Psikoteknik Belgesi Nedir? Kimler Almalıdır?

Psikoteknik Belgesi Nedir? Kimler Almalıdır?

Şişli Kolan Interntional ve Beylikdüzü Kolan Hastanelerimizde Psikoteknik Raporu verilmektedir.PSİKOTEKNİK BELGESİ NEDİR?

Psiko-teknik belgesi, kişilerin bedensel ve psikolojik durumlarının sürücülük yapmaya elverişli olup olmadığını gösteren, psikolog ve simülatör eşliğinde gerçekleştirilen 1 saatlik bir testin akabinde verilen bir belgedir.

Psikoteknik belgesi, Şoförlerin bir dizi psikolojik ve fiziksel teste tutulmalarının ardından değerlendirme neticesinde verilmektedir.PSİKOTEKNİK RAPORUNUN GEREKTİĞİ HALLER NELERDİR?

  • Ehliyetin yasal nedenlerle geri alınması halinde, tespit edilen kural ihlallerinin sürücülük için gerekli yetenek ve becerilerin eksikliğinden kaynaklanıp kaynaklanmadığına ilişkin bir sonuca varılması amacıyla,
  • Sürücü olması uygun olmayan kişilerin belirlenmesi amacıyla,
  • Yüksek sürücülük performansı gerektiren alanlar için sürücü seçimi amacıyla (ağır vasıta sürücülüğü, uzun yol sürücülüğü, yolcu taşımacılığı gibi),
  • Mesleği sürücülük olan kişilerin çalışmaya devam ettikleri sürücülük açısından uygun olup olmadıklarının belirlenmesi amacıyla yapılmaktadır.


PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRME NEDİR?

Psikoteknik değerlendirme; sürücülerin sahip oldukları güvenli araç kullanmalarını sağlayan zihinsel ve psikomotor yetenek düzeylerinin; bu yetenek alanlarında tanımlanan bilgisayar destekli testler ile ölçülmesidir.PSİKİYATRİ MUAYENESİ ŞARTLARI NELERDİR?

MADDE 24- (1) Psikiyatri uzmanı muayenesinde, öncelikle 26/9/2006 tarihli ve 26301 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik hükümlerinde belirtilen esaslara ek olarak, psiko-teknik değerlendirme raporunda yer alan bulguları dikkate alarak, kişinin; algılama, muhakeme etme, karar verme ve tepki verme ile ilgili bilişsel özelliklerinden araç kullanmasını engelleyecek ya da tehlikeli araç kullanmasına yol açabilecek özelliklerinin olup olmadığını araştırır.

2) Muayene sonucunda, psikiyatri uzmanı; psiko-teknik değerlendirme raporu ve psikiyatri muayenesinden elde ettiği bulguları birlikte değerlendirerek kişinin sürücü belgesinin geri verilmesinde sağlık şartları açısından sakınca olup olmadığına dair değerlendirmesini yaparak düzenleyeceği raporda belirtir.

Kısacası bu süreç; öncelikli olarak psikolog tarafından düzenlenecek psiko-teknik raporu ile değerlendirildikten sonra, Sağlık bakanlığı onaylı kurumlar aracılığı ile, psikiyatrist raporuyla onaylanan bir gerekliliği kapsamaktadır.