Kolan Hospital

Kalp ve Damar Cerrahisi (KVC)

Kalp ve Damar Cerrahisi (KVC)

Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü'nde erişkin ve çocuk hastalardaki tüm kalp ve damar rahatsızlıkları başarıyla opere edilebilmektedir. Uzmanlaşmış doktor ve hemşirelerden oluşan kadromuzla bypass ameliyatları, kalp kapak ameliyatları ve aorta cerrahisi başarı ile yapılmaktaır. Deneyimli kardiyak anestezi ekibi ve her türlü ileri yaşam destek cihazları ile donatılmış KVC yoğun bakım ünitesi, ameliyatların başarı oranlarını arttırmaktadır.

Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümünde hizmet verilen hastalıklar ve tedaviler;

Miyokardit

Çeşitli enfeksiyon etkenleri sonucunda meydana gelen kalp kasının iltihabi durumu (miyokardit) nedeniyle kalbin kasılma gücünün azalmasıdır.


Raynaud Fenomeni

En sık ve en yaygın belirtisi el ve ayaklarda üşüme olan bu hastalık soğuğa karşı aşırı hassasiyet ile karışabilir. Bu nedenle çok detaylı damar muayenesi yapılması önemlidir.


Dilate Kardiyomiyopati

Nedeni kalp kaslarının yapısal bozukluğudur. Kalp kası büyüyüp genişler ve eski formuna dönemez. Bu nedenle kalp yetersizliği meydana gelir.


Atar Damar (Arter) Hastalıkları ve Tedavileri

Atar damar hastalıkları genel olarak tıkayıcı (sklerotik) ve genişleyici (anevrizmatik) olarak iki grupta toplanmaktadır


Tıkayıcı (sklerotik) Damar Hastalıkları

Damar Sertliği (Ateroskleroz)

Sıklıkla, sigara içen, yağlı beslenen, fazla kilolu veya şeker hastalığı bulunan bireylerde görülür. Genellikle 40’lı yaşlardan sonra ortaya çıkmaktadır.

Emboli

Pıhtının, oluştuğu yerden koparak uç damarları tıkamasıdır. Sıklıkla kalp ritm bozuklukları ve kapak hastalıkları nedeniyle kalp odacıklarında oluşan pıhtının koparak atar damarları tıkaması şeklinde meydana gelir. Pıhtı kalpten koptuktan sonra tüm damar ağını tutabilir. Hastanın şikayetleri etkilenen bölgeye göre değişir. Beyin damarlarının tutulmasıyla emboli, iç organları besleyen damarların tutulması ile karın ağrıları ve bağırsak hastalıkları ortaya çıkabilir.

Şah Damarı (Karotis) Hastalığı

Beyne giden anadamarın hastalığıdır. Şahdamar (karotis) darlık ve tıkanıklıkları sonucunda beyin fonksiyonlarında bozulma/kayıp, geçici/kalıcı felçler meydana gelebilir.

Genişleyici (Anevrizmatik) Damar Hastalıkları
Aort anevrizması, vücudun ana atar damarının %50 ve daha fazla oranda genişlemesidir. (balonlaşmasıdır).


Toplardamar (Ven) Hastalıkları ve Tedavileri

Dokulardaki kan, toplardamarlar (venler) yolu ile tekrar kalbe geri döner. Yerçekimine ters olan bu kan akışını sağlayan bir pompa gücü yoktur. Nefes almak ve bacak kaslarını kullanmak (yürümek ve spor yapmak) bu dönüşü hızlandırırken, ayakta sabit durmak veya sürekli oturmak toplardamar içindeki kanın hareketini zorlaştırmaktadır. Toplardamarların içinde bulunan kapakçıklar kanın geriye kaçmasını engelleyerek akım yönünün yalnızca kalbe doğru olmasını sağlarlar.

Toplardamarların iki temel hastalığı vardır.

  • Kapak yetersizliği (Varisler ve kronik toplardamar yetmezliği)
  • 2Damar içi kan pıhtılaşması.


Varisler

Kapak yetersizliği sonucunda yüzeysel toplardamarların genişlemesine ve/veya kıvrımlı bir hal almasına varis adı verilmektedir. Uzun süre ayakta durulduğu takdirde varisli bacakta ağrı ve basınç hissi meydana gelir. Bu şikâyetler bacağın yukarıya kaldırılmasını takiben gerilemektedir. Hastalığın diğer belirtileri; ağırlık hissi, kaşıntı, kramplar ve ayak bileklerinde ödem (şişlik) dir. Tedavi edilmeyen ve kapak yetersizliği ileri boyutta olan hastalarda, ayak bileği çevresinde renk değişiklikleri ve ülser (açık yara) meydana gelebilir.

