Akıllı Lens & Katarakt

Blog Single

Katarakt Nedir?

Yaşlanmanın kaçınılmaz sonu olan katarakt, göz merceğinde oluşan bulanıklıktır. Halk dilinde perde denilen katarakt genellikle yaşlanmanın etkisiyle oluşur.

Kataraktın Tedavi Yöntemi

Gözlük veya ilaç kullanımı ile tedavi edilemeyen kataraktın tek tedavi yöntemi ameliyat ile bulanıklaşan merceğin çıkarılması ve yerine yeni mercek (akıllı lens) konulması ile sağlanabilir.

Kataraktın Belirtileri Nelerdir?

  • Görmede yavaş yavaş azalma
  • Işığa hassasiyet
  • Göz kamaşması
  • Çift görme
  • Okuma zorluğu
  • Gece görüşünde bozulma
  • Renklerde soluklaşma veya sararma
  • Gözlük numaralarının sık değişmesi gibi yakınmalar ile hekime başvurulur.


Katarakt Ameliyatı İçin Kullanılacak Merceğe Nasıl Karar Veriliyor?

Katarakt ameliyatlarında kullanılan bütün mercekler aynı özelliğe  sahip değildir. Göz içine yerleştirilen yapay mercek, kişinin yaşamı  boyunca gözün içinde varlığını sürdürür. Ameliyat öncesi mercek seçimi tüm hayatınızı etkileyecek bir karar olduğundan hekiminizin tavsiyesini  göz önünde bulundurmak önemlidir.

Katarakt Ameliyatı Ne Kadar Sürüyor?


Akıllı Lensler, katarakt ameliyatını kolaylaştırmak ve kısa sürmesini  sağlamak için özel olarak dizayn edilmiştir. Ameliyat süresi birçok  merceğe göre kısa sürmektedir. Katarakt ameliyatı bitiminden bir gün sonrasında iş yaşamınıza dönebilir, sosyal aktivitelerinizi yapabilirsiniz.

Akıllı Lens Nedir?

Son günlerde sözlü ve yazılı basında ‘Akıllı lens’ terimi sıklıkla  kullanılmaktadır. Oftalmolojide tıbbi konulara isim yakıştırmayı uygun  bulmamakla beraber konuya açıklık getirmek adına burada bazı bilgileri  paylaşacağız. Akıllı lens, diye adlandırılan ‘Trifokal Göziçi Lens’  ifadesini kullanmanın daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Kliniğimizde “Akıllı Lens” diye adlandırılan trifokal lensler katarakt ameliyatları sırasında uygun vakalara uzun süredir kullanılmaktadır. Bilindiği gibi  göziçi lensler monofokal yani tek odaklı ve multifokal yani çok odaklı  olarak iki gruba ayrılır. Katarakt ameliyatı sırasında tek odaklı lens takılanlar ameliyat sonrasında uzak için gözlük kullanmayabilir ancak  yakın okuma için gözlük kullanırlar. Çok odaklı mercekler ise iki veya  üç odaklı olabilir.

‘Akıllı lens’ olarak tabir edilen trifokal mercekler adından da anlaşılacağı gibi üç odaklı merceklerdir. Ameliyattan sonra gözlüksüz kitap okuyabilir, bilgisayar kullanabilir ve televizyon seyredebilirler. En yaygın trifokal mercekler; Zeiss Acrilisa Tri,  Alcon Panoptix ve Finevision lensleridir. Katarakt ameliyatı olacak hastalara hangi merceğin uygun olacağına gözün bazı kriterlerine  bakılarak karar verilir. Hastanemizde tecrübeli doktorlarımız her türlü katarakt ameliyatını başarıyla yapmaktadır.

Trifokal Akıllı lens ile ilgli daha fazla bilgi almak için hastanemize başvurabilirsiniz.

Op. Dr. Süleyman ÇATALTEPE
Göz Hastalıkları
Şişli Kolan International, Kyrenia Kolan British Medical Center

e-Posta: suleyman.cataltepe@kolanhastanesi.com.tr
Telefon: 444 1 443