Kolan Hospital

Göğüs Cerrahisi

Göğüs Cerrahisi

Kolan Hospital Group Göğüs Cerrahisi Bölümünde, akciğer hastalıklarının cerrahi tedavisi ve takibinde uzman kadrosu ve günümüz teknolojisinin en son cihazları ile yapılandırılan ameliyathanelerinde her türlü teknik ile kanser cerrahisi girişimleri uygulanmaktadır. Bununla birlikte mediasten (akciğerin arkasında kalan bölüm) tümörleri, kanser dışında kalan akciğer hastalıkları, göğüs duvarı anomalileri, terleme problemleri (el, koltukaltı, yüz vs.) ve yemek borusu hastalıklarında da cerrahi tedavi seçeneği sunulmaktadır.

Göğüs Cerrahisi Bölümünde hizmet verilen hastalıklar ve tedaviler;

 • Akciğer Hastalıkları (apse, nodül, kanser ve yayılımları)
 • Mediasten hastalıkları (kist ve tümörler)
 • Ampiyem
 • Bronşektazi
 • Diyafram hastalıkları
 • Göğüs duvarı hastalıkları (tümör ve doğumsal deformiteler)
 • Havayolu (trakea) darlıkları ve tümörleri
 • KOAH
 • Mezotelyoma
 • Plevra hastalıkları
 • Pnömotoraks
 • Timus bezi tümörleri
 • Yemek borusu (Özefagus) kanseri

Akciğer Kanseri Cerrahisi

Akciğer kanserinin çeşitli türleri vardır. Her kanser türünün tedavisi farklı olabilir. Cerrahi işlemler daha çok küçük hücreli akciğer kanseri dışında kalan kanser türlerinde yapılmaktadır.

Cerrahi tedavi, hastalık erken dönemde fark edildiyse ve hastanın ameliyat için engeli yoksa akciğer kanserlerinin en etkin tedavi yöntemidir. Özellikle erken evredeki akciğer kanserlerinde, kanserli doku tam olarak çıkarılabildiğinde hastaların yaşam şansı oldukça uzayabilir. Bu yüzden ameliyat önerilen akciğer kanserli hastalar, bu şanslarını kullanabilmek için mutlaka bir göğüs cerrahı ile görüşmelidir.

Akciğer kanserlerinde hangi tedavi yönteminin kullanılacağına “Akciğer Kanseri Konseyi” karar vermektedir. Kolan Hospital Group bünyesinde bulunan Akciğer Kanseri Konseyimizde, Göğüs Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, Medikal ve Radyasyon

Onkolojisi, Nükleer Tıp, Radyoloji ve Patoloji uzmanları bulunur.

Cerrahi tedavi yöntemleri;

 • Torakotomi (açık ameliyat)
 • Torakoskopik cerrahi (kapalı ameliyat)

Konjenital (Doğumsal) Göğüs Deformiteleri (Şekil Bozuklukları)

Göğüs deformiteleri göğüs duvarının kemik ve kas yapısındaki doğuştan gelen anormalliklerdir. Bir kaburgadaki hafif bir çıkıntı ile kalbin tamamen göğüs kafesinin dışına çıkması arasında değişik derecelerde görülebilen bu bozuklukların çoğunluğu hayatı tehdit etmez, herhangi bir sıkıntıya sebep olmaz. Fonksiyonların kısıtlanmasına bağlı bazı olarak hastada eforla göğüs ön duvarında kaburgalarda ve sol meme bölgesinde ağrı, efor sonrası kalpte çarpıntı, kalp ritminde bozulma gibi şikayetler oluştururlar.

Çok çeşitli oldukları halde en sık görülen göğüs şekil bozuklukları Pektus Ekskavatum (kunduracı göğsü) ve Pektus Karinatum'dur (güvercin göğsü).

Pektus Ekskavatum (Kunduracı Göğsü)
Göğüs ön duvarı içeri doğru çöküktür. Genellikle doğumda veya yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkar. 14-15 yaşlarındaki hızlı büyüme döneminde daha belirgin hale gelir. Göğüs duvarının şekil bozuklukları içinde en sık görülendir. En sık görülen şikayetler fiziki görünüm bozukluğu nedeniyle olumsuz psikolojik etkiler, kalp ve akciğer fonksiyonların bozulması nedeniyle “egzersiz kapasitesinde azalma” ve buna bağlı olarak spor aktivitelerinde yaşıtlarına kıyasla zorlanmadır.

Pectus Ekskavatum'un (Kunduracı göğsü) giderilmesi için daha az kesi ile  hastaya daha az işlem gerektiren, işlem süresi daha kısa olan, operasyon sonrası toparlanmanın daha çabuk olduğu NUSS ameliyatı yapılmaktadır.

Pektus Karinatum (Güvercin Göğsü)
Göğüs ön bölgesi dışarıya çıkıktır. Şikayetler kunduracı göğsü ile aynıdır. Yine NUSS ameliyatına benzer, kapalı bir yöntem olan ABRAMSON tekniğiyle pektus karinatum bozukluğu düzeltilebilmektedir.

Mediastenoskopi

Mediastinoskopi, akciğer kanserinin evrelendirmesinde, lenf bezlerini tutan diğer akciğer hastalıklarının (Sarkoidoz, Tüberküloz gibi) tanısında kullanılan yaygın bir yöntemdir. Bilgisayarlı tomografi ve nükleer tıp gibi yöntemlerin yanında kesin sonuç alınan güvenilir bir girişimdir.

Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi (VATS)

Video yardımlı torakoskopi, genel anestezi altında, bir video kamera yardımı ile göğüs içinin görüntülenmesi ve bunun bir ekrana yansıtılmasıdır. Göğüs kafesinin, bu şekilde görüntülenmesinin ardından, göğse açılan deliklerden (port) çeşitli cerrahi aletlerin yardımı ile biyopsi ve cerrahi rezeksiyon dahil hemen hemen tüm ameliyatların yapılması mümkündür.

Endoskopik Transtorasik Sempatektomi (ETS) (Terleme Cerrahisi)

Torakoskopik girişimin kullanılabileceği başka bir alan olan terleme cerrahisi el ve koltukaltının aşırı terlemesinde uygulanmaktadır. Açık olarak yapılan cerrahiye oranla endoskopik teknik çok daha güvenilir bir yöntemdir. Genel anestezi altında koltuk altından küçük bir kesi ile girişim uygulanır.

Mediasten Cerrahisi

Mediasten, göğüs kafesi içinde, her iki akciğer, kalp ve soluk borusu arasında kalan boşluktur. Bu bölgenin hastalılarına göre farklı cerrahi teknikler uygulanabilir.

 • Timus cerrahisi
 • Bronş Plastiği


Detaylı bilgi için 444 1 443