Kolan Hospital

Şişli Kolan International

Şişli Kolan International

Değerli Ziyaretçi ve Refakatçilerimiz

Hastalarımızın hastanede kaldığı süre içerisinde; yakınlarından destek alması ve sevdikleri ile görüşmesinin iyileşme sürecine olumlu etkide bulunacağının bilincindeyiz. Hastanızın sağlığı ve kendi sağlığınız için aşağıda belirtilen konulara özen göstermenizi rica ederiz.

 1. Ziyaret saatleri her gün 10:00 – 22:00 arasındadır. Ulusal Pandemi sürecinde hastanelerimizde ziyaret kısıtlaması uygulanmaktadır.
 2. Aynı anda hastayı ancak bir kişi ziyaret edebilmektedir. Hasta açısından sakıncalı olabilecek durumlarda ziyaret hekim iznine bağlıdır.
 3. Hastaya refakat edebilecek kişilerin 18 yaşından büyük olması gerekmektedir.
 4. 16 yaşından küçük hastalarda refakatçi bulunması zorunludur.
 5. 12 yaşından küçük çocukların vücut direnci büyüklerden daha zayıf olduğundan dolayı mümkün olduğunca hasta ziyaretlerine ve hasta olmadıkları sürece hastane ortamına getirilmemeleri gerekir. Ancak çocukların hasta ziyaretinin hasta iyileşmesi üzerinde olumlu etkileri olduğundan, ziyaret kurallarına ve enfeksiyon kontrol ilkelerine uymak kaydı ile hastanın çocuklarına ve kardeş çocukların ziyaretine izin verilebilir. Çocuk hastanın arkadaşları tarafından ziyaretine aynı anda iki kişiyi geçmeyecek şekilde 10 dakika süreyle izin verilir.
 6. Özellikli hasta gruplarının bulunduğu bölümlerde hekim onayıyla refakatçi sayısı arttırılabilir ya da kısıtlanabilir.
 7. Yoğun bakımlara refakatçi kabul edilmemektedir.
 8. Hasta ile ilgili günlük bilgilendirme hekimin belirlediği saatte yapılmaktadır.
 9. Hastanın bilinci açıksa günlük bilgilendirme hastaya yapılmaktadır. Hastanın bilinci kapalıysa günlük bilgilendirme, T.C kanunlarında belirlenmiş tek yasal temsilcisine yapılmaktadır.
 10. Hastanın yatışı esnasında en fazla iki hasta yakını kendisine yardımcı olabilecektir. Yatışı takiben 30 dakika içinde refakatçi haricinde hasta yakınlarının odadan ayrılması gerekmektedir.
 11. Operasyon/anjiografi olacak hastaların, en yakın dereceden en fazla iki yakınının işlem öncesi en çok bir saat önceden bölüme çıkmasına izin verilir.
 12. Operasyon/anjiografi sonrası tıbbi açıdan bir sakınca yok ise en fazla iki yakını kata çıkabilir. Bunun gerçekleştirilebilmesi için de hasta danışmanı ile görüşüp onay alınmalıdır.
 13. Hastanın refakatçilerine hasta kabulü sırasında “Refakatçi Kartı” verilir ve hastanede kaldıkları sürece bu kartı yanlarında taşımaları istenir. Refakatçi değişiminde mutlaka hemşiresine bilgi verilmesi gerekmektedir.
 14. Refakatçinin hastayı yalnız bırakması gereken durumlarda hemşireye bilgi vermesi gerekmektedir.
 15. Hekimin yazılı izni ile hastaneden ayrılan hastaların yasal mevzuata göre gün içinde 20.00 dan önce hastaneye dönmesi gerekmektedir.
 16. Refakatçinin, Refakatçi Takip Formu ile hastanemizde kaldığı süre boyunca tanımlaması yapılır.
 17. Hastanın, hastanede bulunduğu sürece, bileğine takılan bileklik çıkarılmamalıdır.
 18. Hasta yakını hekim ve hemşire direktifleri dışında hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmamalıdır.
 19. Tanı ve tedavi amaçlı kullanılan hasta başı tıbbi cihazlara dokunulmamalıdır.
 20. Refakatçi, hastanın bakımına hekim ve hemşirenin izin verdiği ölçüde yardım etmelidir.
 21. Katlara hasta/hasta yakını tarafından su hariç herhangi bir içecek çıkarmak ve odalarda yiyecek bulundurmak yasaktır.
 22. Katlara hasta/hasta yakını tarafından çikolata (ikram amaçlı olarak) hariç yiyecek çıkarılması yasaktır. Çikolatanın hastalar tarafından kullanımındaki tıbbi sakınca durumu, ilgili hemşire tarafından kontrol edilecektir.
 23. Hastanın tedavi planı haricinde hastaya yiyecek ve ilaç verilmesi yasaktır.
 24. Hastanın önceden kullandığı ilaçların hekim ve hemşireye doğru bir şekilde beyan edilmesi ve yanında bulunan ilaçların hemşireye teslim etmesi gerekmektedir.
 25. Enfeksiyon kaynağı olabilmesi nedeni ile Hasta odalarına taze/canlı çiçek kabul edilmemektedir. Gönderilen çiçekler lobideki danışma tarafından kabul edilerek telefon ile hastaya ya da hasta yakınına bildirilir, bir örneği çiçeğin üzerinde bulunan “Çiçek Teslim Kartı” hasta veya yakınına verilir. Hasta veya hasta yakını, taburcu olurken bu kart ile çiçekleri teslim alır. 3 gün içinde teslim alınmayan çiçekler hasta/ hasta yakınına bilgi verilerek imha edilir.
 26. Hastalarımızın sağlığı için hastane binası içerisinde sigara içilmesine kesinlikle izin verilmemektedir.
 27. Hastalarımızın sağlığı için hastane binası içerisine / hasta odalarına alkol veya alkol içerikli içecekler kesinlikle giremez.
 28. Hasta yakınlarının, verilen eğitim doğrultusunda el hijyeni, kişisel koruyucu ekipman ve izolasyon kurallarına mutlak uyması gerekmektedir.
 29. Hasta ve yakınlarına verilen eğitimlere uygun davranılmalıdır.
 30. Atıkların, atık kovalarının üzerindeki yönlendirmelere uygun olarak atılması gerekmektedir.
 31. Yüksek sesle konuşulmamalı ve gürültü yapılmamalıdır.
 32. Hasta mahremiyetine saygı gösterilmelidir. Kendi hastamız ve diğer hastalar hakkında ortak kullanım alanlarında konuşulmamalıdır.
 33. Odada oluşabilecek herhangi bir arıza ve aksaklık hemşireye bildirilmelidir.
 34. Değerli eşyaların hasta odalarında bulunan, sadece kendilerine tahsis edilmiş şifreli kasalarda saklanması hasta ve hasta yakınının sorumluluğundadır.
 35. Ameliyat, görüntüleme gibi sebeplerle odaların boş kalması halinde odanın kilitlenmesi için hemşireye bilgi verilmesi gerekmektedir.
 36. Hastanede kaybolan kişisel eşyaların sorumluluğu hasta ve hasta yakınına aittir. 37. Yabancı dillerde tercümanlık hizmeti verilmektedir. Bankolarda bulunan yabancı dil tespit kartından faydalanabilirsiniz.

* İlgili birim, klinik ve bölümlerin kendine özgü ziyaret saatleri ve kuralları olabilmektedir; genel ziyaretçi politikamız içinde farklılaşabilecek bu kurallara uyulması gerektiği unutulmamalıdır.