Kolan Hospital

Gastroenteroloji

Gastroenteroloji

Gastroenteroloji Bölümü; sindirim sistemi organlarının ve sindirim sisteminin ek organları olan karaciğer, safra kesesi ve pankreasın ilaç ve/veya endoskopik olarak tedavilerinin uygulandığı bölümdür.

Kolan Hospital Group Gastroenteroloji Bölümü, bu konuda uzmanlaşmış doktor ve ilgili sağlık personellerinin yanı sıra modern teknolojik cihazların sağladığı imkânlardan faydalanarak tanı ve tedavi hizmetlerini sunmaktadır.

Gastroenteroloji hastalıklarının başlıca belirtileri midede yanma, ekşime, ağıza acı su gelmesi, karın ağrısı, göğüs kafesinin orta kısmında yanma, bulantı, kusma, gıcık tarzında geçmeyen öksürük, bazı gıdalar tüketildiğinde rahatsızlık hissedilmesi, ishal, kabızlık, ağızdan kan gelmesi, makattan kan gelmesi, zorlanarak büyük abdeste çıkmak, büyük abdest alışkanlığında değişme olması, deri renginde ve göz akında sararma olması, kaşıntı, bazen de halsizlik ve kilo kaybıdır.

Gastroenteroloji Bölümünde hizmet verilen hastalıklar ve tedaviler;

 • Üst Gastrointestinal Sistem Endoskopisi (GASTROSKOPİ)
 • Alt Gastrointestinal Sistem Endoskopisi (KOLONOSKOPİ)
 • ERCP (Tanısal ve Tedavi amaçlı)
 • Skleroterapi (Damarların özel ilaçlarla daraltılması)
 • Özofagus balon ve buji dilatasyonu
 • Endoskopik intragastrik balon uygulaması (Obezite tedavisi)
 • Endoskopik Mukozal Rezeksiyon (EMR)
 • Gastrointestinal kanala stent yerleştirilmesi
 • Karaciğer hastalıklarına yönelik biyopsi ve tedaviler
 • İnflamatuar Bağırsak Hastalıkları (Crohn ve Ülseratif Kolit)
 • Akalazya (yemek borusunun ritmik hareketlerinin (peristaltizm) bozulması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır.
 • Akut kolesistit (safra kesesinin akut iltihabı)
 • Anal Hastalıklar ( Apse, fissür, fistül, inkontinans (gaz ve dışkı kaçırma))
 • Hemoroid tedavisi
 • İnce bağırsak hastalıkları
 • İnce bağırsak kanseri
 • Kalın bağırsak kanseri (Kolorektal kanserler)
 • Kolon Kanseri
 • Kondilom
 • Kronik hepatit
 • Mide kanseri
 • Mide ve onikiparmak bağırsağının (duodenum) iyi huylu (selim) hastalıkları
 • Reflü
 • Rektal hastalıklar (prolapsus (bağırsak sarkması), kanser)
 • Safra kesesi hastalıkları ( sarılık, kist, yaralanmalar ve darlıklar)
 • Yemek borusu (özofagus) hastalıkları (yanıklar, darlıklar, yutma bozuklukları, kanser)


Endoskopi

Endoskopi, ışık ve kameradan oluşan yumuşak ve hareketli bir cihazla vücudun bazı bölgelerin incelenmesi işlemidir. Gastroenterolojik endoskopi de sindirim borusu, mide ve bağırsaklar incelenir.

Sindirim sistemini incelemek için rektal/anal yol ya da ağız kullanılır. Rektal/anal yol kullanılarak yapılan endoskopik işlemlere kolonoskopi, ağız yolu kullanılarak yapılan endoskopik işlemlere de gastroskopi denir.

Gastroskopi ve kolonoskopi hem teşhis hem de tedavi amaçlı kullanılabilir. Bu işlemler sırasında hasta isterse sedasyon denilen sakinleştirici ilaç uygulaması yapılmakta ve hasta bu işlemler sırasında ağrı hissetmemektedir.

ERCP ( Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi)

ERCP, safra kanalı ve pankreasın duodenoskop denilen özel bir endoskopi aletiyle muayenesi; ilgili organların hastalıklarının tanı ve tedavisinin yapılması işlemidir.

ERCP Yöntemi ile yapılabilecek İşlemler

 • Safra yolları taşlarının temizlenmesi
 • Safra yollarındaki tıkanıklıkların açılması için stent (plastik veya metal kateter) yerleştirilmesi,
 • Safra yollarından biyopsi alınması

ERCP Endikasyonları

 • Koledok taşları
 • Oddi sfinkteri fonksiyon bozuklukları
 • Kolanjit (safra yolu iltihapları)
 • Bilier pankreatitler
 • Safra yolu yaralanmaları
 • Safra yoluna açılan karaciğer kistleri
 • Periampuller bölge tümörleri (pankreas başı-papilla vateri-koledok alt uç)
 • Ana safra kanalı (koledok) ve karaciğer içi safra yolu tümörleri
 • Kronik pankreatitler

Detaylı bilgi için 444 1 443