Kolan Hospital

Koroner Yoğun Bakım Ünitesi

Koroner Yoğun Bakım Ünitesi

Yoğun bakım üniteleri, kritik hastaların ileri yaşamsal destek alma ihtiyacı olduğunda tedavi edildiği alanlardır.

Kolan Hospital Group Yoğun Bakım Ünitesi'nde tanı, takip, tedavi ve destek aşamasında en son teknolojik cihazlar kullanılmakta, her türlü duruma müdahale edilebilmekte ve hastalar aralıksız 24 saat boyunca uzman doktorlar tarafından gözetim altında tutulmaktadır.

Kolan Hospital Group Yoğun Bakım Bölümleri, genel (yetişkin), yenidoğan, koroner ve Kardiyovasküler Cerrahi (KVC) yoğun bakım üniteleri olmak üzere 4 ayrı bölümde hizmet vermektedir.


Koroner Yoğun Bakım

Kolan Hospital Group Koroner Yoğun Bakım Bölümünde kalp krizi geçiren, kalp krizi geçirme tehdidi altında olan, kalp rahatsızlığı nedeniyle şoka giren ve desteğe ihtiyacı olan, kalp ritim sorunu yaşayan veya müdahale edilmeyi gerektiren ritim düzensizliği olan hastalar hizmet almaktadır.

Koroner Yoğun Bakım Bölümünde yapılan tedaviler;

  • Trombolitik tedavi (Pıhtı eritici tedavi)
  • Koroner anjiyografi, stent uygulaması ve anjiyoplasti sonrası takip ve tedavi
  • Unstabil anjia pektoris tedavisi
  • Kalp Krizi (Miyokard enfarktüsü) takip ve tedavisi
  • Kalp yetmezlikleri takip ve tedavisi
  • Ritim bozuklukları takip ve tedavisi


Kardiyovasküler Cerrahi (KVC) Yoğun Bakım

Bu bölümde, KVC ameliyatı olan hastaların servise alınmadan önceki dönemde yakın takip ve yoğun tedavileri bu konuda özel eğitim almış hekim ve hemşireler tarafından gerçekleştirilmektedir