Kalıcı Kalp Pili Nedir?

Blog Single

Kalıcı Kalp Pilleri Nedir?

Kalıcı kalp pilleri, kalbin elektriksel sisteminde ciddi kusurlar varlığında kullanılır. Kalbin hayati fonksiyonlarını yerine getirilmesini sağlayan cihazlardır. Bu nedenle kalıcı pil takılması işleminin karar aşaması hızlı ve doğru planlamayı gerektirir. Farklı tiplerde olup klinik gerekliliğe göre hangisinin uygulanacağına karar verilir.

Kalp hareketli bir organdır. Kirli kan-temiz kan döngüsünü akciğerlerin yardımıyla sağlar. Bu fonksiyonu pompa gibi çalışarak yerine getirir. Kasılma ve gevşeme döngüsü ile belirli bir düzende (ritimde) çalışır. Kalbin kasılma-gevşeme hareketleri içsel bir elektriksel iletim sistemi aracılığıyla olur. Tüm bu sistemin mükemmel işlemesindeki önemli etkenlerden biri de ritmindeki düzendir. Ritmin düzensizleşmesi ya da kontrolsüz azalıp artmasının ortaya çıkardığı bazı durumlar “hayati riskler” içerdiğinde kalıcı kalp pillerinin yardımıyla çözülebilmektedir. 

Kalıcı kalp pilleri takılma nedenleri ve fonksiyonları düşünüldüğünde 3 ana bölüme ayrılabilir;

  • Kalp iletim sistemindeki ciddi kusurlara bağlı olarak ortaya çıkan kalp hızındaki azalmalar için “kalp hızını ve ritmini” düzenleyen PACEMAKER cihazlar,
  • Kalp hızında kontrolsüz hızlanma ya da kalp kaslarında önemli zayıflama ile ortaya çıkan ani ölüm riskini önlemek için “şok veren özellikte” KARDİYOVERTER DEFİBRİLATÖR (ICD) cihazlar,
  • Kalp kaslarında zayıflama ve elektrokardiyografide (EKG) yapılan bazı ölçümlerin bozulması (geniş QRS, LBBB) halinde, kalbin kasılma verimliliğini arttıracak şekilde destekleyen BİVENTRİKÜLER (PACEMAKER bazal özelliği olup ICD ek özelliği bulunabilir) cihazlar.

Kalıcı Kalp Pilleri Nasıl Takılır?

Kalp pili uygulamaları cerrahi bir işlem olup cerrahi süreçler izlenir. Hasta steril koşullar sağlanarak hazırlanır. İşlem yapan ekip cerrahi kıyafetlerle girer ve asepsi-antisepsi kurallarına uyulur. Çoğunlukla bölgesel (lokal) olarak pilin yerleştirileceği alan uyuşturulur. İşlem sırasında hasta iletişimi gerekebilir. Uyum sorunu yaşayan hastalarda ve genel durum bozukluğunda genel anestezi altında da yapılabilir. Kalp içinde kalp pili elektrotlarının (iletim özelliğine sahip, damara içinden ilerletilen, dışı silikonla kaplı kablolar) yerleştirilme yerlerinin x-ray ışınlarıyla görüntülenmesi nedeniyle İşlem ameliyathanede değil “anjiografi ünitesinde” yapılır.

Çoğunlukla omuz ile göğüs bölgesi arasına pilin türüne göre 3-4 cm lik kesi ile işlem başlar. Buradan derinlere doğru ilerlenerek pilin yerleştirileceği cep açılır. Koldan gelen ana toplardamarlardan (subclavian ven, axiller ven) kalbe yerleştirilecek kablolar ilerletilir ve uygun yere sabitlenir. Pil ile bağlantısı sağlanarak kas tabakası altına ya da içine denk gelecek şekilde pil cebe yerleştirilir. Kas ve cilt tabakaları dikilerek cep kapatılır. Pilin büyüklüğüne göre dışardan görülebilir ancak sert köşelerinin cilde baskı yapmaması önemlidir. Yaklaşık 10 gün kadar pansuman ve yara bakımı gerektirir. Atılan dikişin tipine göre (farklı uygulamalar bulunmaktadır) dikişin alınması ile süreç tamamlanmış olur.

Pilin takıldığı vücut tarafında ki kolun ilk günlerde geniş açılar içeren hareketleri yapmaması önerilir. Ağır yük kaldırma, omuz üstüne doğru germe hareketleri kablonun bağlandığı kas gruplarının pozisyon değişikliğine ve kablo yerinin değişmesine neden olabilir. İyileşme süreci kablo ve dikiş alanının vücutla uyum dönemidir.

Kontroller Nasıl Yapılır?

Pil yerleştirildikten 1 ay sonra kontrolü yapılır. Her pil markası için farklı programlayıcı (diz üstü bilgisayar benzeri) cihazlar bulunmaktadır. Bu cihazlar cilt üzerinden kablolu (kablosuz-wifi aracılığıyla da olabilir) bir aparat yardımıyla pil verilerini alır ve analiz eder. Pil ayarları 1 ay sonra tekrar düzenlenebilir. Herhangi bir sorun yoksa rutin kontroller 6 ayda 1 yapılır. Klinik gereklilik halinde daha kısa süreli kontroller planlanabilir. Kontroller sırasında,

  • Pil cebine bakılır. Pilin cilde baskı yapması kontrol edilir.
  • Kol hareketleri ve derin nefes ile pil fonksiyonlarında sorun var mı bakılır.
  • Akciğer grafisi ile pil elektrotları (kablolar) kontrol edilir.
  • Pil ölçümleri programlayıcı ile yapılır. Bu sayede tüm sistemin pilin devrelerince belirlenmiş sorunları gözden geçirilir.

Uzm. Dr. Cegerğun POLAT
Kardiyoloji
Şişli Kolan International

e-Posta: cegergun.polat@kolanhastanesi.com.tr
Telefon: 444 1 443