Obezite Nedir?

Obezite Nedir?


OBEZİTE NEDİR?

Obezite enerji tüketimini aşan kalori alımından kaynaklanan yağsız vücut kitlesine oranla aşırı miktarda vücut yağı olarak tariflenir. Günümüzde şişmanlık, beraberinde kişiye yüklediği ek hastalıklar ve toplumsal sorunlar nedeniyle kronik, ilerleyici, başka hastalıklara ve ölüme neden olabilen bir hastalık olarak kabul edilmektedir.

İdeal ağırlığın %20 fazla olması şişman olarak adlandırılır. Obezite kilogram cinsinden ağırlığın metre cinsinden boyun karesine bölünmesi ile hesaplanan vücut kitle indeksi (VKİ) ile sınıflanır. VKİ'nin 30'un üzerinde olması obize, 40'ın üzerinde olması morbid obezite olarak tariflenir.

Ülkemizde ve dünyada giderek görülme sıklığı artan ve dünyada önlenebilir ölümlerde sigaradan sonra ikinci sorumlu haline gelen morbid obezite kronik ve tedavi edilebilir hastalıktır.

Ülkemizde obezite sıklığı son 10 yıl içinde büyük bir hızla artmış ve toplumun yaklaşık %30'u obez ya da morbid obezdir. Obezite ortalama yaşam beklentisini yaklaşık 10 ila 15 yıl kısaltan, diyabet, hipertansiyon, uyku apne, karaciğer yağlanması, kanser (kadınlarda özellikle meme, rahim ve yumurtalık. Erkeklerde prostat ve kalın bağırsak), kısırlık veya ani ölüm gibi bir çok yandaş hastalığın ortaya çıkmasına neden olan, fiziksel, sosyal ve psikolojik sıkıntılara neden olabilen bir hastalıktır.OBEZİTE TEDAVİSİ

Obezitenin tedavi seçenekleri arasında diyet, egzersiz, davranış değişikliğini içeren medikal tedaviler ve cerrahi yöntemleri içeren girişimsel tedaviler vardır. Ancak en az 5 yıldır morbid obezite olan hastanın cerrahi tedavi dışındaki tedaviler ile kalıcı bir kilo kaybı şansı %1 ila %3 arasındadır.

Bu periyot sırasında diyet gibi cerrahi dışı bir tedavi yönetmi ile başarısız kilo kaybı olan hastanın cerrahi yöntemsiz kilo verme şansı %0,1'in altına düşer. Oysa ki bu hastalarda cerrahi tedavi ile kalıcı kilo kaybı sağlanma şansı %100'e yakındır. Diyabet, hipertansiyon, uyku apne bozukluğu gibi yandaş hastalıklardan kurtulma ya da iyileşme şansı %80'lerin üzerindedir.KİMLER OBEZİTE AMELİYATI OLABİLİR?

Obezite cerrahisine aday olabilmek için gerekli koşullar: 18 ila 60 yaş arasında olmak, VKİ'nin 40'ın üzerinde olması ya da 35'in üzerinde olup eşlik eden obezite ile ilintili bir yandaş hastalığın olması, en az 5 yıldır obez olmak, diğer kilo verme yöntemlerinden birini denemiş ancak başarısız olmak, obeziteye neden olan hormonal bir hastalığın olmaması, alkol ya da uyuşturucu bağımlılığı olmamaktır.OBEZİTE CERRAHİ YÖNTEMLERİ

Obezite cerrahisi iki ana yöntem ile kilo verdirmektedir.

  1. Kısıtlayıcı (Restikrif) ameliyat tipleri ile mide hacmi azaltılarak yenen gıda miktarı azaltmak hedeflenir ve bu şekilde kilo verilmesi istenir. Buna örnek, ayarlanabilir mide balonu, mide bandı ve mide plikasyonu ameliyatlarıdır.
  2. Emilim engelleyici (malabsorptif) ameliyat tipleri ile yenilen gıdaların sindirim sisteminin daha iler bir noktasından itibaren sindirime katılması ile kilo verilmesi sağlanır. Buna örnek, biliyopankreatik diversiyon ameliyatıdır.
  3. Her iki yöntemin kombine edildiği ameliyat yöntemleri de mevcuttur. Bu ameliyat yöntemleri günümüzde en sık olarak tercih edilen ameliyatlardır. Buna örnek, sleeve gastrektomi (tüp mide) ve gastrik bypass, transit bipasrtisyon, SADI-S ameliyatıdır.


OBEZİTE AMELİYATLARI NASIL KİLO VERDİRİR?

Ameliyatın etki mekanizmas birkaç basamağa ayrılır. Birinci etki mekanizmasını azalmış mide hacmine bağlı olarak bir öğünde yediğiniz gıda miktarı kısıtlanarak kilo vermeniz sağlanır. İkinci etki mekanizması tüketilen gıdaların sindirilmesini azaltarak emilimle sağlanan kalorinin düşürerek kilo vermeniz sağlanır. Aslında birinci mekanizma diyet, ikinci mekanizmada ilaçların muadilidir. Ameliyatın üstün noktası üçüncü mekanizma ile ortaya çıkar ve şimanlığın getirdiği metabolik kısır döngüyü kıran hormonal etkidir.OBEZİTE AMELİYATININ RİSKLERİ VARMIDIR?

Her cerrahi işlem gibi obezite cerrahisinin bir takım istenmedik komplikasyonları olabilir. Bunların temel olarak ikiye ayırabiliriz. Birincisi hastanın şişman olmasına bağlı olarak her türlü cerrahi işlem sırasında ortaya çıkabilecek komplikasyonardır. Bunlar arasında yara yeri enfeksiyonları, anestezi komplikasyonları, derin ven trombozu, akciğer enfeksiyonlarının sayabiliriz. İkincisi ise ameliyata özgü komplikasyonlardır. Bunlar arasında kanama, kaçak dumping sendromu sayılabilir.OBEZİTE CERRAHİSİ HASTALARINDA RİSKİ AZALTMAK İÇİN ALTIN KURALLAR

  1. Ameliyat öncesi detaylı olarak incelendikten ve ameliyat için risk oluşturabilecek her türlü durum tam olarak tedavi edilmesi.
  2. Ameliyat öncesi uygun diyet tedavisini düzenlenmesi.
  3. Hastaya uygun cerrahi yöntemin seçilmesi.
  4. Ameliyat sırasında kaliteli tıbbi malzemenin kullanılması.
  5. Ameliyat sonrası düzenli kontrollerin yapılması. Bu kurallara uyulması halinde obezite cerrahisine bağlı hayati tehlike rutin cerrahi tedavilere denk bir noktaya düşecektir.


SONUÇ

Obezite hayati tehdit edici, bir çok hastalığı neden olan kronik bir hastalık olmakla birlikte obezite tedavi edilebilir bir hastalıktır. Obezite cerrahisi hastalara sadece fazla kilolarından kurtarmakla kalmayıp eşlik eden yandaş hastalıklarınzdan kurtulmayı vaat etmektedir.