Kolan Hospital

Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji)

Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji)

Kolan Hospital Group Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümünde beyin ve sinir sistemini ilgilendiren çok geniş bir hastalık grubu multidisipliner bir yaklaşımla ve başarıyla tedavi edilmektedir.

Ekibimiz, hasta odaklı yaklaşımla doğru tanı, tedavi ve bakım hizmeti vererek hastalarımızın normal hayata en kısa sürede ve sağlıklı bir şekilde dönmesini sağlamaktadır.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümünde hizmet verilen hastalıklar ve tedaviler;

Nörovasküler Cerrahi

 • Serebrovasküler Hastalıklar (Beynin Damarsal Hastalıkları)
 • Arteriyovenöz Malformasyonlar
 • Kavernomlar


Nöro-Onkolojik Cerrahi

 • Beyin Tümörleri
 • Glial Tümörler
 • Meningiomalar Hipofiz Bezi Tümörleri
 • Metastatik Beyin Tümörleri
 • Kafa Kaidesi Tümörleri
 • Pontoserebellar Köşe Tümörleri
 • Pineal Tümörler
 • Ventrikül İçi Tümörler


Omurga Hastalıkları Cerrahisi

 • Servikal, Torakal Ve Lomber Disk Cerrahisi (Mikrocerrahi)
 • Servikal, Torakal Ve Lomber Omurga Kırıklar
 • Omurga Ve Omurilik Tümörleri
 • Dejeneratif Omurga Hastalıkları


Periferik Sinir Hastalıkları Cerrahisi

 • Periferik Sinir Tümörleri
 • Tuzak Nöropatileri
 • Karpal Tünel Sendromu
 • Ulnar Oluk Sendromu
 • Tarsal Tünel Sendromu
 • Peroneal Sinir Tuzak Nöropatisi


Hidrosefali Ameliyatları

 • Endoskopik 3. Ventikülostomi, Septostomi, Aquaduktoplasti
 • VP Şant Ameliyatları
 • LP Şant Ameliyatları


Doğumsal Ve Gelişimsel Anomaliler

 • Spinal Bifida (Meningosel, Meningomyelosel, Lipomeningocele)
 • Gergin Omurilik Sendromu
 • Kraniosinostoz Ameliyatları
 • Chiari MalformasyonlarıKafa Travmaları

Mikrovasküler Dekompresyon

Hipofiz Cerrahisi

Beyin Anevrizması

Damar Hastalıkları (Beyin Kanaması)

Hareket bozuklukları

Parkinson hastalığının cerrahisi

Epilepsi cerrahisi

Detaylı bilgi için 444 1 443