Migren ve Kronik Migrende Botoks Tedavisi

Migren ve Kronik Migrende Botoks Tedavisi


MİGREN NEDİR?

Migren hastaların günlük yaşamını önemli ölçüde kısıtlayan, tek taraflı, zonklayıcı, hareketle artan, şiddetli baş ağrısı atakları ile karakterize bir hastalıktır. Ataklar ortalama 3 ila 72 saat sürer ve çoğunlukla bu ataklarla bulantı, kusma, ışık ve ses hassasiyeti eşlik eder. Toplumun yaklaşık %10-15’inde görülmekle birlikte, kadınlarda erkeklerin 2-3 katı sıklıkla ortaya çıktığı gözlenmektedir.MİGREN TİPLERİ NELERDİR?

Auralı ve aurasız olmak üzere 2 ana alt grubu vardır. En sık görülen tip aurasız migrendir. Auralı tipinde baş ağrısından önce 5-60 dakika süren görsel görmede bulanıklaşma, görme alanının bir yarısını görememe, yanıp sönen ışık parlamaları veya tek taraflı uyuşma, karıncalanma bozukluklar oluşur. Atakların seyri kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Aralıklı ataklarla giden formu epizodik migren olarak adlandırılırken son 3 ay boyunca, ayda en az 15 gün ağrı varsa kronik migren olarak adlandırılır.

Migren hastalarının yaklaşık %10’u kronik migrenlidir ve bu hastalarda ağrı kesici ilaçların aşırı kullanımı daha sık görülür. Hastane başvuruları ve günlük yaşam ve iş aktivitelerinde verimlilikleri daha düşüktür. Kronik migren tedavisinde ana hedef hastanın atak sıklığını azaltmak, ağrıları daha kısa sürede durdurmak ve böylece migrenin kişinin hayat kalitesi üzerine etkisini mümkün olduğunca azaltmaktır. Migren ataklarının önlenmesinde kafein, alkol, stres gibi tetikleyicilerin önlenmesine ek olarak kişinin yaşı, cinsiyeti, kilosu, eşlik eden hastalıkları ve diğer fiziksel ve psikolojik özellikleri göz önünde bulundurularak ilaç tedavisi planlanmalıdır.MİGRENTEDAVİSİNDE BOTOKS

Yapılan araştırmalarda ilaç tedavisi ve yaşam alışkanlıkları düzenlenmesinde oluşan tedaviden yeterince yanıt alınamayan kronik migren hastalarında botoks tedavisinin faydalı olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmalarda botoks tedavisinin atak sıklığı ve ağrının şiddetini belirgin düzeyde azalttığı gözlenmiştir. Ayrıca botoks tedavisi ile kronik migren hastalarını sık migren atağı nedeniyle bozulmuş olan uyku düzenlerinde ve yaşam kalitelerinde belirgin iyileşme olduğu gözlenmiştir.MİGREN TEDAVİSİNDE BOTOKS NASIL YAPILIR?

Botoks uygulaması kafa ve boyunda 7 bölgeye, 31 enjeksiyon noktasından çok ince iğne uçları aracılığıyla yapılır. Botoks tedavisinin etkisi uygulandıktan yaklaşık 10 gün sonra başlar ve ilk 1 yılda 3-4 ayda 1 tekrarlanması gerekir. Daha sonra tedaviye devam edilip edilmeyeceğine hasta bazında karar verilir.

Uzm.Dr. Rodi Sarı POLAT
Nöroloji
Bayrampaşa Kolan Hospital

Soru Sor
Telefon: 444 1 443