Şişli Kolan International Hospital, Joint Commission International (JCI) Tarafından Akredite Edildi

Şişli Kolan International Hospital, Joint Commission International (JCI) Tarafından Akredite Edildi

Sağlık kurumlarında sunulan hizmetlerde, kalite ve hasta güvenliği en önemli konuların başında gelmektedir. Bu amaca hizmet eden uluslararası sağlık akreditasyon kuruluşlarından biri olan Joint Commission International (JCI), sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini arttırmaya odaklanmış, kar amacı gütmeyen, bağımsız, uluslararası akreditasyon hizmetleri için oluşturulmuş bir kurumdur.

Joint Commission International, ABD’de yaklaşık 20.000 sağlık kurumunu akredite eden dünyanın en büyük akreditörü JCAHO(Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations)’nun uluslararası alanda faaliyet gösteren bölümüdür.

Hasta bakım kalitesi ve hasta güvenliği ile ilgili süreçlere odaklanan JCI Akreditasyon standartları hastaneyi bir bütün olarak ele alarak, hasta bakım kurallarını bu temel düşünce üzerine inşa eder. Dünyada 1000, Türkiye de 49 sağlık kurumu JCI tarafından akredite edilmiştir. Türkiye akredite olan kurum sayısı ile dünyada 6. sırada yer almaktadır.

Şişli Kolan International Hospital, 2017 Haziran ayında JCI akreditasyon belgesini alarak verdiği sağlık hizmetlerinin dünyada en çok kabul gören ve otorite kabul edilen JCI standartlarına uygun olduğunu kanıtlamıştır.

Şişli Kolan International Hospital çalışanları sürekli iyileştirme hedefi ile başta hasta güvenliği ve hasta hakları olmak üzere birçok konuda eğitim alarak, JCI’ın odaklandığı şu konularda hastalarımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışmaktadır;

 • Hasta güvenliğini ön planda tutarak tıbbi hataları önlemek,
 • Hasta ve ailesinin haklarını gözeterek hizmet sunmak,
 • Hasta ve ailesine yapılacak tüm işlemler konusunda bilgi verilmesini ve onaylarının alınmasını sağlamak, hastanın tedaviye katılımını desteklemek,
 • Multidisipliner bir yaklaşım benimseyerek, gerektiğinde tüm branşlardan görüş almak,
 • Hasta memnuniyetine odaklanmak,
 • Sağlık çalışanları ile hasta ve ailesi arasındaki iletişimin etkinliğini sağlamak,
 • Hasta ve ailesinin eğitim gereksinimlerini belirleyerek, ihtiyaç duyulan eğitimleri vermek,
 • Tedavinin her aşamasında hasta bakımını en üst düzeyde sağlamak,
 • Hasta mahremiyetini korumak,
 • Tıbbi terimler ve kavramlar konusunda ortak bir platform oluşturmak,
 • Tıbbi kayıtların doğru ve tam olarak hazırlanmasını, tedavinin güvenliğini ve sürekliliğini sağlamak,
 • Hasta ve çalışanlardan gelen geri bildirimler ile hataları azaltmak, riskleri belirlemek ve maliyetleri düşürmek,
 • Afet durumunda kurumun her olasılığa hazır olmasını sağlamaktır.


Şişli Kolan Hospital, hasta güvenliği, enfeksiyon kontrolü ve önlenmesi, hasta bakımı, hasta değerlendirme, risk yönetimi, personelin eğitimi, bilgi yönetimi, tesis güvenliği gibi birçok konuda uluslararası standartları sağlayarak, bu hizmeti en uygun koşullarda hastalarına sunmak için çalışmaktadır.