat Sciatic Nerve Model by a New System. Acta Orthop Traumatol Turc, 2000;34:523-527.
 • Tetik C, Unsal FM. Treatment of Mallet Finger Fracture with Double Percutaneus Kirschner Technique. Acta Orthop Traumatol Turc, Vol:3,1999.


Bildiri Listesi

 • 10th Triennial Congress of the International Federation of Societies for Surgey of the Hand (IFSSH) Volar Interlocking Plate Treatment for Distal Radius Intraarticular Fractures. Mid Term Results.  Mart 2007, Sydney, Australya.
 • American Society of Hand Surgery (ASSH) The Epineural Sleeve Technique for Nerve Graft Reconstruction Enhances Nerve Recovery. Ekim 2001 Chicago, ABD.
 • 8th Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand (IFSSH). Chronic Cyclosporine Administration on Nerve Repair. Haziran 2001, İstanbul.
 • 8th Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand (IFSSH). Microcirculatory Effect of Trap-1 on Leukocyte- Endothelial Interactions of Muscle Flap. Haziran 2001, İstanbul.
 • 8th Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand (IFSSH). Preventing the Collapse Formed in Sheep Semilunar Bone Avascular Necrosis Model by Injecting Acrylic Bone Cement. Haziran 2001, İstanbul.
 • 44th Annual Meeting of the Ohio Valley Society for Plastic and Reconstructive Surgery. A Model Of Vascular Thymus Transplantation in Athymic Rats. Haziran 2001, Ohio, ABD

YURT İÇİ BİLDİRİLER:

 • Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi. Gecikmiş Aşil Tendon Yırtığı Tamiri Sonuçlarımız. Ekim 2008, İstanbul.
 • El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi. Çapa Dikiş Tekniği Kullandığımız Başparmak Ulnar Kollateral Bağ Tamiri Sonuçlarımız. Mayıs 2008, İzmir.
 • Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Volar Kilitli Plak ile Tedavi Edilen Distal Radius Eklem İçi Kırıklarının Orta Dönem Takip Sonuçları. Ekim 2007, Ankara.
 • El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi. Skafoid Kırıklarında Perkütan Çivileme Tekniği Uygulama Sonuçlarımız. Mayıs 2006, Antalya.
 • Omuz Cerrahisi Kongresi. Os Acromiale: Rotator Kaf Yırtığının Nadir Nedeni. 2000, İstanbul.
 • El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi. Kırıklı Çekiç Parmak Deformitesinde Çift Perkütan K Teli Uygulama Sonuçlarımız. 1998, Bursa
 • El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi. Trapez Kemiğinin Vertikal İntraartiküler Kırığı, Vaka Takdimi. 1998, Bursa
 • Milli Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Biseps Tendonu Kullanarak Yapılan Masif Rotator Kaf Yırtık Tamirinin İzlenen Sonuçları. 1997, İstanbul


Sertifikalar ve Yetkinlikler

     ALDIĞI ÖDÜLLER:

 • İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Arif Şakir Şakar Günleri En İyi İkinci Araştırma Ödülü, 2004
 • Cleveland Clinic Foundation Research Committee En İyi Araştırma Ödülü, 2001
 • İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Arif Şakir Şakar Günleri Deneysel Çalışma Dalında İkincilik Ödülü, 2001
 • Chicago Society for Surgery of the Hand Award in Honour of Sumner Koch, MD. Congress of American Society for Surgery of Hand, 200


Mesleki Etkinlikler

     EĞİTİM ETKİNLİKLERİ:

 • Temel Artroskopi Kursu. Eğitmen. Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ekim 2006, İstanbul.
 • Obstetrik Brakial Pleksus Paralizisi ve Çocuk Kadavrasında Brakial Pleksus Diseksiyonu Kursu. Eğitmen,  Düzenleyici. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi A.D. Kadavra Laboratuarı, Ağustos 2002, İstanbul


     MESLEKİ ÜYELİKLER:

 • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği
 • Türk El Cerrahisi Derneği
 • Türk Tabipleri Birliği
 • Münih Tabipler Birliği