Varis, kadınlarda erkeklere oranla 3 kat daha sık görülür. İleri yaş, hamilelik, uzun süre ayakta durmak, şişmanlık ve aile öyküsü hastalığın risk faktörleridir.

Varis Bölümünde klasik cerrahi, Endovenöz Lazer Ablasyon (EVLA), Endovenöz Radyofrekans (RF) Ablasyon ve Mekanik Ablasyon gibi medikal amaçlı girişimsel yöntemlerin yanı sıra Köpük Skleroterapi, Transdermal Lazer Tedavisi ve

Transdermal Radyokrekans tedavisi gibi estetik amaçlı işlemler de uygulanmaktadır.

Damar İçi Kan Pıhtılaşması

Tromboflebit
Bacaktaki toplardamarlar derin ve yüzeysel olarak ikiye ayrılmaktadır. Çeşitli sebeplere bağlı olarak her iki seviyedeki damarların içinde pıhtılaşma meydana gelebilir. Yüzeysel damarlardaki pıhtılaşma neticesinde, ciltte kızarıklık ve ağrı meydana gelir. Tromboflebit adı verilen bu hastalık ilaç tedavisi ile iyileştirilebilir.

Derin Ven Trombozu (DVT)
Pıhtılaşmanın derin toplardamarlarda meydana gelmesine derin ven trombozu (DVT) denir. Bacakta ağrı ve çap artışı ile seyreden bu tablo çok daha ciddidir. Oluşan pıhtının koparak kalbe, oradan da akciğerlere kaçma riski vardır. Bunun sonucunda hastada hayati tehlike meydana gelebilir. Derin ven trombozunun erken teşhis ve tedavisi hastanın, ilerideki yaşantısının kalitesi açısından çok önemlidir. Geç kalınan olgularda bacaktaki çap artışı kalıcı bir hal alabilir.


Lenf Damarı Hastalıkları ve Tedavileri

Lenf damarları, dokular arasında bulunan lenf sıvısını taşıyarak kan dolaşımına katılımını sağlarlar. Kötü ayak hijyeni ve ayak ve tırnaklarda meydana gelen mantar enfeksiyonları sonrasında bakterilerin deri altına girerek yayılması neticesinde lenfanjit oluşur. yüksek ateş ile bacakta kızarıklık en önemli belirtileridir.


Koroner Arter Bypass Ameliyatları

Kalp kasına oksijen ve besin taşıyan damarlara koroner arterler adı verilmektedir. Sigara kullanımı, şeker hastalığı (diyabet), fazla kilo, stres ve genetik etkilere bağlı olarak meydana gelen damar sertliği (ateroskleroz), koroner damarlarda darlıklar meydana getirerek kalp kasının işleyişini olumsuz yönde etkiler. Koroner Arter Hastalığı adı verilen bu klinik tablonun ilk belirtisi genellikle göğüs ağrısıdır. Bu ağrı önceleri efora bağlı (yürüme, koşma, merdiven ve yokuş çıkma) oluşurken, hastalığın ilerleyen dönemlerinde istirahatte de meydana gelmeye başlar.  Koroner damarın tümüyle tıkanması durumunda ise kalp krizi (miyokard enfarktüsü) adı verilen ve hayatı tehdit eden klinik tablo oluşur. Kalp krizi neticesinde, kalp kasının belli bir bölümü kalıcı hasar görür. Hasta geri kalan yaşamını, pompa gücü azalan kalbe bağlı olarak nefes darlığı, halsizlik gibi şikayetler ile sürdürmek zorunda kalabilir. Bu nedenle, eforla ilişkili göğüs ağrısı şikayeti olan ve damar sertliği gelişme riski taşıyan kişilerin, vakit kaybetmeden bir kardiyoloji hekimine başvurmalarının, ileride yaşanabilecek bir kalp krizinden korunmalarını, daha uzun ve sağlıklı bir hayat yaşamalarını sağlayacağı unutulmamalıdır.


