Kolan Hospital

Genel Cerrahi

Genel Cerrahi

Genel Cerrahi bölümü, modern cerrahide kullanılan bütün tekniklerini uygulayabilen hasta merkezli, nitelikli kadrosu ile hizmet vermektedir.

Bölümde, her türlü acil cerrahi girişim, gastrointestinal sistem cerrahisi, endokrin cerrahisi, onkolojik (kanser) cerrahi ve kolorektal ameliyatlar (bağırsak sistemi) laparoskopik ve açık olarak başarıyla gerçekleştirilmektedir.

Genel Cerrahi Bölümünde hizmet verilen hastalıklar ve tedaviler;

 • Özefagus (yemek borusu) hastalıkları,
 • Gastroözefagial reflü hastalığı tanı ve tedavisi,
 • Mide hastalıkları,
 • Obezite cerrahisi,
 • İnce ve kalın barsak hastalıkları (laparoskopik kolon rezeksiyonu),
 • Anal bölge hastalıkları (hemoroid, fistül, fissür, anal botox injeksiyonu),
 • Pilonidal sinüs (kıl dönmesi),
 • Karaciğer ve safra yolları hastalıkları,
 • Pankreas ve dalak hastalıkları,
 • Kasık ve batın ön duvarı fıtıkları (laparoskopik ve açık ameliyatları),
 • Meme hastalıkları,
 • Endokrin sistem hastalıkları (Tiroid bezi ve böbrek üstü bezleri),


Reflü Cerrahisi

Kolan Hospital Group Genel Cerrahi Bölümünde, bozulmuş olan mide ile yemek borusu arasındaki kapının yeniden oluşturulması ve mide içeriğinin yemek borusuna kaçısının önlenmesi amacını güden laparoskopik fundoplikasyon ameliyatları başarıyla gerçekleştirilmektedir. Laparoskopik olarak gerçekleştirilen bu ameliyat ile hasta daha az ağrı hissetmekte, daha kısa sürede iyileşmekte ve reflü hastalığının tedavisi gerçekleşmektedir. Laparoskopik reflü ameliyatı yaklaşık 1-1,5 saat süren, hastanın ertesi gün ağızdan beslenmeye başlayıp aynı gün ya da ertesi gün evine gönderilebildiği ve 7 gün içinde de işbaşı yapabildiği bir işlemdir. Reflünün cerrahi tedavisi ile yıllarca ve her gün ilaç alımının ortadan kalkışı, yemek borusundaki iltihabi olayların gerilemesi ve bunlara bağlı kanser risklerinin ortadan kalkması ile hastanın daha kaliteli bir yaşama kavuşması sağlanır.


Mide ve Bağırsak Hastalıkları Cerrahisi

Ülkemizde, mide ve bağırsak hastalıkları sık olarak görülmektedir. Kilo kaybı ve karın ağrısı, İştahsızlık, Halsizlik, Bulantı, Kusma, Midede şişkinlik hissi şikayetleri olan hastalarda mide kanseri de düşünülmeli ve gerekli araştırmalar yapılmalıdır. Yılda yaklaşık yirmi bin kişinin mide kanserine yakalandığı erkeklerde kadınlara göre daha görüldüğü ve özellikle 50-60 yaş aralığında sıklıkla görüldüğü bilinmektedir.

Kalın bağırsak, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki sindirim sisteminin ince bağırsaktan sonra gelen kısmıdır. Özellikle batılı ülkelerde sık karşılaşılan kolon kanseri karın ağrısı, halsizlik, şişkinlik, kilo kaybı, iştahsızlık ve rektal kanama gibi şikayetler yapabilir. Erkek ve kadında eşit oranda görülen kolon kanserinin cerrahi tedavisi Kolan Hospital Group Genel Cerrahi Bölümünde başarıyla yapılmaktadır.


