Gıda İntolerans Testi

Gıda İntolerans Testi


GIDA (BESİN) İNTOLERANS TESTİ NEDİR?

Besin intoleransı; bir besin ya da besin bileşeni tarafından uyarılan vücudun gösterdiği olumsuz reaksiyonlardır. Bir sindirim sistemi yanıtı olup, her kişide farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Yaklaşık olarak nüfusun %60’ından fazlasında besin intoleransı olduğu düşünülmektedir.

Bu duyarlılık reaksiyonları sindirilemeyen veya emilemeyen besin bileşenlerinin etkisidir. Besin intoleransları arasında en yaygın görüleni laktoz intoleransıdır. Birey süt proteinine karşı alerjiden değil, laktozu sindirememesinden dolayı tolere edemeyebilir.BESİN DUYARLILIĞIININ YOL AÇTIĞI HASTALIKLAR

gibi birçok hastalığa yol açabilir.GIDA İNTOLERANS BULGULARI NELERDİR?

İnsan sağlığı ve yaşam kalitesini olumsuz olarak etkileyen, besin intoleranslarının belirlenmesinde besin duyarlılığı testi kullanılmaktadır. Sorunların hangi besin veya besin grubundan kaynaklandığının belirlenmesinde, gıda intolerans testi etkili bir yöntemdir. Gıda intoleransına karşı semptomlar genelde gıda tüketildikten en az birkaç saat ila birkaç gün sonra veya daha geç gelişir. Gastrointestinal (gaz,şişkinlik, kabızlık, ishal vb.) ve dermatolojik şikayetler (atopik, egzema, ürtiker, kaşıntı, vb.) fibromiyalji, ve kronik yorgunluk bedensel ve ruhsal zayıflık, migren tarzı baş ağrıları başlıca bulgurlardır.

İnflamatuvar medyatörlerin oluşturduğu insülin direnci nedeni ile kilo alımı veya vermede zorluk gibi problemler de sık rastlanan şikâyetler arasındadır. Kişilerin günlük düzenlerinde yer alan ve elimine etmeleri gereken besinlerin sayısının fazla olması, kişilerin planlarının yapılmasında zorluk çıkarmaktadır. Beslenme testlerini takip eden diyetler uzmanı tarafından ayrıntılı öykü ve değerlendirmesiyle beraber yeniden planlanmalıdır. Elimine edilen besinler ile diyetler kişiselleştirilir. Şüpheli besinler testin gerektirdiği sürelerde beslenmeden çıkartılır. Besinlerin ve semptomların kayıtları tutulur. Hastanın takibi yapılır.GIDA İNTOLERANS TESTİ NASIL YAPILIR? (IgG4 SCREEN NUTRİTİONAL 88 ELISA)

İnsan serumu ve plazmasındaki 88 alerjene karşı gıdaya özgü IgG4 antikorlarının eşzamanlı, kantitatif ölçümü için enzim immünolojik testidir. Test için özel tüplere alınan kan örneği yeterlidir. Örnek alınmadan önce hastanın aç olması gerekmemektedir. IgG4 antikoru besinlere karşı bazı reaksiyonlarda rol oynar bu sebeple IgG üzerinden besinlere karşı duyarlılık ölçülür. ‘’sonrasına testimizin özellikleri, tablolar ve açıklamaları eklenmelidir’’GIDA İNTOLERANS TESTİ NEREDE YAPILIR?

Gıda intoleransı testi İstanbul da Kolan Hospital Group bünyesinde yaptırabilir.
Gıda intolerans test için 444 1 443 çağrı merkezimizden detaylı bilgi alabilirsiniz.
Gıda intolerans testi sonuçlarınıza e-sonuç sayfamızdan ulaşabilirsiniz.