Kolan Hospital

Nöroloji

Nöroloji

Kolan Hospital Group Nöroloji bölümü, yetişkin hastalarda beyin, omurilik, periferik sinir ve kas hastalıklarının tanı ve tedavilerinde teknolojik gelişmelerden faydalanarak hizmet vermektedir. Nöroloji Ünitesi, Radyoloji, Beyin, ve Sinir Cerrahisi bölümleriyle ortak çalışmalar yürütmektedir.

Nöroloji Bölümünde hizmet verilen hastalıklar ve tedaviler;

 • Epilepsi
 • Baş ağrısı,
 • Vasküler gerilim,
 • Uyku bozuklukları
 • Baş dönmesi ve denge bozuklukları
 • Parkinson ve hareket bozuklukları,
 • Periferik sinir ve kas hastalıkları
 • Alzheimer ve demans ile seyreden hastalıklar
 • Multiple Skleroz
 • El ve ayak uyuşmaları gibi şikayetlerle ortaya çıkan nöropatileri değerlendirmede ve bel, boyun fıtığı gibi ağrılı durumların tanısında EMG (elektromiyonörografi) tetkiki gerçekleştirilmektedir.
 • Tomografi veya magnetik rezonans (MR) görüntülemesi, ekokardiografi, ekstrakranial doppler gibi tetkikler hastalara uygulanmakta, alınan sonuçlar hastalarımızın takip ve tedavilerine katkıda bulunmaktadır.
 • Koma, ilerleyici inme, sık tekrarlayan nöbetler gibi hasta yaşamını tehlikeye sokan ciddi durumlarda hastalarımızın takip ve tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürdürülmektedir.

Baş Ağrıları

Baş ağrıları, psikolojik zeminde gerilim tipi baş ağrısından migrene,  anevrizmaya bağlı baş ağrılarından tümör kaynaklı baş ağrılarına kadar geniş bir yelpazenin içinde yer alır. Nöroloji Bölümünün ana uğraş konularından biri baş ağrılarının nedenlerini üm ayrıntıları inceleyip değerlendirmek ve tedavi etmektir.

Epilepsi

Yeni doğan döneminden hayatın ileri yaşlarına kadar, hemen her zaman insanın karşılaşabileceği bir durumdur. Epilepsinin teşhis ve tedavisinde;  uzun dönemli video-EEG muayenesi, MR, PET-CT VE SPECT testleriyle değerlendirilmeler yapılmaktadır.

Beyin ve Kan Damarları Hastalıkları

DM, HT, damar sertliği, kalp hastalıkları zemininde beyin damarlarının tıkanma ile gelişen geçici iskemik atak veya kalıcı “inme” diye tanımlanan damar hastalıkları başlıca ölüm nedenlerinden biridir. Hastanelerimizde gerek yoğun bakımlarımızda gerekse servislerimizde tıbbi tedavisi, fizyoterapisi ile yetkin bir şekilde izlenmektedir.

Demans (Alzheimer Hastalığı, Vasküler Demans)

Çağımızın en büyük sorunlarından biri olan unutkanlık 50 yaşından sonra her 10 yılda bir riski iki kat artan bir durumdur. Burada en önemli yaklaşım tedavi edilebilir unutkanlıkları diğerlerinden ayırmak olmalıdır. Yine Alzheimer, Pick Hant vasküler demanslar, Lewy cisimcikli demanslar kendi özellikleri içinde değerlendirilerek hastanemizde izlenmekte ve tedavi edilmektedir. Ayrıca; bu tablolar sadece unutkanlıkla sınırlı kalmayıp davranış bozuklukları ile de seyretmektedir. Bu durumda yetkin psikiyatri uzmanlarımızla hastaların ve yakınlarının sorunlarına çözüm bulunmaktadır.

Periferik Nöropatiler

Periferal Nöropati (PN), periferal (çevresel) sinir sisteminin hasar görmesidir. Tedavide temel hedef hastalığın nedenini ortadan kaldırmak ve belirtileri iyileştirmektir. Nedene bağlı olmak üzere, tedavi nöropatiyi yavaşlatabilir, durdurabilir veya geri çevirebilir.

EEG

Beynin elektriksel etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla yapılan bir işlemdir. Beyin dokusunda yer alan sinir hücrelerine ilişkin elektriksel sinyaller kafatası üzerindeki saçlı deriye iletilirler. Bu sinyaller kafa derisinin belirli bölgelerine yerleştirilen elektrotlarla bilgisayara aktarılır. İletilen sinyaller bu konuda eğitim almış Nöroloji uzmanı hekimi tarafından değerlendirilir.

EMG

EMG; sinirler ve kaslardan alınan elektriksel sinyallerin yazdırılması anlamını taşır. EMG; sinirleri etkileyen hastalıklarda tanı koymak, tanıyı doğrulamak, işlev bozukluklarını ya da yapısal hasarların şiddetini belirlemek, hastalık sürecini izlemek ve uygulanan tedavinin etkisini değerlendirmek için başvurulan bir inceleme yöntemidir.

Detaylı bilgi için 444 1 443