Kalın Bağırsak Hastalıkları Cerrahisi

Kalın bağırsak hastalıklarının cerrahi tedavisi son yıllarda önemli gelişmelere sahne olmuş ve laparoskopik kalın bağırsak ameliyatları hastanemizde de sıklıkla uygulanır hale gelmiştir. Kalın bağırsak ve anal kanalın içini direkt gözle görmemizi sağlayan anoskopi, sigmoidoskopi ve kolonoskopi gibi tanı yöntemleri bağırsak hastalıklarının erken tanınmasını ve kalın bağırsak polipleri gibi bazı hastalıkların işlem sırasında tedavisini de sağlar. Laparoskopik kalın bağırsak ameliyatları sayesinde hastalar ameliyat sonrası dönemde daha az ağrıya maruz kalmakta ve hastanede yatış süreleri de belirgin olarak kısalmaktadır.


Obezite Cerrahisi

Obezite Cerrahisi, aşırı kilonun tedavisi amacıyla uygulanan bir takım ameliyatları içerir. Bunlar temelde sindirim sisteminde bir takım değişiklikler yapılan ameliyatlardır. Günümüzde tümü laparoskopik, yani kapalı yöntemlerle gerçekleştirilebilmektedir. (Bakınız Obezite ve Metabolik Cerrahi Merkezi) (link eklenerek referans merkezine yönlendirilmeli.)


Hormonal (Endokrin) Sistem Cerrahisi

Hormonal (endokrin) sistem; vücudumuza ait organların bir bütün ve uyum içerisinde çalışmasında yaşamsal bir öneme sahiptir.

Hormonal sistem içerisinde tiroid, paratiroid ve böbrek üstü bezleri bulunur.

Tiroid bezi hastalıkları toplumda çok sık rastlanan, bazı durumlarda uzun süreli hatta ömür boyu takip ve tedavi gerektiren hastalıklardandır. Tiroid nodülleri; görülme sıklığı itibariyle en sık karşılaşılan hastalıklardan olup, tiroid nodüllerinin kanserleşme olasılıkları ve tedavi seçenekleri bu hastalıkla ilgili en önemli sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Güncel cerrahi yöntemler, damar kapama cihazları, ses tellerinin sinirinin ameliyat esnasında özel bir cihaz ile tespiti tiroid bezi hastalıklarının hastanemizde daha güvenli yapılmasına olanak sağlamaktadır.


Meme Kanseri Cerrahisi

Kolan Hospital Group Genel Cerrahi Bölümünde memenin iyi ve kötü huylu tüm hastalıklarına yönelik cerrahi tedaviler uzman ekip ve modern teknoloji ile gerçekleştirilmektedir.


Memenin iyi huylu hastalıkları;

 • Memenin gelişim anomalileri
 • Memenin enfeksiyonları
 • Memenin dolaşım sisteminde oluşan hastalıklar
 • Duktal ektazi
 • Fibroadenom
 • Yağ nekrozu
 • Fibrom
 • Hamartom
 • İntraduktal papillom
 • Lipom
 • Memede yerleşim gösteren iyi huylu kitlelerdir.

Memenin kötü huylu hastalıkları

 • Meme yerleşimli kötü huylu kitleler
 • Meme kanserleri
 • Meme sarkomları


Hepato-Pankreato-Biliyer Cerrahi

Kolan Hospital Group Genel Cerrahi Bölümünde karaciğer, safra yolları ve pankreas kanserinin tedavisi uzman ekibimiz tarafından açık ve laparoskopik olarak yapılmaktadır. Karaciğerin metastaz ve primer tümörleri, pankreas kanserleri ve endokrin tümörleri, safra kesesi ve safra yolu kanserleri medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi ve girişimsel radyoloji birimlerinin oluşturduğu onkoloji konseyinde konsülte edilerek tedavileri multidisipliner olarak gerçekleştirilmektedir. Bu hastaların palyatif tedavilerinde endoskopik girişimler de onkolojik cerrahi grubu tarafından gerçekleştirilmektedir.

Detaylı bilgi için 444 1 443