Kalp Kapak Ameliyatları

İnsan kalbinde bulunan 4 adet kapak, doğumsal veya sonradan oluşan sebeplere bağlı olarak bozulabilmekte ve bunun sonucunda kalpte yapısal ve işlevsel hasarlar oluşabilmektedir. Tedavi edilmeyen hastalarda bu hasar geri dönüşümsüz bir hal alabilmektedir. Sonradan oluşan kalp kapak hastalıklarının en sık sebepleri, çocukluk çağında geçirilen ateşli eklem romatizması, yaşlanmaya bağlı gelişen kapak harabiyeti ve koroner arter hastalığı / miyokard enfarktüsüne bağlı kalpte görülen yapısal ve işlevsel değişikliklerdir. Nefes darlığı, çabuk yorulma ve çarpıntı şikayetleri ile ortaya çıkan kalp kapak hastalıkları, tüm yaş gruplarını etkileyebilir.
Bölümümüzde tüm kalp kapak replasman (değişimi) ve tamir ameliyatları dünya standartlarındaki başarı oranları ile uygulanmaktadır. Ayrıca aynı seansta 2 veya 3 kapağa müdahale ile ilave koroner bypass operasyonu da sıkça yapılan ameliyatlarımızdandır.


Aort Damarı Hastalıklarının Cerrahi Tedavisi

Kalpten çıkan ana atardamara aort adı verilmektedir. Bu damarın başlıca hastalıkları diseksiyon ve anevrizmalardır. (damar genişlemeleri) Damarın iç tabakasında oluşan ve dışa açılmayan bir yırtığa ani olarak kanın dolmasıyla iç ve dış tabaka birbirinden ayrılabilir. Diseksiyon adı verilen bu ayrılma kalp çıkışından başlayarak ayaklara kadar uzayabilir. Bu hastalardaki en belirgin şikayet göğüs ve / veya sırtta vuran ani, şiddetli ve çok acı veren yırtıcı bir ağrıdır. Aort damarının dış tabakası, zayıf yapısı nedeniyle içine dolan kanın basıncına dayanamayarak kısa bir süre içinde yırtılır. 48 saat içinde ameliyat edilmedikleri takdirde bu hastaların ölümü kaçınılmazdır.
Acil müdahale gerektiren aort damar hastalıklarına yönelik tüm ameliyatlar, konularında uzman kalp cerrahlarımız tarafından başarıyla gerçekleştirilmektedir.


Yetişkin Doğumsal Kalp Hastalıkları

ASD (kalbin kulakçıkları arasındaki delik) ve VSD (kalbin karıncıkları arasındaki delik) adı verilen doğumsal kalp hastalıkları genellikle çocukluk çağında saptanarak tedavi edilirler. Bazen bu iki rahatsızlık yetişkin yaşlara kadar fark edilemeyebilir. Akciğerlere fazla kan pompalanmasına sebep olan ASD ve VSD, 45-50 yaş döneminden sonra akciğerlerde geri dönüşümsüz bir hasara yola açabilir. Hastaların bu dönemden önce saptanarak tedavi edilmeleri büyük önem taşımaktadır.

Deneyimli kardiyologlar tarafından teşhis edilen bu hastalıkların ameliyatları Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümümüzde başarı ile gerçekleştirilmektedir.


Minimal İnvaziv Kalp Cerrahisi

Günümüzde, sonuçları iyi bilinen bir kalp ameliyatının özel ekipmanlar kullanarak daha küçük bir kesiden veya kalp akciğer makinası kullanılmadan yapılması hastanın daha çabuk iyileşmesini, daha az ağrı duymasını ve günlük yaşantısına daha erken katılmasını sağlamaktadır. Kliniğimizde uygun hastalarda, kol veya meme altından yapılan yaklaşık 10 cm’lik bir kesiden kapak ve ASD kapatılması ameliyatları başarı ile yapılmaktadır.


Atriyal Fibrilasyon Cerrahisi

Atriyal fibrilasyon (AF) genel nüfusun %0.4’ünü etkileyen sık görülen bir aritmidir ve 65 yaşın üzerinde bu oran %10’lara kadar yükselmektedir. Mitral kapak cerrahisi geçirecek hastaların %60’ı ve koroner bypass ameliyatı yapılacakların %5’i AF ritmindedir. Kalp ameliyatı sırasında atriyal fibrilasyonun tedavisi, hastanın ameliyattan göreceği faydayı ve daha sonraki yaşantısındaki fonksiyonel kapasitesini önemli ölçüde arttırmaktadır. AF cerrahisinde Radyofrekans Ablasyon (sıcak uygulama) ve Kriyo Ablasyon (soğuk uygulama) yöntemlerinin her ikisi de kliniğimizde başarı ile uygulanmaktadır.Detaylı bilgi için 444 1 443