Antikor Testi Nedir? Ne İşe Yarar?

Antikor Testi Nedir? Ne İşe Yarar?


ANTİKOR NEDİR? NE İŞE YARAR?

İnsan vücudunun doku ve organları bütün yabancı organizma ve toksinlere karşı direnme eğilimindedir. Bazı mikroplara ise hayat boyunca yenilmezler ki bu kabiliyete bağışıklık (immünite) denir. Bu kelime Latince muaf olan anlamına gelen “immunis” kelimesinden köken almaktadır. İmmun yanıt biyolojik bir olay olarak konağın kendine yabancı olanı tanıması buna karşı cevap geliştirmesi şeklinde iş görür. Organizma için yabancı olan ve immun sistemi uyaran elemanlara/maddelere antijen denir.

Bunlara karşı vücudu koruyan antikorlar (veya immunglobulin) oluşturulur. İmmunglobulinler kendilerine ait antijenleri kolaylıkla tanır ve hemen yok ederler. Vücut içinde yabancı bir organizma fark edilince, çeşitli hücre ve molekülleri ile birlikte uygun cevabı geliştirmek üzere harekete geçer. Yabancı faktörün elimine veya nötralize edildiği bu cevap immunitenin bir parçasıdır.COVİD-19 PANDEMİSİNDE KİŞİLERDE ANTİKORLARIN TESPİTİ NEYİ GÖSTERİR?

Enfekte bir kişinin ürettiği antikorları arayarak geçmiş viral enfeksiyonların saptanması, COVID-19'a karşı mücadelede en önemli hedefler arasındadır. Artık seroloji testinin COVID-19 için tamamlayıcı bir teşhis aracı olarak da yardımcı olabileceği anlaşılmıştır.  Spesifik IgM ve IgG antikorlarının serokonversiyonu, semptom başlangıcından sonraki 7 gün kadar erken sürede gözlemlemiştir (IgM). Antikorlar, hastalığın orta ve sonraki aşamalarında tespit edilebilmektedirler (IgM: 7. ve 21. günler arasında; IgG: 14.  ve 35. günler arasında).ANTİKOR TESTİ AMAÇLARI NELERDİR?

  • Bağışık olanları belirlemek için sağlık çalışanlarının temas izlemesini ve taramalarını desteklemek
  • Seroprevalansı, önceki maruziyeti belirlemek ve terapötik olarak iyileşmiş hastaların serum üretimi için yüksek derecede reaktif insan donörlerini belirlemek için
  • Gerçekten kaç kişi virüs ile enfekte oldu? Virüs ile enfekte olmalarına rağmen kaç hastanın PCR testi negatif olarak tespit edildi bunu görübilmek amacıyla kullanabilmektedir.


KİMLER ANTİKOR TESTİ YAPTIRMALIDIR?

Test, daha önce kanıtlanmış COVID-19 hastalığı olan hastalar için bağışıklık oluşup oluşmadığını görebilmek amacıyla fayda olabilmektedir. Sağlık hizmetlerinde yer alan veya bulaşma riski yüksek olan diğer mesleklerde çalışanlara ek olarak, bu tür testler olası temas kişilerini geriye dönük olarak tanımlamak için de yararlıdır.ANTİKOR KİNETİĞİ NEDİR?

FDA onaylı antikor testlerinin ortalama duyarlılığı ve özgüllüğü sırasıyla % 84.9 ve % 98.6’dır (Hastanemizde ise bu Dikkat çeken, koronavirüslere serolojik yanıtlar sadece geçicidir. Diğer insan, mevsimsel koronavirüslere karşı antikorlar birkaç ay sonra bile kaybolabilir. Ön veriler SARS-CoV-2 antikorlarının profilinin SARS-CoV  ile benzer olduğunu göstermektedir (Ortalama 4-6 ay). Yani hastalığı geçiren kişinin 4-6 ay sonra tekrar hastalabileceği düşünülmektedir. Yapılan çalışmalarda SARS-CoV (Kasım 2002 ve Temmuz 2003 tarihleri arasında Hong Kong’da başlayan SARS salgını) için antikorlar, hastalığın ilk 7 günü içinde tespit edilmedi, ancak IgG titresi, 15. günde dramatik bir şekilde arttı. 60. günde bir zirveye ulaştı ve 180. günde en yüksek seviyeye ulaştı. Daha sonra yavaş yavaş azalarsk 720. güne kadar yüksek kaldı. IgM, 15. günde tespit edildi ve hızla bir zirveye ulaştı. Daha sonra 180. günde saptanamayana kadar kademeli olarak düştü. Diğer virüslerde olduğu gibi, IgM antikorları daha sesifik olan IgG antikorlarından biraz daha erken ortaya çıkar.

