Kolan Hospital

Onkoloji Merkezi

Kanser araştırmaları ve tedavisi üzerine donanımlı merkezlerden biri olmayı hedefleyen Kolan Hospital, önleyici tıp hizmetiyle kişiye özel tanı ve tedavi yaklaşımlarını benimsiyor. Risk altındaki kişilerin araştırmaları İleri teknolojili cihazlarla multidisipliner yaklaşım konusunda uzman ve deneyimli hekim kadrosuyla yapılıyor. Tüm bu araştırmalar kanserin erken tanısı için büyük önem taşıyor. Kanserin erken tanısı için yapılan tarama programları, sağlıklı fakat kanser riski taşıyan kişilerin saptanması ve bu kişilerin yakınlarının kanserden korunma konusunda bilgilendirilmesi, sağlanan diğer hizmetler arasında yer almaktadır.

Radyasyon Onkolojisi

Radyoterapi yöntemi kanser tedavisinde sık kullanılan bir uygulama olup kanserli dokunun veya bazı iyi huylu tümörlerin tedavi edilmesi hedeflenmektedir. Radyoterapide kullanılan ışınlar, tedavi edilen bölgedeki kanser hücrelerinin büyümesini durdurmak ya da o hücreleri öldürmek amacıyla kullanılıyor. Her hastanın tedavisi kendi koşullarına göre değerlendirilerek cerrahi öncesi ve sonrasında kemoterapiyle birlikte uygulanabiliyor. Radyasyon Onkolojisinde, multidisipliner yaklaşımla modern yöntemler ve ileri teknolojinin kullanıldığı cihazlarla başarılı sonuçlar alınabilmesi sağlanıyor.

Tümör Konseyleri

Kolan International Hospital’da kanser vakalarına multidisipliner bir bakış açısıyla yaklaşılıyor. Hastalar farklı branşlardan konularında uzman üyelerden oluşan bir konsey tarafından değerlendiriliyor ve konsey kararıyla oluşturulmuş bir tedavi uygulanıyor.

Kanser Cerrahisi

Hastalığın tam tedavisi ve hastaların yaşam sürelerinin belirgin şekilde uzatılabilmesi için hala en etkin seçeneklerden biri, kanserin cerrahi yöntemle tam olarak çıkartılmasıdır. Kolan International Hospital’ da, her türlü olguda kanser cerrahisi prensiplerinden ödün vermeden başarılı uygulamalar yapılabilmektedir.