Kolan Hospital

Çocuk Kardiyolojisi

Çocuk Kardiyolojisi

Kolan Hospital Group Çocuk Kardiyolojisi Bölümünün amacı, doğumsal ya da sonradan meydana gelen kalpteki yapısal bozuklukların takip ve tedavisinde ileri düzeyde hizmet vermektir. 

Çocuk Kardiyoloji bölümünde; fetal ve pediyatrik ekokardiyografi testi, egzersiz testi, holter monitorizasyon ve kardiyak MRI, tilt-table gibi girişimsel ve tanısal işlemler gerçekleştirilmektedir.

Efor Testi
Egzersizle ilgili yakınması olan çocuk hastalarda sorunun kaynağını belirlemede faydalı bir yöntemdir.

Ritim Holter
Özellikle çarpıntı ataklarından yakınması olan ancak muayene sırasında kalp ritmi normal çocuklarda çarpıntı atağını yakalayabilmek için 24 saat boyunca kalp hızının kayıt edildiği bir teşhis yöntemidir. Çarpıntı atağına yakalanıldığında çarpıntının tipine göre tedavi yöntemini belirlemeyi sağlar. Ritim holter ve efor testinin ayrıca açık kalp cerrahisi geçirmiş çocuklarda ileriki yaşam risklerini belirlemede çok önemli bir yeri vardır.

EKG

Kalp Kateterizasyon Laboratuarı
Kardiografik incelemenin yetersiz kaldığı doğumsal kalp hastalıklarında cerrahi girişim için gerekli ek ölçümlerin ve görüntülerin alınmasını sağlanmaktadır. Hastanemizde "Kalp Kateter" yöntemi ile yapılacak tedavilerde görüntüleme çok önemli olduğundan ekokardiografi ve anjiyografi cihazlarının ileri teknolojileri kullanılmaktadır.

Kateter Yöntemi
Bazı doğumsal kalp hastalıklı yeni doğan bebeklerde ameliyatsız olarak bu tedavi yöntemi ile kulakçıklar arasında delik oluşturma ve şah damarı- akciğer damarı arasındaki deliğin açık kalmasını sağlamaya yönelik girişimlerle bebeklerin yaşama tutunması sağlanmaktadır.
Kulakçıklar, karıncıklar ya da damarlar arasındaki darlığın (kapaklarda ya da damarlarda) ameliyatsız olarak kateter yöntemi ile cihaz yerleştirilerek ya da balonla tedavisi gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır.

Ekokardiyografi (Transtorasik ve Transözofajiyal)
Kalbin ultrasonografik görüntülemesini sağlayan bir cihaz olup kalpteki yapısal bozuklukları (delikler, darlıklar, kalbin kasılma gücü) değerlendirmede kullanılmaktadır. Özellikle yenidoğan yoğun bakım ünitesi olan hastanemizde acil kalp girişimi gerektirecek bebekler için zaman kaybettirilmeden gerekli tedavinin yönlendirilmesine olanak verir.

Detaylı Bilgi için 444 1 443