IgA antikorları ise  nispeten hassas fakat daha az spesifiktir. SARS-CoV-2’ye karşı konakçı humoral yanıtı üzerine ilk büyük çalışma, SARS-CoV-2’ye karşı humoral yanıtın, subklinik vakalar da dahil olmak üzere COVID-19 tanısına yardımcı olabileceğini göstermiştir. Bu çalışmada, ortalama IgM ve IgA antikor saptama süresi 5 gün (IQR 3-6) olarak tespit edilmiştir. Semptomlar başladıktan sonra 14. günde (IQR 10-18) IgG saptanmış ve pozitif oran sırasıyla % 85.4,% 92.7 ve % 77.9 olarak tespit edilmiştir. IgM ELISA ile tespit etkinliği, 5.5 günlük semptomların başlamasından  sonra PCR’den daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Ancak bazı hastalarda IgG, IgM’den bile daha hızlı ortaya çıkabilmektedir. IgM ve IgG antikorlarının serokonversiyon paternleri üzerinde yapılan bir çalışmada, IgG antikorunun serokonversiyon süresi IgM’den daha önceydi. IgG antikoru 30. günde en yüksek konsantrasyona ulaşırken, IgM antikoru 18. günde zirve yaptı, ancak daha sonra azalmaya başlamıştır.

Bugüne kadar yapılan en büyük çalışma 285 hastada (çoğunlukla  şiddetli olmayan COVID-19) akut antikor tepkileri üzerine rapor edilmiştir. Semptom başladıktan sonraki 19 gün içinde, hastaların %100’ü antiviral IgG için pozitif test edilmiştir. IgG ve IgM için serokonversiyon aynı anda veya sırayla meydana gelmiştir. Hem IgG hem de  IgM titreleri serokonversiyondan sonraki 6 gün içinde yayılmıştır. Hem IgG hem de IgM için ortalama serokonversiyon günü semptom başladıktan 13 gün sonra olmuştur. Plato IgG düzeyleri ile klinik özellikler arasında ilişki bulunmamıştır.

Önemli sorulardan biri hastalığı asemptomatik geçiren bireyler antikor geliştirir mi olmuştur. Yine yapılan araştırmalar göstermiştir ki; bunun cevabı HAYIR olmuştur. Beş asemptomatik vakadan sadece bir tanesi ilk 4 hafta içinde SARS-CoV-2’ye spesifik antikor tepkileri üretmiştir. Birlikte ele alındığında, antikor testi sadece epidemiyolojik bir araç değildir.  Tanıda da yardımcı olabilir önümüzdeki aylarda SARS-CoV-2’ye insan  antikor tepkisinin zaman içinde nasıl geliştiği ve bu tepkinin ve  titrelerin bağışıklık ile nasıl ilişkili olduğu görülecektir. Ayrıca  bazı hastalarda (örneğin immün yetmezliği olanlarda), vücut karşıtı  tepkinin azaldığı düşünülebilir.

PCR Antikor testinizi  Kolan Hospital Group bünyesinde tüm şubelerimizden yaptırabilir, testinizin sonuçlarınızı web sayfamızdan görebilirsiniz.

Detaylı bilgi için 444 1 443 çağrı merkezi numaralarımız ile iletişime geçebilirsiniz.


Uzm. Dr. Abdülkadir YILDIRIM
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Şişli Kolan International

Soru Sor
Telefon: 444 1 443