Kolan Hospital

Meme Sağlığı Merkezi

Meme Sağlığı Merkezi

Dünyada her yıl yaklaşık iki milyon kadına meme kanseri teşhisi konulmaktadır. Türkiye’de de meme kanseri, her yıl 20 bin kadının yaşamını etkileyen kadın kanserlerinden biridir. Kadınlarda görülen kanserlerin %25’ini, tüm kanserlerin de %12’sini oluşturan meme kanseri, günümüzde artık 30’lu yaşlarda da sıkça ortaya çıkmaktadır. Geçmişte her 12-14 kadında bir tespit edilen hastalığa, artık sekiz kadından birinde rastlanmaktadır.

Meme kanseri, birçok kanser türünde olduğu gibi erken evrede belirlendiğinde tedavi edilebilir bir hastalıktır. Meme kanserinin tedavisinde amaç, kanserin kan ve lenf yoluyla yayılmadan önce meme içinde küçük bir kitleyken tanı konulmasıdır. Bu aşamadaki hastalarda tedavi tamamen mümkündür.

Meme kanserinde tedavi yöntemini hastalığın evresi belirler. Hastalığın öncelikli ve en önemli tedavisi olan cerrahide, artık meme koruyucu yöntemler öne çıkmakta, erken evrede yakalanan vakalarda meme kaybı olmadan, gelişmiş tekniklerle yayılımı önceden tespit edilerek önlem alınabilmekte ve tümöre direkt olarak müdahale yapılabilmektedir. İlerlemiş evrede cerrahi ile memenin alınması söz konusu olsa da plastik cerrahi teknikleri ile meme rekonstrüksiyonu (yeni bir meme) yapılmaktadır. Meme kanseri tedavisinin tarihçesine bakıldığında geçmişe göre günümüzde bireyin vücut bütünlüğünü korumayı hedefleyen modern cerrahi yöntemler geliştirilmiştir. Özellikle plastik ve rekonstrüktif cerrahideki gelişmeler, onkoloji ve genel cerrahi ekiplerinin birlikte çalışması ile en zor tümörlerde bile hasta memnuniyeti en üst düzeye çıkarılmaktadır.

Bu Birim Aşağıdaki
Hastanelerde Var