Kolan Hospital

Göğüs Hastalıkları (Akciğer Hastalıkları)

Göğüs Hastalıkları (Akciğer Hastalıkları)

Kolan Hospital Group Göğüs Hastalıkları (Akciğer Hastalıkları) bölümünde akut ve kronik akciğer hastalıklarının tanı ve tedavisine yönelik tanısal ve girişimsel tüm tedavi hizmetleri verilmektedir.

Solunum yetersizliği nedeniyle yoğun bakım ünitemizde yatmakta olan hastalarımıza da konsültasyon hizmeti, serviste yatan hastalarımıza da ev tipi solunum cihazları (CPAP, BPAP)  ile oksijen tedavisi uygulanmaktadır.

Göğüs Hastalıkları Bölümünde verilen hizmetler;

 • KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı)
 • Astım
 • Bronşit
 • Alerjik Hastalıklar
 • Kronik öksürükler
 • Pnömoni (zatürre)
 • Plörezi (akciğer zarında sıvı birikmesi)
 • Sarkoidoz (Tüm doku ve organları tutabilen ve nedeni tam olarak bilinmeyen, sistemik bir hastalıktır)
 • Pnomotoraks (akciğerin sönmesi)
 • Pulmoner Emboli (akciğer embolisi)
 • Sigara bağımlılığı, sigaraya bağlı hastalıklar ve sigara bırakma yöntemleri
 • Bronkoskopi ünitesi
 • Solunum fizyoloji laboratuvarı biriminde solunum fonksiyon testleri
 • Solunum fizyoterapisi
 • Uyku laboratuarı (Uyku Apnesi, Horlama)

Detaylı Bilgi için 444 1 443