Kolan Hospital

Hasta Hakları Yönetim Sistemi

Kolan Sağlık Grubu olarak amacımız, hastalığınız ile ilgili en iyi sağlık hizmetini sizlere sunmak ve en kısa zamanda iyileşmenizi sağlamaktır.

Hastanelerimiz size bu hizmeti verirken, Resmi Gazete'de yayınlanan Hasta Hakları Yönetmeliğinde açıklanan hasta haklarını ve ihtiyaçlarını esas almaktadır. Hastanemize başvuran tüm hastalarımız ve yakınlarının, hastanemizden hizmet aldıkları süre içinde sahip oldukları tüm haklarına saygı duyuyoruz. Aşağıda yer alan maddeler, hastanemizde kalış süreniz boyunca size en iyi hizmeti vermemize yardımcı olacak hak ve sorumluluklarınızı açıklayan bir özettir.

Hasta Hakları

1. Hizmetlerden Yararlanma Hakkı:
Hastanemize başvuran tüm hastalarımız fiziksel, düşünsel ve sosyal özellikleri ayrımı yapılmaksızın tanı ,tedavi ve rehabilitasyon olanaklarından en üst seviyede yararlanma hakkına sahiptir.

2. Bilgilendirme ve Bilgi İsteme Hakkı:
Hastanemize başvuran her hastamız hem sağlık durumu hakkında hem de mevcut sağlık hizmetleri ve onlardan nasıl yararlanabileceği konusunda bilgi alma, kendisi ve hastalıklarıyla ilgili belgeleri görme ve edinme hakkına sahiptir.

3. Rıza ve Onay Hakkı:
Hastalarımız yeterli ölçüde bilgilendirildikten sonra önerilen tedaviyi kabul etme, reddetme ya da durdurulmasını isteme hakkına sahiptir.

4. Sağlık Kuruluşunu ve Personelini, Seçme ve Değiştirme Hakkı:
Hastalarımız, tedavilerinden sorumlu doktor, hemşire ve diğer sağlık personelinin kimliklerini görme, görev ve ünvanlarını bilme, seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.

5. Mahremiyet ve Gizlilik Hakkı:
Hastalarımızın tüm tedavi sürecinde mahremiyete uygun bir ortamda hizmet alma hakkı vardır. Hastalarımız kişisel bilgilerinin, sağlık durumlarının, teşhis ve tedavi süreçlerinin veya özel ziyaretlerinin içeriğinin gizli tutulmasını talep etme hakkına sahiptir.
Hastalarımız tanı ve tedavi aşamasında elde edilen tüm bilgilerinin, hayatını kaybetmesi halinde bile korunması hakkında sahiptir. Bu bilgiler, hastanın ya da varislerinin açık izni ya da mahkeme kararı doğrultusunda ancak ilgili mercilere açıklanır.

6. Saygınlık Görme Hakkı:
Hastalarımız ve hasta yakınları saygılı, güler yüzlü, şefkatli yaklaşımla ve temiz çağdaş bir ortamda sağlık hizmeti alma hakkına sahiptir.

7. Dini Vecibelerini Yerine Getirme Hakkı:
Hastalarımız sağlık tesisinin imkânları ölçüsünde ve tedaviye engel olmadığı sürece dini vecibelerini yerine getirme hakkına sahiptir.
Temin edebildiği ölçüde hastanın veya yetkili temsilcisinin isteği ile hastanın dini ihtiyaçlarına göre telkin ve dua etmek üzere bir din adamını getirme hakkı vardır.

8. Ziyaret ve Refakat Hakkı:
Hastalarımız hastanemiz tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun bir şekilde ziyaretçi kabul etme ve refakatçi bulundurma hakkına sahiptir.

9. Güvenlik Hakkı:
Hastalarımız can ve mal güvenliklerinin korunması ve sağlık hizmetlerindeki risklerden ve tıbbi hatalardan korunma hakkına sahiptir.

10.Konsültasyon ve İkinci Görüş isteme Hakkı:
Hastalarımız sorumlulukları kabul etmesi halinde tedavisi ile ilgilenen hekim dışında aynı branşta görev yapan bir başka hekimden sağlık durumu hakkında bilgi alma yada farklı bir branştan bir uzman ile konsültasyon yapılmasını isteme hakkına sahiptir.

11. Şikâyet /Görüş ve Öneri Bildirme Hakkı:
Hastalarımız haklarının ihmali halinde hastanemizde şikâyet mekanizmasının başlatılması, gözden geçirilmesi, sonuçlandırılması ve sonucundan haberdar edilmesi hakkına sahiptir.

Hasta Sorumlulukları

 • Hastalarımız kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmak ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymak ile sorumludur.
 • Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir.
 • Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmak ile sorumludur.
 • Hastalarımız sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek ile sorumludur.
 • Hastalarımız yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz bildirmek ile sorumludur.
 • Hastalarımız başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymak ile sorumludur.
 • Hastalarımız Sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymak ile sorumludur.
 • Hastalarımızın tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olmak ile sorumludur.
 • Hastalarımız tetkik ve tedavi giderlerini ödemek ile sorumludur.
 • Hastalarımız randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmek ile sorumludur.
 • Hastalarımız hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermek ile sorumludur.
 • Hastalarımız hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak ile sorumludur.
 • Hastalarımız tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemek ve anlayamadığı yerleri sormak ile sorumludur.
 • Hastalarımızın tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmek ile sorumludur.
 • Hastalarımız sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmek ile sorumludur.
 • Hastalarımız uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.