Kolan Hospital

Misyon, Vizyon, Değerlerimiz

MİSYONUMUZ

Hasta güvenliğine odaklı kaliteli sağlık hizmetini tıbbi etik kurallardan ödün vermeden topluma sunmak.

VİZYONUMUZ

Tıbbi, etik ve bilimsel değerlere önem veren akademik nitelikli kadromuz ve yetkin çalışanlarımız ile; Türkiye’de ve uluslararası düzeyde öncü bir sağlık kuruluşu olmak.

KALİTE POLİTİKAMIZ

 • Hasta ve yakınlarının haklarını korumak.
 • Hastalarımız, yakınları, çalışanlarımız, öğrenci, araştırmacı ve akademisyenlerimizin memnuniyetini sağlamak.
 • Uluslararası düzeyde sağlık hizmetini; yetkin kadro ile sunmak.
 • Çağdaş teknolojiyi kullanarak bilimsel araştırmalarda öncü olmak.
 • Bilimsel, vicdani ve etik ilkelerden ödün vermeden çalışmak.
 • Tüm çalışanların katılımı ile sürekli ölçme ve iyileştirmeyi hedeflemek.
 • Tıbbi hizmet süreçlerinde ‘’KOLAN HOSPİTAL GROUP‘’ Kalite yönetim sistemini benimseyen, uygulayan ve etkinliğini sürekli geliştiren, ulusal ve uluslar arası düzeyde iş birlikleri yapan, Kaliteli sağlık hizmetini uyğun maliyetle sunmak.
 • Hastanenin amaçlarına ve amaçları doğrultusunda oluşturulan stratejik hedeflerine uygun çalışmak.
 • Kalite hedeflerini oluşturmak ve düzenli olarak gözden geçirmek.
 • Kalite yönetim sisteminin şartlarını yerine getirmek ve sürekliliği sağlamak.
 • Ulusal ve uluslararası alanda etkili işbirlikleri geliştirmek.
 • Hastaların manevi ve kültürel inançlarına ve değerlerine saygı göstermek.

DEĞERLERİMİZ

 • İnsana değer veririz
 • Yeniliklere açık, sürekli gelişime inanırız
 • Hasta ve çalışan haklarına saygılıyız
 • Tıbbi etik kurallara bağlıyız
 • Takım ruhuna sahip, başarı azmi yüksek bir takımız